Poslaním SDA je podporovať kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo mladých ľudí. SDA realizuje 6 programov: stredoškolský, základoškolský, vysokoškolský, učiteľský, program verejnej diskusie a Letnú akadémiu Discover. Má približne 1000 členov v 50 debatných kluboch na celom Slovensku. Je držiteľom Ceny Nadácie Orange za dlhodobý prínos vo vzdelávaní.

Kontakt

Štúrova 3
811 02 Bratislava

www.sda.sk