Náš tím

Andrej SchulczPastedGraphic-1.tiff_1_2
predseda RmS
schulcz@sda.sk
+421 905 123 056

Pochádza z dvojjazyčnej Galanty. Študoval politológiu a sociológiu na Masarykovej univerzite a politickú sociológiu na London School of Economics. Vystriedal všelijaké pozície v Slovenskej debatnej asociácii, až sa jej začal venovať na plný úväzok z pozície riaditeľa. Bol predsedom v Holandsku registrovanej Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie.

 

Katarína BatkováKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
riaditeľka RmS
batkova@mladez.sk

 

Vyštudovala na Právnickej fakulte Trnavskej univezity právo a následne si vzdelanie ešte doplnila v rámci doktorandského štúdia v oblasti Medzinárodného práva na Paneurópskej vysokej škole. Venuje sa súťažnej debate a pôsobila v minulosti vo vedení Slovenskej debatnej asociácie. Dlhodobo sa venuje vzdelávaniu mediátorov na Slovensku a inému právnemu vzdelávaniu. Tohto času je na rodičovskej dovolenke.

 

ester1Ester Tillová
odborníčka na prácu
s mládežou
tillova@mladez.sk 

Pochádza z metropoly východu, z Košíc. Vyštudovala andragogiku na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti a pedagogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala v Slovenskom skautingu, kde sa venovala predovšetkým rozvoju koncepcie vzdelávania, písaniu podporných programových a metodických publikácií a podpore dobrovoľníkov. Tiež sa venuje neformálnemu vzdelávaniu detí a mládeže. Rada si prečíta dobrú knihu, zájde na koncert, do kina či divadla.

 

Katarína Čavojská
výskumná pracovníčka
cavojska@mladez.sk

 

 

 

Pochádza z Popradu. Vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po skončení štúdia pracovala ako výskumná pracovníčka v rôznych organizáciách v mimovládnom sektore, v rámci štátnej správy i v súkromnej sfére. Vyskúšala si aj prácu v oblasti Public Relations. Po skončení doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave pôsobila ako výskumníčka v oblasti sociálnej práce, pričom cieľovou skupinou tohto výskumu bola primárne mládež. Zároveň dlhodobo pôsobí ako externá spolupracovníčka a konzultantka v oblasti výskumu pre mimovládne organizácie. V súčasnosti sa venuje problematike merania dopadov práce s mládežou.

 

 Nikola Tokárová
Vedúca kancelárie
tokarova@mladez.sk

 

 

 

Je rodená Bratislavčanka. Počas štúdia kulturológie dobrovoľničila vo viacerých neziskovkách, kde sa venovala predovšetkým PR a organizovaniu podujatí. Počas pôsobenia v študentskom rádiu viedla reláciu, v ktorej s hosťami diskutovala o verejnom a kultúrnom priestore v Bratislave. Vo svojom voľnom čase sa zamýšľa nad znižovaním odpadov a recykláciou.

 

Laura Juhásová 
Stážistka
juhasova@mladez.sk 

 

 

Pochádza z Košíc, ale už 4 roky naberá životný štýl západu. Bakalára získala v odbore politológia, v súčasnosti študuje odbor verejná politika. V budúcnosti by sa chcela venovať výskume v prostredí verejných politík, alebo ich analýze. Rada robí zmysluplné veci a baví ju neformálne vzdelávanie a práca s mládežou.

 

Tommaso Castaldo 
Stážista
castaldo@mladez.sk  

 

 

Tommaso pochádza z Neapolu. Do kancelárie RmS sa dostal vďaka programu Európska dobrovoľnícka služba. Študoval “Economics and Business Administration” na Bocconi University v Miláne. Jeden semester  strávil aj na škole Fundação Getúlio Vargas v São Paulo, Brazílii. Počas štúdií si uvedomil dôležitosť partnerstiev a kooperácie v rámci Európskej únie a zúčastnil sa viacerých krátkodobých pobytov v zahraničí v rámci Erasmus programov, pričom dlhodobejšie sa zdržal v Bydhošti, Poľsku a momentálne u nás, v Bratislave.