Mladí a politika pred parlamentnými voľbami 2020

Typ výskumu: kvantitatívny výskum
Veľkosť vzorky: 706 respondentov
Zber dát: október – november 2019
Cieľová skupina: 15 – 29 rokov
Metódy: online panel – reprezentatívny výskum (pohlavie, vek, veľkosť sídla a región)
Miesto: Slovensko

Reprezentatívny výskum realizovaný na jeseň 2019 ukázal, že každý piaty volič v mladom veku by volil ĽS Naše Slovensko. Už však nejde o protestný hlas. Voliči, ktorí preferujú túto politickú stranu, sú významne častejšie tí, ktorí necítia prínosy zmeny režimu po roku 1989, lebo zo západu neprišlo nič dobé a preto sa treba orientovať na východ. Zároveň sú to častejšie tí, ktorí si nemyslia, že demokracia je pre Slovensko tým najlepším politickým systémom a rozhodne súhlasia s tým, že voľby sú plytvaním času a peňazí. Sú to častejšie tí, ktorí ľuďom skôr nedôverujú. ĽSNS sa vzhľadom na široké spektrum sympatizantova naprieč kategóriou mladých ľudí stala mainstreamovou stranou.

Okrem týchto zistení výskum ukázal, že viac ako štvrtina mladých nepôjde voliť alebo stále nenašli vhodnú ponuku na súčasnej politickej scéne. Nevoliči sú častejšie z Banskobystrického kraja a sú na okraji chudoby. Majú častejšie pocit bezmocnosti a zabudnutia. Nedôverujú ľuďom, neveria, že sami môžu niečo zmeniť, alebo že by voľby mohli niečo zmeniť, lebo všetky strany sú pre nich rovnaké. Ich reakcia je, že sa už v tomto mladom veku od spoločnosti odpoja. Táto skupina tvorí až 10% mladých.

Až 22% mladých ľudí chce do 3 rokov natrvalo odísť zo Slovenska. Mladí sa cítia byť nevypočutí: Až 35% mladých pociťuje veľkú mieru napätia medzi mladými a starými. V spoločnosti neustále počúvajú, že najprv niečo dokáž a až potom hovor. Až 73% mladých si myslí, že sa o nich politici a političky nezaujímajú, je to však mierny posun k pozitívnejšiemu hodnoteniu za posledný rok.

Zhrnutie výskumných zistení si môžete pozrieť tu:

Tento prieskum bol realizovaný vďaka finančnej podpore Európskej komisie a dotačného programu Priority 2019 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, administrovaného IUVENTOU Slovenským inštitútom mládeže.