Nadácia pre deti Slovenska hľadá PR a Social Media Executive

Nadácia pre deti Slovenska hľadá PR a Social Media Executive

Do tímu Nadácie pre deti Slovenska sa hľadá kolegyňa alebo kolega so zameraním na komunikáciu, PR a sociálne médiá. Dostane možnosť podieľať sa na rozmanitých projektoch zameraných na podporu detí a mladých ľudí v príjemnom pracovnom prostredí tretieho sektora.
Náplň práce:
– spolupráca na projektoch Nadácie v oblasti PR a komunikácie
– podpora PR aktivít a vzťahov s médiami
– správa sociálnych sietí Nadácie
– obsahová správa webových stránok Nadácie
– tvorba newslettra
– monitoring mediálnych výstupov
– spolupráca pri tvorbe propagačných materiálov Nadácie
Viac informácií TU.
Zdroj: Profesia
Komunikácia a fundraising pre neziskovky: Otvorené tréningy

Komunikácia a fundraising pre neziskovky: Otvorené tréningy

PRE KOHO JE TRÉNING

 • Organizácie, ktoré majú základnú skúsenosť s komunikáciou a fundraisingom.
 • Pokročilejší fundraiseri, ktorí sa potrebujú zorientovať v aktuálnych trendoch a nastaviť si efektívnu a dlhodobú komunikačnú a fundraisingovú stratégiu.
 • Organizácie, ktoré majú reklamné agentúry a chcú sa naučiť lepšie definovať svoje potreby a efektívnejšie riadiť kampane.

 

TRÉNINGOVÉ BLOKY

 • Teória a zdieľanie skúseností
 • Čísla, trendy a dobrá prax zo Slovenska a sveta
 • Praktický návod ako na jednorazovú kampaň či celoročný fundraising
 • Príprava na Vianoce – tri štvrtiny darov do organizácií prídu v predvianočnom období
 • Ako spraviť z jednorazového darcu pravidelného
 • Tipy na praktické informačné zdroje a literatúru
 • Praktický nácvik.

 

TRÉNINGY BUDÚ PREBIEHAŤ V TÝCHTO MESTÁCH

 • ŽILINA
  25.9. (utorok), Coworking Banka Žilina
 • KOŠICE
  1.10. (pondelok), Huba Coworking
 • BRATISLAVA
  26.9. (streda), Búdka 22
 • BANSKÁ BYSTRICA
  2.10. (utorok), Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

 

Tréningy prebiehajú vždy od 10:00 do 17:00 hod.
CENA: 40 eur s DPH.
Prihlásiť sa na tréning. 

Viac informácií TU 

 

Zdroj: SEESAME

Nadácia Kia Motors Slovakia má nový grantový program: „Smart región“

Nadácia Kia Motors Slovakia má nový grantový program: „Smart región“

Nadácia Kia Motors Slovakia aj v tomto roku podporí rozvoj technického a jazykového vzdelávania detí a mládeže v Žilinskom kraji. Žiaci základných škôl si tak budú môcť vysústružiť napríklad drevené výrobky, programovať roboty či vytvoriť si vlastnú mobilnú aplikáciu. Grantový program prináša novú formu podpory pre základné školy v žilinskom regióne.

Základné školy zo Žilinského kraja si tento rok môžu vybrať z troch ponúkaných grantov:

 • Technická dielňa, ktorý obsahuje pracovné stoly a náradia ako malé CNC stroje, vŕtačky, brúsky, spájkovačky a pod.
 • Smart Lego obsahuje programovateľné Lego Mindstorms, WeDo a Lego jednoduché a hnané stroje, tablety a krúžok programovania a robotiky počas školského roka 2018/2019.
 • Digitálna učebňa obsahuje tablety, laptopy, interaktívne tabule a softvér na zadávanie domácich úloh a tvorbu testov.

 

Základné školy a ich žiaci tak budú môcť využívať nové Lego zostavy, ktoré im umožnia pochopiť základy fyziky, ale aj naprogramovať si vlastných robotov. Súčasťou grantu sú aj kurzy, kde si žiaci vytvoria vlastnú webstránku a mobilnú aplikáciu, vyvinú vlastnú počítačovú hru a naučia sa základné programovacie jazyky.

Viac informácií TU.

Zdroj: Zilinak.sk

Nadácia Pontis hľadá do tímu stážistku alebo stážistu so zameraním na firemnú filantropiu

Nadácia Pontis hľadá do tímu stážistku alebo stážistu so zameraním na firemnú filantropiu

Nadácia Pontis hľadá stážistku/stážistu do tímu, ktorý sa venuje správe nadačných fondov a firemnej filantropii v témach chudoby a inklúzie. 

Náplň práce a zodpovednosti:

 • výpomoc pri správe charitatívneho programu a nadačných fondov
 • komunikácia s podporenými organizáciami a mapovanie ich potrieb
 • príprava prehľadu existujúcich organizácii do databázy
 • výpomoc pri koordinovaní projektov a činnosti.

 

Výhody a benefity: 

 • práca v organizácii, ktorá mení o veľa Slovensko a o kúsok svet
 • dobrá atmosféra v silnom pracovnom tíme
 • kolektív, v ktorom prevládajú neformálne vzťahy, ochota pomôcť, zmysel pre humor, súdržnosť
 • spolupráca s prestížnymi firmami a neziskovkami
 • teambuildingové aktivity, vzdelávanie a osobný rast
 • flexibilná pracovná doba.

 

Pošlite svoj životopis a odpoveď na otázku: “Na čo si najviac hrdá/ý a čo sa ti podarilo zrealizovať?” na email: ziadosti@nadaciapontis.sk.

Viac informácií TU.

Zdroj: Nadácia PONTIS

Night Of Chances pre stredoškolákov

Night Of Chances pre stredoškolákov

So školským rokom prichádza aj ďalšia NOC pre Stredoškolákov_Business. NOC ponúka stredoškolákom predstavu o tom, akým smerom by sa mohli uberať po skončení štúdia.

Počas 2,5 hodín programu majú účastníci možnosť:

→ rozšíriť si vedomosti na rôznych formátoch prednášok, workshopov a diskusií o aktuálnych témach

→ osobne diskutovať s riaditeľmi najvýznamnejších firiem, ktorí prídu na pôdu školy, aby ti odovzdali svoje skúsenosti

→ zistiť, aké pracovné pozície sú vo firmách žiadané, či dokonca získať pracovnú ponuku

→ zažiť neformálnu atmosféru, spoznať zamestnancov a kultúru firiem z úplne iného uhla.

Viac informácií TU.

Zdroj: NOC pre stredoškolákov

ČVO hľadá dobrovoľníčku alebo dobrovoľníka do Moldavska na prácu s mládežou a rozvoj občianskej spoločnosti

ČVO hľadá dobrovoľníčku alebo dobrovoľníka do Moldavska na prácu s mládežou a rozvoj občianskej spoločnosti

Človek v ohrození hľadá dobrovoľníčku alebo dobrovoľníka do Moldavska, ktorá bude mať chuť pracovať s moldavskou mládežou a prispievať tak k rozvoju občianskej spoločnosti v krajine. Táto osoba bude pôsobiť v organizácii Pro-Europa, v energickom medzinárodnom tíme v meste Komrat, v Gagauzskom regióne. 

Tento dobrovoľnícky pobyt je na obdobie 6 mesiacov, so začiatkom od septembra/októbra 2018.

Všetky náklady spojené s účasťou na dobrovoľníctve vrátane vreckového sú hradené.

Človek v Ohrození v súčasnosti realizuje s organizáciou Pro-Europa projekt „Posilnenie transparentnosti a efektívneho výkonu samospráv a budovanie kapacít občianskej spoločnosti v Moldavsku“, ktorý je podporený cez SlovakAid. Hlavným cieľom projektu je posilniť fungovanie miestnej samosprávy a občianskej spoločnosti v Gagauzku, a to prostredníctvom zvyšovania transparentnosti a efektívnosti miestnej správy, posilnenia kapacít mládeže v oblasti občianskej aktivizácie a fungovania organizácií občianskej spoločnosti.

Čo bude úlohou dobrovoľníčky alebo doborovoľníka:

 • pomoc pri príprave písaní projektov aj na medzinárodnej úrovni,
 • mapovanie donorov,
 • asistencia pri implementácii mikroprojektov miestnymi mladými ľuďmi s cieľom zlepšiť kvalitu života v regióne,
 • asistencia pri budovaní vzťahov medzi občianskou spoločnosťou a lokálnymi municipalitami s cieľom zvýšiť prístup občanom k službám verejnej správy,
 • komunikácia s partnerskými organizáciami, účastníkmi projektov a ďalšími zainteresovanými stranami,
 • prieskum možností a potrieb miestnych komunít pre rozvoj občianskej spoločnosti a dobrej správy vecí verejných v Gagauzskom regióne,
 • asistencia pri strategickom plánovaní a posudzovaní kapacít hostiteľskej organizácie,
 • spolupráca pri plánovaní a realizácii aktivít hostiteľskej organizácie,
 • informovanie verejnosti o dianí a aktivitách žiadateľa, hostiteľskej organizácie a SlovakAid v Moldavsku (publikovanie fotografií, písanie blogov počas dobrovoľníckeho pobytu s dôrazom na dodržanie etických pravidiel, zapojenie dobrovoľníka po návrate do informačných a vzdelávacích aktivít žiadateľa, a ponávratových aktivít s cieľom propagácie činnosti slovenskej rozvojovej spolupráce SlovakAid).

Výhody:

 • Zlepšenie si znalosti ruského jazyka, prípadne získanie jeho základov,
 • Skúsenosť s písaním projektov pre medzinárodných donorov,
 • Priama skúsenosť s fungovaním verejnej správy,
 • Skúsenosť s implementáciou projektov v kontexte znevýhodneného regiónu a menšín,
 • Skúsenosť s prácou v medzinárodnom veľmi pozitívne naladenom tíme,
 • Možnosť pôsobiť v geopoliticky zaujímavom regióne.

Ak ťa táto dobrovoľnícka ponuka zaujala, zašli svoj životopis a motivačný list v anglickom jazyku (max. 1 strana) na adresu  lucia.sobekova@clovekvohrozeni.sk do 15. septembra 2018.

Viac informácií TU.

Zdroj: Človek v ohrození

Sympózium 2018: Skautská konferencia aj z neskautských vôd

Sympózium 2018: Skautská konferencia aj z neskautských vôd

Sympózium 2018 je konferencia pre mladých, ktorá je zážitková, namotivuje, vytvára nové kontakty a prináša aktuálne a pestré informácie.

Celé Sympózium trvá jeden víkend od 12. do 14. októbra a je vyplnené prednáškami, workshopmi a zážitkami. Konať sa bude v Žiline na stanici Záriečie.

Každým rok sa snaží prinášať nové aktuálne témy, aj preto bude aktuálny štvrtý ročník nie len pre študujúcich skautov a skautky, ale pre všetkých mladých!

Sympózium organizuje tím zo Slovenského skautingu, takže o zábavu bude postarané.

Viac o lístkoch a programe TU.

Zdroj: Slovenský skauting

2. kolo Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty v oblasti rozvojového vzdelávania na rok 2018

2. kolo Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty v oblasti rozvojového vzdelávania na rok 2018

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ( SAMRS) v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2018, so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018, s Maastrichtskou deklaráciou globálneho vzdelávania, s EU Gender Action Plan a s Agendou 2030 vyhlasuje 2. kolo.

Táto výzva je spolufinancovaná v spolupráci s GENE – Global Education Network Europe, s podporou Európskej Komisie.

V súlade s cieľmi rozvojovej spolupráce  je aktuálna výzva určená na  Podporu začleňovania rozvojových tém do vzdelávacieho procesu.

Predložené žiadosti o dotáciu na  realizáciu projektov rozvojového vzdelávania majú vytvoriť priestor pre aktívne zapojenie cieľových skupín s nasledovným zameraním projektov:   

 • Začleňovanie rozvojových tém do učebných plánov a osnov vzdelávacieho procesu na  jednotlivých stupňoch škôl so sídlom v SR,
 • Budovanie kapacít v oblasti zavádzania tém globálneho a rozvojového vzdelávania do vyučovacieho procesu,
 • Vytvorenie a/ alebo Akreditácia študijného programu a/alebo predmetu v oblasti globálneho a rozvojového vzdelávania na slovenských vysokých školách pedagogického zamerania
 • Vytvorenie a/ alebo akreditácia študijného programu alebo predmetu pojednávajúcom o aktuálnych rozvojových výzvach na vysokých školách nepedagogického zamerania,
 • Zriadenie centra pre globálne a rozvojové vzdelávanie s cieľom podporovať združovanie, spoluprácu a výmenu skúseností akademikov a študentov aktívnych v tejto oblasti.

Výzva je zameraná na podporu integračných aktivít globálneho vzdelávania na jednotlivých stupňoch škôl so sídlom v Slovenskej republike.

 

Viac informácií TU.

Zdroj: SAMRS

Mladiinfo: Learn and Share

Mladiinfo: Learn and Share

Mladiinfo program Learn and Share je správnou cestou, ako skombinovať užitočné so zábavným. Je to možnosť skĺbiť osobný rozvoj s pomocou zmysluplnými aktivitami pre mladých ľudí.

O programe
Learn and Share je vzdelávací a praktický program pre študentov VŠ zameraný na osobnostný a odborný rast mladých ľudí s možnosťou účasti na viacerých medzinárodných projektoch. Každoročne je do Mladiinfo tímu prijatých niekoľko študentov, ktorí sa stávajú súčasťou tímu.

Účastníci porgramu sa stávajú stážistami, ktorí budú využívať svoje odborné znalosti v praxi a zároveň sa budú vzdelávať prostredníctvom účasti na medzinárodných projektoch.

Stážisti majú možnosť:

 • fungovať v rámci medzinárodného tímu s komunikačným jazykom anglickým,
 • pracovať na pozícii podľa svojich znalostí a skúseností (Event Coordinator, Web Content Manager a Graphic Designer),
 • spoznať domácu a medzinárodnú neziskovú scénu a mládežníckych lídrov,
 • zúčastňovať sa rôznych akcií ako zástupca organizácie,
 • plánovať a realizovať lokálne aktivity a medzinárodné projekty,
 • vycestovať na výmeny a školenia v rámci Európy,
 • zapojiť sa do dobrovoľníckych projektov v krajine podľa záujmu,
 • získať skúsenosti na získanie platenej práce v neziskovom sektore,
 • naučiť sa o programe Erasmus+ a o jeho projektoch
 • realizovať vlastné nápady v rámci organizácie.

 

Voľné pozície

Event Coordinator
Web Content Manager 
Graphic Designer

Viac informácii TU.

Zdroj: Mladiinfo

Meet and Code: Grantová výzva a súťaž M&C Award 2018

Meet and Code: Grantová výzva a súťaž M&C Award 2018

Cieľom iniciatívy je predstaviť deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 24 rokov nové technológie a kódovanie/programovanie. Podujatia majú byť navrhnuté tak, aby deťom a mladým ľuďom ukázali, koľko zábavy môže priniesť kódovanie a ako môže kódovanie pomôcť preniesť nápady priamo do života.

Žiadať o grant môžu neziskové a charitatívne organizácie, napríklad združenie priateľov školy, združenie rodičov a učiteľov, občianske združenia, neziskové organizácie, a pod.

Súťaží sa v 3 kategóriách (Kick and Code, Inovácie a Rôznorodosť), a to hlasovaním verejnosti na webe iniciatívy Meet and Code.
Do finále postupujú 2 zástupcovia z každej krajiny a v každej súťažnej kategórii. Celoeurópsky bude ocenených porotou odborníkov v každej kategórii päť podujatí a dvaja zástupcovia každej ocenenej organizácie budú pozvaní na dvojdňové záverečné podujatie v sídle spoločnosti SAP v Nemecku. Celkový víťaz v každej kategórii získa dodatočnú finančnú odmenu vo výške 2 500 eur.

Viac informácií TU.

Zdroj: Meet and Code