Kampaň Dajme mladým hlas

Realizácia projektu × jeseň 2019

Organizátor × Rada mládeže Slovenska

S spolupráci s našimi členskými organizáciami sme v Rade mládeže Slovenska spustili výzvu Dajme mladým hlas prostredníctvom tohto videa. Naším cieľom bolo upozorniť na dôležitosť mimoškolských aktivít, ich vplyv na životy mladých ľudí, ako aj pritiahnuť pozornosť relevantných inštitúcií. Prostredníctvom zberu podpisov sme požadovali:

  • Viac zapájať mladých do rozhodovania o témach, ktoré sa ich týkajú
  • Bezpečné priestory na stretávanie mladých ľudí
  • Dostupné aktivity pre každého. Bez rozdielu.
  • Zachovanie rôznorodosti a zlepšovať ponuku našich služieb

 

Viac informácii o kampani Dajme hlas mladým nájdete tu ➡️ https://hlas.mladez.sk/