Náš tím

Andrej SchulczPastedGraphic-1.tiff_1_2
predseda RmS
schulcz@sda.sk
+421 905 123 056

Pochádza z dvojjazyčnej Galanty. Študoval politológiu a sociológiu na Masarykovej univerzite a politickú sociológiu na London School of Economics. Vystriedal všelijaké pozície v Slovenskej debatnej asociácii, až sa jej začal venovať na plný úväzok z pozície riaditeľa. Bol predsedom v Holandsku registrovanej Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie.

 

Katarína BatkováKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
riaditeľka RmS
batkova@mladez.sk

Vyštudovala na Právnickej fakulte Trnavskej univezity právo a následne si vzdelanie ešte doplnila v rámci doktorandského štúdia v oblasti Medzinárodného práva na Paneurópskej vysokej škole. Venuje sa súťažnej debate a pôsobila v minulosti vo vedení Slovenskej debatnej asociácie. Dlhodobo sa venuje vzdelávaniu mediátorov na Slovensku a inému právnemu vzdelávaniu. Tohto času je na rodičovskej dovolenke.

 

ester1Ester Tillová
odborníčka na prácu
s mládežou
tillova@mladez.sk

Pochádza z metropoly východu, z Košíc. Vyštudovala andragogiku na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti a pedagogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala v Slovenskom skautingu, kde sa venovala predovšetkým rozvoju koncepcie vzdelávania, písaniu podporných programových a metodických publikácií a podpore dobrovoľníkov. Tiež sa venuje neformálnemu vzdelávaniu detí a mládeže. Rada si prečíta dobrú knihu, zájde na koncert, do kina či divadla.

 

Katarína Čavojská
výskumná pracovníčka
cavojska@mladez.sk

 

 

 

Pochádza z Popradu. Vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po skončení štúdia pracovala ako výskumná pracovníčka v rôznych organizáciách v mimovládnom sektore, v rámci štátnej správy i v súkromnej sfére. Vyskúšala si aj prácu v oblasti Public Relations. Po skončení doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave pôsobila ako výskumníčka v oblasti sociálnej práce, pričom cieľovou skupinou tohto výskumu bola primárne mládež. Zároveň dlhodobo pôsobí ako externá spolupracovníčka a konzultantka v oblasti výskumu pre mimovládne organizácie. V súčasnosti sa venuje problematike merania dopadov práce s mládežou.

 

rob1_1Tatiana Petríkovičová
projektová manažérka
so zameraním na EÚ
petrikovicova@mladez.sk

Tatiana je z Brna a na Slovensko pôvodne prišla hľadať svoje korene, no práca pre neziskový sektor ju nadchla natoľko, že už ostala. Vyštudovala bakalárský odbor Právo & manažment na britskej Nottingham Trent University, vzdelanie si ďalej rozširuje na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v odbore Mierotvornej antropológie. Ako už názov prezrádza, venuje sa ozbrojeným konfliktom, peacebuildingu a humanitárnemu právu. V Česku aktívne pôsobí v spolku Mladí občané, ktorý usiluje o zlepšenie verejného priestoru.

 

Irena Jenčová
PR manažérka
jencova@mladez.sk

 

 

 

Študovala etnológiu a kultúrnu antropológiu v Bratislave, pokračovala doktorandským štúdiom na Ústave etnológie SAV. Doktorandský výskum robila v Londýne na University College London, kde skúmala život slovenských migrantov. V priebehu štúdia začala pracovať v Priateľoch Zeme-CEPA ako mediálna koordinátorka. Zároveň viedla, ako národná koordinátorka pre Slovensko v CEE Bankwatch Network, kampane zamerané na dobré nakladnanie s verejnými financiami. V Rade mládeže Slovenska sa venuje komunikácii a PR. Preto ak pripravujete projekty pre mladých alebo robíte dobré veci pre svoje okolie, neváhajte jej o nich napísať, aby sa mohli ocitnúť aj na našom webe.

 

cibik_web_fotoMatej Cíbik
Koordinátor pre politické záležitosti
cibik@mladez.sk

Študoval politickú filozofiu na Karlovej univerzite v Prahe, Stredoeurópskej univerzite v Budapešti a na London School of Economics. Dlhodobo sa venuje hodnotám otvorenej spoločnosti a ich filozofickému zakotveniu. V RmS pôsobí ako koordinátor národnej pracovnej skupiny pre štruktúrovaný dialóg a ako politický analytik.

 

Nikola Tokárová
Vedúca kancelárie
tokarova@mladez.sk

 

Je rodená Bratislavčanka. Počas štúdia kulturológie dobrovoľničila vo viacerých neziskovkách, kde sa venovala predovšetkým PR a organizovaniu podujatí. Počas pôsobenia v študentskom rádiu viedla reláciu, v ktorej s hosťami diskutovala o verejnom a kultúrnom priestore v Bratislave. Vo svojom voľnom čase sa zamýšľa nad znižovaním odpadov a recykláciou.