Dokedy: 22. september 2017
Kde: Bratislava (občasné cestovanie v rámci SR)
Kedy: 1. október 2017 - 28. február 2018

Rada mládeže Slovenska ponúka unikátnu príležitosť mladým a aktívnym ľuďom stať sa súčasťou tímu pre Štruktúrovaný dialóg. Hľadáme plateného stážistu, ktorý nám pomôže v spolupráci s partnermi v rámci celoeurópskych konzultácií s mládežou, zistiť, čo si mladí ľudia na Slovensku myslia o aktuálnych témach. Súčasťou platenej stáže je aj účasť na školeniach, konferenciách doma aj v zahraničí. Hlavnými požiadavkami na kandidátov sú schopnosť štrukturovane myslieť, organizovať seba i iných, prezentovať na verejnosti a byť členom tímu, ktorý ma jasný cieľ a chuť ho dosiahnuť. Viac informácií o projekte nájdeš na stránke strukturovanydialog.sk.

Tvoje hlavné úlohy:

 • úzka spolupráca s projektovým koordinátorom pri príprave a realizácii konzultácií s mladými ľuďmi v rôznych prostrediach
 • komunikácia s partnerskými mimovládnymi organizáciami
 • cestovanie v rámci realizácie konzultácií
 • príprava a písanie správ k  aktivitám
 • príprava podkladov pre webovú a mediálnu komunikáciu výsledkov
 • účasť na školeniach a konferenciách doma i v zahraničí

 

Čo od Teba očakávame:

 • výborné organizačné zručnosti a time-management
 • schopnosť myslieť štruktúrovane
 • výborné prezentačné zručnosti
 • vôľa byť členom tímu, ktorý ma jasný cieľ a chuť ho dosiahnuť!

 

Čo Ti ponúkame:

 • plat dohodou
 • partnerský prístup
 • flexibilný pracovný čas, v rozsahu približne 20 hodín týždenne
 • priestor pre Tvoj osobný a profesionálny rozvoj

Trvanie stáže

 • 1.október 2017 – 28. február 2018

 

Ako sa prihlásiť:

Pošli svoj životopis a krátky motivačný list do 23. septembra 2017 na adresu povazan@mladez.sk. Vybraných záujemcov pozveme na pohovor.

Pri prihlásení uveď nasledujúci súhlas:

“V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov obsiahnutých v zasielanom životopise spoločnosťou Rada mládeže Slovenska, Pražská 11, Bratislava, IČO: 00 683 779 v jej personálnej databáze za účelom evidencie záujemcov o zamestnanie a výberu zamestnanca na ponúkanú pracovnú pozíciu, a to po dobu 6 mesiacov. Svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať.”