Slávnostné odovzdávanie cien

sa konalo večer 2. októbra 2014.

Pozrite si víťazov a obrázky z večera plného zábavy a inšpirácie.

 

MOST je ocenenie pre mladých ľudí. Ocenenie ich snahy neleniť a zlepšovať život sebe i ostatným. A to o niečo viac, ako je bežné.

MOST je ocenením dobrých nápadov, priateľstva a odvahy, ochoty spolupracovať a neustále vymýšľať nové veci.

Most je pre ľudí do 26 rokov, ale aj pre starších, ktorí sú s mladými neustále v kontakte, tvoria zázemie pre ich aktivity a verejne im vyjadrujú podporu.

Most je motivácia, verejné poďakovanie, uznanie, pocta za odvedenú snahu a hodiny dobrovoľníckej práce.

2. októbra 2014 sa konal už 9. ročník odovzdávania tohto jedinečného ocenenia.