Seminár pre osobnostný rozvoj mladých lídrov

Realizácia projektu × január 2016 — jún 2017

Donor × Kľúčová akcia 3, Program Erasmus+

Seminár pre osobný rozvoj mladých lídrov vychádzal z potreby pripraviť mladých ľudí na zapájanie sa do tvorby politiky mládeže a aktivít Štruktúrovaného dialógu.

Cieľom seminára bolo vybaviť mladých ľudí najmä mäkkými zručnosťami, ako je komunikácia, kritické myslenie a líderstvo, ktoré sú potrebné pre plnohodnotnú účasť na aktívnom občianskom živote.

Seminár pozostával z praktických aj teoretických blokov, okrem mäkkých zručností si účastníci osvojili aj znalostí manažmentu mládežníckych neziskových organizácií.