KDMS je najstaršia mládežnícka politická organizácia na Slovensku združujúca mladých ľudí so zmyslom pre kresťanské, národné a občianske princípy. Jej cieľom je nielen politické vzdelávanie, ale aj rozvíjanie záujmu o politiku u mladých ľudí. Jadro pestrých aktivít sa orientuje na aktuálne spoločensko-politické témy. Pôsobí na domácej, ako aj na zahraničnej scéne mládežníckej politiky. KDMS je aktuálne jedinou slovenskou organizáciou, ktorá je členom najväčšej európskej mládežníckej organizácie YEPP.

Kontakt

Bajkalská 25
821 01 Bratislava

www.kdms.sk