11. ročník ocenenia
Rady mládeže Slovenska
pre mladých a fantastických

MOST patrí mladým ľuďom, ktorí robia pre svoje okolie viac ako je bežné. Majú silu a odhodlanie, ktorými zlepšujú život sebe i ostatným.
MOST je zároveň ocenením práce organizácií, ktoré svojimi aktivitami vytvárajú zázemie pre mladých ľudí a verejne im vyjadrujú podporu.

Slávnostné vyhlásenie ocenených MOST 2016
bude 30. novembra 2016 v KC Dunaj.

Kategórie

Projekt roka

Aktivita, ktorá spája mladých ľudí, aby niečo spoločne zažili, posunuli, či zlepšili.

Vymysleli ju mladí pre mladých, je živelná, strhujúca, zábava, ale zároveň dôležitá, hoci nie úplne dokonalá.

Robí svet krajším miestom a jedného dňa možno prispeje k svetovému (alebo lokálnemu) mieru.

Nominovali ste nové a inšpiratívne nápady, ktoré si zaslúžia, aby sa o nich ľudia dozvedeli. Hlasovanie za tieto projekty bolo ukončené – ďakujeme! Slávnostné vyhlásenie ocenených MOST 2016 bude 30. novembra 2016 v KC Dunaj.

Mladá osobnosť roka

Je to mladá žena alebo muž do 26 rokov, ktorí svojou prácou pomáhajú zlepšovať svet okolo seba a inšpirujú ostatných, aby tak robili tiež.

Človek, ktorý motivuje ľudí okolo seba, okolo ktorého je živo a zároveň je dobrým priateľom či priateľkou.

Originálna a všestranná osobnosť, niekto, kto je vždy ochotný a pripravený pomôcť, nápad mení ihneď v činy a vy vôbec neviete, kedy spí, učí sa do školy, randí, je a všetky tie ostatné veci, ktoré bežní ľudia robia.

O víťazovi kategórie rozhodla odborná porota, jeho meno sa odzviete 30.11. na slávnostnom odovzdávaní cien Most 2016 v KC Dunaj.

Dlhodobý prínos osobnosť

Výnimočný človek, ktorý svojou prácou a životom inšpiroval mnohých mladých ľudí, podnietil rozvoj ich potenciálu, pomohol im, aby osobnostne vyrástli a stali sa dobrými ľuďmi.

Žena alebo muž, ktorí stáli pri vzniku organizácií či projektov, ktoré mnohým mladým ľuďom zmenili život k lepšiemu.

Človek, ktorý dlhodobo vkladá svoju energiu a nápady do práce pre mladých ľudí.

O víťazovi kategórie rozhodla odborná porota, jeho meno sa odzviete 30.11. na slávnostnom odovzdávaní cien Most 2016 v KC Dunaj.

Dlhodobý prínos projekt/organizácia

Keďže si uvedomujeme, že mnohé dobré kvalitné projekty alebo organizácie nie je možné vtesnať do nominačných kategórií, zaviedli sme novú kategóriu vyzdvihujúcu dlhodobý prínos projektov či organizácií.

Hľadáme projekt či organizáciu, ktorými prešlo množstvo mladých ľudí a odniesli si nezabudnuteľné zážitky, skúsenosti aj nové kamarátstva.

Iniciatíva, organizovaná či neorganizovaná, ktorá roky funguje vďaka neúnavnej práci nadšených ľudí.

O víťazovi kategórie rozhodla odborná porota, jeho meno sa odzviete 30.11. na slávnostnom odovzdávaní cien Most 2016 v KC Dunaj.

Porota

Lívia Gažová

Lívia Gažová

Študovala architektúru a urbanizmus v Bratislave, Aténach, Helsinkách a Tallinne. Srdcom však stále ostáva hrdým piešťanským lokalpatriotom. Neúnavne sa snaží zlepšovať svoje mesto, usporiadala viacero výstav a podujatí. V médiách sa venuje propagácii architektúry. Pôsobí v OZ Spoločne pre Piešťany, vlastnom OZ Centrum architektúry a spolupracuje s ďalšími združeniami.

Jakub Tomiš

Jakub Tomiš

Jakub sa snaží ukázať, že aj v malej dedinke sa môžu diať veľké veci. Spolu s priateľmi založili občianske združenie Lepší Dolný Lopašov, s ktorým osadili farebné lavičky, vydávajú noviny, otvorili materské centrum a organizujú kultúrne podujatia. Vytvorili tiež štýlové ekotašky s nápisom Dolný Lopašov, ktoré už obleteli celý svet. Vďaka týmto aktivitám sa stal poslancom obecného zastupiteľstva s najvyšším počtom hlasov. O svojich aktivitách nedávno porozprával na TEDxYouth Bratislava. Vyštudoval Fakultu informatiky Masarykovej univerzity v Brne, popri ktorej absolvoval tiež Sokratov inštitút a teraz je študentom Nexteria Leadership Academy. Jakub svoje líderské schopnosti momentálne uplatňuje v spoločnosti WebSupport.sk, kde vedie tím customer support.

Patrik Herman

Patrik Herman

Patrik sa už počas štúdia politológie na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity začal venovať profesionálnej žurnalistike. Dlhodobo pôsobí v Televízii Markíza ako redaktor a moderátor napríklad v reláciách Lampáreň a Reflex. Je šesťnásobným držiteľom sošky OTO v kategórií Osobnosť televíznej publicistiky. Ako pedagóg pôsobí na Filozofickej fakulte UKF v Nitre a Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy. Aktívne pôsobí aj v treťom sektore. Je zakladateľom pacientskej organizácie Europacolon Slovensko. Ako krstný otec sa stará o deti s kombinovaným postihnutím z OZ Iskierka v Trnave, je podpredsedom Detskej organizácie Fénix a zakladateľom OZ Štvorlístok deťom, ktoré spolu s Nadáciou Markíza organizuje už 19 rokov letný tábor pre deti z chudobných rodín, siroty, polosiroty a týrané deti.

Zuzana Števulová

Zuzana Števulová

Zuzana je právnička, venuje sa utečencom a cudzincom a okrem toho učí študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave azylové právo na Klinike azylového práva. Je riaditeľkou občianskeho združenia Liga za ľudské práva a spoločne s kolegyňami sa snaží dbať na ochranu práv utečencov a cudzincov žijúcich na Slovensku, ovplyvňovať nastavovanie verejných politík v oblasti migrácie, azylu a integrácie a verejnú mienku aby boli priateľskejšie k utečencom a cudzincom a rešpektovali ľudské práva. V roku 2016 jej ministerstvo zahraničných vecí USA udelilo cenu International Woman of Courage 2016 za dlhodobé presadzovanie práv utečencov a migrantov na Slovensku.

Peter Lenčo

Peter Lenčo

Dlhodobo sa venuje podpore a rozvoju práce s deťmi a mládežou a mládežníckych organizácií. V tejto oblasti najviac pôsobí v neziskovom sektore, má skúsenosti aj zo štátnej/verejnej správy a univerzitnej pôdy. Spolu s Nadáciou pre deti Slovenska sa aktuálne snaží rozvíjať miestne komunity a samosprávy, aby boli priateľské deťom a mladým ľuďom. S Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave spolupracuje na rôznych projektoch v oblasti práce s mládežou ako napríklad pobytový kurz zážitkovej pedagogiky pre študentov vychovávateľstva a sociálnej pedagogiky. Jeho domovskou organizáciou je eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.

Kritériá hodnotenia

Cena MOST, ktorú Rada mládeže Slovenska každoročne udeľuje vo viacerých kategóriách, je najmä o morálnom ohodnotení a zviditeľnení dobrovoľníckej práce mladých ľudí.
Udeľuje sa spätne za predchádzajúci rok. Na zaujímavé aktivity, neprehliadnuteľných ľudí a inšpiratívne myšlienky môže nomináciou upozorniť ktokoľvek. Víťazov potom vyberá odborná porota.

Pozornosť poroty patrí najmä tým nomináciám, ktoré sú pozitívnym príkladom, zdrojom inšpirácie a motivácie pre ostatných, majú zrozumiteľný cieľ a jasne pomenovaný prínos pre mladých ľudí.
V kategórii Mladá osobnosť roka musí byť splnená podmienka veku do 26 rokov. Naopak, kategória Dlhodobý prínos či už osobnosť, projekt alebo organizácia  nemá žiadne vekové ani časové obmedzenie.

V kategórii Projekt roka porota vyberie päť najinšpiratívnejších projektov. O víťazovi rozhodne verejnosť v online hlasovaní v priebehu októbra a novembra.

Projekt roka nesmie byť v čase jeho nominácie len plánom, musí sa konať alebo sa už skončil. Môže byť jednorazový aj dlhodobý, ale jeho začiatok by mal byť v roku 2015 alebo neskôr.
Nominácie z minulých ročníkov na Projekt roka sa môžu opakovať v prípade, že aktivity naďalej pokračujú, rastú alebo na ne nadväzujú nové. Budú potom zaradené do kategórie Dlhodobý prínos – projekt/organizácia.