Seminár pre pracovníkov s mládežou

Realizácia projektu × marec 2016

Donor × Kľúčová akcia 1, Program Erasmus+

V spolupráci s Českou republikou, Slovinskom, Lotyšskom, Maďarskom a Rumunskom pripravila Rada mládeže Slovenska medzinárodné vzdelávanie pre pracovníkov s mládežou. Účastníci sa počas piatich dní oboznámili s témami ako manažment organizácií a konfliktov, sociálna inklúzia, strategické plánovanie či PR a networking.