Hľadáme konzultanta/ku a facilitátora/ku na participatívne procesy

Hľadáme nového kolegu alebo kolegyňu so záujmom o vedenie participatívnych
procesov.
Hľadáme človeka, ktorý sa teší z nových vecí, verí v dialóg a nezľakne sa konzultovania v
situácii konfliktu. Verí v to, že keď sa ľudia a predstavitelia inštitúcií rozprávajú, tak nájdu
spôsoby ako spoločne plánovať zmeny. Vieme sľúbiť zmysluplnú prácu vo fungujúcom
tíme, ktorý stimuluje k hlbšiemu rozmýšľaniu a zlepšovaniu sa, ale spoločne si užíva aj
srandu a vzájomné ocenenie.
Tešíme sa na spoločné získavanie, prípravu a realizáciu participatívnych procesov pri
verejnom rozhodovaní a tvorbu verejných politík v rôznych oblastiach. Doteraz sme
realizovali participatívne procesy ktoré sa týkali kultúry, Agendy 2030, lesníckej politiky,
sociálnych vecí, integrácie rómskych komunít, životného prostredia, tvorby verejných
priestorov a územného plánovania (viac na stránke PDCS).
Súčasťou práce je aj dlhodobé budovanie vzťahu so súčasnými a budúcimi klientmi PDCS
najmä vo verejnom a neziskovom sektore, ale aj s podnikateľskými subjektmi
(komunikácia, zisťovanie potrieb, konzultačná pomoc, návrh a realizácia participatívneho
procesu).
Očakávame aktívne vyhľadávanie príležitostí pre konzultačné aktivity s partnermi PDCS
na Slovensku a v zahraničí, ako aj úzku spoluprácu s tímom a vedením organizácie na
iných projektoch a kontraktoch.
Oceníme schopnosť pripraviť a viesť tréningy v zapájaní verejnosti do rozhodovania,
prípadne v iných témach, skúsenosť s vedením strategického plánovania a procesov
organizačného rozvoja.
Od záujemcu/ záujemkyne očakávame:
● Hodnotová blízkosť misie PDCS, presvedčenie, že diverzita sveta je v poriadku, že
konflikty sa majú riešiť nenásilne a spoločné porozumenie toho, že pravda sa rodí
v dialógu.
● VŠ vzdelanie II. stupňa.
● Opakovaná úspešná skúsenosť s facilitovaním stretnutí a vedením
participatívneho procesu pri verejnom rozhodovaní (na miestnej, regionálnej
alebo národnej úrovni).
● Aktívna angličtina je podmienkou, ďalšie jazyky výhodou.
● Komunikatívnosť a schopnosť otvorene vyjadrovať nesúhlas.
● Možnosť vycestovať na niekoľkodňové akcie (občas aj počas víkendov) mimo
Bratislavy a niekedy aj v zahraničí.
● Schopnosť pracovať s bežnými počítačovými programami a so sociálnymi sieťami.
● Skúsenosť, prípadne ochota naučiť sa viesť stretnutia, prípadne vzdelávacie
aktivity v online priestore.
V PDCS nájdete
Prostredie povzbudzujúce osobný rast, podporu pre individuálne vzdelávacie aktivity,
interné tréningy trénerov, neobmedzený prístup k rozsiahlej internej knižnici, spoluprácu
a učenie sa od kolegov.
Prácu v organizácii, ktorá je súčasťou medzinárodnej siete Partners Network, vytvorenej
organizáciami podobnými PDCS v 19 krajinách. Členstvo v Partners Network umožňuje
pracovníkom PDCS využívať kontakty a poznanie partnerských organizácií, ako aj prístup
k projektom a kontraktom realizovaným v rôznorodých krajinách sveta.
Kolegov a kolegyne, ktorí sú profesionálni, hlboko presvedčení o poslaní, ktorým je
prirodzené hľadanie dialógu (a to nielen v hodnotových konfliktoch), ktorí si prácu
užívajú, tešia sa z objavovania nového, radi spolupracujú a radi sa spolu zabávajú i
filozofujú.
Flexibilný pracovný čas (minimálne zapojenie v rozsahu polovičného pracovného
úväzku), možnosť rozvíjať témy, projekty a kontrakty, v ktorých sa chcete angažovať.
Možnosť samostatne si nastavovať vlastnú prácu.
Termín nástupu na základe dohody po ukončení výberu. V prípade záujmu posielajte
životopisy na e-mail monika@pdcs.sk s predmetom ZÁUJEM O PARTICIPATÍVNE PROCESY
do 10. mája 2022 aj v prípade, že nespĺňate všetky uvedené požiadavky, ale ste ochotní
sa učiť nové veci a pracovať na sebe. Preferujeme vzťah formou mandátnej zmluvy.
V motivačnom liste s vyjadrením záujmu o túto prácu prosím uveďte hlavne tieto
informácie:
Doterajšiu konzultantskú a facilitátorskú skúsenosť ideálne súvisiacu
s participatívnou tvorbou verejných politík za ostatných 5 rokov – na akých projektoch a
pri tvorbe akých verejných politík ste spolupracovali, na akých témach a na akej úrovni to
bolo (miestna, regionálna, národná), kto bol zadávateľ a aká bola vaša rola. Uveďte 2
príklady vašich projektov/ kontraktov, ktoré považujete za najúspešnejšie.
Kto by mohol podať referenciu o vašej konzultantskej a facilitátorskej praxi (2 mená s
číslom mobilu a emailovou adresou). V prípade, že sa dostanete do druhého kola
výberu, ich oslovíme na krátky telefonický rozhovor.
Aké vzdelanie/ prípravu na konzultačnú a facilitátorskú prácu (prípadne vedenie
participatívnych procesov) ste absolvovali: názov vzdelávania, jeho rozsah, meno
školiteľa alebo vzdelávacej inštitúcie (stačí dva kurzy či akcie, ktoré považujete pre seba
za najdôležitejšie).
Pomenovanie vlastnej nosnej témy pre poskytovanie konzultácií, v ktorej sa najlepšie
vyznáte a považujete ju za atraktívnu pre možných klientov (organizácie, verejné
inštitúcie, firmy).
Životopis a motivačný list posielajte v slovenskom jazyku s dodatkom: „Súhlasím, aby
za účelom evidencie uchádzačov o pozíciu trénera/-ky boli mnou zaslané údaje spracované
organizáciou PDCS, o.z. Tento súhlas dávam na dobu určitú, do ukončenia výberového
konania“.
Všetkým uchádzačom sa ozveme po ukončení výberu.
Viac informácií o PDCS nájdete na adrese www.pdcs.sk a na FB stránke
www.facebook.com/PDCS.