Nominované projekty roka Most 2016:

Projekt roka Most 2016: Paľikerav

,,PAĽIKERAV za ROMA friendly spoločnosť“ je sociálny experiment – projekt realizovaný Občianskym združením ĎAKUJEM- ,,PAĽIKERAV”, podstatou ktorého je zistiť, nakoľko je slovenská spoločnosť otvorená, ,,priateľská” k Rómom.

Cieľom projektu je sprostredkovať rómskym deťom a mladým ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia zážitky, ktoré by si inak finančne nemohli dovoliť. Paľikerav preto oslovuje rôzne podnikateľské subjekty s žiadosťou o dar pre tieto deti a mladých ľudí. Vytvorením zoznamu firiem „priateľským k Rómom“ tak Paľikerav pomáha zmenšovať priepasť medzi majoritou a rómskou menšinou.

Viac informácií nájdete TU.   

Projekt roka Most 2016: Čierne diery

Neformálne združenie Čierne diery od roku 2015 vypĺňajú čiernu dieru v mapovaní zabudnutých miest Slovenska. Populárnou formou upozorňujú na industriálne dedičstvo, neznáme stavby či miesta, odhaľujú kúty Slovenska, kam by človek bežne nezavítal. Hovoria o tom, čo všetko tu máme, vyťahujú, na čo môžeme byť hrdí, zaoberajú sa históriou regiónov, zvyšujú povedomie o hodnotách industriálneho dedičstva najmä u mladých (festivaly, sociálne siete).

Ich činnosť sa nezameriava na suché konštatovanie zlého stavu napr. technických pamiatok, ale detailným mapovaním a úspešnou verejnou propagáciou sčasti suplujú činnosť zodpovedných inštitúcií.
Na podporu svojej činnosti a záchranu kultúrneho dedičstva vytvorili projekt v spolupráci so slovenskými grafickými dizajnérmi, ktorí vytvárajú predajné grafiky s motívom čiernych dier Slovenska.

Viac informácií nájdete TU.

Projekt roka Most 2016: ChemPlay

Títo dvaja tínedžeri sa rozhodli presvedčiť svojich rovesníkov o tom, že učenie chémie môže byť zábava a preto vymysleli hru ChemPlay, ktorá zábavne vysvetlí, doplní a precvičí vedomosti z anorganickej chémie. Pre deti atraktívnou, pútavou a hravou formou umožňuje výučbu aj overenie znalostí z anorganickej chémie v rozsahu učiva základnej a strednej školy. Projekt úspešne prezentujú na vedeckých súťažiach a dokazujú tak ostatným mladým ľudom, že ak máš dobrý nápad a šikovnú hlavu, vek nehrá abso­lútne žiadnu úlohu.

Viac informácií nájdete TU.

Projekt roka Most 2016: Divadlo NOMANTINELS

Divadlo NOMANTINELS sa dlhodobo venuje podpore angažovaného umenia zapájaním mladých ľudí do rôznych umeleckých projektov. Medzi ne najčastejšie patria divadelné hry na ľudskoprávne témy, ktoré vytvárajú a inscenujú mladí ľudia. Divadlo tiež organizuje Mesiac LGBT histórie v Bratislave a v iných mestách na Slovensku.ako aj divadelný festival Drama Queer.

V roku 2016  vytvorili aktivisti z NOMANTINELS priestor pre mladých angažovaných LGBT ľudí, ktorí pripravujú, rediguju a vydávajú vlastný komunitný časopis Queer youth slovakia (QYS). Divadlo NOMANTINELS ako projekt poskytuje pre mladých LGBT ľudí bezpečný priestor pre ich rozvoj, umelecké aj vzdelávacie aktivity ako sú workshopy, živé knižnice a diskusie.

Viac informácií nájdete TU.

Ďakujeme, hlasovanie bolo ukončené.

Slávnostné vyhlásenie ocenených MOST 2016 bude 30. novembra v KC Dunaj v Bratislave.