Podklady k diskusiám “Z hlavy na nohy”

Podklady k diskusiám “Z hlavy na nohy”

Rada mládeže Slovenska aktuálne iniciuje diskusie k zmene zákona o podpore práce s mládežou, ktorý bol prijatý pred 10 rokmi. Na diskusie sú pozvaní všetci, ktorým záleží na deťoch a mladých ľuďoch a chcú zlepšiť ich postavenie a možnosti na Slovensku.

Podklady k diskusiám nájdete na tomto odkaze

Diskusie budú prebiehať na týchto miestach:

25. jún 2018 – 13:30-17:30
BANSKÁ BYSTRICA, Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16
FB event

26. jún 2018 – 13:30-17:30
PREŠOV, Diecézne centrum pre mládež, Metodova 1 
FB event

27. jún 2018 – 13:30-17:30
TRNAVAZasadacia miestnosť mestskej rady, Trhová 3
FB event

28. jún 2018 – 13:30-17:30
BRATISLAVA, Mestská knižnica BA, Klariská 16
FB event.

 

Mládežnícke organizácie žiadajú väčšiu podporu od štátu

Mládežnícke organizácie žiadajú väčšiu podporu od štátu

Mládežníckym organizáciám za posledné roky klesla podpora od štátu, čo sa negatívne
odrazilo na ich fungovaní. Štátny príspevok sa znížil priemerne z 36 eur na člena v roku 2009 na zhruba 22 eur na člena v roku 2017. Po zohľadnení inflácie klesla reálna výška štátneho príspevku až o 45 %.

,,V danom období dochádzalo v súvislosti s prebiehajúcimi demografickými zmenami aj
k postupnému úbytku počtu mladých ľudí na Slovensku, napriek tomu si mládežnícke
organizácie udržujú svoju členskú základňu okolo 70 000 členov, pričom ich aktivitami prejde ročne asi 300 000 až 350 000 mladých ľudí. Vzhľadom na počet mladých ľudí na Slovensku, možno konštatovať, že pri znižujúcej sa štátnej podpore, mládežnícke organizácie poskytujú aktivity pre tretinu až polovicu slovenskej mládeže,“ vysvetlil Michal Považan z Rady mládeže Slovenska, ktorá združuje 25 mimovládnych organizácií venujúcich sa deťom a mládeži na Slovensku.

Na základe programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, Rada mládeže
Slovenska v spolupráci s odborníkmi pripravila obsahový zámer novej právnej úpravy
podpory práce s mládežou. ,,Zákon v súčasnej podobe nezodpovedá dostatočne realite,
ktorú žijú mladí ľudia na Slovensku a preto je potrebné ho novelizovať. Aktuálne sme
v prípravnom procese novely zákona, ktorý by mal reálne zlepšiť podmienky pre prácu
s mládežou, najmä čo sa týka financovania,“ povedal Považan. Rada mládeže Slovenska s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti SR organizuje sériu regionálnych debát, na ktorých s dotknutými aktérmi pripravia návrh zámeru pre novú právnu úpravu.

,,To, čo sa za uplynulé obdobie zmenilo najviac a čo potrebuje nová legislatíva zohľadniť, to
sú potreby a záujmy mladých ľudí. Ako je zrejmé z popisu štruktúry sektora práce s mládežou, jeho charakter je prevažne lokálny. Vzhľadom na miestny charakter práce s mládežou je potrebné sa aj v zákone venovať prioritne tejto úrovni a umožniť obciam čo najširšie možnosti realizácie podpory práce s mládežou na základe miestnych potrieb a špecifík,“ skonštatovala Katarína Čavojská, výskumná pracovníčka Rady mládeže Slovenska.

Ako ďalej vysvetlila, cieľom predkladaného návrhu je postavenie systému “z hlavy na nohy”, a podpora aktivít mladých ľudí tam, kde sa konajú, teda na miestnej úrovni a to tými a pre tých, ktorých sa to týka: mladých ľudí, ich organizácií a iniciatív.

Rada mládeže Slovenska sa preto podieľala na iniciovaní diskusií k zmene zákona o podpore práce s mládežou, ktorý bol prijatý ešte pred 10 rokmi. Pozvaní sú všetci, ktorým záleží na deťoch a mladých ľuďoch a chcú zlepšiť ich postavenie a možnosti na Slovensku.

Diskusie budú prebiehať na týchto miestach:

25. jún 2018 – 13:30-17:30
BANSKÁ BYSTRICA, Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16
FB event

26. jún 2018 – 13:30-17:30
PREŠOV, Diecézne centrum pre mládež, Metodova 1
FB event

27. jún 2018 – 13:30-17:30
TRNAVAZasadacia miestnosť mestskej rady, Trhová 3
FB event

28. jún 2018 – 13:30-17:30
BRATISLAVA, Mestská knižnica BA, Klariská 16
FB event

Záujem o účasť je potrebné potvrdiť najneskôr do 24. júna 2018 prostredníctvom nasledovného formuláru.
.

 

Čo sa deje v kancelárii RmS

Čo sa deje v kancelárii RmS

V posledných dvoch týždňoch sa členovia našej kancelárie venovali najmä príprave stretnutí „Z hlavy na nohy“, na ktorých budeme diskutovať o zmenách týkajúcich sa zákona o podpore práce s mládežou č. 282/2008 Z. z.

Naša riaditeľka Katka Batková pripravovala podklady na stretnutie s predsedníctvom. Tiež sledovala čerpanie financií v prvom polroku a prišla s novými nápadmi o tom, ako čo najlepšie využiť naše zdroje.

Katka Čavojská, ktorú môžete často vidieť ako účastníčku rôznych panelov a diskusií nás opäť prezentovala na stretnutiach v Brne. Tieto stretnutia „Politika (není) pro mladý“ pripravovala aj Česká rada mládeže a detí. Spolu s ČRDM sme tak mali príležitosť hľadať priestor a nápady na ďalšiu úspešnú spoluprácu.

Náš koordinátor Michal sa zúčastnil konferencie v Budapešti, ktorá sa týkala mládeže žijúcej v krajinách V4. Michal má pod dohľadom diskusie „Z hlavy na nohy“ a ak práve nie je na stretnutiach s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti SR, s ktorými diskusie pripravuje, nájdete ho v Iuvente alebo na Odbore mládeže.

Ester momentálne žije prípravou ročenky, na ktorú zbiera materiály od členských organizácií. Koriguje články a pripravuje podklady k infografikám, ktoré sa v ročenke budú nachádzať a intenzívne komunikuje s grafikom.

Nikola pripravovala maily s pozvánkami na diskusie a informácie pre verejnosť. Zverejňovala ďalšie zaujímavé ponuky na webe a vyberala, čo bude v newsletteri. Okrem toho dohliadala na rezervácie priestorov na diskusie po celom Slovensku. Začala premýšľať aj nad nomináciami na MOST 2018 a spolu s ostatnými hľadali zdroje, aby sa mohol uskutočniť.

18. ročník kampane – “Vypni telku, zapni seba!”

18. ročník kampane – “Vypni telku, zapni seba!”

Práve dnes začína 18. ročník kampane – “Vypni telku, zapni seba!

Výzvu nepozerať týždeň televíziu, nehrať hry na mobile a počítači a nahradiť virtuálne četovanie osobnými zážitkami s priateľmi dáva 4 500 deťom viac ako 800 zapojených animátorov a pedagógov v 120 obciach. Kampaň je zameraná na aktívne prežívanie voľného času a organizuje ju eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Dobrovoľníci pripravili pre deti v tomto týždni zážitkové programy ako alternatívu k pasivite za obrazovkami.

Podľa Národnej správy o zdraví školákov (HBSC 2014) takmer polovici 11-ročných detí rodičia neobmedzujú sledovanie televízie a počítač. Dve tretiny školákov pritom denne strávia pri televízii alebo PC aspoň dve hodiny. Podľa agentúry TNS (2016) trávi priemerný mládežník vo veku 12-26 rokov 141 minút denne s priateľmi.160 minút však venuje surfovaniu na internete, 90 minút sledovaniu televízie a seriálov a 75 minút pozeraním videí na Youtube.

Týždeň “Vypni telku, zapni seba!” trvá od pondelka, 28. mája do nedele, 3. júna 2018. Hlavnou témou tohto ročníka je šírenie pokoja prostredníctvom slov. Túto tému rozvíjajú animátori a pedagógovia tvorivým spôsobom vďaka metodickým materiálom z eRka. Motiváciou pre stretnutia s deťmi je príbeh o schátranom majáku, ktorý môžu deti prostredníctvom rôznych aktivít symbolicky obnovovať tak, aby opäť vysielal slová, potrebné na pokojnú plavbu životom. Heslom týždňa je zvolanie “S.O.S. – Spolu osloboďme slová”. Organizátori chceli deťom aj týmto spôsobom priblížiť, akú dôležitú úlohu majú slová v medziľudských vzťahoch. To platí zvlášť v online priestore, kde deti komunikujú o niečo ľahkovážnejšie a často sú svedkami fenoménu tzv. hejterstva – nenávistných komentárov.

Deti budú počas týždňa na znak svojho záväzku nosiť náramok s logom kampane. Každý účastník dostal dva náramky. Jeden pre seba a druhý pre kamaráta. Takýmto spôsobom sa počet účastníkov môže navýšiť až na desaťtisíc.

Všetky potrebné informácie o kampani nájdeš v nasledovnom odkaze.

Zdroj: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Slovenskí študenti idú do Mexika!

Slovenskí študenti idú do Mexika!

“Slovensko sa už po druhý krát zúčastní medzinárodnej robotickej olympiády v Mexiku. Našu krajinu bude reprezentovať tím šikovných stredoškolákov vybraných slovenských škôl.”

Po veľkom úspechu prvého ročníka spúšťa americká nezisková organizácia FIRST Global ďalší ročník medzinárodnej robotickej olympiády. Tentokrát sa odhodlané stredoškolské tímy z vyše 150 krajín sveta, vrátane Slovenska, stretnú 15. – 18. augusta v hlavnom meste Mexika, Mexiko City. Slovensko budú aj tento rok zastupovať piati zanietení a nesmierne nadaní študenti viacerých slovenských stredných škôl a gymnázií.

Spája ich obrovské nadšenie, vášeň pre robotiku, schopnosť učiť sa rýchlo nové veci
a silná túžba posúvať veci vpred. Pätica šikovných stredoškolákov Martin, Adam,
Tomáš, Oliver a Viliam na čele s mentorom tímu a zároveň učiteľom Adamom
Kuklom prídu v auguste do Mexika dokázať, že na Slovensku máme mladú
generáciu s poriadnou dávkou talentu a veľkým potenciálom. „Myslím že FIRST
Global bude pre mňa skvelá skúsenosť aj do budúcna a dúfam, že prinesiem do tímu
svoje know-how, ktoré pri spojení so všetkými v tíme pomôže vytvoriť
konkurencieschopný stroj,“ hovorí skúsený kapitán tímu Martin, ktorý spolu s
Adamom a Tomášom úspešne reprezentujú školu na medzinárodnej robotickej
súťaži FIRST Lego League.

K technike, robotike a k počítačom majú veľmi blízko aj Oliver a Viliam, ktorí sa chcú vždy zlepšovať v tom, čo ich baví. „S mojimi skúsenosťami, vynaliezavosťou a fantáziou určite pomôžem tímu a spolu vytvoríme robot, ktorý obstojí v konkurencii ostatných krajín,“ prezrádza mimoriadne schopný študent evanjelického bilingválneho gymnázia Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši, ktorý sa len tak ľahko nevzdáva a v živote má rád veľké výzvy. Podľa ambiciózneho 16-ročného gymnazistu Viliama, ktorý sa minulý rok zúčastnil na FIRST Global ako kapitán slovenského tímu, ponúka táto súťaž veľa príležitostí: „FIRST Global bude opäť úžasná skúsenosť, z ktorej sa niečo nové naučíme a vytvoríme nové priateľstvá, či už v tíme, alebo medzinárodné.“

Každý z vybraných žiakov a tohtoročných členov slovenskej reprezentácie je
jedinečná osobnosť s vlastnými záľubami od hudby, športov až po vedu.
Tím už má za sebou aj úvodné stretnutie v Žiari nad Hronom, kde spoločne
predostreli prvé stratégie, plány a skice robota, ktorého budú musieť postaviť,
naprogramovať a testovať. Herná disciplína pre rok 2018 už bola zverejnená.
Robotickú stavebnicu zatiaľ slovenský tím nedostal, to mu však dáva viac času
a priestoru na plánovanie dizajnu a funkcionality robota. Úlohou chalanov tiež bude
natočiť reprezentačné video s komentárom v angličtine aj slovenčine.

Prestížna robotická súťaž, ktorá sa každý rok koná v inej krajine, poukazuje okrem medzinárodnej spolupráce aj na globálne problémy a vždy so sebou prináša novú výzvu. Minulý rok sa organizátori súťaže snažili upozorniť na nedostatok pitnej vody v rozvojových krajinách. Tohtoročnou témou súťaže sú “Energy Impacts”, teda dopady rôznych spôsobov výroby elektrickej energie na životné prostredie. Dôraz je v hernej disciplíne kladený na využívanie ekologicky šetrnej veternej elektrárne, či solárnych panelov. Avšak najviac bodov je možné získať vďaka
spolupráci tímov pri využívaní dostupných zdrojov. „Práve schopnosť dohodnúť sa a
spoločne dospieť k vyššiemu cieľu vďaka vede a technike je nielen hlavnou
myšlienkou hernej disciplíny, ale aj celej súťaže FIRST Global, poznamenáva
mentor tímu Adam Kukla.

Olympiády sa zúčastnia študenti zo všetkých kútov sveta. Predstavia sa tu jednotlivé
tímy z vyše 150 krajín (spolu so šiestimi kontinentálnymi zástupcami), ktoré splnili
podmienky účasti na celosvetovo druhej stredoškolskej robotickej olympiáde – FIRST
Global Challenge 2018 v Mexiko City.

Päticu talentovaných chalanov, ktorí budú hrdo reprezentovať naše Slovensko, je
možné na ich ceste do Mexika finančne podporiť cez ich kampaň na darujme.sk.

Zdroj: FIRST Global

Medzinárodné saleziánske športové hry

Medzinárodné saleziánske športové hry

Slovenskú volejbalovú reprezentáziu na PGSI v Krakove viedli Dubničania!

Podrobnosti nájdeš v nasledovnom článku od sr. Danky:

Tento rok sa XXIX. medzinárodné saleziánske hry PGSI konali v poľskom Krakove. Myslím, že im hneď z viacerých stránok môžeme prideliť niekoľko NAJ:

  • najväčšie zastúpenie SVK výpravy v POL  – 12 družstiev (11x futbal, 1x volejbal);
  • najvyšší počet súťažiacich krajín – 25 (vrátane Afriky a Južnej Ameriky).

Pre našu volejbalovú hŕstku Izraela to boli najkrajšie zážitky, zďaleka nielen športové.  Ako najväčší dar vnímam celý náš tím poskladaný z dievčat z celého Slovenska, vskutku od východu až po západ (ak ste milovníkom detailov: Bratislava, Senica, Stará Turá, Dubnica nad Váhom, Dolný Kubín, Humenné) a výborného trénera Juraja Bartoša, ktorý sám bol účastníkom PGSI hier v roku 2014 v Bratislave.

 

Tento rok sme naše volejbalové úspechy videli veľmi ružovo – pretože naša zostava mala silný hráčsky potenciál i silného Ducha. Našim prvým súperom bol Nemecký Essen, ktorý nás síce najskôr herne potrápil, ale koniec zápasu nám priniesol šťastný výsledok 2:1 na sety.

Druhým súperom v skupine bol poľský tím Suwalki. Vo všeobecnosti je volejbal poľským národným športom, a tak mal na týchto hrách v našej kategórii polovičné zastúpenie. So Suwalkami sme nakoniec veľmi nešťastne prehrali 1:2, k výhre nám chýbali dva body.

Do osemfinále sme sa síce dostali, ale čakal nás silný súper s oduševneným funklubom. Ak sme chceli byť v semifinále, museli sme poraziť domáci Krakov. S ním sme však, žiaľ, znova tesne prehrali. Hneď po tomto zápase sme teda hrali už len o umiestnenie v skupine. Najskôr sme porazili opäť poľský Wroclaw a poobede už na nás doľahla únava, a tak sme aj napriek dlhodobému vedeniu podľahli chorvátskemu Záhrebu a obsadili sme pekné 6. miesto.

Okrem športových zážitkov sme isto všetci mali nezabudnuteľný zážitok spoločenstva a stretaní sa s mladými z celého sveta. Silnú jednotu sme zažili aj pri spoločnej večernej modlitbe v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva, ktorá bola sprevádzaná medzinárodnými piesňami a osobnými svedectvami mladých športovcov z rôznych krajín. Zvlášť nás chytilo za srdce zdieľanie sýrskeho mladíka o neľahkej situácii, ktorú žijú v krajine a predsa napriek tomu prišli – a my sme im všetci citeľne fandili.

Predposledný deň, keďže sme už nehrali, bol ako stvorený na výlet do neďalekej soľnej bane Wieliczka. Dovtedy sme o jej monumentálnosti len počuli, po tomto dni sme sa naozaj aj presvedčili, že patrí medzi skvosty strednej Európy a prehliadkové trasy nemajú konca – veď sami sme východ z nej nevedeli nájsť. Historickejšie duše si mohli potešiť srdce na poobednej prehliadke fabriky Oscara Schindlera.

Zahájenie tohtoročných hier PGSI 2018 sa konalo v duchu záhradnej párty u miestnych saleziánov, kde sme spolu so všetkými športovcami sveta povedali hrám i jej organizátorom: „dziękuję i cześć“!

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Zdroj: Laura, združenie mladých

Rozhodli sa dávať ďalej nádej

Rozhodli sa dávať ďalej nádej

“Štvrtý kurz Mediálnej školy – Dávam sa niesol v znamení filmu. Na pohľad menšia skupinka účastníkov však počas posledného aprílového víkendu nezaháľala ani chvíľu a podarilo sa im nakoniec vytvoriť dva krátke filmy nesúce myšlienky nádeje.”

Desať účastníkov si v Žiline na SOŠ sv. Jozefa Robotníka vyskúšalo, aké je to byť na chvíľu režisérom, scenáristom, kameramanom či strihačom. Zvládnuť základy písania jednoduchého scenára alebo naučiť sa za pár hodín obsluhovať kameru však vôbec nie je jednoduché.

Námety si účastníci pripravili už vopred, v sobotu doobeda pracovali na ich vylepšení a usporiadaní do krátkej trojaktovej štruktúry. Poobedie už bolo venované samotnej realizácii filmov, teda nakrúcaniu a postprodukcii,” vyjadrila sa lektorka Alžbeta Hrušovská.
Zaujímavosťou bolo, že oba filmy niesli v sebe posolstvo nádeje. Jeden rozvíjal krátky príbeh priateľstva medzi hluchonemou umelkyňou a neznámym chalanom, druhý približoval život mladého študenta túžiaceho po zmene. Keďže okrem realizácie filmov si účastníci vyskúšali aj postprodukciu, pracovalo sa v ateliéri do skorých ranných hodín.

Nedeľa teda patrila slávnostnému premietaniu, rozboru už vzniknutých diel a odovzdávaniu certifikátov, keďže osem účastníkov zároveň ukončilo sériu všetkých kurzov. “Na týchto kurzoch som sa fakt veľa naučila. Zároveň ma inšpirovali k tomu, aby som si podala prihlášku na žurnalistiku,” vyjadrila sa jedna z absolventiek Dominica Hascakova.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
„Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Zdroj: Laura, združenie mladých

 

 

Študenti z LEAF Academy zožali svetový úspech – stali sa víťazmi medzinárodnej debatnej súťaže v New Yorku

Študenti z LEAF Academy zožali svetový úspech – stali sa víťazmi medzinárodnej debatnej súťaže v New Yorku

Slovenskí stredoškoláci zvíťazili vo finále 17. ročníka debatnej súťaže
International Public Policy Forum (IPPF), ktoré sa konalo 21. apríla v New Yorku. Okrem ceny získali aj 10,000 dolárov od Brewerovej nadácie, ktorá je spoločne s Newyorskou univerzitou organizátorom súťaže.

Šesťčlenný tím študentov medzinárodnej strednej školy LEAF Academy v Bratislave, v zložení Jasna Cifrová, Lucia Jaďuďová, Sára Lovecká, Timofej Kožuchov, Samuel Nvota a Matej Čerman v spolupráci s ich koučom Braňom Fečkom, sa postupne prepracovali do skupiny ôsmich najlepších tímov. Zo 158 prihlásených tímov boli jedinými zástupcami Európy vo finále. Ich tvrdá práca a odhodlanie im priniesla svetové víťazstvo.
Som veľmi hrdý na to, čo tento tím dokázal. Som obzvlášť ohromený odhodlaním a tvrdou prácou, ktorú priniesli všetci členovia v priebehu súťaže. Je pre mňa česť mentorovať takých šikovných a nadšených študentov a vidieť ako sa vypracovali za posledných 6 mesiacov spoločnej práce,“ hovorí Braňo Fečko, kouč LEAF Academy tímu.

Študenti z LEAF Academy, víťazi 17. ročníka IPPF a Johnom Sextonom a Williamom A. Brewerom III Študenti najprv úspešne prešli piatimi kolami písomných esejí na tému „Medzinárodné dohody o zmene klímy týkajúce sa emisií skleníkových plynov by mali prijať záväzné donucovacie mechanizmy“. V prvom kole komisia vybrala prvých 64 spomedzi 158 prihlásených tímov z 30 amerických a 14 svetových krajín na základe celkovej kvality esejí. Následne si tímy v dvojiciach posielali svoje eseje počas 6 týždňov. Spomedzi nich komisia vybrala víťazov, ktorí museli prejsť ďalšími dvomi kolami. Všetkých päť debatných kôl prebiehalo písomne. Do finále postúpilo 8 skupín, ktoré sa osobne stretli v New Yorku – okrem tímu zo Slovenska to bolo päť tímov z USA a tímy z Číny a Taiwanu.

Podrobné informácie o tomto výnimočnom úspechu si môžeš prečítať TU.

Zdroj: LEAF Academy

 

ZKSM aj tento rok chystá úspešný kemp Kresťan v politike

ZKSM aj tento rok chystá úspešný kemp Kresťan v politike

O niekoľko týždňov sa uskutoční kemp Kresťan v politike, ktorý je trojdňovým intenzívnym prípravným kurzom pre kandidátov na poslancov, starostov a primátorov v komunálnych voľbách 2018. Kemp sa uskutoční v mesiacoch máj a júl na troch miestach v Kysaku, v Bojničkách a vo Važci.

Projekt Kresťan v politike (KVP) patrí medzi kľúčové aktivity ZKSM. Vznikol ako reakcia na potrebu informovanosti a formácie kresťanov z radov kresťanských spoločenstiev v oblasti politiky a verejného života. Má za cieľ prinášať svetu v oblasti politiky, ako aj kvalitné a odborné vzdelávanie v oblasti participácie. Každý rok ponúka viaceré aktivity ako semináre vo farnostiach, osobné konzultácie angažovania sa vo svojom okolí, no vyvrcholením býva kemp v Kresťan v politike.

Cieľom kempu je profesionálne, odborne a duchovne pripraviť kresťanských kandidátov do nadchádzajúcich volieb a naučiť ich zručnostiam a schopnostiam, ktoré využijú počas predvolebnej kampane i počas svojho pôsobenia v politickej funkcii.Počas troch dní účastníci zistia ako si správne urobiť predvolebnú kampaň, objavia jednotlivé praktické nástroje a nadobudnú kontakty s viacerými úspešnými kresťanskými regionálnymi politikmi, s ktorými si môžu vymeniť svoje skúsenosti, “ hovorí Eduard Filo, koordinátor projektu KVP.

Kemp je zameraný na nielen mladých ľudí z kresťanských spoločenstiev, či farností, ktorí chcú participovať na živote svojej obce prostredníctvom aktívneho zapojenia sa v miestnej samospráve. Minulého roku sa kempu zúčastnilo 35 ľudí z rôznych kútov Slovenska. „Hlavným lektorom na podujatí bude opäť Michal Novota, ktorý sa špecializuje na prípravu a tvorbu stratégií kampaní, ale aj na komunikačné a prezenčné zručnosti. Program je vhodne dopĺňaný aj o duchovný rozvo jjednotlivcov, ako aj o prehlbovanie vzťahov medzi účastníkmi,“ hovorí Lukáš Valach, spolukoordinátor projektu KVP.

Kemp Kresťan v politike sa uskutoční v týchto troch termínoch 11. -13. mája 2018 v Kysaku, 25. – 27. mája 2018 v Bojničkách a 06 – 8. júla 2018 vo Važci. Prihlasovanie na kemp je rozdelené do niekoľkých fáz. Do 6. mája a 24. júna je zvýhodnené cena pre účastníka, 85 eur. Záujemcovia sa môžu prihlasovať cez formulár. Viac informácií o kempe nájdete TU.

Zdroj: ZKSM

 

Dobrovoľníci, ide sa do sveta!

Dobrovoľníci, ide sa do sveta!

“Letné medzinárodné dobrovoľnícke tábory sa rýchlo plnia dobrovoľníkmi
z celého sveta. Vyše 1000 miest zostáva neobsadených. Tábor si je možné vybrať na stránke organizácie. Okrem európskych krajín sú tábory aj na exotických miestach.”

Medzinárodný dobrovoľnícky tábor predstavuje jedinečnú možnosť ako spoznať krajinu inak. Na tábore sú maximálne dvaja dobrovoľníci z jednej krajiny, dohovoria sa v cudzom, najčastejšie anglickom jazyku. Hlavnou aktivitou je oprava historických pamiatok, organizovanie festivalov, príprava aktivít pre deti, ľudí s postihnutím a iné. Ročne sa ich zúčastní 14 000 dobrovoľníkov.

Vďaka účasti na táboroch sa dobrovoľníci naučia samostatnosti, zdokonalia sa v cudzom jazyku, získajú priateľov z celého sveta, neoceniteľné skúsenosti, zážitky a pritom pomôžu niekomu, kto to potrebuje.

Dobrovoľníci majú možnosť prežiť leto v európskych krajinách, napríklad v Nemecku, Belgicku,Španielsku, Holandsku, Taliansku, na Islande a ďalších. Skúsenejší môžu zavítať do Japonska, Južnej Kórei, Indie alebo Mexika.

Prvý medzinárodný dobrovoľnícky tábor sa uskutočnil v roku 1920 vo francúzskej dedine Esnes en Argonne zničenej počas prvej svetovej vojny. INEX Slovakia25 rokov organizuje medzinárodné dobrovoľnícke tábory na Slovensku a zároveň vysiela slovenských dobrovoľníkov do zahraničia.

Vybrať si ten správny tábor je veľmi jednoduché, celú pestrú ponuku nájdeš TU.

Činnosť INEX-u Slovakia je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Zdroj: INEX Slovakia