Kontakt

Rada mládeže Slovenska (RmS)

Poštová a fakturačná adresa:

Pražská 11
811 04 Bratislava 1
Slovensko

Telefón +421 2 54 79 13 90

E-mail

rms@mladez.sk
media@mladez.sk
most@mladez.sk

72hodin@mladez.sk

Kontakt na konkrétne osoby z RmS nájdete v rubrike Naši ľudia.

Web

www.mladez.sk
www.72hodin.sk
www.mladez.sk/mladiosn
www.mladez.sk/most

OZ RmS je registrované na Ministerstve vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-236

IČO: 683 779
DIČ: 2020804720

peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Bratislava
číslo účtu: 2661080190/1100