Dokedy: 15. december 2017
Kde: Bratislava
Kedy: nástup - 1. december 2017 alebo dohodou

Ústredie Slovenského skautingu, jedna z najväčších mládežníckych organizácií na Slovensku, vyhlásilo výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície fundraiserky/fundraisera.

Náplň práce:

  • príprava fundraisingovej stratégie a ročného plánu
  • zodpovednosť za celý proces získavania nového partnera až po podpis zmluvy a začiatok spolupráce a zodpovednosť za starostlivosť o partnerov projektov
  • tvorba a aktualizácia databázy potenciálnych a aktuálnych partnerov
  • vyhľadávanie grantových výziev slovenských a medzinárodných subjektov na podporu projektov, aktivít a rozvoja organizácie

Požaduje sa VŠ vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania, skúsenosti s písaním projektov, aktívna angličtina, analytické a strategické myslenie, komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť a iné.

Ide o pracovný pomer na plný pracovný úväzok, miestom výkonu práce je Bratislava.

Štruktúrovaný životopis spolu s motivačným listom pošli najneskôr do 15. decembra 2017 na juraj.lizak@skauting.sk.

Podrobnejšie informácie si môžeš pozrieť tu.

Zdroj: Ústredie Slovenského skautingu