Firemná filantropia je len marketingový nástroj. Súhlasíte?

Firemná filantropia je len marketingový nástroj. Súhlasíte?

Slovenská debatná asociácia, Centrum pre filantropiu a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť vás pozývajú na novú Oxfordskú debatu. Debatujú štyria odborníci a vy rozhodujete svojím hlasovaním o víťazovi.

Téza debaty

Firemná filantropia je len marketingový nástroj

Za tézu vystúpia :
Martin Mazág – riaditeľ agentúry PRime time, bývalý šéfredaktor magazínu Stratégie
Fedor Blaščák – TREND CSR Forum, editor csr.etrend.sk

Proti téze vystúpia :
Michal Hrabovec – zakladateľ spoločnosti ANASOFT, manažér roka 2009
Tomáš Kráľ – vedúci oddelenia korporátnej komunikácie spoločnosti Siemens

Debata sa uskutoční v utorok 6. decembra od 17.00 (približne do 18.30) v miestnosti ODEON (2. poschodie pri schodoch) v budove Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. Budova sa nachádza v na Tomášikovej 20 v Bratislave

Pre viac informácií kliknite sem: http://oxfordskedebaty.sda.sk/

Chcete sa stať profesionálnymi fundraisermi?

PDCS Od januára spúšťa unikátnu tréningovú sériu certifikovaných medzinárodných tréningov s následným individuálnym koučingom pre záujemcov o plánovanie a realizovanie fundraisingových aktivít vo svojich organizáciách.

Program je určený pre mimovládne organizácie venujúce sa problematike rozvojovej a humanitárnej pomoci.

PDCS vychádza z posledných 15 rokov skúseností v trénovaní zručností a postupov fundraisingu, filantropie, samofinancovania, ale program obohacujú aj o najnovšie poznatky pre pokročilejších záujemcov o túto oblasť.

Hlavnými trénermi sú špičkoví tréneri z organizácií The Resource Alliance z Veľkej Británie- Jolan van Herwaarden a z Českého Centra Fundraisingu – Jan Kroupa. Mentormi sú experti z organizácií Člověk v tísni (Cz), Polish Fundraisng Association (Pl), DemNet (Hu) a PDCS (Sk).

Vybraní účastníci programu o.i. získajú viacero praktických publikácií k téme, napríklad aj novú publikáciu PDCS, ktorá opisuje inšpiratívne skúsenosti s fundraisingovými postupmi v regióne strednej Európy (od vyše 20 spoluatorov) fundraisarerov, evaluátorov, koučov.

Deadline na prihlásenie sa do programu je: 16.december 2011

Program pozostáva z dvoch trojdňových tréningov Mobilizácie zdrojov (resource mobilisation) 16.-18.1.2012 v Budapešti a 5.-7.3.2012 vo Varšave.

Podrobnejšie informácie a prihlášky nájdete tu: http://www.ngdofundraising.net/

Prebieha festival dokumentárnych filmov Jeden svet

Prebieha festival dokumentárnych filmov Jeden svet

12.ročník medzinárodného filmového festivalu Jeden svet (od 29.11. do 04.12.) má toho roku ústredný laitmotív „svet v sieti“.

Novinkou tohto ročníka festivalu je súťaž pre študentov a študentky stredných škôl, ktorí/é na facebooku vytvárali kampane k trom témam: 1. Etický obchod a globalizácia 2. Ochrana životného prostredia 3. Význam vzdelávania a prístup k vzdelávaniu pre všetkých.

Na slávnostnom otvorení festivalu v utorok 29.11. so začiatkom o 19.00 v kine Lumiére vyhlásia víťazov z každej kategórie.

Medzinárodný filmový festival Jeden svet potrvá do nedele 04.12. Ponúkne 70 dokumentov v 8 sekciách. Pôjde o filmy s tabuizovanými alebo na Slovensku málo známymi témami.

Získate hlbší vhľad do tém revolúcií v arabskom svete, obchodu s ľuďmi, detského otroctva, porušovania práv žien, či problémov súvisiacich s globalizáciou alebo ochranou životného prostredia.

Súčasťou festivalu sú vždy aj diskusie. Toho roku na festivale privítame disidentov a aktivistov z Bieloruska, Egypta, Iránu, ale aj umelcov a osobnosti spoločenského života z Maďarska, Nemecka, Česka a Slovenska.

Zoberte na Mikuláša deti do Slovenskej Národnej Galérie

Zoberte na Mikuláša deti do Slovenskej Národnej Galérie

Pohybové, zvukové, výtvarné dielne pre rodiny s deťmi, dramatizované čítanie s pánom Mrkvom a ešte k tomu na Mikuláša!

Bude aj hudba, mikulášska atmosféra a prekvapenie. Príďte v nedeľu poobede do SNG a uvidíte ako to dopadne! Pre rodiny s deťmi galéria pripravila animačné, tvorivé a zábavné aktivity k rôznym výstavám.

Môžete sa zapojiť do workshopov a spoločne oživiť aj príbeh sv. Mikuláša.

Pozvané sú všetky rodiny s deťmi (od 3 rokov) do Slovenskej národnej galérie (vchod cez Vodné kasárne, Rázusovo náb. 2).

Deti majú vstup zdarma, rodičia / sprevádzajúce osoby platia vstupné do galérie. Na podujatie je potrebné sa objednať min. deň vopred e-mailom alebo telefonicky na uvedených kontaktoch.

 • Objednávky na
 • SNG
 • Oddelenie galerijnej pedagogiky
 • Riečna 1
 • 815 13 Bratislava 1
 • Tel.: 00–421–2–20 47 62 70

Marcela Lukáčová, marcela.lukacova@sng.sk

Konal sa helsinský kongres Mladých európskych federalistov

Konal sa helsinský kongres Mladých európskych federalistov

V dňoch 28. až 30. októbra 2011 sa vo fínskej metropole uskutočnil v poradí už XXI. Európsky kongres Mladých európskych federalistov (JEF Europe), na ktorom bolo prítomných viac ako 120 delegátov a hostí z celej Európy. Na tomto vrcholnom stretnutí, ktoré sa v zmysle Stanov JEF Europe koná pravidelne každé dva roky, bola prítomná aj päťčlenná delegácia Mladých priateľov Európy (JEF Slovakia).

Kongresu predchádzal už tradične celotýždenný medzinárodný seminár, ktorý je na rozdiel od interných politických rokovaní orgánov JEF Europe určený aj mladým ľuďom mimo tejto celoeurópskej organizácie.

Hlavnou témou helsinského seminára bolo odstraňovanie demokratických deficitov a rozdielov na starom kontinente. Mladí ľudia z celkovo 25 európskych krajín diskutovali počas šiestich dní najmä o význame demokracie pre rozvoj celej európskej spoločnosti, o  právach a základných slobodách mladého človeka, o fungovaní politického systému na národnej, európskej i globálnej úrovni, o vzdelávaní a o osvete mladých, ale seminaristi simulovali napríklad aj rokovanie Bezpečnostnej rady OSN v rôznych modelových krízových situáciách.

Godzone nadchlo tisícky mladých

Tretí ročník turné projektu Godzone prebiehal uplynulý týždeň  v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež.  Večerný program v  Košiciach, Lipanoch, Žiline, Bratislave, Trenčíne a v Leviciach navštívilo spolu deväťtisíc mladých ľudí.

„Turné the ONE neboli iba koncerty a hudba, ale i živé svedectvo o Ježišovi, podané mladým ľuďom novým spôsobom,“ uviedol Dávid Slavkovský, jeden z organizátorov projektu. Okrem hudby a hovoreného slova, si prišli na svoje aj tanečníci, divadelníci a milovníci videoprojekcie.

Godzone tvoria dobrovoľníci

Godzone tím tvorilo šesťdesiatpäť dobrovoľníkov, ktorí pripravili takmer trojhodinový večerný program. „Nosná téma turné s názvom the ONE priblížila mladým ich jedinečnosť, to že v Bohu môžu nájsť svoje talenty a podať ich ďalej, pomôcť svojmu okoliu šíriť to, že aj oni sú jedineční, vďaka Jedinečnému Bohu ktorý nás stvoril,“ vysvetlil  Július Slovák, organizátor turné.

Aktivity organizátorov projektu pokračujú aj po ukončení turné. Okrem plánovaného DVD záznamu z podujatia budú naďalej pripravovať evanjelizačné videá. Začiatkom roka 2012 plánujú zorganizovať konferenciu pre všetkých dobrovoľníkov, prispievateľov a modlitebníkov, ako aj ďalších záujemcov. Aktuálne aktivity Godzone sa konajú v rámci projektu ONE podporeného programom Mládež v akcii.

Podujatie sa konalo pod záštitou Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže.

Viac foto na FB stránke tu.
Viac o projekte Godzone sa dozviete tu.

Kto sú klienti nízkoprahov

Objektom výskumu, ktorý bol realizovaný v roku 2009 v Českej republike boli deti a mládež ohrozené sociálnym vylúčením, konkrétne klienti nízkoprahových zariadení a programov. Cieľom výskumu bolo popísať ich rodinné a sociálne zázemie, spôsoby prežívania voľného času, vzťah k škole a identifikovať ich hlavné problémy a spôsoby, ktorými ich riešia.

Výsledky výskumu majú slúžiť lepšiemu nastaveniu nástrojov, ktoré môžu pomôcť pri začleňovaní tejto cieľovej skupiny do neformálneho a záujmového vzdelávania. Výskum je súčasťou projektu Kľúče pre život – Rozvoj kľúčových kompetencií, ktorý realizuje Národný inštitút detí a mládeže v ČR.

Výsledky výskumu preukázali dôležitú úlohu nízkoprahových zariadení v živote detí a mládeže ohrozených sociálnym vylúčením. Okrem toho, že svojim klientom poskytujú široké spektrum voľnočasových aktivít s rôznym stupňom organizovanosti, poskytujú aj sociálne služby ako sociálne poradenstvo a prevenciu.

Autori výskumu sa domnievajú, že vzhľadom k rozdielnemu ponímaniu prežívania voľného času (nízkoprahové zariadenia verzus školské výchovno-vzdelávacie zariadenia a detské a mládežnícke organizácie) dochádza k divergentnému pohľadu na deti a mládež – už samotná príslušnosť dieťaťa k tomu ktorému typu organizácie vytvára v mysliach pracovníkov pracujúcich s deťmi a mládežou umelú segregáciu. Zároveň vyjadrujú potrebu vzájomnej informovanosti a spolupráce jednotlivých subjektov.

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání
Národní institut dětí a mládeže, 2010
80 s.

Výskumnú správu si môžete prečítať vo formáte pdf tu.

Prekonávanie bariér pri získavaní mládeže

Štúdia Harvardského inštitútu pre výskum rodiny prináša cenné podnety pre získavanie a udržiavanie detí a mladých ľudí v programoch v čase mimo vyučovania. Odporúčania vychádzajú z implementácie a evaluácie niekoľkých takýchto programov.

Autori štúdie uvádzajú nasledovné odporúčania:

 • Pomôžte mládeži porozumieť hodnote participácie.
 • Ukážte rodinám príležitosti spojené s participáciou.
 • Skontaktujte sa priamo s mladými ľuďmi a ich rodinami v ich domovoch a komunitách.
 • Prispôsobte ciele programu potrebám účastníkov.
 • Zvážte pri nábore rizikovú mládež.
 • Získavajte priateľov zapojených mladých ľudí.
 • Najmite programových zamestnancov, ktorí vedia rozvinúť skutočné vzťahy s účastníkmi.
 • Zaujmite mladých ľudí zábavou aj relaxačnými aktivitami.
 • Prepojte akademické vedomosti s pútavým projektom.
 • Poskytnite stredoškolskej mládeži dodatočné príležitosti.

V štúdii sa konštatuje, že pre staršiu mládež a deti a mladých ľudí z menej podnetného prostredia sa osvedčili otvorené tzv. „drop-in“ a nízkoprahové programy. Hoci je ťažké túto mládež motivovať k účasti na programoch v čase mimo vyučovania a sú veľmi náchylní ich opustiť, práve u tejto skupiny mladých ľudí sa ukázali ako najprínosnejšie. Osvedčenou stratégiou sa ukázala pomoc zo strany učiteľa pri identifikácii a motivácii tejto mládeže, zámerné vytvorenie priestoru v programe pre túto mládež a zamestnanie takých pracovníkov s mládežou, ktorí vedia nadviazať dobrý kontakt s touto mládežou. Zároveň je treba pracovať s mnohými mýtmi ako napríklad, že programy sú určené len úzkej skupine ľudí.

Čím sú mladí ľudia starší, tým menej sa zapájajú do programov v čase mimo vyučovania. Viditeľný prepad je po prechode na strednú školu. Vhodnou stratégiou udržania mladých ľudí v programe je poskytnúť im ďalšie príležitosti ako pomoc pri hľadaní práce a prípravu na ňu, zaangažovanie v komunitných dobrovoľníckych programoch, zabezpečenie stáží, účasti na mládežníckej konferencii a pod. Motivačné je aj to, keď mladí ľudia získavajú spätnú väzbu o ich prínose pre program (napr. dobrovoľnícka práca, progres v osvojených zručnostiach a pod.).

Moving beyond the barriers: Attracting and sustaining youth participation in out-of-school time programs
Sherri Lauver, Priscilla M. D. Little a Heather B. Weiss
Harvard Family Research Project, 2004
16 s.

Štúdiu si môžete prečítať v anglickom jazyku tu.

Medzinárodný sprievodca metodológiou streetworku

Sprievodca sa snaží k problematike streetwroku – terénnej sociálnej práce pristupovať holisticky – prostredníctvom všeobecnejších informácií zachytávajúcich širší sociálny, kultúrny a politický kontext pomáha porozumieť danej problematike do hĺbky; zároveň však poskytuje praktické rady, odporúčania a návody ako terénnu sociálnu prácu s deťmi a mládežou realizovať, tieto dopĺňa príkladmi z praxe.

„Dúfate v to, že niektorí mladí ľudia, s ktorými sa stretnete na ulici, budú jedného dňa svoju minulosť hodnotiť slovami: ‘Pokiaľ zvážim všetky aspekty, tak môžem povedať, že to nakoniec všetko dobre dopadlo’. Nemyslím si, že celý život možno ovplyvniť JEDNÝM faktorom. Domnievam sa, že existuje veľké množstvo prvkov, ktoré vytvárajú celkový systém, ktorý môže nakoniec viesť k pozitívnemu výsledku. Každá skladačka sa skladá z veľkého počtu dielov. Dúfam, že sa mi v mojej práci streetworkera darí posilňovať schopnosti mladých ľudí a že môžem byť malým dielom v niekoho skladačke.” (Workshop streetworkerov vo Švédsku)

Medzinárodný sprievodca metodológiou streetworku bol napísaný ľuďmi, ktorí sa touto problematikou profesionálne zaoberajú niekoľko rokov a majú bohaté skúsenosti z terénnej sociálnej práce s deťmi a mládežou. Sprievodca však nie je určený len streetworkerom – terénnym sociálnym pracovníkom. Jeho ambíciou je osloviť aj ďalších aktérov, ktorými sú napr. pracovníci mimovládnych organizácii a výchovných a sociálnych zariadení, tvorcovia politík v oblasti výchovy a sociálneho zabezpečenia, ako aj učitelia a školitelia pripravujúci pracovníkov s deťmi a mládežou.

International Guide on the methodology of street work throughout the world
The International Network of Social Street workers
Dynamo International, Brusel, 2008
94 s.

Dostupný v anglickom jazyku vo formáte pdf tu.

Preklad do češtiny vo formáte pdf tu.


 

Z kola von a čo je za tým

Kniha približuje problematiku nízkoprahových služieb, programov a zariadení pre deti a mládež. Všeobecné informácie dopĺňajú príklady z praxe, prípadové štúdie a výroky detí, mladých ľudí a pracovníkov, ktorí sa im venujú, čo čitateľa vťahuje priamo do centra diania – na ulicu, do sociálnych inštitúcií, rodín detí a mladých ľudí, do nízkoprahových klubov.

„… nikto mi nerozumel: hovorili, že doma je to hrozné. Veď áno, mamka pila, ale oni nás s M. zobrali zo školy. Všetci to videli, ako nás odviedli a na druhý deň som mal ísť do inej školy. To je sila.“ (D., 13 rokov)

Teoretická časť je písaná praktickým a vecným štýlom. Jej cieľom je priblížiť filozofiu a všeobecný kontext nízkoprahových služieb pre deti a mládež a zároveň slúžiť ako návod, inšpirácia pre prax. Autori publikácie najskôr objasňujú nízkoprahový princíp v sociálnych službách, následne sa venujú charakterizovaniu sociálnych pracovníkov, ich klientov a ich vzájomných vzťahov. Zvláštna pozornosť je venovaná jednotlivým problémom a výzvam, ktorým deti a mladí ľudia čelia, ako napríklad drogy, gangy, sexbiznis, úteky, bezdomovectvo, sociálne inštitúcie atď.

„Keď ich vidím, ako ťahajú vozík so železom dvanásťroční starí chlapi je mi tak nejako zvláštne. A potom, keď prídu k nám do klubu sú to znova deti.“ (A., 22 rokov)

Kniha je doplnená DVD, ktorý prezentuje dokumentárny film s rovnomerným názvom. Pri tvorivom použití môže kniha a DVD poslúžiť ako vhodný tréningový a vzdelávací materiál vo formálnom i neformálnom vzdelávaní pripravujúcom profesionálnych i dobrovoľných terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníkov nízkoprahových zariadení a programov pre deti a mládež.

Z kola von a čo je za tým
Peter Kadlečík a Ida Želinská (eds.)
Nadácia Intenda, 2010
198 s.

DVD: Jaro Vojtek

Nadácia pre deti Slovenska – uzavreté grantové kolo pre účastníkov projektu BUS

NDS vyhlasuje uzavreté grantové kolo pre účastníkov projektu BUS. Oslovení boli lektori, ktorí prešli tréningom sociálno-finančného vzdelávania, ktoré realizovala NDS v 1. ročníku projektu. Dôležitým kritériom je aj počet zúčastnených participantov vzdelávania.

Podpora je zameraná na implementáciu vedomostí získaných na tréningoch vo svojich inštitúciách – komunitných centrách, detských domovoch, školách a mimovládnych organizáciách.

Viac informácií na stránke NDS: http://www.nds.sk/vyzvy/nadacia-pre-deti-slovenska-vyhlasuje-uzavrete-grantove-kolo-pre-ucastnikov-projektu-bus

foto: flickr.com/gagilas

Rebríček najväčších nadácií na Slovensku v roku 2010

Rebríček najväčších nadácií na Slovensku v roku 2010

Centrum pre filantropiu, n.o. každoročne zverejňuje rebríček najväčších nadácií na Slovensku.

Jednou zo základných nadačných činností je poskytovanie peňažnej (i nepeňažnej) podpory tretím osobám, nazývané aj ako poskytovanie grantov na realizáciu verejnoprospešných účelov. Väčšina nadácií poskytuje granty v podobe otvorených grantových programov, do ktorých sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa kritériá podpory.

Podľa dostupných údajov poskytli súkromné nadácie v roku 2010 dary a granty v hodnote 32,8 mil. euro čo je o 2,2 milióna viac ako v predchádzajúcom roku. V rebríčku najväčších grantových nadácií sú zaradené nadácie, ktoré poskytli granty viac ako 100 tis. euro.

Viac informácií na stránke Centra pre filantropiu: http://www.cpf.sk/sk/news/?news_action_type=detail&news_id=210

foto: flickr.com/World Economic Forum (na fotke je George Soros)