Náš tím

 

Katarína BatkováKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
riaditeľka RmS
batkova@mladez.sk

 

Vyštudovala na Právnickej fakulte Trnavskej univezity právo a následne si vzdelanie ešte doplnila v rámci doktorandského štúdia v oblasti Medzinárodného práva na Paneurópskej vysokej škole. Venuje sa súťažnej debate a pôsobila v minulosti vo vedení Slovenskej debatnej asociácie. Dlhodobo sa venuje vzdelávaniu mediátorov na Slovensku a inému právnemu vzdelávaniu.

 

Katarína Čavojská
výskumná pracovníčka
cavojska@mladez.sk

 

 

 

Je pôvodom z Popradu. Vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po skončení štúdia pracovala ako výskumná pracovníčka v rôznych organizáciách v mimovládnom sektore, v rámci štátnej správy i v súkromnej sfére. Vyskúšala si aj prácu v oblasti Public Relations. Po skončení doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave pôsobila ako výskumníčka v oblasti sociálnej práce, pričom cieľovou skupinou tohto výskumu bola primárne mládež. Zároveň dlhodobo pôsobí ako externá spolupracovníčka a konzultantka v oblasti výskumu pre mimovládne organizácie. V súčasnosti sa venuje problematike merania dopadov práce s mládežou.

 

 

Michaela Besedová 
projektová koordinátorka
besedova@mladez.sk  

 

 

Narodila sa a vyrastala v Malackách. Venovala sa blízkovýchodným štúdiám, za ktorými cestovala do Čiech, Veľkej Británie, Nemecka, ale aj Iránu. Na svojich cestách dobrovoľničila v oblasti pomoci ženám a deťom v núdzi a pracovala na integrácii mladých utečencov a azylantov. Mimo pracovnej doby ju nájdete na dobrej káve alebo pri hraní spoločenských hier.

 

Michal Považan  
projektový koordinátor
povazan@mladez.sk  

 

 

Pochádza z Banskej Bystrice. Na Univerzite Komenského vyštudoval právo a politickú vedu. Jeho doktorandúra sa zameriavala na dejiny a teóriu štátu a práva. Popri práci v RmS stíha prednášať na Kolégiu Antona Neuwirtha históriu.

 

 

Nikola Tokárová
PR manažérka
tokarova@mladez.sk

 

 

Je rodená Bratislavčanka. Počas štúdia kulturológie dobrovoľničila vo viacerých neziskovkách, kde sa venovala predovšetkým PR a organizovaniu podujatí. Počas pôsobenia v študentskom rádiu viedla reláciu, v ktorej s hosťami diskutovala o verejnom a kultúrnom priestore v Bratislave. Vo svojom voľnom čase sa zamýšľa nad znižovaním odpadov a recykláciou.

 

Flavio Carluccio 
dobrovoľník EDS
carluccio@mladez.sk

 

 

Flavio je z Talianska, narodil sa v meste Poggiardo. Do kancelárie RmS sa dostal vďaka programu Európska dobrovoľnícka služba. Na univerzite v Padove študoval “International economics” a počas štúdií stihol ísť na Erasmus do Budapešti a Lisabonu. V Lisabone neskôr ostal aj na stáži v organizácii Cemapre, kde sa venoval výskumu. Postgraduálne štúdium absolvoval v Miláne so zameraním na “EU affairs”. Vo voľnom čase robí rozhodcu na futbalových zápasoch a s obľubou varí.