Intráky v Bratislave vynovili dobrovoľníci

Na “šturáku” sú nové lavičky, altánok, ohniská i smetné koše.

Členovia OZ Utopia upravili verejný priestor pri Študentskom domove Ľ. Štúra na Mlynoch. Doplnili v ňom lavičky, altánok, ohniská, smetné koše a náučné tabule. Oživený priestor v areáli Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra otvorili 27. Októbra.

Na svoj projekt Permakultúrne Mlyny Utopia získala 5400 eur z grantového programu Pohoda za mestom, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko.

“Chceli sme vytvoriť možnosti na stretávanie sa, komunikáciu aj na oddych,” povedal o projekte jeho koordinátor Albín Bella. Dodal, že po dlhom zvažovaní spolu s vedením dospeli k názoru, že lavičky by mali byť z materiálu, ktorý odolá občasnému vandalizmu.

“Preto sme ako základný materiál zvolili gabióny, čo sú drôtené koše vypĺňané kameňmi. Vrchná časť lavičiek je pokrytá impregnovanými borovicovými doskami,” spresnil Bella. Priestor upravili dobrovoľníckymi aktivitami študenti a pracovníci technického oddelenia Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra.

Na kedysi nevyužívanej a zanedbanej ploche okrem lavičiek pribudli bylinné špirály, kompostovisko a zeleninové záhony, na ktorých vysadia dobrovoľníci zeleninu na budúcu jar. Kompostovisko už slúži všetkým, ktorí nepovažujú
biologický odpad za súčasť zmesového komunitného odpadu.

foto: flickr.com/cdsessums

Ma3oshka opäť bodovala

V dňoch 10. až 12. októbra 2011 sa uskutočnil v Bratislave tretí ročník úspešnej študentskej konferencie Ma3oshka, nad ktorou prevzal záštitu osobne prezident Slovenskej republiky, J. E. Ivan Gašparovič. Na podujatí sa zúčastnilo počas troch dní celkovo viac ako 800 študentov, diplomatov a predstaviteľov spoločenskej, politickej, podnikateľskej a kultúrnej sféry. Konferenciu organizačne zabezpečovali občianske združenia Ma3oshka a Mladí priatelia Európy (JEF Slovakia).

Výsledky 7. ročníka programu Tu sa nám páči, tu chceme žiť

 

Do uzávierky programu 16.8. 2011 bolo predložených 142 projektov a celková požadovaná suma vyše 218 tis. euro.
Externá hodnotiaca komisia, zástupcovia Centra pre filantropiu, n.o. a spoločnosti Baumit spol. s r.o. rozhodli o prerozdelení sumy 16 600 euro medzi 17 projektov.
Tento program je o podpore ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest, kde žijú.
Výsledky progamu nájdete na stránke www.tusanampacituchcemezit.sk

Ročné stáže učiteľov vo Veľkej Británii

Uzávierka: 9.12. 2011

Program umožňuje učiteľom stredných, príp. základných škôl a študentom posledných ročníkov vysokých škôl s pedagogickým zameraním jednoročnú stáž na súkromných školách vo Veľkej Británii, kde učia v angličtine aspoň jeden predmet iný ako anglický jazyk. Program organizuje Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s Asociáciou riaditeľov súkromných stredných škôl vo Veľkej Británii (HMC) od roku 1997.

Informácie o programe a podmienky pre uchádzačov na školský rok 2012/2013

Prihláška

foto: Stuck in Customs

JEFkári na letisku žiadali o bezvízovú Európu

Nie všetci mladí ľudia môžu cestovať po Európskej únii iba s občianskym preukazom. Na tento problém poukazovala celoeurópska akcia Visa Action,  do ktorej sa zapojili aj mladí ľudia z občianskeho združenia Mladí priatelia Európy (JEF Slovakia).

JEFkári si na svoj protest 28. septembra symbolicky zvolili letisko M. R. Štefánika v Bratislave, kde sa odfotili s transparentom a natočili video, v ktorom sa cestujúcich pýtali na ich skúsenosti s pohybom po Európe.

Video si môžte pozrieť, keď kliknete sem.

Viac o akcii a organizácii JEF sa dozviete na ich webe.

Taliansky premiér ustál hlasovanie dobre

Taliansky premiér ustál hlasovanie o dôvere v parlamente len tesne. Analytici predpovedajú predčasné voľby, hnutie indignati sa chystá do ulíc. Taliansky premiér ustál hlasovanie o dôvere v parlamente len tesne. Analytici predpovedajú predčasné voľby, hnutie indignati sa chystá do ulíc.

Bienále ilustrácií Bratislava

Bienále ilustrácií Bratislava, to sú najkrajšie ilustrácie detských kníh zo sveta.

Kedy a kde: od 2.9 do 26.10. 2011

Súťažná časť BIB bude prezentovaná v Dome umenia na Nám. SNP 12.

Zúčastní sa na nej 44 krajín, 356 ilustrátorov s 2318 ilustráciami zo 458 kníh.

Všetko info k výstave aj k sprievodnému programu a ilustrácie k nahliadnutiu nájdete tu.