Orbis Civitates – 4 oblasti, ktoré posunú spoločnosť vpred

17. — 18. októbra sa uskutočnila konferencia o postavení mimovládnych organizácií na Slovensku, Orbis Civitates. Jej súčasťou sme už tradične boli aj my. Spoločne s ostatnými účastníkmi sme sa v tomto ročníku snažili pomenovať dôležité ciele občianskych organizácií vo vzťahu k štátu, nájsť riešenia a rozvinúť stratégie na rozvoj MVO aj aktérov občianskej spoločnosti. Aké ciele konferencia stanovila a aké kroky budú nasledovať
Účastníkom sa prihovorila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá vo svojom prejave adresovala význam občianskej spoločnosti na Slovensku a jej zásluhy na posilňovaní občianskych slobôd a hodnôt občianskej slobody.

 

 

Občianske organizácie a aktívni občania sú veľmi dôležitou zložkou demokracie. Každým dňom pomáhajú zlepšovať kvalitu života na Slovensku a sú preto neodmysliteľnou súčasťou rozvoja krajiny po mnohých stránkach. Napriek tomu nie je vzťah medzi štátom a občanmi na tom najlepšie a vzťah štátu s občianskymi organizáciami sa tiež nemôže chváliť. Napriek tomu, že sú občianske organizácie dôležitou súčasťou štátu, stretávajú sa so spochybňovaním či nedôverou. Do tejto situácie sa pridávajú aj globálne výzvy, či už klimatické zmeny a technologický pokrok, ktoré otvárajú nové otázky aj problémy. Aby sme teda dokázali čeliť súčasným výzvam, musíme budovať a následne udržiavať rozvinutú občiansku spoločnosť.

Orbis Civitates preto identifikoval 4 oblasti a ich priority, ktoré pomôžu posunúť občiansku spoločnosť vpred. Ich presné znenie nájdete vo vyhlásení. Tieto štyri oblasti sú však nosnými sférami fungovania RmS a všetkých našich členských organizácií.

 

Panelová diskusia Občianska vs. “neobčianska” spoločnosť, ktorú viedla riaditeľka RmS, Katka Batková.
Panelová diskusia Občianska vs. “neobčianska” spoločnosť, ktorú viedla riaditeľka RmS, Katka Batková.

 

Katka Batková mala zároveň na starosti prípravu workshopu Legislatíva Občianskeho sektora.