Európsky dialóg s mládežou

Realizácia projektu × v 18-mesačných cykloch

Donor × Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Programy pre mládež na roky 2014 — 2020

Cieľ projektu

Európsky dialóg s mládežou je projekt, ktorého cieľom je vytvárať verejné politiky založené na potrebách mladých ľudí.

Projekt prebieha v 18-mesačných cykloch. Každý cyklus má svoju nosnú tému. Kľúčovou aktivitou projektu sú tzv. konzultácie – diskusie, semináre, workshopy a online anketa – ktorých cieľom je zmapovať potreby a názory mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov na konkrétne témy. V minulom roku sme sa mladých ľudí pýtali na ich názory v oblasti kvalitného zamestnania, práce s mládežou a príležitostí pre vidiecku mládež. Ich odpovede sme zaznamenávali, spracovali a na ich základe následne vznikli odporúčania EÚ vo vzťahu k členským štátom. Podrobné výsledky našich zistení z Európskeho dialógu s mládežou sú dostupné na stránke eudialogsmladezou.sk