Slovenská esperantská mládež je nezávislá nezisková organizácia spájajúca mladých ľudí hovoriacich, alebo podporujúcich Esperanto. Ako jazyk samotný, je to najznámejší, najjednoduchší (plynule sa dá naučiť za 3 mesiace) a najpoužívanejší umelo vytvorený jazyk, v ktorom už od jeho samotného vzniku vyšlo veľa originálnych umeleckých diel alebo preklady rôznych národných z celého sveta. Práve jeho jednoduchosť a fakt, že nepatrí žiadnemu národu na svete, sa vzniknuté hnutie stojace za týmto jazykom, snaží poukazovať na hrozby jazykovej diskriminácie a jej dopady, na dôležitosť rozmanitej kultúry a jej vzájomného pochopenia a je akýmsi symbolom rovnosti a demokracie.

SKEJ od jej vzniku zažilo rôzne zostupy ale aj vzostupy, napriek tomu sa od polovice roku 2014 stáva jednou z najprofesionálnejších esperantských mládeží celosvetovo. Zakladá si na kvalite vedenia, ktoré predstavuje najmä päťčlenné predsedníctvo, zložené výlučne z neplatených dobrovoľníkov do 30 rokov. Postupne si vytvára stabilnú pôdu rôznym zvyšovaním svojich aktivít akými sú napríklad pravidelná spolu organizácia Letnej esperantskej školy, malých podujatí v komornej atmosfére zameraných na spoločnú prácu vo workshopoch a „transfer“ skúseností, prednášky o jazykovej diskriminácii na strených školách, aktívne zapájanie sa do Erasmus+ projektov a mnohé ďalšie, ktoré si môžete prečítať na našich pravidelne aktualizovaných webových stránkach.

Aktuálne je to napríklad projekt AEJK o africko-európskej mládežníckej spolupráci, vďaka ktorému sa za symbolickú sumu bude môcť 9 našich členov zúčastniť medzinárodného mládežníckeho kongresu v lete v Togu za symbolickú cenu, alebo Projekt o efektívnej komunikácii.

SKEJ organizuje rôzne podujatia propagujúce esperanto, našu organizáciu, a jazyky – napr. pravidelné Letné esperantské školy na Slovensku, na ktorých sa účastní okolo 300 ľudí z rôznych krajín sveta a Európy. V roku 2016 SKEJ spolu so SKEF (Slovenská esperantská federácia) zorganizovali 101. Svetový kongres Esperanta v Nitre, kde sa zúčastnilo viac ako 1300 nadšencov Esperanta zo 60 krajín sveta.

Neustále sa rozvíjame a rastieme, a radi by sme povedomie o Esperante šírili stále ďalej.

Novinky o nás môžte sledovať na:

 

Adresa sídla SKEJ:
SKEJ – Slovenská Esperantská mládež
M.Rázusa 2144/24
960 01 Zvolen
Slovensko

IČO: 30854695
E-mail: skej-ZAVINÁČ-esperanto-BODKA-sk