Kontakt

Rada mládeže Slovenska (RmS)

Poštová adresa Pražská 11, 811 04 Bratislava

Fakturačná adresa Pražská 11, 811 04 Bratislava

Telefón +421 948 783 968

E-mail (všeobecný) rms@mladez.sk
E-mail (web a newsletter) media@mladez.sk

Kontakt na konkrétne osoby z RmS nájdete v rubrike Naši ľudia.

Web

www.mladez.sk

http://www.strukturovanydialog.sk
www.72hodin.sk
www.mladez.sk/most

OZ RmS je registrované na Ministerstve vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-236

IČO: 683 779
DIČ: 2020804720

peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Bratislava
číslo účtu: 2661080190/1100

 Sponzorovaný hosting od WebSupport.sk