Predsedníctvo

Predseda:

Andrej Schulcz, predseda Slovenskej debatnej asociácie

Predsedníctvo

 

Eduard Filo, nominovaný za ZKSM

Miroslava Duránková, nominovaná za ZKSM

Juraj Lizák, nominovaný za Slovenský skauting

Lýdia Gondášová, nominovaná za YMCA na Slovensku

Ján Tomaštík, nominovaný za DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže

Kristína Zelná, nominovaná za LAURA, združenie mladých

 

Kontrolná komisia RmS

Dalibor Perašín, Ymca na Slovensku

Miroslav Dragun, KDMS

Kristína Kružicová, eRko

Miroslava Selecká, eRko