Čo je to Most?

Ocenenie, ktoré udeľuje Rada mládeže Slovenska každoročne vo viacerých kategóriách. Cena MOST je morálnym ohodnotením dobrovoľníckej práce s deťmi a mladými ľuďmi. Nominovať je možné každého, kto robí výnimočné veci pre deti a mladých. Cena sa udeľuje spätne za predchádzajúci rok vo viacerých kategóriách. Pomôžte nám dozvedieť sa o zaujímavých ľuďoch a pekných veciach, ktoré sa okolo vás dejú! Nominujte svojho favorita.

banner2013-vecer-300x300

Kategórie

1. Mladý líder

Určite takého poznáte – má do 26 rokov a svojou prácou pomáha zlepšovať svet okolo seba a inšpiruje ostatných, aby tak robili tiež. Dokáže strhnúť skupinu, a tá pod jeho vedením zdolá aj Mount Everest!

2. Dlhodobý prínos

Cenu za dlhodobý prínos patrí človeku, ktorý stále verí v to, čo robí. Neúnavne pripravuje aktivity pre deti a mladých a má výdrž za všetkých naokolo. Poznáte takého? Nominujte ho!

3. Partnerstvo roka

Táto cena je veľkým ĎAKUJEM ľuďom alebo organizáciám z podnikateľského sektora, či štátnej správy. Hľadáme tých, ktorí pomáhajú nielen peniazmi, ale aj aktívnym záujmom a dlhodobou podporou realizovať projekty pre deti a mladých.

4. Najlepší projekt

Aktivít pre deti a mladých je milión, táto je však výnimočná. Pomáha spájať všetkých zúčastnených a jej význam prekračuje hranice komunity. Inšpiratívne myšlienky si zaslúžia byť zdieľané, dajte nám o nich vedieť!

Viac o kategóriách

Ďakujeme za nominácie. Prišlo ich 115! Veselka bude 30. mája o 19:00 v A4 v Bratislave. Aj víťazi budú. Príďte!