Spýtajte sa zakladateľa Wikipédie na čokoľvek

Spýtajte sa zakladateľa Wikipédie na čokoľvek

Vďaka Nadácii Slovenskej Sporiteľne máte možnosť spýtať sa Jimmyho Walesa, jedného zo zakladateľov internetovej enycklopédie Wikipedia otázku, odpoveď na ktorú ste vždy chceli vedieť.

“Najlajkovanejšie“ otázky budú zodpovedané a vo forme uceleného rozhovoru zverejnené na webe Nadácie.

Jimmyho Walesa sa môžete pýtať do 11. 12. 2011. Tipy na osobnosti, ktorým by ste chceli položiť otázku nabudúce, môžete posielať na nadacia@slsp.sk.

www.nadaciaslsp.sk

foto: flickr.com/William Brawley

 

 

 

Výsledky grantovej výzvy Inovácie vo vzdelávaní

Výsledky grantovej výzvy Inovácie vo vzdelávaní

Trinásť projektov podporených celkovou sumou 40 000 € z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Intenda pomôže pritiahnuť deti ku knihe a zároveň podporí rozvoj ich kreativity. Mladí ľudia sa vďaka vybraným projektom naučia kriticky myslieť a používať informácie získané prostredníctvom moderných technológií i tradičných médií tak, aby sa dokázali lepšie orientovať v rozmanitých oblastiach života.

Na výzvu v III. ročníku grantového programu Podpora inovácií vo vzdelávaní zareagovalo až 175 žiadateľov, medzi nimi učitelia zo základných a stredných škôl, ako aj mimovládne organizácie, čo svedčí o naliehavej aktuálnosti témy.
Vďaka podpore z fondu sa napríklad naučia stredoškoláci, ktorí sa kriticky zamýšľajú nad objektívnosťou informácií o svete okolo nich Ako čítať a písať (nielen) noviny.

Keď už na záchranu Zeme nestačia obyčajné kúzla a čary, požiada Harry Ekopoter o pomoc žiakov jednej základne školy, ktorí si s použitím zaklínadla „Čítam, čítaš, čítame všetci a všade“ budú vytvárať vzťah ku knihe a čítaniu.
“Raz sa stanem spisovateľom“, sľubujú žiaci inej základnej školy, ktorým v tomto snažení pomôžu hodiny tvorivého písania a vhodné knihy určené ich vekovej kategórii.

Najúspešnejší stredoškolskí debatéri z celého Slovenska si budú môcť overiť svoje schopnosti v najtvrdšej konkurencii vo Finále Slovenskej debatnej ligy 2011/2012.
Ďalší podporený projekt, BLOGUJME SVETOVO, umožní spojiť mladých ľudí so spoločnými záujmami o aktuálne celospoločenské otázky prostredníctvom súťaže o najlepší blogový príspevok.
Čítaním a písaním do sveta minulosti, fantázie a tvorivosti sa dostanú žiaci 2. stupňa ZŠ na Orave a presvedčia sa, že čítanie môže byť potešením a zábavou.


O Nadačnom fonde Telekom pri Nadácii Intenda:
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Intenda prispieva ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej spoločnosti podporou aktivít, ktoré zmierňujú dopady sociálneho, zdravotného, alebo iného znevýhodnenia občanov, prinášajú do spoločnosti inovácie v oblasti vzdelávania prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a ktoré dynamiku súčasnej spoločnosti reflektujú jedinečnými formami umenia.

Prečítajte si celú tlačovú správu.

Mladí slovenskí podnikatelia slúžia ako príklad európskym rovesníkom

Mladí slovenskí podnikatelia slúžia ako príklad európskym rovesníkom

V súčasnosti je každý piaty mladý Európan bez práce. Malé a stredné firmy ho nezamestnajú kvôli nedostatku praxe a preto sa často uchyľuje k  často neuspokojivej práci v nadnárodnej korporáci.

Európska komisia preto rozbehla kampaň Youth@Work, ktorá má za cieľ osloviť mladých ľudí, prepojiť ich s malými a strednými podnikateľmi a motivovať ich ku vlastnej podnikateľskej kariére.

V rámci informačnej kampane Youth@Work bola vytvorená séria videí. Prvé zobrazuje vzťah medzi mladými ľudmi a malým a stredným podnikaním. Tento vzťah je zobrazený na príklade portrétov mladých ľudí z troch krajín Európskej únie – Belgicka, Španielska a Slovenska.

Belgicko
– Prvý príbeh je Carole Charlier, 26 ročnej Belgičanky, ktorá je dizajnérkou hodiniek.

Španielsko – Druhý príbeh ukazuje, ako malé a stredné podniky môžu využiť zamestnávanie mladých pracovníkov.

Slovensko – Tretí príbeh predstavuje úspešný mladý podnikateľ. Michal Meško založil vlastnú firmu a vytvoril on-line kníhkupectvo Martinus.sk.

Ďalšie video je o Terézii Madarovej, ktorá si v dvadsiatich rokoch založila Modelingovú agentúru a dnes zastupuje takmer 200 modeliek.

Prečítajte si celý článok na podnikajte.sk

Tu sa dozviete viac o kampani Youth@Work.

Prednáška: Prečo zlyhávajú štátne zdravotné systémy

Prednáška: Prečo zlyhávajú štátne zdravotné systémy

Konzervatívny inštitút organizuje prednášku Shanea Fritha, riaditeľa New Direction – The Foundation for European Reform.

Termín: Pondelok 12.12.2011 od 17.30 hod.
Miesto: Crowne Plaza Hotel (sála LONDON), Hodžovo nám. 2, Bratislava

Shane Frith je riaditeľ New Direction – The Foundation for European Reform, trhovo orientovaného think tanku, sídliaceho v Bruseli a zameraného na podporu a iniciovanie diskusie o možnostiach dosiahnutia väčšej prosperity, slobody a bezpečnosti ľudí v európskych krajinách.

Záujem o účasť na podujatí potvrďte najneskôr do štvrtka 8. decembra 2011 prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý je dostupný tu.

Účasť na prednáške je zadarmo.

Viac o podujatí sa dozviete na webe organizátora.

foto: flickr.com/truthout.org

eRko – Dobrovoľníctvo ako životný štýl

eRko – Dobrovoľníctvo ako životný štýl

5. december prežíva detská organizácia eRko podobne ako mnoho iných v znamení Medzinárodného dňa dobrovoľníctva.

V roku 2011 uskutočnilo eRko medzi svojimi členmi anketu, na ktorú odpovedalo 513 eRkárov (402 žien a 111 mužov), zo všetkých oblastí Slovenska, kde eRko pôsobí.
Z ankety vyplýva, že dobrovoľníctvo môže byť viac ako dobrý pocit, či skúsenosti pre budúce zamestnanie.

Mladí dobrovoľníci eRka sa počas roka 2011 pravidelne venovali svojim 500 detským skupinkám v 250 obciach. Okrem toho pripravili pre deti približne 150 letných táborov a do koledníckej akcie Dobrá novina sa v jej 16. ročníku (2010/2011) zapojilo 26 000 koledníkov.

Prečo sú dobrovoľníkmi eRka?
eRkárov priviedli k dobrovoľníckej práci najmä iní eRkári a priatelia (72% opýtaných), desatina opýtaných začala s dobrovoľníctvom z vlastnej iniciatívy, deväť percent priviedol k animátorstvu kňaz a iba jedno percento bolo podnietené k práci s deťmi svojimi rodičmi.

Aj napriek ťažkostiam akými sú najmä časová náročnosť (63%) či malý záujem detí o stretká (35%) majú mladí ľudia svoje dôvody byť aj dnes dobrovoľníkmi.

Týmito dôvodmi sú – pocit, že robia niečo zmysluplné (71%); presvedčenie, že je dôležité robiť niečo pre deti (54%); pocit, že robia niečo čo ich baví (51%) a skutočnosť, že sú radi s deťmi (49%). Motív získavania cenných skúseností bol uvedený až na piatom mieste (30% opýtaných).

Podpora pre dobrovoľníkov
Práca dobrovoľníkov eRka je v ich okolí vnímaná zväčša pozitívne. Štyridsaťštyri percent opýtaných sa stretáva s ocenením ich dobrovoľníctva v obci a dvadsaťtri percent opýtaných sa stretáva s ochotou eRkárom pomôcť.

Dobrovoľníctvo ako životný štýl
Prevládajúca rovesnícka podpora dobrovoľníkov v eRku a osobné vyjadrenia na otázku „Čo Ti dáva eRko osobne? Čo si sa v ňom naučil?“ hovoria o tom, že nazeranie na hodnotu dobrovoľníctva sa nemusí odvíjať len od prospešnosti pre štát a merať nadobudnutými zručnosťami.
Dobrovoľníctvo je hodnotou samou o sebe a dotvára obraz mladého človeka o vzťahu s druhými ľuďmi.

Prečítajte si celý článok.

eRKO – Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Cieľom eRka je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú.

 

Debata: Angličtina ako úradný jazyk EÚ stačí

Debata: Angličtina ako úradný jazyk EÚ stačí

Európska Únia má 23 úradných jazykov, to znamená, že inštitúcie EÚ možete osloviť v ktoromkoľvek z týchto jazykov a oni vám musia v tom istom jazyku odpovedať. Rovnako tak všetky nariadenia a iné legislatívne dokumenty EÚ musia byť preložené a zverejnené v 23 jazykoch.

Máte pocit, že to je príliš veľa byrokracie a prekladania textov? Alebo naopak je to výdobytok demokracie a schopnosť komunikovať s EÚ inštitúciami v Slovenčine? Ako by to vyzeralo, ak by jediným úradným jazykom EÚ bola angličtina? A je správne, aby každý Európan mal povinnosť vedieť po anglicky? Pomohlo by to obchodu, projektom a životu bežných ľudí? Alebo by takéto „spájanie“ aj v oblasti jazyka časom viedlo k vymretiu tzv. „malých jazykov“, akým je aj Slovenčina? Tieto a mnohé iné otázky odznejú na decembrovej Café Európa. Príďte aj vy!

Téza:
Angličtina ako úradný jazyk EÚ stačí! ÁNO či NIE?

ČAS: 6.12.2011 o 17:30
MIESTO: Panta Rhei Poštová, Vysoká 2

Diskutujú: Peter Bojo (anglikanista) a Rastislav Šarišský (esperantista) V debate vystúpia dvaja odborníci na opozitných stranách názorového spektra. Úlohou jedného je tézu obhájiť, druhý sa ju snaží vyvrátiť. Priestor bude aj pre vás, aby ste sa aktívne zapojili do debaty a vyjadrili názor na diskutovanú tému.

Podujatie organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, v spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou a kníhkupectvom Panta Rhei.

Viac informácii aj na: www.cafeeuropa.sda.sk

Debaty Café Európa sú zdarma, otvorené pre všetkých.

Dojdite na divadelný happening o násilí na ženách

Dojdite na divadelný happening o násilí na ženách

Kedy: 5. decembra 2011 od 17.00 hod.
Kde: Avion Shopping Park, Bratislava

Divadelný happening VEC: Cesta číslo 5 a Vypískajme násilie! je uvádzány na Slovensku v rámci Kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2011.

Kampaň je jedinečným projektom spolupráce divadla a ženských mimovládnych organizácií na Slovensku. Touto kampaňou sa slovenské ženské mimovládne organizácie pridávajú k celosvetovej kampani 16 Days of Activism Against Gender Violence Campaign.

Happening VEC: Cesta číslo 5 vychádza z ideí nenásilných prejavov, ktoré oslovujú kumulovaním vnemov, pocitov, muziky, ticha. Takýmto spôsobom demonštruje odpor voči násiliu páchanému na ženách v intímnych vzťahoch, ktoré prostredníctvom dramatického umenia vystupuje z intimity domácnosti do verejného priestoru.

Prečo číslo 5? Pretože existuje päť foriem násilia páchaného na ženách: fyzické, psychické, sexuálne, ekonomické a sociálne.

Na divadelný happening nadväzuje verejné zhromaždenie Vypískajme násilie. „Piskačka“ vychádza z historického kontextu, v 70. rokoch 20. st. sa ženy zažívajúce násilie v Peru prostredníctvom pískania chránili pred násilnými manželmi/partnermi.

Vypískajme násilie odkazuje na tento spôsob ochrany a zároveň umožňuje happeningovým účastníkom/čkam symbolicky vyjadriť odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách v našej spoločnosti.

Viac informácií nájdete na facebooku, alebo na stránke organizátora.

Ilustračné foto: flickr.com/rinoplatania

Firemná filantropia je len marketingový nástroj. Súhlasíte?

Firemná filantropia je len marketingový nástroj. Súhlasíte?

Slovenská debatná asociácia, Centrum pre filantropiu a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť vás pozývajú na novú Oxfordskú debatu. Debatujú štyria odborníci a vy rozhodujete svojím hlasovaním o víťazovi.

Téza debaty

Firemná filantropia je len marketingový nástroj

Za tézu vystúpia :
Martin Mazág – riaditeľ agentúry PRime time, bývalý šéfredaktor magazínu Stratégie
Fedor Blaščák – TREND CSR Forum, editor csr.etrend.sk

Proti téze vystúpia :
Michal Hrabovec – zakladateľ spoločnosti ANASOFT, manažér roka 2009
Tomáš Kráľ – vedúci oddelenia korporátnej komunikácie spoločnosti Siemens

Debata sa uskutoční v utorok 6. decembra od 17.00 (približne do 18.30) v miestnosti ODEON (2. poschodie pri schodoch) v budove Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. Budova sa nachádza v na Tomášikovej 20 v Bratislave

Pre viac informácií kliknite sem: http://oxfordskedebaty.sda.sk/

Chcete sa stať profesionálnymi fundraisermi?

PDCS Od januára spúšťa unikátnu tréningovú sériu certifikovaných medzinárodných tréningov s následným individuálnym koučingom pre záujemcov o plánovanie a realizovanie fundraisingových aktivít vo svojich organizáciách.

Program je určený pre mimovládne organizácie venujúce sa problematike rozvojovej a humanitárnej pomoci.

PDCS vychádza z posledných 15 rokov skúseností v trénovaní zručností a postupov fundraisingu, filantropie, samofinancovania, ale program obohacujú aj o najnovšie poznatky pre pokročilejších záujemcov o túto oblasť.

Hlavnými trénermi sú špičkoví tréneri z organizácií The Resource Alliance z Veľkej Británie- Jolan van Herwaarden a z Českého Centra Fundraisingu – Jan Kroupa. Mentormi sú experti z organizácií Člověk v tísni (Cz), Polish Fundraisng Association (Pl), DemNet (Hu) a PDCS (Sk).

Vybraní účastníci programu o.i. získajú viacero praktických publikácií k téme, napríklad aj novú publikáciu PDCS, ktorá opisuje inšpiratívne skúsenosti s fundraisingovými postupmi v regióne strednej Európy (od vyše 20 spoluatorov) fundraisarerov, evaluátorov, koučov.

Deadline na prihlásenie sa do programu je: 16.december 2011

Program pozostáva z dvoch trojdňových tréningov Mobilizácie zdrojov (resource mobilisation) 16.-18.1.2012 v Budapešti a 5.-7.3.2012 vo Varšave.

Podrobnejšie informácie a prihlášky nájdete tu: http://www.ngdofundraising.net/

Prebieha festival dokumentárnych filmov Jeden svet

Prebieha festival dokumentárnych filmov Jeden svet

12.ročník medzinárodného filmového festivalu Jeden svet (od 29.11. do 04.12.) má toho roku ústredný laitmotív „svet v sieti“.

Novinkou tohto ročníka festivalu je súťaž pre študentov a študentky stredných škôl, ktorí/é na facebooku vytvárali kampane k trom témam: 1. Etický obchod a globalizácia 2. Ochrana životného prostredia 3. Význam vzdelávania a prístup k vzdelávaniu pre všetkých.

Na slávnostnom otvorení festivalu v utorok 29.11. so začiatkom o 19.00 v kine Lumiére vyhlásia víťazov z každej kategórie.

Medzinárodný filmový festival Jeden svet potrvá do nedele 04.12. Ponúkne 70 dokumentov v 8 sekciách. Pôjde o filmy s tabuizovanými alebo na Slovensku málo známymi témami.

Získate hlbší vhľad do tém revolúcií v arabskom svete, obchodu s ľuďmi, detského otroctva, porušovania práv žien, či problémov súvisiacich s globalizáciou alebo ochranou životného prostredia.

Súčasťou festivalu sú vždy aj diskusie. Toho roku na festivale privítame disidentov a aktivistov z Bieloruska, Egypta, Iránu, ale aj umelcov a osobnosti spoločenského života z Maďarska, Nemecka, Česka a Slovenska.