Žiadne dieťa by nemalo byť vystavené hrôzam vojnového konfliktu!

Vo štvrtok 24. februára sme sa zobudili do rána, ktoré nikto z nás nečakal, a hoci tomu viaceré indície naznačovali, tak sme všetci verili, že hrozba otvoreného vojenského konfliktu medzi dvoma štátmi je odvrátiteľná diplomatickými rokovaniami. Vyjadrujeme plnú podporu Ukrajine a jej obyvateľom vo vojenskej agresii, ktorej aktuálne čelia.

Rada mládeže Slovenska odsudzuje akt agresie Ruskej federácie voči Ukrajine. Ignorovanie medzinárodného práva, eskalácia napätia nás vťahuje do vojny, ktorá je neprijateľný spôsob presadzovania medzinárodnej politiky medzi dvoma suverénnymi samostatnými štátmi. Veríme, že v takej podobe ako ju vidíme prebiehať dnes vo východnej Európe medzi dvoma susediacimi štátmi nemá v 21. storočí čo robiť. Vo vojnových konfliktoch trpí najmä nevinné civilné obyvateľstvo, ktoré často krát netúži po ničom inom, než žiť v mieri. O to horšie, keď obeťami zbraní sa stávajú priamo deti a mladí ľudia.

Vyzývame k všeobecnej solidarite s občanmi Ukrajiny. Spoločne im vyslovme povzbudzujúce slová podpory. Voči Ukrajinkám a Ukrajincom vidiacim v Slovensku ostrov bezpečia a hľadajúcim dočasný domov prejavme pocit prijatia a privítajme ich v našej krajine, ktorá je im kultúrne a jazykovo blízka. V slovách podpory myslime aj na deti, mladých ľudí a rodiny, ktoré budú potrebovať našu pomoc. Viacero mimovládnych humanitárnych organizácií pripravilo finančné zbierky, ak Vám to vaša finančná situácia dovoľuje, prispejte na zmiernenie dopadov humanitárnej krízy.

Buďme obozretní a dávajme si pozor, aby sme nešírili dezinformácie, ktoré sú súčasťou hybridnej vojny. Hoaxy a falošné správy sa stali vďaka sociálnych sieťam bežnou súčasťou našich životov. Šírením neoverených správ napomáhame vzniku chaosu, zneprehľadňujeme situáciu a šírime paniku. Vytvárajme namiesto toho okolo seba empatické prostredie na zdieľanie obáv a neistoty z budúcnosti. Chceli by sme Vás povzbudiť, aby sme nezabúdali na tých najmenších a najzraniteľnejších. Komunikujme s deťmi primerane ich veku a nebojme sa im vysvetliť aktuálne dianie v spoločnosti.

 

Predsedníctvo RmS