MEET – Mobilizácia, prepájanie a otváranie dialógu medzi občanmi aj politikmi

Mobilizácia aktívnych ľudí, posilnenie vzťahov medzi generáciami a otváranie dialógu medzi občanmi a politikmi pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu, to sú ciele nášho nového projektu MEET. Projektové aktivity nepriamo zasiahnu viac ako 50 000 ľudí z 27 členských štátov EÚ.

Čomu sa budeme venovať?

Projektové aktivity možno rozčleniť do troch oblastí:

  1. Diskusia o európskych politikách na lokálnej úrovni
  2. Oslava demokracie naprieč generáciami
  3. Mobilizácia aktívnych ľudí po pandémii COVID-19

V rámci tohto projektu tiež zorganizujeme dve podujatia:

  • Festival demokracie :  V rámci tejto aktivity sa zameriame na vytvorenie bezpečného priestoru, kde sa rôznorodé komunity (z hľadiska veku, rodu, etnicity i národnosti) stretnú a budú mať možnosť vyjadriť svoj názor na vybrané témy. Atmosféru a priebeh podujatia zmapujú lokálni dobrovoľníci.
  • Lokálne stretnutie s kandidátmi do Európskeho parlamentu:  Cieľom tohto podujatia bude priblížiť mladým ľuďom (prvovoličom) európske politiky a preklenúť priepasť medzi mladými voličmi a ich volenými zástupcami. V rámci tohto stretnutia budú mať mladí ľudia možnosť naživo sa stretnúť s kandidátmi do Európskeho parlamentu, pričom samotné podujatie bude organizované v spolupráci s lokálnymi mládežníckymi parlamentami. Hlas mladých teda bude braný do úvahy nielen v záverečnej, ale aj v prípravnej fáze podujatia.

Bližšie informácie o projektových aktivitách a možnosti zapojenia sa do ich organizácie zverejníme čoskoro na našom webe a sociálnych sieťach!

Projekt MEET je financovaný z prostriedkov Európskej únie.