Spoločenstvo evanjelickej mládeže je celoslovenské kresťanské mládežnícke občianske združenie, ktorého cieľom je viesť mladých ľudí k poznaniu Boha, porozumeniu Jeho právd, k osobnému rozhodnutiu pre každodenný život s Ním v dôvere a odovzdanosti a zapojenie sa do života miestneho cirkevného zboru. Tieto ciele napĺňame rôznymi spôsobmi: cez mnohé podujatia najpestrejšími kreatívnymi formami, cez voľnočasové aktivity, skupinky, šport, hudbu a iné programy.

Kontakt

Zvonárska 23
040 01 Košice

www.sem.sk