TS: Mimovládky poslancom: Poďme spolu hľadať riešenie zákona o MVO

Via Iuris, Nadácia Zastavme korupciu a Transparency International Slovensko vyzývajú na diskusiu, podporili ich aj ďalšie organizácie

Mimovládne organizácie vyzývajú poslancov na diskusiu o novele zákona o MVO, ktorú predložila SNS. Návrh je v rozpore s európskym právom, organizácie preto poslali parlamentným stranám vlastné návrhy, ako zvýšiť transparentnosť ich financovania a dôveryhodnosť. Vypracovali ich právnici z Via Iuris, Nadácie Zastavme korupciu a Transparency International Slovensko, podporili ďalšie MVO zo sociálnej a inej oblasti.

Novela zákona, ktorá je v druhom čítaní v Národnej rade má podľa predkladateľov priniesť vyššiu transparentnosť. Organizácie, ktoré majú zdroje zo zahraničia, to budú musieť povinne uvádzať pri svojom názve. V prípade pochybenia ich bude môcť ministerstvo vnútra rozpustiť. Podobný maďarský zákon označil Európsky súdny dvor za rozpor s európskym právom.

“Oceňujeme záujem o pomoc neziskovému sektoru prostredníctvom zvýšenia transparentnosti. Viaceré časti navrhovaného zákona však k deklarovaným cieľom neprispejú, naopak sú v rozpore so slobodou združovania chránenou ústavou aj v rozpore s Chartou základných práv EÚ,” uviedla Katarína Batková z Via Iuris.

MVO navrhujú vypustiť ustanovenie o označovaní organizácií so zrahraničnou podporou, rovnako chcú zachovať anonymitu darcov s tým, že štát bude mať právo tieto dary kontrolovať tak ako doteraz. Povinné zverejnenie mien všetkých darcov by bolo tiež v rozpore s právom EÚ.

MVO naopak ocenili napríklad rozšírenie povinnosti predkladať výročnú správu. “Kritika mimovládok v tomto prípade mieri naslepo, keďže práve organizácie ako tie naše dlhé roky zverejňujú aj nad rámec zákona svoje výročné správy, auditované účtovné závierky či zoznam donorov a zdroje financovania. Dlhodobo zároveň podporujeme aj väčšiu transparentnosť naprieč tretím sektorom, nemalo by sa tak však diať cez škodlivé nálepkovanie či neúmernú byrokraciu a likvidačné sankcie,“ hovorí riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško.

Za užitočné tiež považujú, ak budú verejné účtovné závierky. “V minulosti sme sa pri investigatíve stretli s tým, že mnohé OZ, ktoré prevádzkujú dezinfoweby,  o sebe nezverejňovali takmer nič a hospodárili s nemalými rozpočtami. Verejnosť by mala vedieť, odkiaľ majú peniaze, keďže majú snahu ovplyvňovať verejnú mienku,” konštatoval Martin Suchý z Nadácie Zastavme korupciu.  

MVO v liste poslancom navrhujú stretnutie a dialóg o zmenách v novele zákona o mimovládnych organizáciách.

 

List podporili:

Katarína Batková, VIA IURIS

Michal Piško, Transparency International Slovensko

Zuzana Petková, Nadácia Zastavme korupciu

Ondrej Gallo, Nadácia pre deti Slovenska

Andrej Vršanský, Liga za duševné zdravie

Zuzana Janíčková, Centrum pomoci Banská Bystrica

Dominika Hradiská, Platforma dobrovoľníckych centier

Michal Kišša, Nadácia Pontis

Juraj Lizák, Rada mládeže Slovenska

Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu

Lucia Szabová, Klimatická koalícia