Pozorovatelia

OpenLab
OpenLab je vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem na princípoch open source a partnerského prístupu. Pod vedením odborníka z praxe LabMastra, študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch s firmami – partnermi OpenLab-u, pričom získavajú mäkké zručnosti a digitálne zručnosti v technológiách 21. storočia. Ako OpenLab prebieha? Každý...
SKEJ – Slovenská esperantská mládež
Slovenská esperantská mládež je nezávislá nezisková organizácia spájajúca mladých ľudí hovoriacich, alebo podporujúcich Esperanto. Ako jazyk samotný, je to najznámejší, najjednoduchší (plynule sa dá naučiť za 3 mesiace) a najpoužívanejší umelo vytvorený jazyk, v ktorom už od jeho samotného vzniku vyšlo veľa originálnych umeleckých diel alebo preklady rôznych národných z celého sveta. Práve jeho jednoduchosť a fakt, že nepatrí žiadnemu národu na svete, sa vzniknuté hnutie stojace za týmto jazykom, snaží poukazovať na hrozby jazykovej diskriminácie a jej dopady, na dôležitosť rozmanitej kultúry a jej vzájomného pochopenia a je akýmsi symbolom rovnosti a demokracie.
Zmudri
Zmudri je občianske združenie, ktoré vytvára obsah neziskovej online platformy určenej pre mladých ľudí aj učiteľov. V spolupráci s odbornými garantmi tvoríme obsah prostredníctvom video kurzov na rôzne praktické a občianske témy (písanie životopisu, kritické myslenie, fungovanie EÚ, finančná gramotnosť, výber vysokej školy, zvládanie stresu a mnoho ďalších) a snažíme sa u študentov o zmenu...