Je mladá a fantastická? Alebo
je to on? Nebodaj ich je viac?
Nominuj ich na MOST 2013.
Vyplň krátky nominačný
formulár
 a je to!

MOST je ocenenie pre mladých ľudí. Ocenenie ich snahy neleniť a zlepšovať život sebe i ostatným. A to o niečo viac, ako je bežné.

MOST je ocenením dobrých nápadov, priateľstva a odvahy, ochoty spolupracovať a neustále vymýšľať nové veci.

Most je pre ľudí do 26 rokov, ale aj pre starších, ktorí sú s mladými neustále v kontakte, tvoria zázemie pre ich aktivity a verejne im vyjadrujú podporu.

Most je motivácia, verejné poďakovanie, uznanie a pocta za odvedenú snahu.

2. októbra 2014 sa bude konať už 9. ročník odovzdávania tohto jedinečného ocenenia.

Nominujte svojho favorita!