Prieskum o mladých a médiách

Mladí ľudia vo veku 15 až 24 rokov vyhľadávajú informácie najmä na blogoch. Iba 56 % z nich dôveruje tradičným médiám. Alarmujúce je, že vyše tretina sa prikláňa k alternatívnym webovým portálom.  Vyplýva to z unikátneho prieskumu Rady mládeže Slovenska, ktorá zisťovala mediálnu gramotnosť mladých Slovákov.

Koncom roka 2018 sme realizovali prieskum o postojoch mladých ľudí k médiám. 12. februára 2019 sme o výsledkoch výskumu informovali na pracovných raňajkách. Zistili sme, že mladým ľuďom do veľkej miery chýba mediálna gramotnosť.

Najčastejšie získavajú informácie najmä z blogov. Alternatívnym médiám verí vyše tretina.

Po blogoch čerpajú informácie z tlačených médií na internete (80 %) a tretím najčastejším zdrojom informácií sú pre mladých príspevky na sociálnych sieťach (83 %). Iba 16 % mladých si získané informácie overuje vždy aj z iných zdrojov.

Viac sa dočítate v tlačovej správe TU alebo v prezentácii.