Rada mládeže Slovenska

Rada mládeže Slovenska (RmS) združuje mimovládne organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži. V súčasnosti ich zastrešuje 22, každá z nich je formálne zaregistrovaná ako občianske združenie alebo nezisková organizácia. Všetky spolu združujú viac ako 55-tisíc detí a mladých ľudí.

RmS vznikla v roku 1990 ako občianske združenie. Od začiatku svojho pôsobenia funguje na celoštátnej úrovni a detské a mládežnícke organizácie zastrešuje bez ohľadu na ich politické presvedčenie, náboženské vyznanie, národnostnú či etnickú príslušnosť.

Zastupovanie členov a podpora organizácií

RmS zastupuje a koordinuje záujmy svojich členov najmä v komunikácii so štátnou a verejnou správou. Snaží sa podieľať na vytváraní takého prostredia, ktoré umožňuje detským a mládežníckym organizáciám efektívne a bez prekážok vykonávať ich činnosť.

Naplno sa tiež venuje sieťovaniu organizácií a združení pôsobiacich v mládežníckom sektore, podporuje medzi nimi výmenu informácií a skúseností, organizuje rôzne školenia, semináre a konferencie na odborné témy, často so zahraničnou účasťou.

Projekty

Vlastnými projektmi sa RmS snaží podporiť, oceniť a motivovať organizácie, ale i širokú verejnosť k ďalšiemu napredovaniu v práci s deťmi a mladými ľuďmi.

Odborné publikácie a aktivity v zahraničí    

Odborné články na témy neformálneho vzdelávania, mládežníckej participácie či dobrovoľníctva vydávala RmS ešte donedávna v časopise ZOOM, ktorý ale v tlačenej verzii prestal vychádzať (nová doba).

V oblasti zahraničnej spolupráce plní RmS úlohu slovenského reprezentanta v medzinárodných organizáciách, akými sú napríklad Európske mládežnícke fórum.

Dôvetok pre vekovú skupinu 30+

Nie sme SZM, sme RmS. V prípade potreby bližšej analýzy tohto vyhlásenia nás kontaktujte na adresách uvedených v kolónke Kontakty.


Sponzorovaný hosting od WebSupport.sk