Ponuky

EDS koordinátorka/koordinátor pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum

EDS koordinátorka/koordinátor pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Bratislavské dobrovoľnícke centrum  je občianske združenie, ktoré zapája obyvateľov Bratislavy a Bratislavského kraja do aktivít v ...

Štipendiá na štúdium na LEAF Academy

Štipendiá na štúdium na LEAF Academy

LEAF Academy ponúka aktívnym mladým ľuďom vo veku 14- 17 rokov možnosť vybrať si študijný program a pripravovať sa na získanie ...

Akreditované školenie lídrov medzinárodných dobrovoľníckych táborov

Akreditované školenie lídrov medzinárodných dobrovoľníckych táborov

Školenie pod záštitou organizácie INEX Slovakia, na ktorom sa nebude sedieť len v školských laviciach a učiť sa niečo naspamäť, ponúka ...

“YoDel” – konferencia o nových prístupoch k mladej generácii

“YoDel” – konferencia o nových prístupoch k mladej generácii

Konferencia "YoDel", organizovaná združením V.I.A.C. - Inštitútom pre podporu a rozvoj mládeže v spolupráci s partnermi sa zameria na ...

Grantový program “Hodina deťom”

Grantový program “Hodina deťom”

Ako už býva dobrým zvykom, Nadácia pre deti Slovenska podporí aj v 19. ročníku svojho grantového programu jedinečné a užitočné projekty

Grantový program “Bezpečne na cestách”

Grantový program “Bezpečne na cestách”

Zvýšiť bezpečnosť na našich cestách a zlepšiť úroveň dopravnej výchovy na našich školách a škôlkach je zámerom grantového programu ...

Veľtrh zahraničných univerzít – “Uniforum Orientamento Day”

Veľtrh zahraničných univerzít – “Uniforum Orientamento Day”

Veľtrh zahraničných univerzít ponúkne študentom výbornú príležitosť, ako sa zorientovať v pestrej palete ponúk renomovaných ...

Vzdelávací program pre pracovníkov s mládežou v oblasti služieb zamestnanosti

Vzdelávací program pre pracovníkov s mládežou v oblasti služieb zamestnanosti

Program určený pre pracovníkov s mládežou, ktorí sa už venujú, alebo majú ambíciu sa venovať otázkam zamestnanosti a zamestnateľnosti ...

Hľadá sa redaktorka/redaktor do mesačníka “Knižná revue”

Hľadá sa redaktorka/redaktor do mesačníka “Knižná revue”

Baví ťa literatúra, rád sa rozprávaš so zaujímavými ľuďmi a píšeš reportáže a recenzie? To všetko sa môže stať bežnou súčasťou tvojho ...

Školenie – “Neformálne vzdelávanie prostredníctvom spoločenských hier”

Školenie – “Neformálne vzdelávanie prostredníctvom spoločenských hier”

Pracovníci s mládežou, mládežnícki lídri ale napríklad aj dobrovoľníci z Česka a Slovenska majú v termíne 3. - 11. marca 2018 v Modre -

Výzva – “Férovka”

Výzva – “Férovka”

“Férovka” je iniciatívou Nadácie Zastavme korupciu pod záštitou prezidenta Andreja Kisku. Vybraným projektom, ktoré na slovenských ...

Program – “Hack to London”

Program – “Hack to London”

Program – “Hack to London” ponúka ambicióznym študentom stredných škôl z Českej republiky a Slovenska príležitosť zúčastniť sa ...

Grantový program fondu “Pre transparentné Slovensko 2018”

Grantový program fondu “Pre transparentné Slovensko 2018”

Fond pre transparentné Slovensko vyhlásil piaty ročník grantového programu, v ktorom podporí organizácie dlhodobo presadzujúce ...

Grantový program “Ars Bratislavensis”

Grantový program “Ars Bratislavensis”

Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy "Ars Bratislavensis" uprednostní projekty slúžiace na propagáciu Bratislavy na Slovensku ...

Ponuka vzdelávacích podujatí “IUVENTY” na február

Ponuka vzdelávacích podujatí “IUVENTY” na február

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, ktorá sa venuje práci s mládežou mimo školského a rodinného prostredia a ...

Voľné pracovné pozície v “Slovensko.Digital”

Voľné pracovné pozície v “Slovensko.Digital”

Slovensko.Digital je občianske združenie zamerané na zvýšenie kvality digitálnych služieb štátu na Slovensku. Momentálne prebieha v ...

Voľné pracovné pozície v “DofE”

Voľné pracovné pozície v “DofE”

V DofE - The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko sú presvedčení o tom, že každý mladý človek má potenciál uspieť a ...

Ponuka stáže na Európskom dvore audítorov v Luxemburgu

Ponuka stáže na Európskom dvore audítorov v Luxemburgu

Európsky dvor audítorov, ktorého úlohou je kontrolovať správny výber a nakladanie s finančnými prostriedkami EÚ a zlepšovať jej ...

Voľné pracovné pozície v Slovenskej katolíckej charite

Voľné pracovné pozície v Slovenskej katolíckej charite

V Slovenskej katolíckej charite, ktorá prostredníctvom svojich zariadení pomáha na Slovensku viac ako 23-tisíc ľuďom v núdzi je v ...

Prihlasovanie do – “Programu expertného dobrovoľníctva” pre organizácie je otvorené

Prihlasovanie do – “Programu expertného dobrovoľníctva” pre organizácie je otvorené

Cieľom “Programu expertného dobrovoľníctva” je navzájom prepojiť ľudí, ktorí majú záujem podeliť sa o svoj čas a know-how s ...

Veľtrh pracovných príležitostí – “Profesia days 2018”

Veľtrh pracovných príležitostí – “Profesia days 2018”

Tradičný každoročný pracovný veľtrh - "Profesia days" je pre mladých ľudí ideálnou príležitosťou, ako sa zorientovať v aktuálnej ...

Výzva “European Youth Initiative Fund 2018” pre mládežnícke organizácie na predkladanie projektov určených na podporu integrácie a budovanie občianskej spoločnosti

Výzva “European Youth Initiative Fund 2018” pre mládežnícke organizácie na predkladanie projektov určených na podporu integrácie a budovanie občianskej spoločnosti

Výzva - "European Youth Initiative Fund (EYIF)" je iniciatívou organizácie European Youth Forum otvorenou pre európske mládežnícke ...

Združenie STORM hľadá sociálne pracovníčky/sociálnych pracovníkov

Združenie STORM hľadá sociálne pracovníčky/sociálnych pracovníkov

V Združení STORM, ktoré sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v Nitrianskom a Trnavskom kraji, práve v ...

Zapoj sa do projektov pomoci deťom v Afrike

Zapoj sa do projektov pomoci deťom v Afrike

Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť by mali byť vo veku 22 – 35 rokov, mali by mať skúsenosť zo zahraničného pobytu, otvorenú ústretovú

8. ročník súťaže pre stredoškolákov – “Esej Jána Johanidesa”

8. ročník súťaže pre stredoškolákov – “Esej Jána Johanidesa”

Cieľom 8. ročníka esejistickej súťaže pre stredoškolákov – “Esej Jána Johanidesa" je povzbudiť mladých ľudí – študentov stredných škôl

Grantový program “Pomôžte svojej komunite”

Grantový program “Pomôžte svojej komunite”

Program je určený pre tých, ktorí majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vlastnými silami, spoločne s priateľmi či ...

Grantový program “Bezpečne v komunite, bezpečne doma”

Grantový program “Bezpečne v komunite, bezpečne doma”

Grantový program administrovaný Nadáciou pre deti Slovenska, sa vo svojom 3. ročníku zameria na podporu projektov určených na ...

Voľné pracovné pozície v organizácii Človek v ohrození

Voľné pracovné pozície v organizácii Človek v ohrození

V mimovládnej organizácii Človek v ohrození, ktorej cieľom je pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, prebieha práve v súčasnosti ...

Centrum pre filantropiu hľadá junior koordinátorku/koordinátora

Centrum pre filantropiu hľadá junior koordinátorku/koordinátora

Snahou Centra pre filantropiu je spájať tých, ktorí chcú darovať svoje zdroje s tými, ktorí pomoc potrebujú a takýmto spôsobom ...

Esejistická súťaž pre študentov stredných škôl – “SOFIA 2018”

Esejistická súťaž pre študentov stredných škôl – “SOFIA 2018”

Kolégium Antona Neuwirtha vyhlásilo esejistickú súťaž - " SOFIA 2018" určenú pre študentov slovenských stredných škôl. Organizátori ...

Neformálne vzdelávanie – Podpora práce s mládežou na úrovni samosprávy – “Europe goes local”

Neformálne vzdelávanie – Podpora práce s mládežou na úrovni samosprávy – “Europe goes local”

Vo väčšine európskych krajín spočíva podstatná časť zodpovednosti za prácu s mládežou práve na lokálnych samosprávach, preto sa všetky ...

Súťaž – “Múdra príroda 2018”

Súťaž – “Múdra príroda 2018”

Žiakom II. stupňa základných a študentom stredných škôl na Slovensku je určený v poradí už 6. ročník environmentálnej literárnej súťaže

Ponuky od organizácie Mladiinfo Slovensko

Ponuky od organizácie Mladiinfo Slovensko

Organizácia Mladiinfo Slovensko, ktorej víziou je myšlienka, aby všetci mladí ľudia boli dobre informovaní o vzdelávacích ...

Európske podujatie pre mládež – “EYE 2018”

Európske podujatie pre mládež – “EYE 2018”

Každoročné Európske podujatie pre mládež – “EYE 2018″ je otvorené pre všetkých účastníkov vo veku 16 - 30 rokov, ktorí prichádzajú s ...

Grantový program hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

Grantový program hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy je zameraný na voľnočasové aktivity detí a mládeže, športové aktivity a sociálne aktivity

Grantový program “Gesto pre mesto”

Grantový program “Gesto pre mesto”

V programe "Gesto pre mesto" uprednostní Raiffeisen banka iniciatívy, ktoré sú prospešné svojmu okoliu a poslúžia na zlepšenie života ...

Brigáda pre študentov VŠ

Brigáda pre študentov VŠ

Si študent 1. až 3. ročníka vysokej školy a aktívne sa zaujímaš o životné prostredie? V občianskom združení Priatelia Zeme – SPZ práve ...

Grantová výzva “Vytvorme domov 2018”

Grantová výzva “Vytvorme domov 2018”

Grantová výzva "Vytvorme domov 2018" je určená pre neziskové organizácie a občianske združenia pôsobiace v Bratislavskom kraji, ktoré ...

Grantový program “TU ŽIJEME A POMÁHAME”

Grantový program “TU ŽIJEME A POMÁHAME”

Zámerom grantového programu “TU ŽIJEME A POMÁHAME” je podporiť komunitné iniciatívy, ktorých cieľom je vzdelávanie, ochrana životného ...

Hľadajú sa investigatívci – juniori pre Nadáciu Zastavme korupciu

Hľadajú sa investigatívci – juniori pre Nadáciu Zastavme korupciu

V Nadácii Zastavme korupciu sa hľadajú šikovní a zapálení mladí ľudia, ktorých by bavilo vŕtať sa v podozrivých prípadoch, analyzovať, ...

Súťaž – “Junior Internet”

Súťaž – “Junior Internet”

Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET vyhlasuje súťaž - "Junior Internet" určenú žiakom základných a stredných škôl vo veku ...

Hľadá sa redaktorka/redaktor domáceho spravodajstva pre RTVS

Hľadá sa redaktorka/redaktor domáceho spravodajstva pre RTVS

Zaujímaš sa o dianie doma i vo svete a už ta nebaví byť len pasívnym konzumentom televíznych reportáží? Do spravodajského tímu ...

Súťaž – “Back from abroad”

Súťaž – “Back from abroad”

Všetkým mladým ľuďom so skúsenosťami so štúdiom a pobytom v zahraničí je určená esejistická súťaž - "Back from abroad". Ich úlohou je ...

Výzva grantového programu “Getrag pre región”

Výzva grantového programu “Getrag pre región”

Poslaním grantového programu “Getrag pre región”, administrovaného Karpatskou nadáciou, je podporiť projektové zámery tých neziskových ...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie

V rámci tejto výzvy budú prioritne podporené projekty, ktorých hlavným zámerom je prevencia radikalizácie mládeže a boj proti prejavom ...

Združenie STORM hľadá sociálnych pracovníkov

Združenie STORM hľadá sociálnych pracovníkov

V Združení STORM, ktoré sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v Nitrianskom a Trnavskom kraji, práve v ...

Mentorský program – “Lead Up 2018”

Mentorský program – “Lead Up 2018”

Pod mottom - ” Aj jeden môže ovplyvniť milióny”, spúšťa aj v roku 2018 organizácia Future Generation Europe svoj mentorský program – ...

Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2018

Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2018

Cenou Karola Veľkého pre mládež, ktorá je organizovaná Európskym parlamentom spoločne s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého ...

Medzinárodný deň dobrovoľníctva v Integre

Medzinárodný deň dobrovoľníctva v Integre

Ako už býva dobrým zvykom, organizácia INEX Slovakia sa aj tento rok zapojí do osláv Medzinárodného dňa dobrovoľníctva, ktorý si ...

Sokratov inštitút hľadá asistentku/asistenta

Sokratov inštitút hľadá asistentku/asistenta

Pre Sokratov inštitút - doplnkové vzdelávanie pre študentov a absolventov vysokých škôl, ktoré síce neponúka univerzálne riešenia ...

Grantový program “Axa Talent 2018”

Grantový program “Axa Talent 2018”

Grantový program “Axa Talent 2018″ je určený talentovaným mladým ľuďom vo veku 15 - 26 rokov, ktorí na sebe túžia ďalej pracovať, ale ...

Výzva grantového programu “Spoločne pre región 2018”

Výzva grantového programu “Spoločne pre región 2018”

Výzva grantového programu “Spoločne pre región 2018” je určená komunitám, obciam, sídliskám a mestským častiam regiónu Východného ...

Hľadá sa fundraiserka/fundraiser pre Ústredie Slovenského skautingu

Hľadá sa fundraiserka/fundraiser pre Ústredie Slovenského skautingu

Na Ústredí Slovenského skautingu práve prebieha výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície fundraiserky/fundraisera. Ide o ...

Projektová/ý manažérka/manažér pre PDCS

Projektová/ý manažérka/manažér pre PDCS

Pracovný tím mimovládnej organizácie PDCS, ktorej mottom je - „Radosť z dialógu, poznávania a zmeny“, je práve potrebné rozšíriť o ...

Fundraiserka/fundraiser pre Transparency International Slovensko

Fundraiserka/fundraiser pre Transparency International Slovensko

V organizácii Transparency International Slovensko, ktorej víziou je "krajina s transparentnými a zodpovednými ľuďmi a inštitúciami bez

Projekt – “Rozbehni sa!”

Projekt – “Rozbehni sa!”

Ahoj, rozbiehač! Si študent strednej školy a rozbiehaš svoj nápad? Vďaka podpore Férovej nadácie môžeš práve teraz získať ...

Hľadá sa office asistentka/manažérka alebo asistent/manažér pre Nadáciu Pontis

Hľadá sa office asistentka/manažérka alebo asistent/manažér pre Nadáciu Pontis

V Nadácii Pontis, ktorej záleží na dobrej zmene a prepája občiansku spoločnosť, aktívnych a štedrých jednotlivcov, mimovládne ...

“MikiViki” víkend

“MikiViki” víkend

"MikiViki" je tradičná mikulášska teambuildingová víkendovka organizácie INEX Slovakia. Tí, ktorí o aktivitách organizácie počuli málo ...

Séria workshopov – “Dá sa inak?”

Séria workshopov – “Dá sa inak?”

V priestoroch komunitného centra Bystro sa každý novembrový utorok uskutoční jedna časť zo série workshopov, na ktorých sa účastníci ...

Program – “Talent guide”

Program – “Talent guide”

"Ukáž sa a my ti pomôžeme byť skvelý v tom čo ťa baví!“ TalentGuide je mentoringový program, ktorý prepája talentovaných stredoškolákov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže pre rok 2018

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže pre rok 2018

Budúcnosť našej spoločnosti vo veľkej miere závisí od mládeže, preto sa Bratislavský samosprávny kraj angažuje vo vytváraní podmienok ...

Grantový program “Zelené oázy”

Grantový program “Zelené oázy”

Grantový program „Zelené oázy“ sa už od svojho vzniku snaží reagovať na aktuálne výzvy v oblasti životného prostredia. Preto v súlade s

Zimný kurz – „Cestou Zimy“

Zimný kurz – „Cestou Zimy“

Je pred tebou osem dní. Vonku a iba s tým, čo si nesieš na chrbte, s tým, čo si nesieš v sebe. Ty a skupina skvelých ľudí. Život bez ...

Brigáda v organizácii Človek  ohrození

Brigáda v organizácii Človek ohrození

V organizácii Človek v ohrození sa práve teraz hľadajú "vianoční škriatkovia" na brigádu na oddelení fundraisingu. Ide o prácu na ...

Hľadá sa koordinátorka/koordinátor pre programy firemnej filantropie pre Nadáciu Pontis

Hľadá sa koordinátorka/koordinátor pre programy firemnej filantropie pre Nadáciu Pontis

Do pracovného tímu Nadácie Pontis sa a v súčasnej dobe hľadá správny človek na obsadenie pracovnej pozície koordinátorky/koordinátora ...

Fórum dobrej politiky 2017

Fórum dobrej politiky 2017

Spojiť predstaviteľov politiky, verejnej správy, biznisu a neziskového sektora s cieľom vytvoriť priestor na inšpiráciu, diskusiu, ...

Dvojdňový hudobný workshop – “Plugin”

Dvojdňový hudobný workshop – “Plugin”

Prepojiť hudobných nadšencov, producentov, umelcov, vydavateľstvá i firmy z hudobného priemyslu je cieľom dvojdňového hudobného ...

Dlhodobé akreditované školenie pre pracovníkov s mládežou – “Marker CS vol.3”

Dlhodobé akreditované školenie pre pracovníkov s mládežou – “Marker CS vol.3”

Dlhodobý vzdelávací program - „Marker CS vol.3“ sa sústredí na pracovníkov s mládežou, ktorí pripravujú pravidelné aktivity, projekty ...

Školenie – “Star of Europe”

Školenie – “Star of Europe”

Pochopiť celú logiku projektov mládežníckych výmien, zamerať sa na spoluprácu a možnosti vzdelávania pre mladých ľudí a hlavne ...

Projekt – “Umením proti radikalizácii – jesenná škola pre aktivistov a aktivistky”

Projekt – “Umením proti radikalizácii – jesenná škola pre aktivistov a aktivistky”

Projekt je určený pracovníkom a aktivistom organizácií, neformálnych skupín a kultúrnych centier z rôznych regiónov venujúcim sa ...

„Celostátní vzájemná výměna zkušeností“ v Šumperku

„Celostátní vzájemná výměna zkušeností“ v Šumperku

V českom Šumperku sa v termíne 16. - 19. novembra 2017 uskutoční každoročné, tradičné stretnutie pracovníkov s deťmi a mládežou ...

Grantový program “Dostaneme ťa do školy”

Grantový program “Dostaneme ťa do školy”

Grantový program umožní školám vytvoriť priestor na integráciu a spoločné vzdelávanie všetkých detí bez rozdielu. Vybrané školské ...

Konferencia – “Mladí spoločne”

Konferencia – “Mladí spoločne”

Získať množstvo užitočných informácií od skúsených lektorov, spoznať nových ľudí, nadviazať užitočné kontakty a zabaviť sa. To všetko ...

Grantový program “Darujte Vianoce”

Grantový program “Darujte Vianoce”

V poradí už 16. ročník tradičného grantového programu "Darujte Vianoce" dáva príležitosť všetkým ľuďom s otvoreným srdcom a očami ...

Zostať na Slovensku či odísť? Aká je budúcnosť mladých na Slovensku?

Zostať na Slovensku či odísť? Aká je budúcnosť mladých na Slovensku?

Neformálna diskusia, na ktorej sa bude rozprávať o tom, aká je budúcnosť mladých ľudí na Slovensku a o tom, či tu vôbec má zmysel ...

Seminár –  „Aktuální výzvy II. – Uživí planeta lidstvo?“

Seminár – „Aktuální výzvy II. – Uživí planeta lidstvo?“

Seminár „Aktuální výzvy II. – Uživí planeta lidstvo?“zameraný na tému potravinovej bezpečnosti a produkcie potravín priblíži účastníkom

Fotosúťaž – „National Geographic Nature Photographer of the Year Contest 2017″

Fotosúťaž – „National Geographic Nature Photographer of the Year Contest 2017″

Fascinuje ťa pobyt v prírode a rád sa podelíš o svoje zážitky aj s ostatnými? V „The 2017 National Geographic Nature Photographer of ...

Pracovná ponuka v o.z. KASPIAN

Pracovná ponuka v o.z. KASPIAN

KASPIAN zlepšuje životy detí a mladých napĺňaním ich potrieb a skvalitňovaním ich života prostredníctvom metód sociálnej práce, ...

Projekt – “Mobilita pracovníkov s mládežou: RefugE+”

Projekt – “Mobilita pracovníkov s mládežou: RefugE+”

Cieľom projektu "Mobilita pracovníkov s mládežou – Refuge+“, ktorý sa uskutoční v termíne 21. – 28. novembra 2017 v mestečku Agrigento ...

Na káve s možnosťami

Na káve s možnosťami

V košickom Kulturparku sa v piatok 27. októbra 2017 uskutoční konferencia "Na káve s možnosťami" určená stredoškolským študentom. Pod ...

Ponuka práce pre Slovensko.Digital

Ponuka práce pre Slovensko.Digital

Slovensko.digital je občianske združenie, ktoré nielen kritizuje nefungujúce štátne služby, ale prichádza aj s reálnymi riešeniami ...

Grantový program “Talenty Novej Európy”

Grantový program “Talenty Novej Európy”

Výnimočným mladým talentom, ktorých rozvoj by mohol byť v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov potlačený alebo oslabený, je ...

Grantový program “Kvalita vzdelávania”

Grantový program “Kvalita vzdelávania”

Grantový program priblíži vzdelávací proces na slovenských vysokých školách moderným štandardom vzdelávania svetových renomovaných ...

Voľné pracovné pozície v Leaf-e

Voľné pracovné pozície v Leaf-e

LEAF chce prispieť k rozvoju mladých ľudí, ktorí majú potenciál vyrásť na osobnosti, spájajúce v sebe charakternosť, excelentnosť, ...

Stáž na Veľvyslanectve USA v Bratislave

Stáž na Veľvyslanectve USA v Bratislave

V súvislosti s blížiacim sa 100. výročím založenia Československej republiky a 25. výročím slovenskej nezávislosti hľadá Veľvyslanectvo

Pridaj sa ku “Komunite protikorupčných bojovníkov”

Pridaj sa ku “Komunite protikorupčných bojovníkov”

Máš od 17 do 28 rokov, hnevá ťa stav korupcie na Slovensku a nadávať pri pive ti nestačí? Teraz stačí len vyplniť prihlasovací ...

Projekt – “Message to Europeans 3.0.”

Projekt – “Message to Europeans 3.0.”

Jedinečná príležitosť stať sa v úlohe študentského lídra priamou súčasťou novovznikajúceho "Európskeho príbehu", to je séria podujatí v

Externá/ý hodnotiteľka/hodnotiteľ projektových žiadostí o dotáciu v rámci programu EÚ ERASMUS + a programov pre mládež

Externá/ý hodnotiteľka/hodnotiteľ projektových žiadostí o dotáciu v rámci programu EÚ ERASMUS + a programov pre mládež

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje výzvu pre záujemcov o pozíciu externá hodnotiteľka/externý hodnotiteľ projektových ...

Grantový program “Dôvera”

Grantový program “Dôvera”

Zlepšiť podmienky v oblasti zdravia a zdravého života, napríklad aj prostredníctvom podpory aktivít zameraných na prevenciu chorôb, ...

Grantový program “e-Školy pre budúcnosť”

Grantový program “e-Školy pre budúcnosť”

Pedagógom, žiakom základných a stredných škôl, ich rodičom, ale aj širšej pedagogickej verejnosti je určený grantový program „e-Školy ...

Mediálna škola

Mediálna škola

9. ročník dvojročného cyklu neformálneho vzdelávania v oblasti médií - "Mediálna škola" organizuje Laura, združenie mladých. Projekt ...

Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl

Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl

Rómskym študentom stredných škôl je určený štipendijný program Rómskeho vzdelávacieho fondu pre školský rok 2017/2018. Spolu so ...

Hľadá sa junior koordinátorka/koordinátor do Centra pre filantropiu

Hľadá sa junior koordinátorka/koordinátor do Centra pre filantropiu

Snahou Centra pre filantropiu je spájať tých, ktorí chcú darovať svoje zdroje s tými, ktorí pomoc potrebujú a takýmto spôsobom ...

Esperantisti pozývajú efektívne komunikovať

Esperantisti pozývajú efektívne komunikovať

Dozvedieť sa viac o efektívnej komunikácii medzi medzinárodnými mládežníckymi organizáciami a k tomu okúsiť rôzne európske jazyky ...

Konferencia – “Týždeň služobného vzdelávania v strednej a východnej Európe”

Konferencia – “Týždeň služobného vzdelávania v strednej a východnej Európe”

Podujatie "Service-Learning Week in Central and Eastern Europe" sa uskutoční 2. - 6. októbra v Sarajeve v Bosne a Hercegovine. ...

Grantový program “Komunitné granty”

Grantový program “Komunitné granty”

Grantový program "Komunitné granty" podporí okrem iného napríklad aj projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu, zveľaďovanie

V Rade mládeže Slovenska hľadáme aktívnych mladých ľudí

V Rade mládeže Slovenska hľadáme aktívnych mladých ľudí

V Rade mládeže Slovenska HĽADÁME 10 mladých ľudí, ktorí sa aktívne zapájajú do diania vo svojej škole, komunite, regióne a zaujímajú ...

Asistentka/asistent pre občianske združenie Vagus

Asistentka/asistent pre občianske združenie Vagus

Hlavným poslaním občianskeho združenia Vagus je prispievať svojou činnosťou k zvyšovaniu a stabilizácii kvality života ľudí bez domova,

Grantový program “Športujem rád a bezpečne 2017”

Grantový program “Športujem rád a bezpečne 2017”

Motivovať detí k športovaniu a radosti z prirodzeného pohybu je hlavnou ambíciou grantového programu " Športujem rád a bezpečne 2017". ...

Medzinárodné školenie – “Destination Youth Participation”

Medzinárodné školenie – “Destination Youth Participation”

Pracovníkom s mládežou, mládežníckym lídrom, ale aj ostatným záujemcom z neformálneho aj formálneho vzdelávacieho prostredia je určené ...

Práca s mládežou v Arménsku

Práca s mládežou v Arménsku

Kreatívni a spoznávaniu nových kultúr otvorení mladí ľudia vo veku 18 - 30 rokov majú výbornú príležitosť rozšíriť si obzory a získať ...

Grantový program “Stredné školy a technika”

Grantový program “Stredné školy a technika”

Nielen finančné prostriedky a darovanie rôznych učebných pomôcok, ale napríklad aj prednášky, či školenia odborníkov z praxe prináša ...

Grantová výzva “Ekoobec 2017 – Chytrá obec, chytré mesto”

Grantová výzva “Ekoobec 2017 – Chytrá obec, chytré mesto”

Cieľom výzvy je modernizácia verejných priestorov obcí a miest, ochrana životného prostredia a zefektívnenie fungovania obce či mesta ...

Modelové zasadnutie OSN v ukrajinskom Ľvove

Modelové zasadnutie OSN v ukrajinskom Ľvove

V ukrajinskom meste Ľvov, neďaleko poľských hraníc sa v termíne 12. – 15. októbra 2017 uskutoční Modelové zasadnutie OSN – „Lviv ...

Výpomoc na farme na Islande

Výpomoc na farme na Islande

Projekt "Outdoor work beneath the glacier" sa uskutoční na pozadí malebných scenérií južného pobrežia Islandu, v blízkosti mesta Vík. ...

Pomocná pracovníčka/pomocný pracovník pre občianske združenie Vagus

Pomocná pracovníčka/pomocný pracovník pre občianske združenie Vagus

Hlavným poslaním občianskeho združenia Vagus je prispievať svojou činnosťou k zvyšovaniu a stabilizácii kvality života ľudí bez domova,

Školenie zážitkovej pedagogiky

Školenie zážitkovej pedagogiky

Jedinečnú príležitosť zlepšiť svoje poznatky v oblastiach ako je krízový manažment, riešenie konfliktov, ale napríklad aj verbálna i ...

Zamestnanecký grantový program ČSOB nadácie

Zamestnanecký grantový program ČSOB nadácie

ČSOB nadácia dáva prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu svojim zamestnancom možnosť pomôcť miestu či komunite, kde bývajú

Grantový program “10 dobrých skutkov”

Grantový program “10 dobrých skutkov”

Grantovým programom „10 dobrých skutkov“ podporí pri príležitosti svojho desiateho výročia Nadácia Poštovej banky tých, ktorí sú v ...

Hľadá sa projektová manažérka/projektový manažér on-line projektov pre Centrum pre filantropiu

Hľadá sa projektová manažérka/projektový manažér on-line projektov pre Centrum pre filantropiu

Misiou Centra pre filantropiu je aktívne prispievať k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku. Pre manažovanie niektorých z ...

Voľné pracovné pozície v o.z. Mládež ulice

Voľné pracovné pozície v o.z. Mládež ulice

V občianskom združení Mládež ulice, ktoré sa venuje terénnej sociálnej práci a poskytovaniu služieb pre deti, mládež aj rodiny z ...

Hľadá sa projektový manažér/ka v oblasti vzdelávania a sociálnej inklúzie pre Slovak Governance Institute

Hľadá sa projektový manažér/ka v oblasti vzdelávania a sociálnej inklúzie pre Slovak Governance Institute

V mimovládnej organizácii Slovak Governance Institute sa ešte stále hľadá správny človek na pracovnú pozíciu projektovej/projektového ...

Brigáda v organizácii Mladiinfo Slovensko

Brigáda v organizácii Mladiinfo Slovensko

Ponuka brigády pre organizáciu Mladiinfo Slovensko je ideálna pre všetkých študentov vysokej školy, ktorí majú záujem získať popri ...

Medzinárodná fotosúťaž na tému – Klimatické zmeny a ochrana ozónovej vrstvy

Medzinárodná fotosúťaž na tému – Klimatické zmeny a ochrana ozónovej vrstvy

Medzinárodná fotografická súťaž je určená pre účastníkov z celého sveta. Ich úlohou je prezentovať prostredníctvom prihlásených ...

Veľtrh organizácií pracujúcich s mládežou 3

Veľtrh organizácií pracujúcich s mládežou 3

V septembri sa v Turčianskych Tepliciach uskutoční podujatie - "Veľtrh organizácií pracujúcich s mládežou". Pre organizácie je to ...

Výzva na zlepšenie vybavenia telocviční

Výzva na zlepšenie vybavenia telocviční

Finančnú podporu až do výšky 150 000 eur je možné získať v rámci rozvojového projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov

Zelené vzdelávanie

Zelené vzdelávanie

Grantový program podporí v spolupráci s materskými a základnými školami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami ...

Granty pre novú generáciu siete Europe Direct

Granty pre novú generáciu siete Europe Direct

Európska komisia prostredníctvom svojho Zastúpenia v Slovenskej republike vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov s cieľom vybrať ...

Vzdelávanie – “Školiteľ vzdelávacích aktivít pre problematiku nenávistného vyjadrovania”

Vzdelávanie – “Školiteľ vzdelávacích aktivít pre problematiku nenávistného vyjadrovania”

Rada mládeže Žilinského kraja organizuje odborné vzdelávanie pod názvom "Školiteľ vzdelávacích aktivít pre problematiku nenávistného ...

Tvorba participatívneho rozpočtu v samospráve

Tvorba participatívneho rozpočtu v samospráve

Asociácia krajských rád mládeže (AKRAM) pozýva v termíne 25. - 27. augusta 2017 do Košíc na vzdelávanie zamerané na tvorbu ...

Štipendium “Krídla”

Štipendium “Krídla”

Štipendium "Krídla" je určené všetkým študentom, ktorí majú ambíciu angažovať sa v prospech širšej spoločnosti a v nasledujúcom ...

Staň sa “tieňom” v OSN vo Viedni!

Staň sa “tieňom” v OSN vo Viedni!

Si študentom magisterského, inžinierskeho, či doktorandského štúdia? Slovenská Asociácia pre OSN ti ponúka príležitosť stráviť jeden ...

Workshop na tému – “Profesionálna spolupráca v komunite”

Workshop na tému – “Profesionálna spolupráca v komunite”

Workshop určený všetkým aktívnym jednotlivom, organizáciám a inštitúciám, ako aj zástupcom štátnej a verejnej správy aj biznis sektora,

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou

Hlavné mesto pokračuje v poskytovaní finančného príspevku na trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou. Aj v roku 2017 sa ...

Asistentka/asistent riaditeľa pre Inštitút vzdelávacej politiky

Asistentka/asistent riaditeľa pre Inštitút vzdelávacej politiky

Na Inštitúte vzdelávacej politiky, ktorého úlohou je poskytovať analýzy, prognózy a podieľať sa na príprave vzdelávacej politiky ...

Zúčastni sa najväčšieho stretnutia mladých lídrov v Poľsku!

Zúčastni sa najväčšieho stretnutia mladých lídrov v Poľsku!

Pridaj sa k 400 mladým lídrom zo 42 krajín na stretnutí v Poľsku 4.- 8. septembra 2017, ktoré je neoficiálne nazývané aj „Davos of the ...

“Samit budúcich inovátorov” – FIS 2017

“Samit budúcich inovátorov” – FIS 2017

Future Innovators Summit 2017 spojí kreatívnych ľudí z rôznych kultúr, prostredí a oblastí. Nebudú na ňom chýbať umelci, dizajnéri, ...

Pracovné ponuky v GREENPEACE Slovensko

Pracovné ponuky v GREENPEACE Slovensko

Pre slovenskú pobočku svetoznámej environmentálnej organizácie GREENPEACE Slovensko sa práve v súčasnosti hľadajú viaceré nové pracovné

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlásil výzvu určenú na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne ...

Hľadáme mládežníckych ambasádorov Slovenskej republiky

Hľadáme mládežníckych ambasádorov Slovenskej republiky

Baví ťa organizovanie, cestovanie a stretávanie sa s mladými ľuďmi? Zaujímaš sa o to, ako zlepšiť situáciu mladých na Slovensku a v Európe?

Fotografická súťaž na tému “Dôstojný život pre všetkých”

Fotografická súťaž na tému “Dôstojný život pre všetkých”

Máš fotografické oko? Cítiš sa za objektívom ako doma a dokážeš aj počas dovolenky, či pracovnej cesty citlivo zachytiť meniace sa ...

Otvorená grantová schéma “Hosťujúci profesor”

Otvorená grantová schéma “Hosťujúci profesor”

Hlavným cieľom grantovej schémy "Hosťujúci profesor" je umožniť slovenským školám pozvať významných zahraničných odborníkov, priniesť ...

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež

Mladí ľudia, mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou pôsobiaci na miestnej úrovni môžu posielať svoje žiadosti o dotáciu na podporu ...

Svetové Fórum pre demokraciu 2017

Svetové Fórum pre demokraciu 2017

Súčasťou podujatia Svetové Fórum pre demokraciu 2017, ktoré sa uskutoční v termíne 6. – 7. novembra 2017 vo francúzskom Štrasburgu bude

Voľné pracovné pozície v Karpatskej nadácii

Voľné pracovné pozície v Karpatskej nadácii

Karpatská nadácia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania

Práca pre Slovenskú debatnú asociáciu

Práca pre Slovenskú debatnú asociáciu

Dávaš veci do pohybu? Vieš si získať mladých ľudí? Uvažuješ koncepčne? V Slovenskej debatnej asociácii práve teraz hľadajú do svojho ...

Európska Rada mládeže 2017

Európska Rada mládeže 2017

Každoročné zasadnutie Európskej Rady mládeže (YEC) je medzinárodná konferencia, ktorej cieľom je zjednotiť mladých lídrov z ...

Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“

Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“

Katedrám a pedagógom slovenských vysokých škôl s technickým zameraním je určený grantový program Rozvíjať technik(o)u. Podporí ...

Hľadáme koordinátorku/koordinátora pre politické záležitosti!

Hľadáme koordinátorku/koordinátora pre politické záležitosti!

Baví Ťa politika a rada/rád sa stretávaš a diskutuješ s ľuďmi? Orientuješ sa v prostredí mimovládok a máš skúsenosti s vedením ...

Grantový program Férovej Nadácie

Grantový program Férovej Nadácie

Férová Nadácia podporí prostredníctvom svojho Grantového programu jednotlivcov, subjekty a projekty, ktorých zámerom je rast ...

Junior manažérka/manažér pre Divé maky

Junior manažérka/manažér pre Divé maky

Na pozícii Junior manažérky/manažéra v organizácii Divé maky, ktoré sa zaoberá podporou talentovaných rómskych detí a mládeže žijúcich ...

Medzinárodný mládežnícky dialóg v Malajzii

Medzinárodný mládežnícky dialóg v Malajzii

Ďalšie podujatie v rámci série Medzinárodného mládežníckého dialógu (MIYD) sa uskutoční v Melake v Malajzii. Ide o každoročný program ...

Školenie – „Projektový manažment v práci s mládežou – modul II.“

Školenie – „Projektový manažment v práci s mládežou – modul II.“

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pozýva na druhú časť školenia z cyklu neformálneho vzdelávania v oblasti mládeže – Projektový ...

Letná akadémia “Hejbej 2017”

Letná akadémia “Hejbej 2017”

Letná akadémia Hejbej 2017 je prázdninová zážitkovo-vzdelávacia akcia určená pre účastníkov vo veku 17 – 22 rokov z Česka a Slovenska. ...

Práca v Detskej organizácii FÉNIX

Práca v Detskej organizácii FÉNIX

Snahou občianskeho združenia FÉNIX je vytvoriť deťom a mládeži ideálne podmienky na ich aktívne a zmysluplné trávenie voľného času. Od ...

Grantový program “UKÁŽ SA!”

Grantový program “UKÁŽ SA!”

Nadácia Slovenského olympijského výboru podporí prostredníctvom nového grantového programu UKÁŽ SA! mladých talentovaných športovcov, ...

Grantový program “Rozprúdime regióny”

Grantový program “Rozprúdime regióny”

V rámci programu "Rozprúdime regióny" budú podporené nové aj existujúce kultúrne, spoločenské, športové a iné aktivity, ktoré prispejú ...

Príležitosť stráviť rok v gruzínskom skautskom centre

Príležitosť stráviť rok v gruzínskom skautskom centre

Organizácia Mladiinfo Slovensko ti ponúka výbornú príležitosť ako stráviť rok prácou s mladými ľuďmi v zaujímavej krajine. Účastníci vo

Pracovná ponuka od PDCS

Pracovná ponuka od PDCS

Poslaním mimovládnej organizácie PDCS je spoluvytvárať a posilňovať demokratickú kultúru, šíriť demokratické prístupy a mechanizmy pre ...

Súťaž o najlepšiu študentskú esej 2017

Súťaž o najlepšiu študentskú esej 2017

Súťaž o najlepšiu študentskú esej 2017 je určená pre študentov stredných škôl na Slovensku. Autori prvých troch víťazných príspevkov ...

Odyseus hľadá brigádnikov

Odyseus hľadá brigádnikov

Poslaním občianskeho združenia Odyseus je podieľať sa na zachovávaní ľudských práv a skvalitňovaní života ohrozených komunít. Ponuka ...

Štipendium “Atlas corps”

Štipendium “Atlas corps”

Štipendium "Atlas corps" je určené pre záujemcov z prostredia tretieho sektora. Úspešným uchádzačom poskytuje dokonalú príležitosť stať

Grantový program “Vy rozhodujete, my pomáhame”

Grantový program “Vy rozhodujete, my pomáhame”

Ako už býva dobrým zvykom, tretia edícia grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ pomôže pri zlepšovaní prostredia v ...

Grantový program “Menu pre zmenu”

Grantový program “Menu pre zmenu”

Podporiť praktické aktivity škôl, zamerané na globálne vzdelávanie v oblasti zodpovednej spotreby potravín je cieľom grantového ...

Modelové zasadnutie Európskeho parlamentu v Bratislave

Modelové zasadnutie Európskeho parlamentu v Bratislave

The Model European Parliament Slovakia je ideálna príležitosť pre študentov stredných škôl, ktorých zaujíma politika a aktuálne ...

Letný interdisciplinárny camp HOLIS

Letný interdisciplinárny camp HOLIS

Kemp Holis je vzdelávací experiment slúžiaci na podporu inovácií prostredníctvom interdisciplinárneho vzdelávania. Každoročne pomáha ...

Výročné 20. zasadnutie Mládežníckeho zhromaždenia Organizácie Spojených národov

Výročné 20. zasadnutie Mládežníckeho zhromaždenia Organizácie Spojených národov

Výročné 20. zasadnutie Mládežníckeho zhromaždenia OSN predstavuje dokonalú príležitosť na zapojenie mládeže a mladých ľudí do procesu ...

Školenie – “Projektový manažment v práci s mládežou – modul I.”

Školenie – “Projektový manažment v práci s mládežou – modul I.”

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže organizuje ďalšie školenie z cyklu neformálneho vzdelávania v oblasti mládeže pod názvom ...

“Otvorený grantový program 2017”

“Otvorený grantový program 2017”

Nadácia Slovenskej sporiteľne spustila ďalší ročník Otvoreného grantového programu určeného na podporu verejnoprospešných projektov. ...

Grantový program „Vzdelanie = budúcnosť“

Grantový program „Vzdelanie = budúcnosť“

Detské domovy na Slovensku, vrátane profesionálnych rodín a organizácie spolupracujúce s deťmi v náhradnej starostlivosti sa môžu ...

Práca pre LEAF Academy

Práca pre LEAF Academy

Obľubuješ každodenný kontakt s mladými ľuďmi a neprekáža ti ani cestovanie? Práve v súčastnosti je do pracovného tímu LEAF Academy ...

Súťaž študentských krátkych filmov

Súťaž študentských krátkych filmov

Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2017 je určená pre mladých ľudí vo veku 10 – 20 rokov. Úlohou súťažiacich je ...

Letná „Discover akadémia“

Letná „Discover akadémia“

Letná „Discover akdémia“ je unikátny formát, v rámci ktorého môžeš ako študent strednej školy zažiť atmosféru, aká vládne na ...

Brigáda v organizácii Človek v ohrození

Brigáda v organizácii Človek v ohrození

Vynikajúcu príležitosť ako získať v rámci letnej brigády prax a prehľad o treťom sektore ponúka humanitárna organizácia Človek v ...

5 – ročné vysokoškolské štúdium v Japonsku

5 – ročné vysokoškolské štúdium v Japonsku

Táto jedinečná ponuka od japonskej vlády je určená pre záujemcov o riadne denné štúdium na japonských vysokých školách. Absolventom ...

Súťaž mladých tvorcov videa – “RECfruit 2017”

Súťaž mladých tvorcov videa – “RECfruit 2017”

Súťaž "RECfruit 2017" je určená pre mladých tvorcov videa vo veku 15 - 26 rokov. Okrem možnosti naštartovať svoju kariéru a cenných ...

Grantový program “Gesto pre mesto”

Grantový program “Gesto pre mesto”

Grantový program " Gesto pre mesto" sa v období mesiacov apríl - jún sústredí predovšetkým na oblasť vzdelávania. O projektoch, ktoré ...

Grantový program “Spojme sa pre dobrú vec”

Grantový program “Spojme sa pre dobrú vec”

Ambíciou grantového programu "Spojme sa pre dobrú vec" je podnietiť v ľuďoch záujem o veci verejné a zvýšiť tak ich spoluzodpovednosť ...

Interaktívny dialóg o násilí – “The Exchange”

Interaktívny dialóg o násilí – “The Exchange”

Konflikty sú v jadre každého kreatívneho konania. Ak je však zvolenou odpoveďou na konflikt násilie, nádej na pozitívny zvrat je ...

Rada mládeže Slovenska hľadá stážistku/stážistu

Rada mládeže Slovenska hľadá stážistku/stážistu

Rada mládeže Slovenska ponúka skvelú príležitosť pre šikovného človeka - hľadáme plateného stážistu/stážistu, ktorý nám pomôže ...

Transparency International “Škola integrity”

Transparency International “Škola integrity”

Dejiskom každoročného podujatia TI School on Integrity, ktoré v priebehu svojej existencie hostilo už viac ako 800 mladých lídrov z ...

Projektová/ý koordinátorka/or pre Workspace Europe

Projektová/ý koordinátorka/or pre Workspace Europe

Pracovná ponuka od občianskeho združenia Workspace Europe, ktoré organizuje pre konzorcium dvanástich slovenských vysokých škôl stáže v

Projekt “Work & Fun in the South” na južnom Islande

Projekt “Work & Fun in the South” na južnom Islande

Projekt "Work and fun in the south" sa uskutoční na pozadí malebných scenérií južného Islandu, približne 50 km od hlavného mesta ...

Pracovné ponuky občianskeho združenia Odyseus

Pracovné ponuky občianskeho združenia Odyseus

Poslaním občianskeho združenia Odyseus je podieľať sa na zachovávaní ľudských práv a skvalitňovaní života ohrozených komunít. Práve v ...

Workshop – TLAČ A ŤAHAJ! / PUSH AND PULL!

Workshop – TLAČ A ŤAHAJ! / PUSH AND PULL!

Dňa 21. apríla 2017 sa v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave uskutoční workshop zameraný na mobilitu a migráciu, ich ...

Grantový program “Business Idea”

Grantový program “Business Idea”

V centre záujmu grantového programu Business idea stojí vzdelávanie a s ním spojená integrácia budúcich absolventov vysokých škôl na ...

Grantový program “Klub darcov 2017”

Grantový program “Klub darcov 2017”

Štrnásty ročník grantovej výzvy „Klub darcov 2017" je určený na podporu verejnoprospešných aktivít v Trenčíne a okolitom regióne. ...

Pracovné ponuky od  IQ Roma servis v Brne

Pracovné ponuky od IQ Roma servis v Brne

Cieľom občianskeho združenia IQ Roma servis je integrácia rómskej menšiny v rámci majoritnej spoločnosti a ich víziou je svet, v ktorom

Veľtrh neziskových organizácií – NGO Market

Veľtrh neziskových organizácií – NGO Market

Zámerom tradičného podujatia NGO Market je poskytnúť neziskovým organizáciám príležitosť pre efektívnejšiu komunikáciu s verejnosťou, ...

Grantový program “Inovatívna základná škola”

Grantový program “Inovatívna základná škola”

Prvý ročník programu "Inovatívna základná škola" je určený všetkým typom základných škôl so sídlom v Slovenskej republike. Jeho ...

Koordinátorka/or na finančné oddelenie Nadácie Pontis

Koordinátorka/or na finančné oddelenie Nadácie Pontis

Máš záujem o prácu v organizácii, ktorá "mení o veľa Slovensko a o kúsok svet?" Pracovná ponuka od Nadácie Pontis je vhodná pre ...

Výzva na podávanie žiadostí o štipendium Martina Filka

Výzva na podávanie žiadostí o štipendium Martina Filka

Poď aj ty zmeniť Slovensko k lepšiemu a prihlás sa do 2. mája 2017 na štipendium Martina Filka. Cieľom štipendia je motivovať ...

Hľadá sa kolegyňa/ega a kamoška/oš pre o.z. Kaspian

Hľadá sa kolegyňa/ega a kamoška/oš pre o.z. Kaspian

V občianskom združení KASPIAN, ktoré zlepšuje životy detí a mladých, hľadajú nielen novú/ého kolegyňu/kolegu ale aj kamošku/ša, ktorého

Grantový program “Opora”

Grantový program “Opora”

Hlavným zámerom grantového programu "Opora" je podporiť organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne služby v tom, aby uľahčili ľuďom ...

Benefičný koncert Klubu Detskej Nádeje

Benefičný koncert Klubu Detskej Nádeje

V utorok 4. apríla 2017 sa v Bratislave uskutoční tradičný Benefičný koncert Klubu Detskej Nádeje. Vstupné je ako každý rok dobrovoľné ...

Rada mládeže Slovenska hľadá vedúcu/vedúceho kancelárie

Rada mládeže Slovenska hľadá vedúcu/vedúceho kancelárie

Vyznáš sa vo finančnom vedení projektov? Si spoľahlivá/ý a máš zmysel pre detaily? Je ti blízka práca v treťom sektore? Staň sa ...

Program “Your First EURES Job”

Program “Your First EURES Job”

Program od Európskeho portálu pre pracovnú mobilitu je dokonalá príležitosť pre mladých, 18 - 35 ročných ľudí z členských štátov EÚ, ...

Koordinátorka/or hodnotenia kvality pre Slovenský skauting

Koordinátorka/or hodnotenia kvality pre Slovenský skauting

Na ústredí Slovenského skautingu práve v súčastnosti hľadajú vhodnú/ého kandidátku/áta na pracovnú pozíciu koordinátorky/ora hodnotenia

Medzikultúrna výmena v nemeckom Dortmunde

Medzikultúrna výmena v nemeckom Dortmunde

Ponuka stráviť rok prácou v organizácii podporujúcej multikultúrne výmeny v nemeckom Dortmunde je určená mladým ľuďom vo veku 20 - 30 ...

Štúdium na Sokratovom Inštitúte

Štúdium na Sokratovom Inštitúte

Tím skúsených lektorov je zárukou, že vďaka štúdiu na Sokratovom inštitúte si prehĺbiš vedomosti a získaš prehľad o témach, ktoré hýbu ...

Projektová/ý manažérka/ér programu EÚ Erasmus+ pre IUVENTU

Projektová/ý manažérka/ér programu EÚ Erasmus+ pre IUVENTU

Všetkým záujemcom, ktorým nechýba všeobecný prehľad o mládežníckej práci a neprekáža im ani cestovanie, je určená ponuka od IUVENTY– ...

“Koordinátorka/koordinátor hrdinov” v Nadácii Zastavme korupciu

“Koordinátorka/koordinátor hrdinov” v Nadácii Zastavme korupciu

Nadácia Zastavme korupciu rozbieha nový vzdelávací program a hľadá do svojho tímu "koordinátorku/koordinátora hrdinov" .

Grantový program „Obce bližšie k vám”

Grantový program „Obce bližšie k vám”

Grantový program, ktorý je už tradične zameraný na ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva našich obcí a miest, bol v 5. ...

Hľadajú sa  mentori pre „Divé maky”

Hľadajú sa mentori pre „Divé maky”

V občianskom združení Divé maky, ktoré pracuje s talentovanými rómskymi deťmi a mládežou zo znevýhodnených prostredí sa hľadajú ...

Grantový program „Coca-Cola pre región”

Grantový program „Coca-Cola pre región”

Úlohou grantového programu Coca cola pre región je podporiť nielen kultúru a umenie, turizmus a cestovný ruch, ale aj ...

Projekt EURO Študent

Projekt EURO Študent

Projekt EURO študent, organizovaný Stredoškolskou študentskou úniou Slovenska je príležitosťou naučiť sa niečo nové nielen o ...

Pracovné ponuky OMD v SR

Pracovné ponuky OMD v SR

Hlavným poslaním občianskeho združenia Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR je presadzovať potreby detí a dospelých s rôznymi ...

„2. Euroázijský samit mladých lídrov”

„2. Euroázijský samit mladých lídrov”

Stopäťdesiatim mladým lídrom z 51 zúčastnených krajín z Európy a Ázie poskytne „2nd ASEF Young Leaders Summit" jedinečný priestor, v ...

Nominácie na ocenenie „Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja“

Nominácie na ocenenie „Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja“

Nominovať svojho vlastného kandidáta na ocenenie "Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja" môžeš ešte do konca marca 2017. Podujatie sa ...

Program “Lektorka/or neformálneho vzdelávania v práci s mládežou”

Program “Lektorka/or neformálneho vzdelávania v práci s mládežou”

Program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR je určený pracovníkom s mládežou a mládežníckym vedúcim a ľuďom,

Voľné pracovné pozície v ekologickom voľnočasovom centre

Voľné pracovné pozície v ekologickom voľnočasovom centre

V Ekologickom voľnočasovom centre Švýcárna v CHKO Moravský kras, neďaleko Brna potrebujú v súvislosti so zahájením letnej turistickej ...

Nominujte! Ocenenie „Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom“

Nominujte! Ocenenie „Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom“

Poznáte akčného starostu, ktorý sa zaujíma o potreby a problémy detí a mladých ľudí a snaží sa veci zmeniť k lepšiemu? Viete o ...

Festival “Showcrates 2017”

Festival “Showcrates 2017”

Atraktívne diskusie, prednášky, filmy a praktické ukážky, ale aj inšpiratívne stretnutia s lektormi a študentmi Sokratovho inštitútu ...

Nominácie mimovládnych organizácií “Cena Nadácie Orange”

Nominácie mimovládnych organizácií “Cena Nadácie Orange”

V tomto roku udelí Nadácia Orange už po ôsmy krát ceny mimovládnym organizáciám, ktorých nezištná práca prispieva k zmene Slovenska na ...

18. ročník Grantového programu Hodina deťom

18. ročník Grantového programu Hodina deťom

V poradí už 18. ročník grantového programu Nadácie pre deti Slovenska Hodina deťom sa už tradične zameria na problémy, ktoré trápia ...

Jarné kolo Grantového programu Dôvera

Jarné kolo Grantového programu Dôvera

Deti a mladí ľudia do 30 rokov a dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití, sa môžu v grantovej výzve jarného kola 5. ročníka ...

Staň sa lektorkou/om v krúžkoch pre deti

Staň sa lektorkou/om v krúžkoch pre deti

Máš záujem privyrobiť si ako lektorka/or záujmových krúžkov v oblastiach ako je napríklad veda a elektrotechnika, počítače a internet, ...

“Letný transatlantický seminár Benjamina Franklina”

“Letný transatlantický seminár Benjamina Franklina”

Štvortýždňový výmenný pobyt organizovaný pod záštitou Veľvyslanectva USA na Slovensku je určený mladým študentom vo veku 16 - 18 rokov.

Pracovné posily do Future Generation Europe

Pracovné posily do Future Generation Europe

V občianskom združení Future Generation Europe sa do PR tímu hľadajú šikovní a aktívni ľudia, so záujmom zapojiť sa do projektov, ktoré

Súťaž “Hľadá sa energia!” – Tesla vs. Edison

Súťaž “Hľadá sa energia!” – Tesla vs. Edison

"Hladá sa energia!" je korešpondečná súťaž určená pre žiakov ZŠ o energii a energetike zábavnou formou. Uskutoční sa v termíne február ...

Súťaž “Junior Internet”

Súťaž “Junior Internet”

Študenti slovenských základných a stredných škôl majú v 12. ročníku súťaže Junior Internet opäť šancu stať sa internetovou osobnosťou. ...

Grantový program “Bezpečne na cestách”

Grantový program “Bezpečne na cestách”

Zvýšiť bezpečnosť na našich cestách a zlepšiť úroveň dopravnej výchovy na našich školách a škôlkach je zámerom grantového programu ...

Ekologická výchova detí a mládeže v ekocentre v Poľsku

Ekologická výchova detí a mládeže v ekocentre v Poľsku

Ponuka poľskej ekologickej organizácie Stowarzyszenie Ekosko, ktorá sa zaoberá enviromentálnou a ekologickou výučbou detí a mládeže je

Grantový program “Malé granty”

Grantový program “Malé granty”

Grantový program Medzinárodného vyšehradského fondu uprednostní projekty, ktoré významným spôsobom prispejú k regionálnej spolupráci, ...

Pomôž onkologicky chorým deťom ako dobrovoľník na medzinárodnom tábore zážitkovej terapie

Pomôž onkologicky chorým deťom ako dobrovoľník na medzinárodnom tábore zážitkovej terapie

Jedinečnú príležitosť ako pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú máš v auguste tohto leta. Letný medzinárodný tábor určený pre ...

Program pre mladých lídrov EDD 2017

Program pre mladých lídrov EDD 2017

Si aktívny v boji proti chudobe, angažovaný v dianí v rámci svojej komunity a pripravený podeliť sa so svojimi víziami s relevantnými ...

Voľné pracovné pozície v Múzeu mesta Bratislavy

Voľné pracovné pozície v Múzeu mesta Bratislavy

Máš príjemné vystupovanie, si komunikatívny a zaujímaš sa o históriu? V príspevkovej organizácii Múzeum mesta Bratislavy, pracovisko ...

Vedúca/i fundraisingových kampaní v hnutí DUHA

Vedúca/i fundraisingových kampaní v hnutí DUHA

V hnutí DUHA, ktoré je jednou z najznámejších českých neziskových ekologických organizácií sa hľadá komunikatívny človek so záujmom o ...

Grantový program “Projekty zamestnancov”

Grantový program “Projekty zamestnancov”

Podpora vzdelávania v oblasti techniky, pohybovej a dopravnej výchovy ale aj vzdelávania pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené ...

Výzva “V základnej škole úspešnejší.”

Výzva “V základnej škole úspešnejší.”

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný ...

Nábor poradcov do IPčka

Nábor poradcov do IPčka

Poradcovia v IPčku pracujú z domu a mladým ľuďom sú pri riešení ich problémov k dispozícii online takmer kedykoľvek. Ich úlohou je ...

Medzinárodné školenie ako súčasť Kampane Bez Nenávisti

Medzinárodné školenie ako súčasť Kampane Bez Nenávisti

K cieľom kampane Bez nenávisti na internete patrí podpora výchovy a vzdelávania k dodržiavaniu ľudských práv, vytváranie nových ...

Hľadá sa environmentalistka/ista do WWF

Hľadá sa environmentalistka/ista do WWF

Pre slovenskú pobočku Svetového fondu na ochranu prírody(WWF), ktorá je najväčšou nezávislou organizáciou zameranou na ochranu prírody ...

Fotosúťaž Svetového dňa mokradí

Fotosúťaž Svetového dňa mokradí

Ministerstvo životného prostredia sa v spolupráci so svojimi rezortnými organizáciami v priebehu februára pripojí k oslavám podpisu ...

Súťaž Scratch Match

Súťaž Scratch Match

Súťaž Scratch Match je určená všetkým dievčatám vo veku 12 – 16 rokov. Súťaží sa v trojčlenných tímoch a úlohou je vymyslieť kreatívnu ...

Fundraiserka/er v PechaKucha

Fundraiserka/er v PechaKucha

Máš blízko k umeniu a kultúre a súčasne by si privítal prácu na niekoľko hodín týždenne? V kolektíve bratislavskej Pechakucha potrebujú

Pracovná výpomoc v Impact hube Viedeň

Pracovná výpomoc v Impact hube Viedeň

Rok strávený v rakúskej Viedni je výbornou príležitosťou ako naštartovať svoju pracovnú kariéru. V Impact hube Vienna momentálne ...

Koordinátorka/or programu Čalantika v humanitárnej organizácii ADRA

Koordinátorka/or programu Čalantika v humanitárnej organizácii ADRA

Si dobrý v komunikácii a obzeráš sa po novej pracovnej výzve? V pražskej pobočke humanitárnej organizácie ADRA práve teraz hľadajú ...

Projekt “Fiktívna krajina 2017”

Projekt “Fiktívna krajina 2017”

Projekt "Fiktívna krajina 2017" organizovaný pod záštitou Stredoškolskej študentskej únie Slovenska je určený pre všetkých mladých ...

Bezplatný kurz  “Disability Leaders of Tomorrow”

Bezplatný kurz “Disability Leaders of Tomorrow”

Vo februári sa v Bratislave môžeš zúčastniť inovatívneho vzdelávacieho programu, ktorý je súčasťou medzinárodného projektu Disability ...

Projektová/ý koordinátorka/or v o.z. Divé maky

Projektová/ý koordinátorka/or v o.z. Divé maky

Mimovládna nezisková organizácia Divé maky sa venuje podpore talentovaných rómskych detí a mládeže žijúcich v zložitých sociálnych ...

“Friends of Slovakia” – štipendium na študijné programy v USA

“Friends of Slovakia” – štipendium na študijné programy v USA

Cieľom americkej neziskovej organizácie Friends of Slovakia, je podpora dobrých vzťahov medzi Slovenskom a Spojenými štátmi. Aj v tomto

Grantový program “Gesto pre mesto”

Grantový program “Gesto pre mesto”

Grantový program "Gesto pre mesto" je orientovaný na projekty, ktorých zámerom je zlepšenie okolia žiadateľov skvalitnením prírodného a

Voľné pracovné pozície v Iuvente

Voľné pracovné pozície v Iuvente

V IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže sú v súčasnosti spustené tri výberové konania na obsadenie niektorých voľných pracovných ...

Pracovné ponuky od Národnej kancelárie Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu Slovensko

Pracovné ponuky od Národnej kancelárie Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu Slovensko

V Národnej kancelárii The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. potrebujú v súvislosti so spustením nových projektov ...

Grantový program “Viac dizajnu”

Grantový program “Viac dizajnu”

V grantovom programe Viac dizajnu budú podporené tvorivé aktivity v oblasti dizajnu. Mladí dizajnéri, mimovládne organizácie a školy ...

Asistentka/ent administratívna/y pracovníčka/ík v Nadaci na Ochranu zvířat

Asistentka/ent administratívna/y pracovníčka/ík v Nadaci na Ochranu zvířat

Potrebuješ získať nové pracovné skúsenosti a zároveň by si aj rád pomohol zvieratám v núdzi? V etablovanej a rešpektovanej českej ...

Medzinárodná súťaž mladých dizajnérov Best in Design

Medzinárodná súťaž mladých dizajnérov Best in Design

Medzinárodná súťaž Best in Design je určená mladým ľuďom a dizajnérom vo veku do 30 rokov. Súťaží sa vo viacerých kategóriách, okrem ...

Grantový program “Vy rozhodujete, my pomáhame”

Grantový program “Vy rozhodujete, my pomáhame”

V grantovej výzve "Vy rozhodujete, my pomáhame" budú podporené projekty, ktorých hlavným zámerom je zlepšovanie prostredia v okolí ...

Grantová výzva na podporu malých a stredných podnikov v odvetviach kultúrneho, kreatívneho priemyslu a tradičných remesiel

Grantová výzva na podporu malých a stredných podnikov v odvetviach kultúrneho, kreatívneho priemyslu a tradičných remesiel

Grantová výzva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je určená prioritne na podporu malých a stredných podnikov v odvetviach ...

Aktivačná/čný pracovníčka/ík na pozíciu Administratíva

Aktivačná/čný pracovníčka/ík na pozíciu Administratíva

Ponuka organizácie Človek v ohrození je určená mladým ľuďom vo veku do 29 rokov, ktorí majú ťažkosti pri hľadaní pracovného ...

Redaktorka/or pre portál Eduworld.sk

Redaktorka/or pre portál Eduworld.sk

Záujemcom z radov študentov je určená pracovná ponuka internetového portálu zameraného na vzdelávanie. Ide o dlhodobú brigádu s ...

Hľadajú sa dobrovoľníci na cestovateľský festival

Hľadajú sa dobrovoľníci na cestovateľský festival

Do organizačného tímu cestovateľského festivalu Cestou necestou sa hľadajú dobrovoľníci, ktorí sú ochotní pomôcť pri jeho príprave. V ...

Redaktorka/or online časopisu

Redaktorka/or online časopisu

Písanie vlastných článkov o lifestyle, jedle, svetových novinkách, ale aj rôznych ďalších čitateľsky atraktívnych témach sa môže stať ...

Fundraiserka/er v neziskovej organizácii Jako doma – Homelike

Fundraiserka/er v neziskovej organizácii Jako doma – Homelike

V českej neziskovej organizácii Jako doma – Homelike sa chystajú v najbližšej dobe rozbehnúť projekty ako je otvorenie vegánskeho ...

Grantová výzva mestskej časti Bratislava–Ružinov

Grantová výzva mestskej časti Bratislava–Ružinov

V Grantovej výzve mestskej časti Bratislava–Ružinov pre rok 2017 budú prioritne podporené oblasti kultúrno – spoločenských aktivít, ...

Grantová výzva nadácie EZRA

Grantová výzva nadácie EZRA

Grantová výzva nadácie EZRA sa orientuje na projekty, ktorých zámerom je rozvoj vzdelanosti židovskej mládeže, podpora a rozvoj ...

Stáž v spravodajstve- Česká televize

Stáž v spravodajstve- Česká televize

Sám si zvoliť pútavú tému a nahrať o nej rozhovor so zaujímavými ľuďmi? V spravodajskej divízii Českej televize potrebujú do redakcie ...

Výberové konanie na hlavného štátneho radcu v odbore ľudských práv (2 pozície)

Výberové konanie na hlavného štátneho radcu v odbore ľudských práv (2 pozície)

Služobný úrad Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlasuje výber na obsadenie dvoch štátnozamestnaneckých miest hlavného ...

Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2017

Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2017

Hlavným cieľom tejto atraktívnej súťaže určenej všetkým mladým ľuďom z členských štátov EÚ vo veku od 16 do 30 rokov je podpora ...

Redaktorka/or, prekladateľka/eľ a editorka/or v hernom magazíne

Redaktorka/or, prekladateľka/eľ a editorka/or v hernom magazíne

Už dávno si si predstavoval aké je to pracovať z pohodlia domova a písať o tom čo je nové vo svete hier a zábavy? Sen sa ti môže splniť

Administratívna/y pracovníčka/ík Národního Zemědělského Muzea

Administratívna/y pracovníčka/ík Národního Zemědělského Muzea

Stráviť svoj pracovný deň v múzeu a dotýkať sa histórie? Práve teraz máš jedinečnú príležitosť prihlásiť sa do výberového konania na ...

„Chceš rozvíjať svoj talent? Podporíme ťa!“

„Chceš rozvíjať svoj talent? Podporíme ťa!“

Žiakom a študentom vo veku od 15 do 26 rokov, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii je určený 2. ročník grantového ...

Veľtrh zahraničných univerzít “SAF 2017”

Veľtrh zahraničných univerzít “SAF 2017”

29. januára 2017 budeš mať v Bratislave výbornú príležitosť stretnúť sa osobne so zástupcami zahraničných univerzít z Veľkej Británie,

Voľné pracovné miesta v kníhkupectve Panta Rhei

Voľné pracovné miesta v kníhkupectve Panta Rhei

Je práca s dobrými knižkami a milými ľuďmi práve to čo hľadáš? Sieť kníhkupectiev Panta Rhei potrebuje obsadiť viacero voľných ...

Kultúra národnostných menšín na rok 2017

Kultúra národnostných menšín na rok 2017

Ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchova a vzdelávanie k právam národnostných menšín, ...

Diskusia na tému ukončenia jadrových testov

Diskusia na tému ukončenia jadrových testov

O negatívnych dopadoch jadrových testov na našu planétu a životy a najmä o úlohe mladých ľudí v procese ich zastavenia sa bude ...

Výzva NedisKVALIFIKUJ SA!

Výzva NedisKVALIFIKUJ SA!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu NedisKVALIFIKUJ SA! Okrem realizácie vzdelávacích ...

Súťaž krátkych filmov na tému “Klimatické zmeny”

Súťaž krátkych filmov na tému “Klimatické zmeny”

Cieľom súťaže CLIMATE ACTION FILM CONTEST je zvyšovanie environmentálneho povedomia nielen v našich domovoch, ale aj v celosvetovom ...

Asistentka/ent dispečera v Švihaj Šuhaj

Asistentka/ent dispečera v Švihaj Šuhaj

Už ti nestačí byť so svojou prácou len spokojný, ale chceš jej dať aj významný ekologický rozmer? V "Zelenej firme roka 2014" potrebujú

Projektová/ý koordinátorka/or GLOBSEC

Projektová/ý koordinátorka/or GLOBSEC

Hľadá sa projektová/ý koordinátorka/or pre jednu z najvplyvnejších mimovládnych inštitúcií v strednej Európe. Do oblasti pôsobnosti ...

Stáž v advokátskej kancelárii v Ríme

Stáž v advokátskej kancelárii v Ríme

Fórum slovenských študentov na zahraničných univerzitách (UNIFORUM) ponúka študentom a absolventom možnosť získať stáž v advokátskej a

Riaditeľka/eľ v PRIMA, n.o.

Riaditeľka/eľ v PRIMA, n.o.

V neziskovej organizácii Prima potrebujú obsadiť pracovnú pozíciu riaditeľky/ľa. Pracovnou náplňou bude aj riadenie činnosti domova ...

Konferencia Connected

Konferencia Connected

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv sa v decembri v Bratislave uskutoční konferencia Connected. Počas jej trvania ...

Workshop pre pracovníkov s mládežou v Lotyšsku

Workshop pre pracovníkov s mládežou v Lotyšsku

Mládežníckym vedúcim, pracovníkom s mládežou a zástupcom mládežníckych skupín je určený workshop, ktorého hlavnou témou bude Mobilita ...

Voľné pracovné miesta v Literárnom informačnom centre

Voľné pracovné miesta v Literárnom informačnom centre

Baví ťa práca s knihami a zaujímaš sa oj slovenskú literárnu tvorbu? V prípade ak je tvojou odpoveďou áno, určite si vyberieš z ...

Výzva šport a mládež 2017

Výzva šport a mládež 2017

Rôznorodé prospešné aktivity v oblasti práce s mládežou a športu, ktorá sa stala osobitným sociálnym fenoménom, budú podporené v rámci ...

PR manažérka/ér Slovenské národné divadlo

PR manažérka/ér Slovenské národné divadlo

Ak ťa zaujíma umelecká tvorba, ale zároveň ti nie je cudzia ani komunikácia s médiami, v Slovenskom národnom divadle hľadajú možno ...

OZ Free Food hľadá dobrovoľníkov-právnikov

OZ Free Food hľadá dobrovoľníkov-právnikov

Zdravím všetkých dobrovoľníkov. OZ Free Food hľadá právnu pomoc na pravidelnej báze (v priemere pár hodín do mesiaca). Jedná sa hlavne ...

Súťaž startupov – Berlin Startup Calling Idea Contest

Súťaž startupov – Berlin Startup Calling Idea Contest

Súťaž Berlin Startup Calling 2016 Idea Contest je určená každému, kto má dobrý nápad v oblasti technológií. Víťaz si odnesie 7000 eur a

Grantový program Zelené oázy

Grantový program Zelené oázy

Nielen humanizovať mestské prostredie, ale aj rozvíjať medziľudské vzťahy si kladie za cieľ grantový program Zelené oázy. Žiadatelia ...

Grantový program spoločne pre región

Grantový program spoločne pre región

Neziskovým organizáciám a miestnym samosprávam z Košického a Prešovského samosprávneho kraja je určený grantový program Spoločne pre ...

Zimný kurz “Cestou Zimy”

Zimný kurz “Cestou Zimy”

Zimný zážitkový kurz mládežníckej organizácie Plusko je určený všetkým, ktorí sa chcú v malebnej zimnej prírode Veľkej Fatry a ...

Ako písať projekty Štruktúrovaného dialógu?

Ako písať projekty Štruktúrovaného dialógu?

Aj vás trápi, že mladí ľudia nie sú zapojení do politických rozhodnutí? Naučte sa písať kvalitné projekty Štruktúrovaného dialógu a ...

Sociálna/y pracovníčka/ík v Bratislavskej arcidiecéznej charite

Sociálna/y pracovníčka/ík v Bratislavskej arcidiecéznej charite

V Bratislavskej arcidiecéznej charite práve v súčasnej dobe potrebujú rozšíriť svoj tím o sociálnu/eho pracovníčku/íka. Pracovná ...

Redaktorka/or publicistiky v Rádiu Slovensko

Redaktorka/or publicistiky v Rádiu Slovensko

Potrebuješ prácu a zaujíma ťa čo sa deje doma a vo svete? Práve teraz máš jedinečnú príležitosť dostať sa do centra diania a byť ...

Postgraduálne štipendium v Bavorsku

Postgraduálne štipendium v Bavorsku

Ponuka slobodného štátu Bavorsko je určená zahraničným záujemcom o štúdium na tamojších verejných vysokých školách. Hlavným cieľom je ...

Konferencia Mladí spoločne 2016

Konferencia Mladí spoločne 2016

Pre členov neziskových organizácií a občianskych združení je určená konferencia Mladí spoločne 2016. Uskutoční sa 4. - 6. novembra 2016

Grantový program Darujte Vianoce

Grantový program Darujte Vianoce

V jubilejnom 15. ročníku grantového programu Darujte Vianoce vyzýva Nadácia Orange obetavých ľudí, aby pomohli iným prežiť vybásnené ...

“Celostátní vzájemná výměna zkušeností” v Jihlave

“Celostátní vzájemná výměna zkušeností” v Jihlave

“Podeľme sa o plody svojej práce”, v duchu tohto motta sa bude niesť najväčšie každoročné stretnutie vedúcich organizácií, spolkov a ...

Projektová/ý manažérka/ér výskumu potrieb mladých

Projektová/ý manažérka/ér výskumu potrieb mladých

Hľadá sa projektový manažér výskumu potrieb mladých v európskej mládežníckej sieti FIMCAP, ktorý bude zodpovedný za priebeh výskumu ...

Workshop “Ako napísať dobrý projekt a nezblázniť sa?”

Workshop “Ako napísať dobrý projekt a nezblázniť sa?”

Nielen to, ako vytvoriť uskutočniteľný a udržateľný projekt, alebo ako sa zorientovať v grantových schémach, ale aj mnoho iného sa ...

Všeobecné grantové kolo nadácie Zdravé mesto

Všeobecné grantové kolo nadácie Zdravé mesto

V rámci Všeobecného grantového kola 2016 nadácie Zdravé mesto budú podporené komunitné projekty verejnoprospešného charakteru v regióne

Súťaž “Young European of the Year 2017”

Súťaž “Young European of the Year 2017”

Odmena vo výške 5000 eur je pripravená pre laureátov súťaže Young European of the year. Stáva sa tak dokonalou príležitosťou ako oceniť

Info dopoludnie na tému osoby so zdravotným postihnutím a znevýhodnené skupiny

Info dopoludnie na tému osoby so zdravotným postihnutím a znevýhodnené skupiny

Odborní sociálni pracovníci, ľudia so znevýhodnením a študenti sa spoločne stretnú 20 . októbra 2016 na podujatí Info dopoludnie na ...

Workshop o modelových konferenciách OSN – UN4MUN

Workshop o modelových konferenciách OSN – UN4MUN

Jedinečná príležitosť ako naštartovať kariéru v diplomacii, to je interaktívna simulácia zasadnutia OSN UN4MUN v New Yorku. Okrem ...

Sociálna/y pracovníčka/ík so zameraním na prácu a poradenstvo pre deti, mládež a rodinu

Sociálna/y pracovníčka/ík so zameraním na prácu a poradenstvo pre deti, mládež a rodinu

Na Oddelení sociálnych vecí Miestneho úradu BA-Karlova Ves práve prebieha výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície sociálnej/eho

Bezpečne v komunite – bezpečne doma 2016

Bezpečne v komunite – bezpečne doma 2016

Komunitné a materské centrá, školy, samosprávy a mimovládne organizácie sa môžu v rámci grantovej výzvy Bezpečne v komunite - bezpečne

Dobrovoľníčka/ník pre projekt Podpora občianskeho aktivizmu mládeže v Moldavsku

Dobrovoľníčka/ník pre projekt Podpora občianskeho aktivizmu mládeže v Moldavsku

Človek v ohrození hľadá dobrovoľníčky/íkov pre projekt zameraný na odovzdávanie a zdieľanie skúsenosti v oblasti mimovládnych ...

Editorka/or v Rádiu Slovensko

Editorka/or v Rádiu Slovensko

Rádio Slovensko potrebuje v súčasnej dobe obsadiť pracovnú pozíciu rozhlasovej/ého editorky/ora. Tvojou pracovnou náplňou by sa stal aj

Druhá grantová výzva Dunajského fondu

Druhá grantová výzva Dunajského fondu

V Druhej grantovej výzve Dunajského fondu budú podporené verejnoprospešné projekty neziskových organizácií, zamerané na oživovanie a ...

“Vyjadri sa” v Rožňave

“Vyjadri sa” v Rožňave

V termíne 11. -12. októbra 2016 sa na Radnici v Rožňave uskutoční stretnutie s tvorcami miestnej politiky. Akcia je organizovaná v ...

“Štartér” – školenie na tému Štruktúrovaného dialógu

“Štartér” – školenie na tému Štruktúrovaného dialógu

Cieľom ďalšieho z akreditovaných školení “Štartér", určeného pre mladých ľudí vo veku 15 - 30 rokov, je zdokonaliť sa v argumentácii a ...

Jablone v Slatinke

Jablone v Slatinke

Tento rok máš vďaka ekotáboru "Jablone v Slatinke" jednu z posledných príležitostí oddýchnuť si od mestského ruchu v malebnom vidieckom

“Blízko k prírode” Island

“Blízko k prírode” Island

Načerpať novú inšpiráciu a zároveň aj pomôcť miestnej komunite žijúcej v malebnej časti východného Islandu, môžeš prostredníctvom ...

“Zdieľanie environmentálnych vedomostí” v Mexiku

“Zdieľanie environmentálnych vedomostí” v Mexiku

K cieľom projektu "Zdieľanie environmentálnych vedomostí" v Mexiku patrí okrem ochrany životného prostredia a obnovy miestneho ...

Kvalita vzdelávania

Kvalita vzdelávania

Skvalitnenie výučby a jej obohatenie o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy je prioritným ...

Projektová/ý manažérka/ér v kancelárii Creative Europe Desk Slovensko

Projektová/ý manažérka/ér v kancelárii Creative Europe Desk Slovensko

V Creative Europe Desk Slovensko, ktorá je organizačnou zložkou Slovenského filmového ústavu potrebujú od začiatku roku 2017 obsadiť ...

Zelené vzdelávanie

Zelené vzdelávanie

Hlavným cieľom grantového programu Zelené vzdelávanie je podpora vzdelávania detí v oblasti životného prostredia a ekológie a to v ...

Voľné pracovné miesta v Martinus.sk

Voľné pracovné miesta v Martinus.sk

Druhé najväčšie kníhkupectvo na Slovensku Martinus potrebuje obsadiť viaceré voľné pracovné pozície vo svojich prevádzkach po celom ...

„Misia Mars“

„Misia Mars“

Jedinečná možnosť ako posunúť možnosti prežitia na červenej planéte bližšie k realite! Úlohou súťažiacich je navrhnúť pokus, ktorý ...

MALL – Mobility Academy for Local Leaders

MALL – Mobility Academy for Local Leaders

MALL je medzinárodné školenie, ktorého zámerom je podpora mládežníckych lídrov, ale aj začínajúcich mládežníckych pracovníkov. Prvý z ...

SAIA, n. o., prijme pracovníčku/pracovníka

SAIA, n. o., prijme pracovníčku/pracovníka

V organizácii SAIA, n. o. prijmú koordinátorku/koordinátora programov pre žilinský a trenčiansky región na plný pracovný pracovný úväzok.

Sociálna/sociálny pracovníčka/pracovník do Nízkoprahového denného centra v Brne

Sociálna/sociálny pracovníčka/pracovník do Nízkoprahového denného centra v Brne

Do Nízkoprahového denného centra pre ľudí bez domova v Brne sa hľadá sociálna/sociálny pracovníčka/pracovník na plný pracovný úväzok.

DEMOCRACY RELOADED: dialóg medzi orgánmi verejnej moci a mladými ľuďmi

DEMOCRACY RELOADED: dialóg medzi orgánmi verejnej moci a mladými ľuďmi

V Budapešti sa v termíne od 28. novembra do 4. decembra 2016 uskutoční tréningový kurz DEMOCRACY RELOADED, ktorého cieľom je otvoriť ...

Druhé kolo Otvoreného grantového programu 2016

Druhé kolo Otvoreného grantového programu 2016

Neziskové a mimovládne organizácie, školy, obce a mestá sa môžu uchádzať o príspevok v 2. kole Otvoreného grantového programu 2016 ...

Leaf Award 2016

Leaf Award 2016

Občianske združenie Leaf odmení ocenením Leaf Award mladých ľudí, študentov stredných a žiakov základných škôl vo viacerých súťažných

Dobrovoľníci na festival Jeden svet 2016

Dobrovoľníci na festival Jeden svet 2016

Pre v poradí už 17. ročník medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet sa hľadajú dobrovoľnící ochotní podieľať sa na ...

Grantový program Zelené oči

Grantový program Zelené oči

Cieľom grantového programu Zelené oči je podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia,alebo

Sociálna pracovníčka/sociálny pracovník

Sociálna pracovníčka/sociálny pracovník

Na Oddelení sociálnych vecí Miestneho úradu BA-Karlova Ves práve prebieha výberové konanie na obsadenie postu sociálnej ...

Súťaž PRE VODU

Súťaž PRE VODU

Súťaž PRE VODU je súťaž mladých ľudí, študentov a absolventov, mladých odborníkov od 18 do 30 rokov, ktorí navrhujú opatrenia a ...

Koordinátorka/koordinátor politických záležitostí v Európskom fóre mládeže

Koordinátorka/koordinátor politických záležitostí v Európskom fóre mládeže

Máš jedinečnú príležitosť zapojiť sa do prebiehajúceho výberového konania na post koordinátorky/koordinátora politických záležitostí v ...

Rozvojový seminár Dobrej noviny

Rozvojový seminár Dobrej noviny

Zaujímavý víkendový seminár nielen s hosťom z Etiópie a tradičnou etiópskou kávovou ceremóniou pripravuje organizácia eRko na október v

Sociálna/y poradkyňa/poradca do o.z. Vagus

Sociálna/y poradkyňa/poradca do o.z. Vagus

V o.z. Vagus potrebujú obsadiť voľnú pracovnú pozíciu sociálnej/eho poradkyne/poradcu integračného programu s ľuďmi bez domova v ...

Práca s mládežou v Gruzínsku

Práca s mládežou v Gruzínsku

Okrem nezabudnuteľných zážitkov, môžeš získať pri práci s mládežou v gruzínskom meste Rostavi aj veľmi cenné skúsenosti.

Projekt “English for children V” v Peru

Projekt “English for children V” v Peru

Nielen pomôcť miestnej mládeži zdokonaliť sa v angličtine, ale aj poskytnúť jej zmysluplné alternatívy, ako využiť svoj voľný čas bude ...

Grantové kolo Klubu darcov 2016

Grantové kolo Klubu darcov 2016

Grantová výzva Trenčianskej nadácie je určená na podporu projektov, ktorých aktivity sa týkajú voľného času detí a mladých.

Host v Impact Hube Bratislava

Host v Impact Hube Bratislava

Ponuka brigády od Impact Hubu je určená pre študentov, ktorí majú vlastné nápady na biznis či projekt, alebo ktorých zaujíma ...

Pracovné ponuky Centra pre filantropiu

Pracovné ponuky Centra pre filantropiu

V súčasnej dobe je v Centre pre filantropiu potrebné obsadiť voľné pracovné pozície asistentky/asistenta a junior koordinátorky/koordinátora.

Školenie v globálnom vzdelávaní pre pracovníkov s mládežou

Školenie v globálnom vzdelávaní pre pracovníkov s mládežou

Medzinárodné školenie pre pracovníkov s mládežou v oblasti globálneho vzdelávania pod záštitou organizácie Človek v ohrození sa ...

Pridaj sa do tímu Mladiinfo

Pridaj sa do tímu Mladiinfo

Do programu Learn and Travel organizácie Mladiinfo Slovensko sa hladajú šikovní mladí študenti s chuťou meniť svet a pomáhať tak sebe i

Fotosúťaž na tému cieľov udržateľného rozvoja

Fotosúťaž na tému cieľov udržateľného rozvoja

Do fotosúťaže určenej všetkým mladým ľuďom, stredoškolákom aj vysokoškolákom na tému "Môj názor na trvalo udržateľný rozvoj" sa môžete ...

Komunitné granty

Komunitné granty

Nadácia VÚB v spolupráci s Impact HUB vyhlasuje grantovú schému Komunitné granty, v ktorej sa o konečných víťazoch rozhodne vo verejnom

Lektorka/lektor anglického jazyka pre deti

Lektorka/lektor anglického jazyka pre deti

V spoločnosti Ajaj, ktorá sa zaoberá organizáciou a realizácou jazykových kurzov, momentálne hľadajú do tímu vhodného človeka, ktorého ...

Projekt “Potravinová bezpečnosť” v Indii

Projekt “Potravinová bezpečnosť” v Indii

Pomocné práce na ekologickej farme, ktorej hlavným účelom je demonštrovať udržateľné ekologické poľnohospodárstvo sú hlavnou úlohou ...

Finančná/ý manažérka/ér do Karpatskej nadácie

Finančná/ý manažérka/ér do Karpatskej nadácie

Do tímu Karpatskej nadácie sa hľadá nová posila. Mala by to byť skúsená účtovníčka/účtovník so znalosťou účtovnej a daňovej legislatívy

V Slovenskej debatnej asociácii hľadajú dobrovoľníkov

V Slovenskej debatnej asociácii hľadajú dobrovoľníkov

Hľadajú sa spoľahliví dobrovoľnící, ktorí majú záujem rozšíriť tím Slovenskej debatnej asociácie.

Hudobný workshop detských 4 živlov a tvorivá dielňa

Hudobný workshop detských 4 živlov a tvorivá dielňa

Na workshope detských 4 Živlov deti vo veku 8-12 rokov pod vedením lektorov spoločne „ozvučia“ krátky animovaný anglický film.

PR manažérka/manažér

PR manažérka/manažér

V organizácii, ktorá organizuje športové a jazykové kurzy, letné tábory a športové programy pre deti v Bratislave sa hľadá PR ...

Business woman workshop: Vytvor si e-shop

Business woman workshop: Vytvor si e-shop

Workshop určený pre všetky slečny a ženy, ktoré rozbiehajú svoj vlastný biznis nápad alebo komunitný projekt sa uskutoční dňa 15. ...

Pracovníčka/pracovník komunitného centra v organizácii Centrum Koburgovo, n.o.

Pracovníčka/pracovník komunitného centra v organizácii Centrum Koburgovo, n.o.

Dňa 10. augusta sa uskutoční výberové konanie na pracovné miesto pracovníka komunitného centra v organizácii Centrum Koburgovo, n.o.

Grantový program Budúcnosť aj s autizmom

Grantový program Budúcnosť aj s autizmom podporuje výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s ...

Práca pre CEE Bankwatch Network v Bruseli

Práca pre CEE Bankwatch Network v Bruseli

Pracovná ponuka pre záujemcov o prácu na plný pracovný úväzok pre mimovládnu organizáciu CEE Bankwatch Network v Bruseli.

Medzinárodné sympózium –  VISION:INCLUSiON

Medzinárodné sympózium – VISION:INCLUSiON

V termíne 21.-22.septembra 2016 sa uskutoční v nemeckom Mainzi Medzinárodné sympózium inkluzívnej vzdelávacej mobility.

Voľné pracovné miesta v detskom centre Slniečko

Voľné pracovné miesta v detskom centre Slniečko

V detskom centre Slniečko potrebujú momentálne obsadiť viacero voľých pracovných pozícií.

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

V tejto výzve budú podporené projekty cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko, ktorých prioritným zámerom je najmä ochrana a rozvoj ...

Kurz kresby a modelovania pre záujemcov o dizajn

Máte záujem o dizajn? Fakulta architektúra STU ponúka kurz základných výtvarných a remeselných zručností.

Projekt "mládež pre mládež" v Kátmándu, Nepál

Projekt "mládež pre mládež" v Kátmándu, Nepál

Inšpirovať mladých ľudí k vzdelávaniu sa, stimulovať ich, pomôcť im pri výmene skúseností, ale aj propagovať dobrovoľníctvo v rámci ...

Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“

Podporiť a motivovať ambicióznych pedagógov v spolupráci so študentami v rámci technického vzdelávania je hlavným cieľom grantového ...

Office asistentka/asistent WorkSpace Europe

Office asistentka/asistent WorkSpace Europe

Vo Workspace Europe potrebujú rozšíriť svoj tím o nového človeka, ktorého hlavnou úlohou bude starostlivosť o administratívny chod ...

Konferencia Prevencia násilného extrémizmu vzdelávaním

Konferencia Prevencia násilného extrémizmu vzdelávaním

Pomôcť vytvoriť medzinárodnému tímu expertov novú stratégiu “Predchádzanie násilnému extrémizmu prostredníctvom vzdelávania” môžeš aj ...

Granty na zlepšenie hospodárenia s dažďovou vodou

Mesto Bratislava poskytne v grantovom programe "Grantová schéma – zrážky" finančný príspevok na podporu udržateľného hospodárenia so ...

Zbierka školských pomôcok

Zbierka školských pomôcok

Aj tento rok organizuje Slovenská katolícka charita zbierku školských pomôcok, ktorá pomáha deťom zo sociálne slabších rodín, krízových

Hľadajú sa dobrovoľníci pre o.z. Free Food

Hľadajú sa dobrovoľníci pre o.z. Free Food

V Občianskom združení Free Food, ktorý sa snaží poukazovať na celosvetový fenomén "plytvania potravinami" potrebujú ľudí ochotných pomôcť.

Posila do tímu Slovenskej debatnej asociácie

Posila do tímu Slovenskej debatnej asociácie

Do tímu Slovenskej debatnej asociácie sa hľadá posila na dohodu, ktorá pomôže so zvládnutím niekoľkých väčších projektov v sezóne 2016/2017.

Letný filmový seminár 4 živly

Letný filmový seminár 4 živly

Aj téme detstva a dospievania na území našej domoviny od šesťdesiatych rokov po súčasnosť sa bude venovať filmový seminár 4 živly v ...

Konferenecia Grow fast:Invest In Fundraising (Synergies)

Konferenecia Grow fast:Invest In Fundraising (Synergies)

Príležitosť dozvedieť sa aké su najhorúcejšie trendy v oblasti fundraisingu budeš mať na konferencii Grow fast:Invest In Fundraising ...

Environmentálny tábor pre deti v Tanzánii

Environmentálny tábor pre deti v Tanzánii

Tvojou hlavnou úlohou v prípade účasti na projekte bude organizovanie zmysluplných voľnočasových aktivít pre deti a mládež z miestnej ...

Úprava turistických chodníkov-Island

Úprava turistických chodníkov-Island

Aj pohľad na neopakovateľné prírodné scenérie ľadovcov juhovýchodného Islandu je súčasťou ponuky asistencie pri úprave turistických ...

Vzdelávací projekt ConnAct

Vzdelávací projekt ConnAct

Jedinečnú príležitost vytvoriť a implementovať vlastné podnikateľské nápady, ktoré budú prispievať k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ...

Grantový program Férovej nadácie

Pomôcť znížiť mieru nezamestnanosti mladých ľudí a podporiť ich pri rozbiehaní vlastného podnikania je hlavným cieľom grantového ...

Koordinátor projektov v Nadácii Kia Motors Slovensko

Koordinátor projektov v Nadácii Kia Motors Slovensko

V Nadácii Kia Motors Slovensko je momentálne neobsadená pracovná pozícia koordinátorky/koordinátora projektov na plný pracovný úväzok.

Štipendium krídla – výzva 2016

Štipendium krídla – výzva 2016

Možnosť dať krídla originálnym riešeniam spoločenských problémov a následne ich aj zrealizovať dostaneš v 6. ročníku štipendijného ...

Pomoc pri príprave Parkour Meeting Banská Bystrica 2016

Pomoc pri príprave Parkour Meeting Banská Bystrica 2016

Zapoj sa do príprav najväčšieho medzinárodného stretnutia parkouristov a freerunerov na Slovensku PARKOUR MEETING BANSKÁ BYSTRICA 2016.

Navrhni tričko a vyhraj

Navrhni tričko a vyhraj

Navrhnúť dizajn reprezentatívneho trička s mládežníckym motívom a vyhrať 100 eur môžeš v súťaži organizovanej pri príležitosti Národnej

Grantový program Viac umenia

V 5. ročníku grantového programu Nadácie Tatra banky bude podporená tvorba mladých umelcov a študentov s umeleckým zameraním.

Hľadá sa kolegyňa/kolega na finančné oddelenie

Hľadá sa kolegyňa/kolega na finančné oddelenie

V Nadácii Pontis sa hľadá nová posila na plný pracovný úväzok na pracovnú pozíciu koordinátora na finančnom oddelení.

Grantový program Coca-Cola pre región

Zanechať po dlhoročnom pôsobení v oblasti viditeľné pozitívne stopy a zlepšiť tým kvalitu života miestnych obyvateľov je cieľom ...

Projekt "Summer in the city" v Aténach v Grécku

Projekt "Summer in the city" v Aténach v Grécku

Stráviť časť leta v slnkom zaliatych Aténach a zároveň tým pomôcť deťom z rodín nachádzajúcich sa v neľahkej životnej situácii môžeš v

Právo na adekvátny prístrešok a primeranú výživu v Afrike-Maurícius

Právo na adekvátny prístrešok a primeranú výživu v Afrike-Maurícius

Pomôcť miestnemu obyvateľstvu zlepšiť si životnú situáciu môžeš aj svojim vlastným príkladom účasťou na projekte v Afrike.

Verejnoprospešný program SPPoločne

V 5.ročníku programu SPPoločne budú podporené projekty adresnej pomoci rôznym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Stáž v kancelárii poslankyne NR SR Veroniky Remišovej

Stáž v kancelárii poslankyne NR SR Veroniky Remišovej

Staň sa súčasťou tímu poslankyne NR SR Veroniky Remišovej a pomôž jej s aktuálnou problematikou boja proti korupcii a v oblasti školstva.

Ekotábor Priateľov Zeme-SPZ 2016

Ekotábor Priateľov Zeme-SPZ 2016

V poradí už 20.ročník obľúbeného Letného Ekotábora Priateľov Zeme sa uskutoční v termíne od 23. do 31.júla 2016 na bylinkovej farme ...

Profesionálny rodič v Detskom krízovom centre Náruč

Profesionálny rodič v Detskom krízovom centre Náruč

V občianskom združení Náruč v Žiline potrebujú čo najskôr profesionálnych rodičov, úlohou ktorých bude každodenná starostlivosť o 1-3 ...

Business Women Workshop- Rozbehni sa so Sashe.sk

Business Women Workshop- Rozbehni sa so Sashe.sk

Pre všetky podnikavé slečny a ženy, ktoré rozbiehajú svoj vlastný biznis nápad alebo komunitný projekt je určené podujatie Business ...

Praktická ochrana prírody – pastier/ka kôz na  Devínskej Kobyle

Praktická ochrana prírody – pastier/ka kôz na Devínskej Kobyle

Získať viac skúsenosti s praktickou ochranou prírody môžeš prostredníctvom projektu BROZ, ktorým sa realizujú opatrenia na obnovu NPR ...

Office manažérka/manažér pre Zastavme korupciu

Office manažérka/manažér pre Zastavme korupciu

V Nadácii Zastavme korupciu po presťahovaní sa do novej budovy hľadajú novú/nového kolegyňu/kolegu na pracovnú pozíciu office ...

Slovenské školstvo: postupný progres alebo systémové zlyhanie?

Slovenské školstvo: postupný progres alebo systémové zlyhanie?

Verejná diskusia na aktuálne témy trápiace slovenské školstvo sa uskutoční 20.júna v Bratislave.

Pomocné práce v národnom parku na Islande

Pomocné práce v národnom parku na Islande

Cheš pomôcť s úpravou areálu najrozsiahlejšeho národného parku Hallormsstaðaskógur na Islande?

Úprava areálu parku pri Paríži

Úprava areálu parku pri Paríži

Využi možnosť stráviť čas leta v parku, ktorý sa nachádza len 15 minút cesty od Paríža.

Grantový program Rozprúdime regióny

Podporiť komunitný a kultúrny život v obciach západoslovenského regiónu je hlavným cieľom 1. ročníku grantového programu Rozprúdime regióny.

Programový koordinátor / koordinátorka do PDCS

Programový koordinátor / koordinátorka do PDCS

Do tímu PDCS sa hľadá nová posila na pozíciu programovej/vého koordinátorky/ra.

Seminár o systéme práce s mládežou v UK, v rámci podujatia KAMBEK

Seminár o systéme práce s mládežou v UK, v rámci podujatia KAMBEK

Iuventa Vás srdečne pozýva na seminár Kambek. Hlavným hosťom bude Brian Belton, profesor YMCA Goerge Williams College, dlhoročný učiteľ

Projekt Me, Myself and I

Projekt Me, Myself and I

Ponúknuť mladým ľuďom novú perspektívu na budúcu kariéru je zámerom projektu "Me Myself & I".

Restart Mládež – Športuj (ne)tradične

Restart Mládež – Športuj (ne)tradične

Neseď doma pri počítači a príď si radšej zašportovať a ukončiť školský rok na akciu RESTART Mládež.

5. kolo grantovej výzvy Nadácie Granvia

Nadácia Granvia otvorila v tomto roku už 5. kolo svojej grantovej výzvy.

Administratívno-organizačný človek do Fénixu

Administratívno-organizačný človek do Fénixu

V detskej organizácii Fénix hľadájú šikovného človeka, ktorý má skúsenosti s realizáciou projektov.

„V dobrých rukách – vzdelávame neformálne“

„V dobrých rukách – vzdelávame neformálne“

ZIPCeM pozýva zástupcov mládežníckych organizácií, aby pomohli prepojiť organizácie pôsobiace v jednotlivých krajoch. Školenie k ...

Pracovné ponuky základnej školy Felix

Pracovné ponuky základnej školy Felix

Bratislavská súkromná základná škola Felix rozširuje svoj tím o nasledovné pracovné pozície.

Hľadá sa koordinátor pre filantropiu

Hľadá sa koordinátor pre filantropiu

Ak máš profesionálny prístup ale si zároveň aj priateľský, určite si preštuduj pracovnú ponuku od Nadácie Pontis.

Grantový program Malokarpatskej komunitnej nadácie

REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia vyhlasuje 3.kolo svojho grantového programu.

Ukážte sa v lepšom svetle 2016

V grantovom programe Ukážte sa v lepšom svetle 2016 je finančná podpora určená pre menšie projekty, ktoré jedinečným spôsobom ...

Ponuka pre absolventov – rok v Slovinsku

Ponuka pre absolventov – rok v Slovinsku

Zapojiť sa do aktivít s mládežou vo veku 6 až 18 rokov v slovinskom meste Škofja Loka neďaleko Ľubľany sa môžeš prostredníctvom ponuky ...

Tréning pre zástupcov samospráv

Tréning pre zástupcov samospráv

Tréning určený pracovníkom samospráv zodpovedných za deti a mladých ľudí sa uskutoční v dňoch 27. - 29. 6. 2016 vo Zvolene.

Vorkšopobranie

Vorkšopobranie

Unikátnu píležitosť ako interaktívnou formou spoznať "veľké neznámo" budeš mať na Vorkšopobraní už 4.júna.

Súťaž krátkych študentských filmov

Súťaž krátkych študentských filmov

Výtvarná súťaž a súťaž študentských krátkych filmov pre všetkých študentov a študentky, v spolupráci so svojimi učiteľmi na tému ...

Social Impact Award

Rozbehnúť spoločensky prospešné podnikanie a pomáhať tak riešiť spoločenské a environmentálne problémy vo svojom okolí máš šancu ...

SGI hľadá office manažéra/manažérka

SGI hľadá office manažéra/manažérka

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť(SGI) hľadá do tímu študenta/študentku VŠ na pozíciu office manažéra/manažérky.

Staň sa európskym ambasádorom vo Francúzsku

Staň sa európskym ambasádorom vo Francúzsku

Svojou účasťou na tomto projekte môžeš prispieť k lepšiemu pochopeniu Európskej Únie a jej inštitúcií.

Organická farma Kotthausen

Organická farma Kotthausen

Zisti aký je život na biofarme a čo všetko je potrebné urobiť preto, aby sme si mohli kúpiť kvalitné biopotraviny.

Skutočný príbeh bývalého skinheada (verejná diskusia)

Skutočný príbeh bývalého skinheada (verejná diskusia)

Na verejnú diskusiu na aktuálnu tému radikalizácie mládeže s bývalým americkým skinheadom ťa pozýva Nadácia otvorenej spoločnosti spolu

Grant pre 3 generácie

Najlepšie trojgeneračné projekty budú podporené v programe Grant pre 3 generácie.

Spojme sa pre dobrú vec 2016

To že svet okolo nás môže byť lepší máš šancu dokázať prostredníctvom grantového programu Spojme sa pre dobrú vec.

Konferencia „ O EXTRÉMIZME BEZ EXTRÉMOV“

Konferencia „ O EXTRÉMIZME BEZ EXTRÉMOV“

Pre tých, ktorým nie je ľahostajný postoj mladých k menšinám, imigrantom, ľudským právam a histórii našej krajiny, je určená ...

Ekologický víkend v Slatinke

Ekologický víkend v Slatinke

Zúčastni sa eko tábora a pomôž pri ochrane prírodných hodnôt pre budúce generácie.

Slovenské národné divadlo hľadá grafika

Slovenské národné divadlo hľadá grafika

Staň sa súčasťou tímu jednej z našich najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií-Slovenského národneho divadla.

Európska konferencia v Košiciach – dobrovoľníci, hláste sa!

Európska konferencia v Košiciach – dobrovoľníci, hláste sa!

V rámci historicky prvého predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ môžeš byť aj ty súčasťou Európskej konferencie pre mládež.

Letná škola energetiky

Letná škola energetiky

Ak sa zaujímaš o energetický sektor rozhodne si nenechaj ujsť príležitosť zúčastniť sa už 2.ročníku Letnej školy energetiky.

Euro-ázijský modelový summit pre študentov

Euro-ázijský modelový summit pre študentov

Zúčastni sa 7. modelového summitu zasadnutia ASEM v mongolskom Ulánbátare.

Fest Anča hľadá dobrovoľníkov

Fest Anča hľadá dobrovoľníkov

Staň sa súčasťou tímu, ktorý stojí za prípravou a realizáciou jedinčného projektu Fest Anča-festivalu animácie.

Národná cena kariérového poradenstva 2016

Národná cena kariérového poradenstva 2016

V poradí už 8. ročník súťaže Národná cena kariérového poradenstva organizuje SAAIC pre všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového ...

Projekt Upsurge-Srí Lanka

Projekt Upsurge-Srí Lanka

Projekt Upsurge na Srí Lanke ponúka jedinečnú možnosť skúsiť, ako sa podniká v geograficky vzdialenom ázijskom regióne.

Vedieť viac – grantová výzva Tatra banky

Nadácia Tatra banky vyhlasuje od 3. mája grantový program Vedieť viac.

Rada mládeže Slovenska hľadá finančnú manažérku/finančného manažéra projektov

Rada mládeže Slovenska hľadá finančnú manažérku/finančného manažéra projektov

V Rade Mládeže Slovenska hľadáme nového člena tímu.

Mládežnícka výmena na tému Storytelling a sociálne médiá

Mládežnícka výmena na tému Storytelling a sociálne médiá

Na kurze Youth Activism through Social Media Storytelling vo Viedni sa naučíš nielen zostaviť príbeh okolo myšlienky/značky, ale aj ...

Komunitné centrum v obci Kojatice hľadá pracovníkov

Komunitné centrum v obci Kojatice hľadá pracovníkov

Komunitné centrum v obci Kojatice potrebuje obsadiť nasledovné pracovné pozície.

Tréning pre mládežníckych vedúcich vo Švajčiarsku

Tréning pre mládežníckych vedúcich vo Švajčiarsku

Zážitkový tréningový kurz základov organizovania a manažovania mládežníckych táborov a mládežníckych výmených pobytov v nádhernom ...

Tajomník Zahraničnej rady v Slovenskom skautingu

Tajomník Zahraničnej rady v Slovenskom skautingu

Ústredie Slovenského skautingu potrebuje rozšíriť svoj tím o tajomníka zahraničnej rady.

Rekvalifikačné školenia IT v kurze

Rekvalifikačné školenia IT v kurze

Ak si nezamestnaný absolvent strednej alebo vysokej školy, prihlás sa na rekvalifikačný kurz Nadácie Pontis.

Koordinátor školských akcií na základnej škola BESST

Koordinátor školských akcií na základnej škola BESST

Trnavská súkromná základna škola BESST potrebuje obsadiť pracovnú pozíciu koordinátora/ky školských akcií.

Innovation Hack

Innovation Hack

48 hodín hackovania a kreatívnych ideí na Teba čaká už 6. mája v Impact HUBe.

Futbal to je hra!

Rozmýšľate, ako skvalitniť podmienky pre hranie futbalu v klube vašich detí? Záleží vám, aby sa čo najviac detí zaujímalo o futbal? A ...

Centrum pre filantropiu hľadá asistentku

Centrum pre filantropiu hľadá asistentku

Ak máš stredoškolské vzdelanie a hľadáš uplatnenie v adiministratíve, určite si nenechaj ujsť ponuku Cpf.

Rozvojový kurz MišMaš

Rozvojový kurz MišMaš

MišMaš je rozvojový kurz využívajúci metódy zážitkového vzdelávania, na ktorom nielenže zažiješ netradičné hry a tvorivé aktivity, ale ...

IUVENTA hľadá projektového manažéra pre predmetové olympiády a súťaže

IUVENTA hľadá projektového manažéra pre predmetové olympiády a súťaže

Slovenský inštitút mládeže (Iuventa) hľadá nového člena tímu na pozíciu projektového manažéra pre predmetové olympiády a súťaže.

Podpora vysokoškolských projektov 2016

Vrámci grantového programu Podpor školu nápadom budú tento rok už po 3. krát prerozdelené prostriedky na podporu vzdelávacích ...

Grantový program SPOLU

Podporiť verejnoprospešné zbierky v Banskobystrickom kraji umožňí grantový program SPOLU Nadácie M-MARKET v spolupráci s Nadáciou ...

Grantový program Strecha pre váš nápad

Podporiť verejnoprospešné a dobrovoľnícke aktivity žiakov základných škôl v Nitrianskom kraji si kladie za cieľ program Strecha pre ...

Štipendiá pre rómskych študentov na prestížnych medzinárodných univerzitách

Štipendiá pre rómskych študentov na prestížnych medzinárodných univerzitách

Talentovaní rómski študenti majú v medzinárodnom programe RGPP jedinečnú príležitosť uchádzať sa o štipendiá na ďalšie śtúdium na ...

Stáž v start-up-e v Nórsku

Stáž v start-up-e v Nórsku

Zaujímaš sa o marketing a PR? Tak neseď doma a pomôž v lete mladému start-upu Ygdrasil v Nórsku.

Karpatská nadácia hľadá projektového  manažéra

Karpatská nadácia hľadá projektového manažéra

Karpatská nadácia hľadá nového člena tímu. Ak sa nebojíš nových výziev a máš chuť zdokonaliť sa a napredovať je táto ponuka pre teba ...

Stáž v kancelárii Národnej rady SR

Stáž v kancelárii Národnej rady SR

Máš záujem popri štúdiu ziskať jedinečnú skúsenosť priamo v centre diania, v Národnej rade Slovenskej republiky?

Živel – cena za environmentálnu výchovu

Živel – cena za environmentálnu výchovu

Nominovať vlastného kandidáta v celoslovenskej environmentálnej súťaži materských, základných a stredných škôl Živel 2016 môžete až do

Letná akadémia Hejbej

Letná akadémia Hejbej

Letná akadémia Hejbej ponúkne zážitkové vzdelávanie, osobnostný rozvoj a prednášky odborníkov, predovšetkým na témy spojené s médiami,

Mladiinfo hľadá aktívnych mladých lídrov

Mladiinfo hľadá aktívnych mladých lídrov

30 mladých lídrov z celého Slovenska bude mať v združení Mladiinfo jedinečnú príležitosť podielať sa na formovaní svojho mesta a regiónu.

Ako meniť kvalitu vzdelania zvnútra?

Ako meniť kvalitu vzdelania zvnútra?

Konferencia pod hlavičkou Nexterie bude priestorom na otvorenú diskusiu o aktuálnych problémoch v slovenskom školstve a úlohe ...

Dom sociálnych služieb hľadá odborného vedúceho

Dom sociálnych služieb hľadá odborného vedúceho

Dom sociálnych služieb MOST, ktorý podporuje a pomáha ľuďom znevýhodnených duševnou poruchou, hľadá odborného vedúceho pre zariadenia ...

Malé granty

Vyšehradský fond prijíma žiadosti o príspevok pre krátkodobé projekty.

Futbal to je hra

Program podporí skvalitnenie neprofesionálnych mládežníckych futbalových klubov na Slovensku.

Transparency International pozýva na letnú školu

Transparency International pozýva na letnú školu

Tohtoročná letná škola Transparency International vo Vilnuse predstaví budúcim mladým lídrom najnovšie trendy v oblasti boja proti korupcii.

Združenie STORM hľadá pracovníkov s mládežou

Združenie STORM hľadá pracovníkov s mládežou

Ak ťa zaujíma práca s mládežou, združenie STORM hľadá pracovníkov do nízkoprahového zariadenia.

Medzinárodné tábory dobrovoľníckej práce

Medzinárodné tábory dobrovoľníckej práce

Možnosť, ako sa toto leto zúčastniť niektorého z pestrej palety ponúkaných workcampov, ponúka organizácia Inex.

EVS v krajine piva, mäsa a futbalu

EVS v krajine piva, mäsa a futbalu

Dobrovoľnícka príležitosť pre mladých, ktorí majú vzťah k sociálnej práci.

ASEF Summer University

ASEF Summer University

20. ročník letnej univerzity pre mladých profesionálov a študentov sa bude zaoberať témou spájania cestnej, námornej a vzdušnej dopravy.

Stáž na oddelení boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Stáž na oddelení boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Organizácia IOM hľadá nových stážistov - študentov/ky so záujmom o tému obchodovania s ľuďmi a migrácie.

Dá sa to

Dá sa to

Záverečná konferencia predstaví inšpiratívne príbehy a projekty, ktoré sa podarilo zrealizovať s podporou Fondu pre MVO.

Anča hľadá šikovných ľudí do tímu

Anča hľadá šikovných ľudí do tímu

Fest Anča hľadá do tímu dramaturga, koordinátora shippingu a technika.

Navrhni logo pre Šarišskú galériu

Navrhni logo pre Šarišskú galériu

Šarišská galéria v Prešove hľadá nové logo, ktoré bude odrážať jej históriu aj súčasnú existenciu v 21. storočí.

Vy rozhodujete, my pomáhame

Nadácia Tesco spúšťa nový komunitný program na podporu lokálnych projektov neziskových organizácií.

Región kultúrne

Program s pomocou zamestnancov spoločnosti Kia Motors podporí kultúrne aktivity v Žilinskom kraji.

Stáž u pivovarníkov

Stáž u pivovarníkov

Využi letné mesiace na získanie nových skúseností a rozvoj svojej kariéry. Známa pivovarnícka spoločnosť hľadá stážistov.

Letné univerzity 2016

Letné univerzity 2016

Naplánuj si skvelé leto už teraz a prihlás sa na jednu z 80 letných univerzít spolu s ďalšími študentmi z celej Európy.

Veľtrh podnikateľských talentov

Veľtrh podnikateľských talentov

JA Slovensko ocení najlepšie podnikateľské nápady, úspešných študentov stredných škol na JA Veľtrhu podnikateľských talentov 2016 v ...

Photo Editing Workshop

Photo Editing Workshop

Nauč sa upravovať svoje fotky v grafickom programe pod skúseným vedením dobrovoľníčky z Rumunska.

Mnoho tvárí Rumunska

Mnoho tvárí Rumunska

Prezentácia EDS dobrovoľníčky, ktorá ti porozpráva o svojej rodnej krajine, jej kladoch a záporoch.

Koordinátor dobrovoľníkov ako profesia – ideál či realita?

Koordinátor dobrovoľníkov ako profesia – ideál či realita?

Konferencia Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií predstaví príbehy koordinátorov dobrovoľníkov, ako aj praktické workshopy.

Pridaj sa do tímu Forbes

Pridaj sa do tímu Forbes

Poď do Forbes Slovensko na stáž alebo získaj prácu na office pozícii na čiastkový úväzok.

Hľadáme ľudí do videa

Hľadáme ľudí do videa

Chceš niečo odkázať európskym politikom? Príď na natáčanie a vyjadri sa prostredníctvom videa.

PPC stážista

PPC stážista

Pizza SEO hľadá šikovného vysokoškoláka na stáž, ktorá môže odštartovať budúcu kariéru v online marketingu.

Dukátová loď

Dukátová loď

Športovkyňa Jana Dukátová hľadá na mieru navrhnutý kajak, a to je skvelá príležitosť pre tvoj dizajnérsky talent.

Visegrad Summer School 2016

Visegrad Summer School 2016

Vzdelávanie o regionálnych a globálnych výzvach je určené pre študentov a absolventov sociálnych vied.

Francúzska EVS s témou Európskej únie

Francúzska EVS s témou Európskej únie

Vycestuj na desať mesiacov za vzdelávaním seba aj iných o problematike Európskej únie.

PR a projektový manažér do BDC

PR a projektový manažér do BDC

Bratislavské dobrovoľnícke centrum hľadá člena tímu, ktorý bude mať na starosti projekty a komunikáciu organizácie.

Business Idea

Štart pre originálne podnikateľské zámery študentov 2. a 3. stupňa vysokých škôl a univerzít.

Mimovládne organizácie sa môžu stále uchádzať o Cenu Nadácie Orange za rok 2015

Mimovládne organizácie sa môžu stále uchádzať o Cenu Nadácie Orange za rok 2015

Nominačný proces siedmeho ročníka prestížnej Ceny Nadácie Orange vyvrcholí budúci týždeň. Mimovládne organizácie, ktoré sa angažujú v ...

Staň sa CEO na jeden mesiac

Staň sa CEO na jeden mesiac

Ak si chceš vyskúšať manažovanie veľkej spoločnosti, prihlás sa do medzinárodného programu.

JA Veľtrh podnikateľských talentov

JA Veľtrh podnikateľských talentov

Príď sa pozrieť na prezentácie podnikateľských nápadov od študentov stredných škôl.

Študenti do sveta

Nadácia Tatra banky podporí najlepších študentov VŠ, ktorí chcú vycestovať na stáž do zahraničia.

Sokratov inštitút

Sokratov inštitút

Doplnkový študijný program so zaujímavými lektormi z praxe je určený pre mladých vzdelávaniachtivých ľudí.

Nexteria Leadership Academy

Nexteria Leadership Academy

Prihlás sa do vzdelávacieho programu, ktorý prepája študentov s úspešnými osobnosťami a pomáha im rozvíjať praktické zručnosti a hodnoty.

Región športuje 2016

Program s pomocou zamestnancov Kia Motors podporí rozvoj športových aktivít v Žilinskom kraji.

Pre Nádej

Nadácia VÚB podporí projekty arteterapie a animoterapie, ktoré sú určené pre ľudí s postihnutím.

Máme radi východ

Finančná podpora pre nápady a užitočné projekty z východného Slovenska.

Program Opora

Nadácia SPP vyhlásila grant na podporu ľudí so znevýhodnením.

European Development Days 2016

European Development Days 2016

Medzinárodné podujatie hľadá 16 mladých ľudí, ktorí chcú prezentovať mládež v oblasti rozvoja a zapojiť sa do diskusie so svetovými lídrami.

Práca s mládežou – výzvy a trendy

Práca s mládežou – výzvy a trendy

Medzinárodná vedecká odborná konferencia bude priestorom pre diskusiu o súčasných možnostiach práce s mládežou.

Pomáhaj svojimi skúsenosťami

Pomáhaj svojimi skúsenosťami

Ako? Vyber si z príležitostí a zapoj sa do Programu expertného dobrovoľníctva.

Intercultu(R)eality

Intercultu(R)eality

Májové vzdelávanie o interkulturalizme, intolerancii a extrémizme pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov.

EYC study sessions 2017

EYC study sessions 2017

Výzva pre mládežnícke organizácie predložiť svoje návrhy aktivít, ktoré sa zrealizujú v spolupráci s Európskymi mládežníckymi centrami.

Erasmus+ pracovné stáže pre študentov a absolventov

Erasmus+ pracovné stáže pre študentov a absolventov

Ak hľadáš príležitosť, ako získať pracovné skúsenosti v zahraničí, pozri ponuku konzorcia WorkSpace Europe.

Social Impact Award

Social Impact Award

Zapoj svoj biznis nápad, ako riešiť spoločenské či ekologické problémy, do medzinárodnej súťaže pre mladých.

Podpora pre krátkodobé študijné pobyty stredoškolákov

Podpora pre krátkodobé študijné pobyty stredoškolákov

Nadácia Tatra banky otvára štvrtý ročník grantového programu Stredoškoláci do sveta.

Grantový program Dôvera

Otvára sa jarné kolo programu na podporu projektov z oblasti zdravia.

Nadácia Orange opäť hľadá výnimočné mimovládne organizácie za rok 2015

Nadácia Orange opäť hľadá výnimočné mimovládne organizácie za rok 2015

Od 17. februára až do 17. marca majú mimovládne organizácie možnosť zapojiť sa do nominačného procesu Ceny Nadácie Orange. O prestížne ...

Štandardné granty

Vyšehradský fond prijíma žiadosti na štandardné granty pre dlhodobé projekty.

Akadémia dobrej politiky 2016

Akadémia dobrej politiky 2016

Vzdelávací a rozvojový program pre všetkých, ktorých zaujíma verejné dianie, politika či politický marketing.

Rezidencia v španielskom Bilbau

Rezidencia v španielskom Bilbau

Mesačný pobyt pre kreatívnych profesionálov, ktorí chcú rozvíjať svoje nápady v zahraničnom coworkingovom centre.

Nemčina do materských škôl

Program podporí výučbu nemčiny pre škôlkárov v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji.

Hodina deťom

Finančný príspevok môžu získať projekty určené deťom a mladým ľuďom na Slovensku.

Otvorený grantový program 2016

Podpora pre verejnoprospešné projekty v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a sociálnej pomoci a zdravia.

Občianske združenia si rozdelia v regiónoch vyše 9 tisíc eur

Zákazníci ich priniesli, spoločnosť Orange ich rozobral na dobré. Staré mobily tak opäť pomáhali. Za posledné 4 mesiace priniesli ...

Nové nápady na Váhu 2016

Podpora projektov z vybraných oblastí života obyvateľov okresu Nové Mesto nad Váhom.

Stredoškoláci do sveta

Nadácia Tatra banky podporí zahraničné štúdium slovenským študentom stredných škôl.

Young Package 2016

Young Package 2016

21. ročník medzinárodnej súťaže obalového dizajnu s témou PACKAGE UNLIMITED.

Esej o multilingvizme

Esej o multilingvizme

Esejová súťaž s témou viacjazyčnosti pre študentov vysokých škôl.

Podpora umenia

Dotácie na podporu ľudovej, miestnej a regionálnej kultúry a amatérskej umeleckej tvorby.

Pridaj sa ku Content Fruiterom

Pridaj sa ku Content Fruiterom

Ak ti nie je cudzí pojem content marketing, baví ťa písanie a vytváranie kvalitného obsahu, hľadajú práve teba.

Grantový program Darujte Vianoce podporil 382 príbehov

Grantový program Darujte Vianoce podporil 382 príbehov

14. ročník úspešného grantového programu Darujte Vianoce finančne prinesie stovkám slovenských rodín krajšie a štedrejšie sviatky.

Programy Pre mládež

Štátne dotácie v rámci jednotlivých podprogramov podporia činnosti pre mládež.

Zodpovedné stravovanie

Podpora pre praktické aktivity škôl, ktoré sa zameriavajú na potraviny.

Grantový program SPOLU

Program podporuje verejnoprospešné zbierky v Banskobystrickom kraji.

Tu žijeme a pomáhame

Príspevok pre komunitné projekty z východného Slovenska so zapojením zamestnancov firmy.

Nech sa nám netúlajú

Program podporí voľnočasové aktivity pre deti a rozvíjanie mladých talentov v oblasti kultúry a umenia.

Podpora na rozvoj talentu

Príspevok pre žiakov a študentov s nedostatkom financií pre rozvoj svojho talentu.

Demokracia a ľudské práva

Mimovládne organizácie môžu žiadať o finančnú podporu z Bilaterálneho fondu.

Getrag pre ľudí

Program s aktívnym zapojením zamestnancov spoločnosti podporí projekty pre lepší miestny život.

Getrag pre región

Podpora pre projekty neziskových organizácií na východnom Slovensku.

Zelené oázy

10. ročník programu znova podporí environmentálne hodnotné projekty.

Šariš ľuďom

Verejnoprospešné projekty z Prešovského kraja môžu získať finančnú podporu.

Darujte Vianoce

Program pre ochotných ľudí, ktorí chcú žiadať o podporu a krajšie sviatky pre iných.

Zachovanie kultúrnych hodnôt

Príspevok pre projekty, ktoré zlepšia spoločenský a kultúrny život v mestských komunitách.

Zbierka mobilov podporí regionálne občianske združenia

Zbierka mobilov podporí regionálne občianske združenia

Niekoľko tisíc starých mobilov sa premenilo na 7 500 eur, ktoré si rozdelia štyri regionálne občianske združenia. Získať môžu ešte ...

Môžu ryby lietať?

Nadácia PROVIDA už po druhýkrát podporí spoločensky prospešné podnikateľské aktivity.

„T“ for all, all for „T“

Podpora pre dobrovoľnícke projekty z východného Slovenska s aktívnym zapojením zamestnancov spoločnosti T-Systems Slovakia.

Talenty Novej Európy

Program pre mladé výnimočné talenty z oblasti vedy, umenia a športu.

Podpora pre okres Levice

Program DF Cloetta pomôže s problémami detí a mládeže z Levického okresu.

Viac dizajnu

2. kolo programu opäť podporí projekty z oblasti dizajnu.

Kvalita vzdelávania

Vysoké školy majú možnosť skvalitniť výučbu s podporou Nadácie Tatra banky.

Športujem rád a bezpečne

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 1. ročník grantového programu na podporu bezpečného športu a zdravého životného štýlu detí a mládeže.

Lepší život v komunite

Nadácia VÚB podporí 8 verejnoprospešných a komunitných projektov.

e-Školy pre budúcnosť

Nadácia Orange sa opäť venuje problematike využívania komunikačných technológií prostredníctvom druhého ročníka grantového programu.

Kultúra národnostných menšín

Úrad vlády SR poskytne grant v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015.

Kultúra v Bratislavskom kraji

Bratislavský samosprávny kraj poskytne grant na podporu kultúry a umeleckých aktivít.

Európske kultúrne dedičstvo

EEA grant na podporu a prezentáciu projektov súčasného umenia, kultúry a jej rozmanitosti.

Viac umenia

Nadácia Tatra banky podporí spoločné projekty učiteľov, študentov a umelcov tvoriacich spoločné dielo.

Mladí vedci

Nadácia Allianz vyhlasuje prvý ročník grantovej podpory pre mladých na školách, kde sa venujú prírodným vedám.

Zlepšime spoločne Slovensko

Nadácia SPP poskytne grant na podporu verejnoprospešných projektov v obciach, mestách a komunitách.

Tu sa nám páči, tu chceme žiť

Spoločnosť Baumit poskytne grant na verejnoprospešné komunitné projekty.

Vedieť viac

Nadácia Tatra banky ponúka grant na rozvoj vzdelávania.

Pre dobré nápady z regiónov

Fond pre mimovládne organizácie NOS-OSF otvára grantovú výzvu na podporu lokálnych iniciatív.

Podpora rómskych komunít

Ministerstvo vnútra vyhlásilo grantovú výzvu na zlepšenie sociálnej a kultúrnej situácie rómskych komunít.

Podpora vysokoškolských projektov

Nadácia SLSP podporí projekty slovenských VŠ a univerzít.

Pre optimistov

Nadácia Orange podporí optimistické projekty a nápady.

Hlavička

Nadácia SPP poskytne grant na študijný pobyt v zahraničí študentom a študentkám zo Slovenska.

Grantový program Dôvera

GP Dôvera Nadácie pre deti Slovenska na podporu zdravia.

Pre Nádej

Nadácia VÚB banky podporí projekty, ktoré zvyšujú kvalitu života ľudí so špecifickými potrebami.

Viac dizajnu

Nadácia Tatra banky podporí kreatívne a vizionárske projekty.

Podpora vývoja videohier

Grant programu Kreatívna Európa pre vývojárov videohier.

Malý grant MVF

Do 1. júna je môžné požiadať o grant z Medzinárodného vyšehradského fondu.

Erasmus+ pre mládež

Grant na podporu mobility jednotlivcov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Grant pre kultúru

Nadačný fond Kia Motors podporí kultúrne projekty v Žilinskom kraji.

Pre ľudské práva

The Tiet Foundation podporí neziskové organizácie z celého sveta, ktoré sa pričiňujú o ochranu ľudských práv.

Grant pre vzdelanie

Nadácia Pontis a Kia Motors Slovakia podporia projekty študentov a pedagógov zo Žilinského kraja.

Pohoda za mestom

Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Heineken podporia nápady na oživenie verejných priestorov.

Grant pre transparentnosť

Fond pre transparentné Slovensko podporí päť projektov organizácií.

Služby mladým

MŠVVAŠ vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež.

Grant Ministerstva kultúry

MK SR poskytne grant na kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií.

Tu žijeme a pomáhame

Grant Karpatskej nadácie podporí inovatívne projekty z Košického a Prešovského kraja.

Viac dizajnu!

Nadácia Tatra banky podporí kreatívne a experimentálne projekty mladých slovenských dizajnérov.

Spoločne pre región

Karpatská nadácia a U.S. Steel Košice poskytnú grant neziskovkám a samosprávam Košického a Prešovského kraja.

Rozvíjať technik(o)u

Nadácia Volkswagen podporí grantom technicky zamerané projekty pedagógov a ich študentov.

Google Ad Grants

Neziskové organizácie si môžu požiadať o grant, vďaka ktorému získajú bezplatnú inzerciu v službe Google AdWords.

Talenty Novej Európy

Grant je určený mladým talentovaným ľuďom a deťom v oblasti umenia, vedy a športu.

Nápad pre 3 generácie

Poštová banka podporí dobrovoľnícke nápady, vďaka ktorým spoja sily všetky 3 generácie.

Kvalitnejšie vzdelanie

Grant Nadácie Tatra banky umožní zvýšiť kvalitu výučby na školách.

(e-)Školy pre budúcnosť

Nadácia Orange podporí kreatívne vzdelávacie projekty.

Viac umenia

Nadácia Tatra banky vyhlasuje grantovú výzvu na podporu tvorivých skupín umelcov.

Podpora zamestnanosti a solidarity

Grantová výzva Nadácie GRANVIA pre rok 2014 určená na podporu zamestnanosti a solidarity.

AXA podporuje mladé talenty

Program AXA fond podporí mladých talentovaných ľudí a deti zo sociálne slabších rodín.

Grant pre mierové projekty

Grantová výzva pre projekty neziskových organizácií zamerané na budovanie a propagáciu mieru.

Tu sa nám páči, tu chceme žiť

Centrum pre filantropiu vyhlasuje výzvu v programe BAUMIT pre aktívnych ľudí.

Priority mládežníckej politiky

IUVENTA vyhlasuje grantovú výzvu v programe Priority mládežníckej politiky.

Podporujeme talenty

Nadácia Intenda poskytne grant mladým a talentovaným na prezentáciu na súťažiach v zahraničí.

Región kultúrne

Grantový program Nadačného fondu Kia Motors a Nadácie Pontis so zameraním na Žilinský kraj.

Vzdelanie = budúcnosť

Grant Nadácie Volswagen Slovakia na podporu detí v detských domovoch.

Šanca pre váš región

Grantová výzva Nadácie Orange na zlepšenie regiónov.

Oživujeme verejný priestor

Grantová výzva nadácie Intenda už po šiesty krát podporí projekty mladých ľudí.

V4 a Západný Balkán

Grantová výzva na projekty krajín V4 a Západného Balkánu.

Program ViabilityNet 2.0

Program určený lídrom lokálnych komunít strednej, južnej a juhovýchodnej Európy.

Študenti do sveta!

Nadácia Tatra banky otvára grantovú výzvu na podporu najlepších študentov.

Orange podporí optimistov

Nadácia Orange poskytne grant na verejnoprospešné aktivity.

Študenti do sveta!

Nadácia Tatra banky podporí najlepších študentov grantom.

Fotoprojekt s témou žien

Grant pre fotožurnalistov na projekt s významnou témou žien všade na svete.

Podporujeme súčasné umenie

Grant na podporu jednotlivcov aj iniciatív pôsobiacich v umení.

Umelci, vykročte do sveta!

Cestovný grant pre mladých umelcov a kultúrnych pracovníkov.

Občianska identita

Nadácia Intenda vyhlasuje 6. kolo grantového programu Rozvíjame občiansku identitu.

Nadácia Volkswagen Slovakia podporí v roku 2014 vzdelávanie na Slovensku sumou 120 000 eur

Nadácia Volkswagen Slovakia podporí v roku 2014 vzdelávanie na Slovensku sumou 120 000 eur

Nadácia Volkswagen Slovakia (VW SK) otvorí v roku 2014 päť grantových programov zameraných na podporu vzdelávania.

Pre Východné Slovensko

Zamestnanecký grant pre projekty v Prešovskom a Košickom kraji.

Demokracia a ľudské práva

Pre projekty mimovládnych organizácii zamerané na rozvoj ľudských práv a demokracie.

AXA Fond vyzdvihuje potenciál nadaných študentov

AXA Fond vyzdvihuje potenciál nadaných študentov

AXA fond opäť prerozdelil viac ako 25 000 eur mladým talentovaným študentom.

V Ružinove

Grant bratislavskej mestskej časti.

Rozvoj demokracie

Grant podporí ochranu ľudských práv, nezávislé médiá a rozvoj demokratických hodnôt.

Programy pre mládež

Štátne dotácie na prácu s mladými možno získať v programoch Hlas mladých a Služby mladým.

Malé granty pre Vyšehrad

Podporené budú projekty spolupráce medzi krajinami V4.

Bez hraníc

Výzva pre verejnoprospešné projekty z okresov Skalica, Senica, Břeclavsko a Hodonínsko.

Máme radi Východ

Grant určený dobrým nápadom z Východného Slovenska.

Pre transparentné Slovensko

Grant pre watchdogové a analytické organizácie bojujúce proti korupcii.

Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje deti a mladých už 5 rokov

Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje deti a mladých už 5 rokov

Presne rokov podporuje Nadácia Volkswagen Slovakia aktívnych študentov, učiteľov i zamestnancov pri zlepšovaní vzdelávania na Slovensku.

Pohoda za mestom

Výzva pre obnovu a oživenie rekreačných priestorov.

Pre demokraciu

OSN poskytuje granty na podporu občianskej spoločnosti a demokracie.

Americký grant

Americká ambasáda podporí kultúrne a neziskové projekty.

Podpora mládežníckych organizácii

Grantový program MŠ SR podporí mládežnícke organizácie.

Grant pre E-Talenty

Príležitosť pre študentské projekty aplikovanej a priemyselnej informatiky.

Stredoškoláci do sveta!

Grant na zahraničné štúdium, stáž či kurz pre stredoškolákov.

Grantový program Zelené oázy otvára 8. ročník

Grantový program Zelené oázy otvára 8. ročník

Ľudia s aktívnym prístupom k životnému prostrediu majú opäť šancu získať podporu pre svoj projekt.

Vyšehradske granty

Vyšehradský fond podporí projekty spolupráce medzi krajinami V4.

Sociálna inklúzia

Fond sociálneho rozvoja poskytuje priebežný grant.

Aktívne občianstvo

Ďalšia výzva tzv. nórskych grantov zameraná na projekty aktívneho občianstva.

Pridajte sa k Dobrej Krajine!

Pridajte sa k Dobrej Krajine!

Máš dobrý projekt a chceš získať darcov v on-line vodách? Prihlás sa na na DobraKrajina.sk!

Pre seniorov

Grantová výzva pre projekty zamerané na zlepšenie kvality života seniorov.

Aktívne a inkluzívne

NDS poskytne grant na projekty aktívneho občianstva a inklúzie detí a mládeže.

Môžu ryby lietať?

Nadácia Provida tvrdí, že tým správnym grantom pre inovatívne nápady áno!

Kvalita vzdelávania

Grant pre projekty prinášajúce inovácie na vysoké školy.

Pre mládežnícke organizácie

Podpora medzinárodných aktivít aj ročného programu mládežníckych organizácii.

Lepšie zdravie

Poisťovňa Dôvera poskytuje grant na projekty z oblasti zdravého životného štýlu a zlepšenia zdravotnej starostlivosti.

V levickom regióne

Grantová výzva pre projekty pre deti a mládež v levickom regióne.

V rozvojových krajinách

Podpora slovenským mimovládkam pomáhajúcim v rozvojových krajinách.

Školy pre budúcnosť

Grant na podporu netradičnej a interaktívnej výuky na školách.

S ekonómiou na škole

Príležitosť na usporiadanie vzdelávacieho podujatia s ekonomickým zameraním.

Mladá veda

Grant na ďalšie vzdelávanie mladých vedkýň a vedcov.

Pre doktorandov

Grant na vypracovanie dizertačnej práce.

Európsky žurnalizmus

Financie pre medzinárodné žurnalistické projekty.

UNESCO pre mladých

UNESCO podporí projekty zamerané na participáciu a sociálnu inklúziu mladých.

Kultúrna výmena s Áziou

Grantová výzva na podporu kultúrnej výmeny Európy a Ázie.

Viac umenia

Grant na tvorbu študentov umeleckých odborov.

Mladí v Lipanoch rozdelili peniaze na akcie mladých

Mladí v Lipanoch rozdelili peniaze na akcie mladých

Až 1.200 € rozdelila skupina mladých ľudí medzi 13 projektov, ktoré pripravili a zrealizujú mladí v Lipanoch a okolí.

Business Idea

Vysokoškolskí študenti môžu získať grant na realizáciu svojho podnikateľského nápadu.

Občianske aktivity v BA

Výzva pre projekty podporujúce vzťah k mestu a povedomie o Bratislave.

Mladí rozhýbu svoje mesto

Mladí rozhýbu svoje mesto

Tím dobrovoľníkov Young4BA pôsobiaci pri Komunitnej nadácii Bratislava podporil nápady mladých ľudí v Bratislave.

Rozvoj BB a ZV

Grantová výzva pre projekty mladých ľudí v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.

Mladí v Lučenci

Program Mladí v našom meste podporí voľnočasové aktivity určené pre deti a mladých ľudí v Lučenci.

Šanca pre región

Možnosť získať podporu na verejnoprospešné projekty zameraná na miestnu komunitu.

Vedieť na výške viac

Možnosť získať finančnú podporu na zlepšenie úrovne vysokých škôl a rozvoj ich študentov i pedagógov.

Mladé umenie

Grantový program Podporujeme súčasné umenie je otvorený novým projektom.

Pre seniorov

Grant Zelená pre seniorov podporí aktivity pre ľudí nad 60 rokov.

Viac hláv, viac grantov

Viac hláv, viac grantov

Granty možno získať rôznymi spôsobmi - vybrali sme pre vás tie, o ktorých (spolu)rozhoduje aj verejnosť. Zapojením sa do hlasovania či ...

Rozvíjať technikou

Grant podporí vzdelávacie projekty na technických vysokých školách.

Mladí v Toryse

Komunitná nadácia Modrá Torysa poskytne grant na aktivity mladých ľudí v regióne.

Young4BA

Dobré nápady mladých ľudí na zlepšenie života v hlavnom meste môžu získať grant Komunitnej nadácie Bratislava.

Pre optimistov

Grant môžu získať dobré verejnoprospešné nápady neziskoviek i neformálnych skupín.

Technika & doprava

Nadácia Volkswagen Slovakia poskytne granty základným a materským školám.

Kultúra v Európe

Európska kultúrna nadácia podporí umelecké projekty a spoluprácu organizácii.

Občianska identita

Otvára sa nové kolo grantového programu Rozvíjame občiansku identitu.

Vyšehradská podpora

Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko môže cez spoločnú spoluprácu získať podporu Vyšehradského fondu.

Integrácia Rómov

Open Society Foundation podporí projekty integrujúce Rómov.

Aktívne občianstvo

Grant na projekty aktívneho občianstva.

Pre veľké myšlienky

Grantový program O2 Think Big podporí projekty prospešné komunitám mladých ľudí.

Pre Ružinov

Projekty rozvíjajúce Ružinov podporí grantový program mestskej časti.

Nové kolo O2 Think Big

Nové kolo O2 Think Big

Grantové kolo O2 Think Big začína práve teraz - prihlás sa so svojim projektom a získaj finančnú podporu pre svoj nápad.

Skúmaj s Fulbright&Schumanom

Program Fulbright-Schuman poskytne grant na štúdium, výskum či prednášky.

Oživuj verejný priestor

Nadácia Intenda podporí projekty mladých ľudí vo verejnom priestore.

Na fotoprojekt

Získaj štipko a zdroje na realizáciu fotoprojektu na tému svetového mieru a kultúrneho porozumenia.

Školenia s Rakúskom

Akcia Rakúsko - Slovensko podporí školenia pre doktorandov, učiteľov a výskumníkov.

Hlasuj za Zelenú školu

Hlasuj za Zelenú školu

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a spoločnosť IKEA Bratislava spustili hlasovanie o 10 najlepších projektov Zelených škôl.

Urob akciu

Grantový program Mládež v akcii podporuje rôzne iniciatívy, výmeny a spolupráce mladých ľudí.

Medzinárodné aktivity

Nadácie EYF podporuje projekty a organizácie medzinárodných spoluprác medzi mladými Európanmi.

Východné komunity

Karpatská nadácia podporí komunitné projekty na východe Slovenska.

Pohoda za mestom

Grantový program Nadácie Ekopolis a Heineken Slovensko podporí rekreáciu v mestách.

Pre zelenšie školy

Školy zapojené do programu Zelená škola môžu pre svoje projekty získať ďalšiu podporu.

Priestor pre divadlo

Grant určený pre nový tanec a fyzické divadlo podporí vznik nových projektov.

Vytvor Zelenú oázu

Nadácia Ekopolis otvára 7. ročník grantového programu Zelená oáza, zameraného na posilňovanie vzťahu k životnému prostrediu.

Love & Forgivness

Financie na svoju činnosť môžu získať neziskovky a mimovládky šíriace a podporujúce myšlienky lásky a súcitu.

Aktivizácia Adamom

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vyhlasuje nové kolo grantového programu ADAM 3.

Buď Young4BA

Buď Young4BA

Pridaj sa do tímu Young4BA a rozhodni o tom, ktoré projekty zlepšia hlavné mesto.

Grant v Taliansku

Finančná podpora na realizovanie výskumov prevažne z kultúrnej oblasti v Liguria Study Center.

Výskum pre pokročilých

Grant môžu získať pokročilí výskumníci/čky na priekopnícke projekty.

Podpora debatám

Kritické myslenie a záujem o spoločenské témy podporí grant Global debates.

Mladé talenty

Grantový program Talenty Novej Európy podporí vedecky, športovo alebo umelecky nadaných mladých ľudí.

Buď E-talent

Študenti/ky informatiky môžu získať podporu od Nadácie Tatra banky na realizáciu svojej vedeckej práce.

Tréning rozvoja

Tréning rozvoja

Mladí ľudia, ktorí realizovali svoje projekty v rámci programu Think Big môžu rozvinúť svoje kompetencie na tréningu vo Zvolene.

Podpora zvedavým novinárom

Grant určený novinárom na výskum politických a ekonomických tém.

Umenie v knižnici

Výskumné granty Getty Foundation sprístupnia knižnicu nadácie.

Enviro spravodajstvo

Grant pre projekty zamerané na rozvoj enviromentálnej žurnalistiky.

Enviromentálne & európske

Mimovládky pôsobiace v enviromentálnej oblasti podporí grant Európskej komisie.

Podpora vedy a výskumu mladých

Podpora vedy a výskumu mladých

Rozvíjať svoj talent nie je jednoduché, obzvlásť ak mladý človek pochádza zo sociálne slabšieho prostredia. AXA fond pomáha práve tímto

Vedecké talenty

AXA fond pomôže rozvíjať talent mladých študentov zo sociálne slabšieho prostredia.

Skúmanie Ameriky

Grant pre doktorandské výskum týkajúce sa Severnej Ameriky a Kanady.

Umelci v pohybe

Grant na umeleckú mobilitu profesionálnych umelcov a kultúrnych pracovníkov.

Gatesovci pre internet

Nadácia manželov Gatesovcov podporí orgnaizácie sprístupňujúce internet a počítače verejnosti.

Bardejovská komunita

Grantová podpora pre rozvoj Bardejova a kvality života jeho obyvateľov.

Opora neziskovkám

Nadácia SPP podporí rozvoj neziskoviek pracujúcch so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva.

Tradične a regionálne

Grant Dedičstvo regiónov podporí regionálne kultúrne tradície.

Priebežné granty

Priebežné granty

O tieto granty môžeš žiadať priebežne počas celého roka, nemajú konkréty deadline. Financie môžeš získať pre mediálne, sociálne i ...

Grant na medzinárodné spolupráce

Finančná podpora do výšky 2 200 000 eur je určená na partnerské projekty krajín V4.

Pre lepšiu zdravotnú starostlivosť

Grantová podpora pre neziskovky bojujúce proti porušovaniu práv v zdravotníctve.

Rozvoj Záhoria i dobrovoľníctva

Rozvoj Záhoria i dobrovoľníctva

Spoločnosť Holcim Slovensko podporila regionálny rozvoj Záhoria prostredníctvom 11 projektov. Jej zamestnanci zároveň oslavujú ...

Grant na výskum či konferenciu

Podpora vedeckých konferencií a výskumnej mobility na rok 2013.

Malé & vyšehradské

Tzv. malé granty poskytne projektom medzinárodnej spolupráce Vyšehradský fond.

Eurofondy pre životné prostredie

Eurofondy pre životné prostredie

Európska komisia obnovila pozastavené čerpanie eurofondov v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Pre aktívnych seniorov

Grant na podporu projektov zvyšujúcich kvalitu života seniorov v Lučenci.

Ľudské práva, spravodlivosť a inklúzia po novom

Grant Open Society Foundation podporí individuálne inovatívne projekty.

Grant enviromentálnym žurnalistom

Society of Enviromental Journalists udeľuje granty na enviromentálne žurnalistické projekty.

Podpora výskumu humanitárnej oblasti

Grant na výskum a štúdium tém humanitárnej pomoci.

Mladí ľudia oživia verejný priestor

Mladí ľudia oživia verejný priestor

Vďaka programu Oživujeme verejný priestor 34 mimovládnych organizácii a neformálnych skupín zrealizuje svoje projekty prinášajúce novú ...

Zapojenie Rómov prostredníctvom umenia