Predsedníctvo

Predseda:

Juraj Lizák, riaditeľ Slovenského skautingu

 

Predsedníctvo

František Bartek, nominovaný za DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže

Erik Gál, nominovaný za Zväz skautov maďarskej národnosti

Juraj Králik, nominovaný z organizácie eRko

Dalibor Perašín, nominovaný z organizácie YMCA Slovensko

Ján Tomaštík, nominovaný za DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže

Kristína Zelná, nominovaná za LAURA, združenie mladých

 

Kontrolná komisia RmS

Tomáš Farkašovský, IAESTE

Martina Barboríková, Detská organizácia FÉNIX

Miroslava Selecká, eRko

Martin Trúchlik, KDMS