Letný dobrovoľnícky projekt v Španielsku

 #xacobeando #dobrovolnictvo #SantiagodeCompostela

Pre koho: mladí ľudia (18-30 rokov)
Kde: Santiago de Compostela, región Galícia, Španielsko
Začiatok: 15.6., 1.7., 1.8. alebo 1.9. podľa záujmu (trvanie vždy 2 mesiace)
Náklady hradené z grantu EÚ: 
ubytovanie, strava, vreckové, poistenie, cestovné
Prihlášky na: evs@mladiinfo.sk 
krátke info o sebe, telefón a záujem o konkrétny termín

O projekte

Mladiinfo v spolupráci s organizáciou Escola de Tempo Libre Don Bosco (web) hľadá mladých ľudí s chuťou pomáhať v Španielsku v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity.

Aktivity

Dobrovoľníci budú v medzinárodných skupinách pomáhať pútnikom pri cestách do svetoznámeho pútnického miesta Santiago de Compostela . Aktivity budú rozmanité ako napríklad: sprevádzanie skupín so špeciálnymi potrebami, voľnočasové aktivity pre skupiny pútnikov, kampane na zber odpadu, iné prírode prospešných aktivít a podobne.

Info pack (.pdf)

Podmienky

Z grantu Erasmus+ je hradené:

  • ubytovanie spolu s ostatnými dobrovoľníkmi na izbe pre 1 až 2 osoby
  • strava: 175 eur/mesiac
  • vreckové: 5 eur/deň
  • poistenie do zahraničia
  • príspevok na cestovné

Prihlášky

Prihlášky – krátke info o sebe, telefón a záujem o konkrétny termín na: evs@mladiinfo.sk

Vysielajúca organizácia
Mladiinfo Dolný Kubín
Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín

Kontaktná osoba pre projekt:
Ondrej Mäsiar
evs@mladiinfo.sk
0907 330 521

 –Veľa šťastia s prihláškou!