Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby politík (Diskusie “Z hlavy nohy”)

Cieľom projektu bolo participatívnym spôsobom s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, odbor mládeže pripraviť návrh novej legislatívy týkajúcej sa práce s mládežou. Hlavnými cieľmi zmeny mala byť nová úprava týkajúca sa kvality práce s mládežou a financovania práce s mládežou.

V rámci projektu boli vypracované analytické materiály týkajúce sa oboch tém a navrhnutý zákonný rámec, ktorý prešiel konzultačnými stretnutiami v Banskej Bystrici, Bratislave, Prešove a Trnave.Tieto stretnutia mali názov “Z hlavy na nohy”.

Počas prvej vlny stretnutí, ktoré sa konali v júni 2018 sme konzultovali návrhy na zmeny so steakholdermi a počas augustových stretnutí sme sa stretávali s pracovníkmi s mládežou a samotnými deťmi a pýtali sa na ich potreby. Navštívili sme napríklad Komunitné centrum v Luníku IX, nízkoprahové centrum v Jelšave, Komunitné centrum Fončorda v Banskej Bystrici a deti a mládež z organizácie Mládež ulice.

Správu zo stretnutí si môžete prelistovať tu alebo stiahnuť tu ⬇️

Projekt bol podporený v OP Efektívna verejná správa.