OZ ADRA hľadá finančnú manažérku alebo manažéra a projektovú manažérku alebo manažéra pre zahraničie

OZ ADRA hľadá finančnú manažérku alebo manažéra a projektovú manažérku alebo manažéra pre zahraničie

Finančná manažérka alebo manažér

Finančný manažér/ka ADRA Slovensku je zodpovedný za riadenie a administráciu finančných zdrojov, vrátane tzv. „projektových“ financií a inhouse, resp. mimo projektových financií (ako napr. dary/príspevky FO/PO, výnosy z 2 %, verejné zbierky). Obsahom činnosti je tiež úzka spolupráca s projektovými manažérmi, externou účtovníckou spoločnosťou a auditorom.

 

Povinnosti a zodpovednosti 

 • manažment finančných zdrojov, finančné plánovanie, tvorba rozpočtov a finančných prehľadov
 • vypracovanie finančnej stratégie a stratégie financovanie projektov vrátane finančnej diverzifikácie
 • spolupráca a komunikácia najmä s projektovými manažérmi, účtovníkom, audítorom a finančným personálom donorov a iných partnerov na Slovensku a v zahraničí

 

Podmienky 

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • minimálne 2-ročná skúsenosť v oblasti finančného manažmentu, účtovníctva a pod.
 • Orientácia v súvisiacej legislatíve
 • skúsenosť s finančným manažmentom projektov výhodou
 • orientácia v rôznych grantových schémach zameraných na sociálnu/ rozvojovú oblasť je podstatnou výhodou
 • skúsenosť s čerpaním štrukturálnych fondov je výhodou
 • skúsenosť s personalistikou (mzdy a pod.) výhodou
 • hľadáme univerzálneho človeka s vysoko samostatným prístupom k práci a dobrými manažérskymi zručnosťami (plánovanie, organizovanie, rozhodovanie a vyjednávanie)

 

Projektová manažérka alebo manažér 

Projektový manažér/ka pre projektové aktivity ADRA v zahraničí je zodpovedný za riadenie a rozvíjanie existujúcich programov, zameraných na rozvojovú spoluprácu najmä v nasledovných oblastiach: budovanie kapacít mimovládnych organizácií a podpora občianskej spoločnosti, psychosociálna pomoc, ekonomický rozvoj, ako aj na humanitárnu pomoc. Jeho úlohou je tiež aktívne vyhľadávať nové grantové príležitosti a vytvárať partnerstvá.

 

Povinnosti a zodpovednosti  

 • plánovanie programov zahraničného oddelenia
 • príprava, rozvoj a implementácia humanitárnych a rozvojových projektov
 • koordinácia partnerov a projektových tímov
 • aktívne vyhľadávanie grantových možností
 • zabezpečovanie realizácie aktivít, dohliadanie na plnenie cieľov a ukazovateľov projektov (monitoring)
 • komunikácia s poskytovateľmi grantov
 • spolupráca s partnerskými organizáciami a zastupovanie ADRA v SR a zahraničí
 • reprezentácia a propagácia ADRA navonok

 

Podmienky  

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • minimálne 2-ročná skúsenosť s projektovým manažmentom
 • skúsenosť s písaním projektov; orientácia v rôznych grantových schémach zameraných na humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu je podstatnou výhodou
 • skúsenosť z pôsobenia v rozvojovej krajine výhodou
 • skúsenosť z pôsobenia v medzinárodnom tíme výhodou
 • hľadáme univerzálneho človeka s vysoko samostatným prístupom k práci a dobrými manažérskymi zručnosťami (plánovanie, organizovanie, rozhodovanie a vyjednávanie)

 

Viac informácií TU.

Zdroj: ADRA Slovensko

Mladí ľudia chcú voliť, ale nemajú koho

Mladí ľudia chcú voliť, ale nemajú koho

Na základe prieskumu realizovaného agentúrou Focus sme získali dáta o politických preferenciách prvovoličov.

Ak by sa parlamentné voľby konali budúci týždeň, mladí by najviac hlasov odovzdali extrémistom. Z unikátneho prieskumu, ktorý pre Radu mládeže Slovenska uskutočnila agentúra Focus vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov vyplýva, že mladá generácia nenachádza na súčasnej politickej scéne odpoveď. 

Štyria z desiatich nevedia, koho by volili, alebo sa neplánujú volieb zúčastniť. Najvyššiu podporu medzi rozhodnutými mladými voličmi má ĽS Naše Slovensko. Na druhom mieste sa medzi mladými umiestňuje SaS, víťaznú trojicu uzatvára strana OĽANO – NOVA. Celkovo až takmer 12 % mladých voličov, teda mladých ľudí vo veku 18 a viac, deklaruje, že by nešli voliť, 28 % respondentov nevie, resp. nie sú rozhodnutí, koho by volili. K volebným urnám by išli dve tretiny mladých. Pod hranicou 5 % sa nachádzajú medzi mladými ľuďmi KDH so 4,6%, nováčik Progresívne Slovensko s 3,5 % a SNS rovnako s 3,5 %.

Ďalšie informácie sa dočítate v tlačovej správe.

Viac o zozbieraných údajoch nájdete v prezentácii.

 

Pútnici za klímu prichádzajú na Slovensko vo štvrtok 22. novembra

Pútnici za klímu prichádzajú na Slovensko vo štvrtok 22. novembra

Skupina 15 pútnikov z Filipín, Veľkej Británie, Francúzska a Spojených štátov amerických dorazí na Slovensko už vo štvrtok 22. novembra 2018 v popoludňajších hodinách.

Pútnikov vedie Yeb Saño, bývalý hlavný klimatický vyjednávač Filipín pri OSN. Jeho rodnú obec v roku 2013 zasiahol ničivý tajfún Haiyan. Viac ako 6 000 ľudí vtedy prišlo o život. Klimatická zmena pre Filipíny znamená, že takéto tropické búrky sa budú opakovať čoraz častejšie.
Pútnici začali svoju náročnú cestu 4. októbra na Námestí sv. Petra v Ríme. Ku dnešnému dňu majú za sebou 48 dní putovania a v nohách takmer 1 000 km, počas ktorých sa podelili o svoje jedinečné príbehy s obyvateľmi viacerých miest v Taliansku, Slovinsku a Rakúsku.
Zároveň nesú výzvu k politickým lídrom prijať konkrétne záväzné pravidlá na nadchádzajúcich klimatických rokovaniach COP24 v Katoviciach, ktoré sa uskutočnia v dňoch 3. – 14. decembra 2018.
Svetových lídrov vyzývajú k obmedzeniu tempa globálneho otepľovania na úrovni menšej než 1,5 °C cez rýchly a sociálne spravodlivý prechod na čistejšie zdroje energie.
„Dopady klimatickej zmeny vnímame dnes už všetci. Avšak zmeny najtvrdšie a devastačne doliehajú na rozvojové krajiny, to je naša skúsenosť zo spolupráce s partnermi Dobrej noviny v krajinách subsaharskej Afriky. Preto sme radi, že aj katolícka cirkev a ňou inšpirovaní aktivisti dvíhajú svoj hlas pred samitom v Katoviciach” uviedol Marián Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny.
Na Slovensku strávia pútnici za klímu 4 dni, počas ktorých sa s nimi bude môcť verejnosť stretnúť na viacerých miestach na západe Slovenska:

22.11. ŠTVRTOK
19:30 – 21:00 Bratislava, Kostol zvestovania Pána (františkáni) – Svätá omša a tematická adorácia s pútnikmi
23.11. PIATOK
9:30 Bratislava, Centrum pre nezávislú a objektívnu žurnalistiku – pracovné raňajky pre zástupcov médií s pútnikmi
17:00 – 18:30 Bratislava, Dom Quo Vadis – Diskusia, udalosť na FB 

Hosťami budú br. Felix Mária Žiška OFM (kňaz, františkán), Ľubica Trubíniová (environmentalistka), Yeb Saño (Filipíny, svedok tajfúnu Haiyan z Filipín a bývalý klimatický vyjednávač), Berenice Tompkins (USA, pútnička, venuje sa starostlivosti o ženy bez domova v New Yorku). Moderuje Marián Čaučík (riaditeľ Dobrej noviny)
24.11. SOBOTA
08:00 pešia púť z bratislavskej Kalvárie do Marianky (potrebná registrácia)
13:00 svätá omša v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke, celebruje otec Benjamín Kosnáč (výpomocný kňaz vo farnosti Blumentál, 19 rokov pôsobil v USA)
14:00 obed pre pútnikov
15:00 pešia púť do Stupavy (potrebná registrácia)
16.30 diskusia s pútnikmi v miestnom pastoračnom centre (vedľa farského úradu)
25.11. NEDEĽA
10:30 svätá omša v Šaštíne-Strážoch
13:30 pešia púť do Kútov (potrebná registrácia)
16:00 krátky kultúrny program a diskusia s pútnikmi v kinosále
V pondelok 26. novembra pokračujú pútnici vo svojej ceste do Brna v Českej republike

Púť za klímu koordinuje medzinárodná koalícia partnerov Globálne klimatické katolícke hnutie a Greenpeace International. Na Slovensku ju koordinuje trojica partnerov: eRko – HKSD, Slovenský skauting a Greenpeace Slovensko.

Viac informácií o púti nájdete na webovej stránke.

Kontakt: Jozef Magda, eRko – HKSD, jozef@erko.sk  / +421 908 1119 976

Zdroj: eRko

Humanitárne dobrovoľníctvo v rozvojových krajinách a ako na neho pripraviť doborovoľníkov a dobrovoľníčky

Humanitárne dobrovoľníctvo v rozvojových krajinách a ako na neho pripraviť doborovoľníkov a dobrovoľníčky

Dôležité je poznať seba, prostredie a kontext dobrovoľníckeho projektu v rozvojovej krajine

Text: Boba Markovič Baluchová, Foto: ADRA Slovensko, www.adra.sk

Čo všetko musí vziať mimovládna organizácia do úvahy v rámci manažmentu humanitárneho dobrovoľníctva, ak hovoríme o bezpečnosti vyslaných mladých ľudí? Ako dokážu predvídať a vykonávať opatrenia na prevenciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v teréne? Vďaka projektu HVM a európskej iniciatíve „EU Aid volunteers“ je slovenská organizácia ADRA Slovensko v riadení humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok o krok vpred.

Pred pár rokmi odštartovala na pôde Európskej komisie nová dobrovoľnícka iniciatíva „EU Aid Volunteers“, ktorá mala za cieľ pripraviť a vyslať stovky humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do krajín, sužovaných humanitárnou krízou – zapríčinenou prírodou alebo človekom. Do manažmentu humanitárneho dobrovoľníctva však s oficiálnou certifikáciou od Európskej komisie donedávna nebola zapojená žiadna zo slovenských mimovládnych organizácií. Pred dvoma rokmi túto situáciu zmenila ADRA Slovensko, ktorá spolu s estónskou MONDO a francúzskou ADICE vytvorila konzorcium desiatich vysielajúcich a prijímajúcich organizácií. Tak vznikol projekt Humanitarian Volunteering Management (HVM), ktorý má posilňovať a budovať kapacity v manažmente humanitárneho dobrovoľníctva. Jedným z cieľov bola práve aj príprava a získanie certifikácie od Európskej komisie – potvrdzujúca bezpečnosť a dobré fungovanie vysielajúcej či prijímajúcej organizácie.

O pár týždňov vyšlú certifikované mimovládky svojich prvých európskych humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do post-konfliktných krajín, ktorí budú v teréne pôsobiť aj ako takzvaní „EU ambasádori“. V decembri budú zverejnené prvé výzvy na ADRA webe. Ako vidieť, komplexná príprava a bezpečné vysielanie mladých ľudí na svoje „misie“ si vyžaduje tiež prípravu vo vnútri vysielajúcej i prijímajúcej organizácie. Čo všetko je teda úlohou manažmentu humanitárneho dobrovoľníctva?

Povinná stáž pred výjazdom na „misiu“

Kvalitná vysielajúca organizácia by mala v rámci efektívneho vedenia dobrovoľníckeho programu prejsť týmito štádiami: Mať ujasnený dôvod a pripravenú stratégiu pre vysielanie dobrovoľníkov; Aktívne komunikovať s hosťujúcou, teda prijímajúcou organizáciou v mapovaní jej potrieb a požiadaviek na dobrovoľníka; Zostaviť vopred opis „práce“ s požadovanými vlastnosťami kandidátov na pozíciu; Rozvíjať (a vedieť podľa situácie v teréne aj upraviť) náplň dobrovoľníckej činnosti; Viesť získavanie dobrovoľníkov cez nábor potenciálnych kandidátov až po osobné a osobnostné pohovory (tam preveriť motiváciu, očakávania i obavy z pobytu); Po prijatí zabezpečiť orientáciu v organizácii, ako aj komplexný niekoľkotýždňový predvýjazdový tréning.

Napríklad ADRA Slovensko nevyšle do terénu dobrovoľníka či dobrovoľníčku skôr, pokým osobne neabsolvuje dvojmesačnú stáž priamo v jej kancelárii. Ono sa to možno nezdá, ale pre všetkých zúčastnených v manažmente dobrovoľníctva je táto fáza pred samotným vycestovaním na pobyt veľmi dôležitá. Potom je jednoduchšie realizovať supervíziu a podporu dobrovoľníkom v podobe mentoringu, pričom je naozaj potrebné, aby sa mentor zaujímal o napĺňanie aktivít a riešil prípadné výzvy či konflikty. Počas pobytu, aj po návrate by sa mal koordinátor či rovno riaditeľ vysielajúcej organizácie snažiť udržať si spoluprácu s dobrovoľníkom a po analýze pobytu, konkrétnych aktivít dobrovoľníka ho objektívne ohodnotiť. Dávať, ale i získavať spätnú väzbu (pričom nepodceniť monitoring a evaluáciu dobrovoľníckej činnosti) nie je jednoduchá záležitosť. Prejavené uznanie za snahu či úspechy si však dobrovoľník po návrate zaslúži.

Všetky tieto a ďalšie kroky, ktoré ADRA Slovensko v rámci riadenia dobrovoľníckych cyklov nasleduje, boli odprezentované ostatným partnerským organizáciám v rámci konzorcia desiatich mimovládok k projektu HVM. Na základe diskusií a ďalších tréningov sa vytvorili školiace materiály a online platforma pre vysielanie a prijímanie dobrovoľníkov či dobrovoľníčok. Nové vzdelávacie moduly partnerské organizácie (najmä tie prijímajúce) využijú na interné vzdelávanie zamestnancov a zamestnankýň, ale aj počas školení budúcich humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Zároveň je dobré tieto poznatky a materiály šíriť medzi mimovládkami na národnej úrovni (napríklad v rámci Platformy mimovládnych rozvojových organizácií), ktoré sa tiež realizujú v oblasti globálneho dobrovoľníctva

Opatrenia, týkajúce sa bezpečnosti

Aby tých krokov v rámci vedenia humanitárneho dobrovoľníctva ešte nebolo málo, treba pripomenúť, že kvalitná mimovládka musí mať pripravenú potrebnú dokumentáciu, a to menovite: metódy monitoringu i evaluácie pobytu, ďalej komunikačný plán, ale najmä bezpečnostnú stratégiu, manuál aj akčný plán v prípade nebezpečenstva, bezpečnostného rizika a ohrozenia bezpečia dobrovoľníka. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – je totiž ďalšia dôležitá oblasť v manažmente dobrovoľníctva (nielen toho humanitárneho, ale aj celkovo rozvojového), na ktorú sa treba v príprave špeciálne zamerať a venovať jej čas, prípadne ju podporiť rôznymi hrami s možnými scenármi krízovej situácie a simuláciami riešenia či evakuácie.

Áno, primárne je vyslaný človek sám zodpovedný za svoju vlastnú bezpečnosť. Pre úspešnosť projektu a bezpečnú prácu dobrovoľníka či dobrovoľníčky v teréne je však potrebné hovoriť počas prípravy na „misiu“ o štyroch krokoch. Tie pomôžu predvídať a vykonávať opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti. Spomínané kroky vrátane definovania bezpečnostných pravidiel či analýzy rizík, týkajúcich sa príjmu potravy, osobnej hygieny, výberu dopravy, lokálnej kultúry a náboženstva, levelu kriminality či geografie vášho regiónu, sú zhrnuté a vysvetlené v edukatívnom video-filme od partnerskej organizácie ADICE.

Ako spomína riaditeľ organizácie ADRA Slovensko, Daniel Kaba, v minulosti v rámci krízových situácií u svojich vyslaných dobrovoľníkov nikdy nemuseli riešiť evakuáciu, ani situáciu, ktorá by bezprostredne ohrozovala bezpečnosť dobrovoľníka. „Museli sme riešiť menej vážne veci, ako krádež, mediáciu konfliktu medzi dobrovoľníkom a zamestnancom v prijímajúcej organizácii,“ dodáva.

Znižovať riziko možno tým, že vyslaný človek dobre pozná sám seba a prostredie, v ktorom bude pôsobiť. Tiež sa oboznámi s kontextom projektu, na ktorom bude participovať s lokálnou komunitou. Daniel Kaba pripomína, že u humanitárnych dobrovoľníkov môže byť vzhľadom na prebiehajúcu humanitárnu krízu a komplikovaný terén riziko nebezpečenstva aj miera zraniteľnosti vyššie, preto sa ADRA Slovensko v predodjazdovej príprave venuje bezpečnosti veľmi dôsledne.

Poznámka: Projekt HVM (Humanitarian Volunteering Management) sa realizuje vďaka finančnej podpore Európskej Únie v rámci „EU Aid Voluneers“ dobrovoľníckej iniciatívy.

Zdroj: ADRA Slovensko

ZKSM vyhlásilo mimoriadnu grantovú výzvu pre spoločenstvá s názvom Rozšír svoje srdce

ZKSM vyhlásilo mimoriadnu grantovú výzvu pre spoločenstvá s názvom Rozšír svoje srdce

Vďaka dodatočnej podpore z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ), ZKSM vyhlásilo mimoriadny interny grant na podporu aktivít spoločenstiev. Grantová výzva s názvom Rozšír svoje srdce je zameraná na rast spoločenstva samotného a na službu a aktivity spoločenstva “do vonku”. Každé spoločenstvo môže predložiť maximálne dva projekty s finančnou podporou v hodnote 500 eur. 

ZKSM každoročne vyhlasuje výzvu na podporu  inovatívnych  dobrovoľníckych projektov členov našich spoločenstiev.  Chce tak nielen podporiť spoločenstvá v ich činnosti, ale aj zvyšovať povedomie hodnoty práce s mládežou na verejnosti. Tento rok sa ZKSM vďaka mimoriadnej finančnej podpore MŠVVaŠ rozhodlo pripraviť ďalšiu grantovú výzvu s názom Rozšír svoje srdce, ktorá potrvá  do konca februára 2019.

Na túto výzvu ZKSM vyčlenilo sumu 10 000 €. Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 500 €. Mimoriadny Interný grant sa zameriava na podporu dvoch oblastí. Prvou je kvalitatívny a kvantitatívny rast a rozvoj spoločenstva a druhou je služba a dobrovoľníctvo. Každé spoločenstvo môže predložiť najviac dva projekty, t.j. jeden na každú oblasť.

“Mimoriadna grantová výzva v sebe nesie myšlienku s názvom Rozšír svoje srdce, čím chceme mladých viesť a motivovať k šíreniu dobra. Túžime, aby naše spoločenstvá a ich členovia sami rástli a zároveň aby rástli v rozdávaní sa a službe iným,” hovorí Martin Janus, výkonný riaditeľ ZKSM.  Zahŕňa v sebe aktivity podporujúce výchovno-vzdelávací program spoločenstva, získavanie nových členov, aktivity zamerané na angažovanosť a  dobrovoľnícku činnosť alebo spoluprácu spoločenstva s inými spoločenstvami a organizáciami.

Medzi oprávnené aktivity mimoriadnej grantovej výzvy patrí aj organizovanie seminárov UpGrade, ktoré ponúka ZKSM v rámci cielenej a praktickej pomoci spoločenstvám a ich členom. Ďalej sú to aktivity organizované na získanie nových členov spoločenstva, ako sú napríklad semináre H2O – Cesta viery, ktoré tiež ponúka ZKSM ako ucelený program pre svojich členov ako videoseminár v HD kvalite spolu s príručkami pre organizátorov. Medzi oprávnenými aktivitami grantovej výzvy sú aj podujatia, či kampane podporujúce ekologický a zdravý životný štýl. Tejto téme sa ZKSM venuje zvlášť počas tohto školského roka v online kampani s názvom Eco challenge. Viac o mimoriadnej grantovej výzve sa môžete dozedieť na stránke: https://lnk.sk/jqMY

ZKSM sa už dvadsaťšesť rokov venuje systematickej a pravidelnej práci s mládežou. Zameriava sa na duchovné formovanie a neformálne vzdelávanie svojich členov prostredníctvom animátorských škôl. K aktuálnym projektom združenia patria Umenie milovať, Kresťan v politike, evanjelizačný projekt Godzone či projekt sieťovania a rozvoja spoločenstiev Lifenet.

Konferencia: Politika mládeže tu a teraz!

Konferencia: Politika mládeže tu a teraz!

Rada mládeže Slovenska, v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu s názvom:

POLITIKA MLÁDEŽE TU A TERAZ!  
Radikalizácia, participácia, potreby mladých 

Jednotlivé bloky a program konferencie nájdete TU.

Konferencia je určená pre každého, koho zaujíma súčasný vývoj mládežníckeho sektora a potrieb detí a mládeže.

Záujem o účasť na konferencii, prosím, potvrďte do 22. novembra 2018 mailom na besedova@mladez.sk.

Spoznaj aktivity INEXu počas víkendovky Miki Viki

Spoznaj aktivity INEXu počas víkendovky Miki Viki

Mikiviki je mikulášska teambuildingová víkendovka v Banskej Štiavnici. 

Je to jedinečná príležitosť ako spoznať aktivity INEX-u, INEX-ákov a zistiť ako medzinárodné dobrovoľníctvo môže pomôcť v osobnostnom rozvoji, v programe plnom zábavy a teambuildingových aktivít.

Mikiviki spája INEX-ákov a nových ľudí, ktorí o INEX-e počuli veľmi málo alebo vôbec. Vítaní sú všetci dobrovoľníci, ktorí boli na tábore v zahraničí, na dobrovoľníckych aktivitách na Slovensku, chcú lídrovať tábor, alebo ešte s INEXom nikde neboli.

Informácie: 
– víkend 30.11.– 2.12.2018
– účastnícky príspevok 25 € (v ňom je zahrnutá doprava späť, strava, ubytovanie a materiál počas celej dĺžky trvania víkendovky)
– dopravu do Banskej Štiavnice
– vyplniť prihlášku: https://inex.sk/sk/events/44915/show_public do 19.11. 2018

Čo zabezpečí INEX:
– teambuildingový, zážitkový víkend
– možnosť spoznať nových ľudí, dozvedieť sa o možnostiach a profesijných prínosoch medzinárodného dobrovoľníctva
– strava a ubytovanie
– cesta z Banskej Štiavnice do Bratislavy pre prvých 19 prihlásených

Viac informácií TU.

Zdroj: INEX

LEAF hľadá kolegyňu alebo kolegu do teamu pre stredoškolské programy

LEAF hľadá kolegyňu alebo kolegu do teamu pre stredoškolské programy

LEAF pomáha mladým ľuďom v ich osobnom i odbornom rozvoji.

 

 

Robí tak bez ohľadu na to, z akého prostredia ľudia pochádzajú a aká je ich finančná situácia. Stačí, že majú pevnú vôľu a potenciál stať sa v budúcnosti osobnosťami Slovenska, ktoré budú v sebe spájať:

 • Charakternosť – morálne kvality založené na odvahe, úcte k druhým a pokore, vychádzajúce z presvedčenia o hodnote každého jednotlivca.
 • Excelentnosť – všestrannosť, ako aj výnimočnosť vo svojej oblasti, ktoré sú založené na vnútornej motivácii, neutíchajúcej zvedavosti a pevnej vôli.
 • Podnikavé líderstvo – snaha o neustále vylepšovanie, podporená vysokými ašpiráciami, schopnosťou zdravo riskovať nadchnúť ostatných pre zmenu.
 • Občiansku angažovanosť – predsavzatie nezištne pomáhať širšiemu okoliu, ktoré vychádza z vďačnosti, zo záujmu o iných a z kombinácie vzťahu k domovine, záujmu o región a globálneho uvažovania. 

Do svojho teamu momentálne hľadajú kolegyňu alebo kolegu pre stredoškolské programy. 

 

Náplň práce:

 • Koordinuje a zabezpečuje aktivity programov v oblasti vzdelávania študentov stredných škôl (najmä v oblasti mentoringu, študentských štipendií a grantov)
 • Komunikuje s poskytovateľmi letných študijných programov v zahraničí (typicky univerzity a partneri z USA, UK a Juhoafrickej Republiky)
 • Spolupracuje na tvorbe harmonogramu aktivít študentských programov
 • Pomáha stredoškolským študentom vo vypracovávaní výstupov z ich programov , alebo s procesom zasielania prihlášok na letné študijné programy
 • Spolu s ostatnými členmi tímu sa podieľa na vyhodnocovaní študentských projektov a na výbere podporených študentov
 • Dohliada nad logistickým, administratívnym a organizačným zabezpečením zverenej agendy (správnosť dokumentov, zabezpečenie priestorov stretnutia so študentami, materiálno-technické vybavenie priestorov atď.), celkovo poskytuje organizačnú a administratívnu podporu pri realizácii študenských programov

Požiadavky

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • pozitívna afiliácia k práci s talentovanými stredoškolskými študentami a k ich rozvoju
 • komunikatívnosť, tímová spolupráca, samostatnosť, dobrý time-management, zodpovednosť, odolnosť voči stresu, schopnosť sa rýchlo adaptovať na zmenu
 • vodičský preukaz B
 • výhodou je skúsenosť so (spolu)organizovaním eventov pre väčší počet ľudí (ideálne pre adolescentov), organizovanie campov alebo podobných podujatí pre stredoškolákov, dobrý vhľad do súčasnej siete organizácií, ktoré pracujú, alebo podporujú nadaných stredoškolských študentov, administrovanie zmlúv a fakturácia
 • občasná práca počas víkendov
 • služobné cesty aj mimo Bratislavu

Viac informácií TU.

Zdroj: LEAF

ZKSM uvádza projekt Eco challenge zameraný na ekologické výzvy

ZKSM uvádza projekt Eco challenge zameraný na ekologické výzvy

V tomto školskom roku ZKSM prichádza s projektom plným ekologických výziev, s názvom Eco challenge. Projekt sa zaoberá témou ekologického životného štýlu. Prostredníctvom zaujímavých videí, ktoré budú pravidelne vychádzať, chce ZKSM inšpirovať mladých k starostlivosti o životné prostredie.

ZKSM sa v rámci svojej stratégie práce s mládežou zameriava na niekoľko cieľov, ako je participácia mladých ľudí na živote spoločnosti, prejavovanie spoločenskej solidarity prostredníctvom dobrovoľníctva, či dlhodobá podpora činnosti smerujúcej k uznaniu hodnoty a prínosu práce s mládežou. Okrem toho sa ZKSM zameriava aj na podporu zdravia a zdravého životného štýlu mládeže a prepojenie práce s mládežou na aktuálne potreby a výzvy, ktorým čelí mládež v Slovenskej republike.

ZKSM sa venuje aj výchove mladých v oblasti vyváženého životného štýlu a ochrany životného prostredia. Prostredníctvom vzdelávacích programov, ako je Animátorská škola, Líderská animátorská škola, Škola autentických sŕdc, ZKSM ponúka mladým nielen rast v animátorských, či líderských zručnostiach, ale vedie ich aj k zdravému životnému štýlu.  “Svet stojí na pokraji ekologickej krízy a téma ochrany životného prostredia by preto nám kresťanom nemala byť vôbec ľahostajná, práve naopak. Pápež František poukazuje na to, že náš život s Ježišom sa má prejaviť v každej oblasti života, teda aj v zodpovednom prístupe k darom, ktoré nám Boh zveril,” hovorí Martin Janus, výkonný riaditeľ ZKSM.

Okrem toho tento školský rok ZKSM prichádza s novým projektom zameraným na pozitívne ovplyvňovanie mladých v oblasti ekológie. Inšpiráciou k tomuto projektu je encyklika pápeža Františka s názvom Laudato si. Tá sa venuje ochrane a starostlivosti o náš spoločný domov, o našu zem. “Projekt bude prebiehať počas celého školského roka. Každý mesiac uverejníme krátke motivačné video s jednoduchou ekovýzvou. Spolu s rôznymi podnetmi a zaujímavosťami z oblasti ekológie sa projekt bude v intenzívnej online kampani venovať témam, ako je eliminovanie produkcie odpadu alebo zodpovedné nakupovanie,” vysvetľuje Zuzana Vengliková, koordinátorka projektu Eco challenge.

ZKSM sa už dvadsaťsedem rokov venuje systematickej a pravidelnej práci s mládežou. Zameriava sa na duchovné formovanie a neformálne vzdelávanie svojich členov prostredníctvom animátorských škôl. K aktuálnym projektom združenia patria Kresťan v politike, evanjelizačný projekt Godzone či projekt sieťovania a rozvoja spoločenstiev Lifenet.

Zdroj: ZKSM

Vyplňte dotazník k výskumu „Postoje mladých ľudí k zahraničnej politike SR“

Vyplňte dotazník k výskumu „Postoje mladých ľudí k zahraničnej politike SR“

Bratislava policy institute vytvorila dotazník, ktorého cieľom je zistiť názory obyvateľov Slovenska a najmä mladých ľudí na problematiku zahraničnej politiky Slovenska a na aktuálne problémy s ňou súvisiace.

“Dotazník je anonymný a Váš názor nás zaujíma, aby bolo zrejmé ako rozmýšľa celá populácia Slovenska –  nie iba tí, ktorí rozhodujú o otázkach zahraničnej politiky. Pamätajte, že nie je zlý alebo dobrý názor, je iba Váš názor a budeme radi, ak budete otvorený/á a odpoviete na naše otázky v súlade s tým, ako to cítite.
Výsledky prieskumu poslúžia ako pomôcka na vytvorenie efektívnej a cielenej online komunikácie verejných inštitúcií smerom k mladej generácii v oblasti zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky.!
Uvádza BPI na webe s dotazníkom.
Dotazník nájdete na tomto odkaze.
Zdroj: Bratislava Policy Institute
Zimný kurz “Cestou zimy 2019” od Pluska

Zimný kurz “Cestou zimy 2019” od Pluska

PLUSKO sú aktívni mladí ľudia, ktorí organizujú podujatia pre druhých. Ich heslami sú zážitok, dobrodružstvo, stany, lezenie, člny, medzinárodky, splavy, tábory, školenia, spoznávanie, radosť zo života. Smiech. Priateľstvo.

O čom je zimný kurz “Cestou zimy”?
Nie je to kurz prežitia. Napriek tomu si zažiješ mráz až na kosť a overíš si, že telo sa so zimou vysporiada po svojom. A možno tak ako my, odhalíš svojské čaro zimy aj cez skrehnuté prsty, studené nohy či zmrznutý spacák.

Na kurze, v tichej a zároveň drsnej zimnej krajine, sa spolu s nami pozrieš na svoje hodnoty. Možno odídeš spokojný s tým, čo nájdeš a možno sa tvoj život zmení.

Prihlasiť sa dá na tomto linku.

Viac informácií TU.

Zdroj: Plusko

Koordinátorka alebo koordinátor do Bratislavského dobrovoľníckeho centra

Koordinátorka alebo koordinátor do Bratislavského dobrovoľníckeho centra

Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) hľadá novú kolegyňu alebo kolegu na pozíciu koordinátorky alebo koordinátora dobrovoľníckych programov.

Táto pozícia je vhodná pre absolventov alebo stále študujúcich niektorý so spoločensko-vedných odborov (psychologické, pedagogické alebo sociálne vedy), ktorí majú v tejto oblasti aspoň ročné pracovné/ dobrovoľnícke alebo iné skúsenosti, ovládajú slovenčinu, a angličtinu aspoň na úrovni B1. Vedia pracovať s MS Office a používať sociálne siete. Podmienkou je, aby už niekedy dobrovoľničili alebo dobrovoľníkov a dobrovoľníčky koordinovali a to po dobu minimálne 1 roka. Tiež je dôležité, aby si videli v dobrovoľníctve zmysel a rozumeli, prečo je manažment dobrovoľníctva dôležitý.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • vedenie a koordinácia dobrovoľníckeho programu Som tu pre teba
 • vedenie a koordinácia dobrovoľníckeho programu Čítankovo
 • vedenie a koordinácia dobrovoľníckeho programu Rýchla rota
 • organizovanie a príprava eventov a seminárov pre dobrovoľníkov/ čky a ich koordinátorov/ky
 • nábor, výber, zaškolenie a vedenie tímu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • komunikácia s organizáciami zapojenými v programe a vyhľadávanie nových
 • komunikácia s dobrovoľníkmi/čkami v programoch
 • vyhodnocovanie dobrovoľníckych programov a písanie správ
 • propagácia dobrovoľníctva a komunikácia so záujemcami o dobrovoľníctvo

Zamestnanecké výhody, benefity: práca v mladom kolektíve, rozvoj tvojej osobnosti aj po profesionálnej stránke, možnosť rozbehnúť nové projekty, pravidelné školenia a vzdelávanie v oblasti práce s dobrovoľníkmi/čkami a manažmentu dobrovoľníkov/čok; prístup, v ktorom je zamestnanec/kyňa partnerom a spolutvorcom, flexibilita.

Viac informácií TU.

Zdroj: BDC