Hľadáme kolegu alebo kolegyňu na manažovanie projektov

Hľadáme tvorivého človeka so skúsenosťou, ktorého baví manažovanie projektov, nebojí
sa práce, je schopný pohotovo zareagovať na neočakávané situácie a je pripravený
neustále sa učiť a skúšať úplne nové postupy.
Hľadáme človeka, ktorý má radosť z nových vecí, verí v dialóg a nezľakne sa
konzultovania v situácii konfliktu. Verí v to, že keď sa ľudia a predstavitelia inštitúcií
rozprávajú, tak nájdu spôsoby ako spoločne plánovať zmeny. Vieme sľúbiť zmysluplnú
prácu vo fungujúcom tíme, ktorý stimuluje k hlbšiemu rozmýšľaniu a zlepšovaniu sa, ale
spoločne si užíva aj srandu a vzájomné ocenenie.
Súčasťou práce je aj dlhodobé budovanie vzťahu so súčasnými a budúcimi klientmi a
spolupracujúcimi organizáciami.
Od záujemcu/ záujemkyne očakávame:
● Hodnotová blízkosť misie PDCS, presvedčenie, že diverzita sveta je v poriadku, že
konflikty sa majú riešiť nenásilne a spoločné porozumenie toho, že pravda sa rodí
v dialógu.
● VŠ vzdelanie II. stupňa.
● Skúsenosť so získavaním a riadením projektov. Zvládanie koncepčnej prípravy,
plánovania, napísania aj realizácie projektov a ich financovanie z viacerých
zdrojov.
● Skúsenosť, prípadne pripravenosť viesť projektový tím zostavený z interných a
externých kolegov, spolupráca s domácimi aj zahraničnými partnermi pri
plánovaní a realizácii projektu.
● Aktívna angličtina je podmienkou, ďalšie jazyky výhodou.
● Komunikatívnosť a schopnosť otvorene vyjadrovať nesúhlas.
● Možnosť vycestovať na niekoľkodňové akcie (občas aj počas víkendov) mimo
Bratislavy a niekedy aj v zahraničí.
● Schopnosť pracovať s bežnými počítačovými programami a so sociálnymi sieťami.
● Skúsenosť, prípadne ochota naučiť sa využívať on-line nástroje na manažovanie
projektu a vedenie stretnutí.
● Výhodou je skúsenosť, alebo záujem naučiť sa facilitovať stretnutia, participatívne
procesy, prípadne záujem o vedenie vzdelávacích aktivít/ školení.
● Výhodou je skúsenosť s prácou v rôznych sektoroch (neziskový, verejný,
podnikateľský).
V PDCS nájdete
Prostredie povzbudzujúce osobný rast, podporu pre individuálne vzdelávacie aktivity,
interné tréningy trénerov, neobmedzený prístup k rozsiahlej internej knižnici, spoluprácu
a učenie sa od kolegov.
Prácu v organizácii, ktorá je súčasťou medzinárodnej siete Partners Network, vytvorenej
organizáciami podobnými PDCS v 19 krajinách. Členstvo v Partners Network umožňuje
pracovníkom PDCS využívať kontakty a poznanie partnerských organizácií, ako aj prístup
k projektom a kontraktom realizovaným v rôznorodých krajinách sveta.
Kolegov a kolegyne, ktorí sú profesionálni, hlboko presvedčení o poslaní, ktorým je
prirodzené hľadanie dialógu (a to nielen v hodnotových konfliktoch), ktorí si prácu
užívajú, ktorí sa tešia z objavovania nového, radi spolupracujú a radi sa spolu zabávajú i
filozofujú.
Flexibilný pracovný čas (minimálne zapojenie v rozsahu polovičného pracovného
úväzku), možnosť rozvíjať témy, projekty a kontrakty, v ktorých sa chcete angažovať.
Možnosť samostatne si nastavovať vlastnú prácu.
Termín nástupu na základe dohody po ukončení výberu. V prípade záujmu posielajte
životopisy na e-mail monika@pdcs.sk s predmetom ZÁUJEM O POZÍCIU PROJEKTOVÉHO
MANAŽÉRA do 10. mája 2022 aj v prípade, že nespĺňate všetky uvedené požiadavky, ale
ste ochotní sa učiť nové veci a pracovať na sebe. Preferujeme vzťah formou mandátnej
zmluvy.
V motivačnom liste s vyjadrením záujmu o túto prácu prosím uveďte hlavne tieto
informácie:
Doterajšia skúsenosť so získavaním a riadením projektov za ostatných 5 rokov (názov
projektu, zameranie projektových aktivít, popis roly uchádzača v rámci riadenia projektu,
projekt, ktorý považujete za najzaujímavejší a prečo).
Kto by mohol podať referenciu o vašej projektovo-manažérskej praxi (2 mená s číslom
mobilu a emailovou adresou). V prípade že sa dostanete do druhého kola výberu ich
oslovíme na krátky telefonický rozhovor.
Téma (témy), ktorá vás najviac zaujíma a prečo a v ktorej by ste chceli pripravovať a riadiť
projekty (prosíme, čo najkonkrétnejšie).
Životopis a motivačný list posielajte v slovenskom jazyku s dodatkom: „Súhlasím, aby
za účelom evidencie uchádzačov o pozíciu projektového manažéra/ky boli mnou zaslané
údaje spracované organizáciou PDCS, o.z. Tento súhlas dávam na dobu určitú, do ukončenia
výberového konania“.
Všetkým uchádzačom sa ozveme po ukončení výberu.
Viac informácií o PDCS nájdete na adrese www.pdcs.sk a na FB stránke
www.facebook.com/PDCS.