Medzinárodný sprievodca metodológiou streetworku

Sprievodca sa snaží k problematike streetwroku – terénnej sociálnej práce pristupovať holisticky – prostredníctvom všeobecnejších informácií zachytávajúcich širší sociálny, kultúrny a politický kontext pomáha porozumieť danej problematike do hĺbky; zároveň však poskytuje praktické rady, odporúčania a návody ako terénnu sociálnu prácu s deťmi a mládežou realizovať, tieto dopĺňa príkladmi z praxe.

„Dúfate v to, že niektorí mladí ľudia, s ktorými sa stretnete na ulici, budú jedného dňa svoju minulosť hodnotiť slovami: ‘Pokiaľ zvážim všetky aspekty, tak môžem povedať, že to nakoniec všetko dobre dopadlo’. Nemyslím si, že celý život možno ovplyvniť JEDNÝM faktorom. Domnievam sa, že existuje veľké množstvo prvkov, ktoré vytvárajú celkový systém, ktorý môže nakoniec viesť k pozitívnemu výsledku. Každá skladačka sa skladá z veľkého počtu dielov. Dúfam, že sa mi v mojej práci streetworkera darí posilňovať schopnosti mladých ľudí a že môžem byť malým dielom v niekoho skladačke.” (Workshop streetworkerov vo Švédsku)

Medzinárodný sprievodca metodológiou streetworku bol napísaný ľuďmi, ktorí sa touto problematikou profesionálne zaoberajú niekoľko rokov a majú bohaté skúsenosti z terénnej sociálnej práce s deťmi a mládežou. Sprievodca však nie je určený len streetworkerom – terénnym sociálnym pracovníkom. Jeho ambíciou je osloviť aj ďalších aktérov, ktorými sú napr. pracovníci mimovládnych organizácii a výchovných a sociálnych zariadení, tvorcovia politík v oblasti výchovy a sociálneho zabezpečenia, ako aj učitelia a školitelia pripravujúci pracovníkov s deťmi a mládežou.

International Guide on the methodology of street work throughout the world
The International Network of Social Street workers
Dynamo International, Brusel, 2008
94 s.

Dostupný v anglickom jazyku vo formáte pdf tu.

Preklad do češtiny vo formáte pdf tu.


 

Z kola von a čo je za tým

Kniha približuje problematiku nízkoprahových služieb, programov a zariadení pre deti a mládež. Všeobecné informácie dopĺňajú príklady z praxe, prípadové štúdie a výroky detí, mladých ľudí a pracovníkov, ktorí sa im venujú, čo čitateľa vťahuje priamo do centra diania – na ulicu, do sociálnych inštitúcií, rodín detí a mladých ľudí, do nízkoprahových klubov.

„… nikto mi nerozumel: hovorili, že doma je to hrozné. Veď áno, mamka pila, ale oni nás s M. zobrali zo školy. Všetci to videli, ako nás odviedli a na druhý deň som mal ísť do inej školy. To je sila.“ (D., 13 rokov)

Teoretická časť je písaná praktickým a vecným štýlom. Jej cieľom je priblížiť filozofiu a všeobecný kontext nízkoprahových služieb pre deti a mládež a zároveň slúžiť ako návod, inšpirácia pre prax. Autori publikácie najskôr objasňujú nízkoprahový princíp v sociálnych službách, následne sa venujú charakterizovaniu sociálnych pracovníkov, ich klientov a ich vzájomných vzťahov. Zvláštna pozornosť je venovaná jednotlivým problémom a výzvam, ktorým deti a mladí ľudia čelia, ako napríklad drogy, gangy, sexbiznis, úteky, bezdomovectvo, sociálne inštitúcie atď.

„Keď ich vidím, ako ťahajú vozík so železom dvanásťroční starí chlapi je mi tak nejako zvláštne. A potom, keď prídu k nám do klubu sú to znova deti.“ (A., 22 rokov)

Kniha je doplnená DVD, ktorý prezentuje dokumentárny film s rovnomerným názvom. Pri tvorivom použití môže kniha a DVD poslúžiť ako vhodný tréningový a vzdelávací materiál vo formálnom i neformálnom vzdelávaní pripravujúcom profesionálnych i dobrovoľných terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníkov nízkoprahových zariadení a programov pre deti a mládež.

Z kola von a čo je za tým
Peter Kadlečík a Ida Želinská (eds.)
Nadácia Intenda, 2010
198 s.

DVD: Jaro Vojtek

Nadácia pre deti Slovenska – uzavreté grantové kolo pre účastníkov projektu BUS

NDS vyhlasuje uzavreté grantové kolo pre účastníkov projektu BUS. Oslovení boli lektori, ktorí prešli tréningom sociálno-finančného vzdelávania, ktoré realizovala NDS v 1. ročníku projektu. Dôležitým kritériom je aj počet zúčastnených participantov vzdelávania.

Podpora je zameraná na implementáciu vedomostí získaných na tréningoch vo svojich inštitúciách – komunitných centrách, detských domovoch, školách a mimovládnych organizáciách.

Viac informácií na stránke NDS: http://www.nds.sk/vyzvy/nadacia-pre-deti-slovenska-vyhlasuje-uzavrete-grantove-kolo-pre-ucastnikov-projektu-bus

foto: flickr.com/gagilas

Rebríček najväčších nadácií na Slovensku v roku 2010

Rebríček najväčších nadácií na Slovensku v roku 2010

Centrum pre filantropiu, n.o. každoročne zverejňuje rebríček najväčších nadácií na Slovensku.

Jednou zo základných nadačných činností je poskytovanie peňažnej (i nepeňažnej) podpory tretím osobám, nazývané aj ako poskytovanie grantov na realizáciu verejnoprospešných účelov. Väčšina nadácií poskytuje granty v podobe otvorených grantových programov, do ktorých sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa kritériá podpory.

Podľa dostupných údajov poskytli súkromné nadácie v roku 2010 dary a granty v hodnote 32,8 mil. euro čo je o 2,2 milióna viac ako v predchádzajúcom roku. V rebríčku najväčších grantových nadácií sú zaradené nadácie, ktoré poskytli granty viac ako 100 tis. euro.

Viac informácií na stránke Centra pre filantropiu: http://www.cpf.sk/sk/news/?news_action_type=detail&news_id=210

foto: flickr.com/World Economic Forum (na fotke je George Soros)

Neziskové organizácie vyzvali k zachovaniu 2%

Text výzvy:

“Ekonomický stav a ekonomické prognózy vedú neziskový sektor k jednoznačnému odporučeniu: „zachovať súčasný právny stav platný pre roky 2010, 2011 ako definitívne riešenie právnej úpravy asignačného mechanizmu 2 percentnej dane“. 

V súlade s touto skutočnosťou žiadame ministra financií, aby:

a) vyhovel žiadosti neziskových organizácií a zapracoval túto výzvu do novely zákona o dani z príjmov v rámci schvaľovania zákona o štátnom rozpočte

b) prijal zástupcov neziskových organizácií ohľadom aktuálneho riešenia viac zdrojového financovania organizácií neziskového sektora.

V najbližších rokoch, žiaľ očakávame negatívny dopad ekonomickej krízy na našu spoločnosť, našich občanov, a s tým spojené nároky na sociálnu sieť. Neoddeliteľnou súčasťou tejto siete sú mimovládne neziskové organizácie pôsobiace s verejne prospešným presahom. Sú v tejto sieti nezastupiteľné práve pre to , že svoje služby poskytujú efektívnejšie, s dôrazom na inovatívne prístupy k cieľovým skupinám a pôsobia aj tam, kde nedosahuje štát a samospráva.

Zníženie objemu financií z asignačného mechanizmu, ako fungujúceho, transparentného mechanizmu prerozdeľovania verejných zdrojov, by prišlo k takému výpadku financií pre podporu aktivít neziskových organizácii , ktorý by ohrozil ich existenciu a pôsobenie vo verejnom priestore, a tým aj samotnú sociálnu sieť v našej spoločnosti v čase blížiacej sa krízy, v čase najmenej na to vhodnom.”

Celá výzva na stiahnutie

foto: flickr.com/ralphunden

Diskusia o význame rozvojovej spolupráce

Občianske združenie Ad Hoc v spolupráci s nadáciou Pontis a Centrom pre
teritoriálne a medzinárodné štúdiá vás pozýva na diskusiu:

Tretí svet sa dotýka aj nás: Diskusia o význame rozvojovej spolupráce na začiatku
3. tisícročia”.

Kedy:  vo štvrtok 24. novembra 2011 o 17:3
Kde: vo fakultnej sieni budovy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského na Gondovej ulici (miestnosť č. G236, druhé poschodie).

Hosťami budú experti na danú tému zo Serverného Írska:
*Gerard McCann* (Európske štúdiá a geografia, St. Mary’s University College; Queen’s University, Belfast; riaditeľ projektu Global Dimension in education) a

*Stephen McCloskey *(riaditeľ Centre of Global Education; editor Policy and Practice: A development education review).

Diskusia bude prebiehať v anglickom jazyku, organizátori ponúkajú preklad vašich otázok do angličtiny.
Účasť a občerstvenie sú zadarmo.
Viac informácií nájdete na webstránke OZ Ad Hoc.

 

Prihláste sa na Facebook event.
Príďte zistiť ako meniť veci

Príďte zistiť ako meniť veci

Fórum inšpiratívnych myšlienok(FIM) je podujatie, kde svoje osobné príbehy a úspechy na jednom mieste prináša podnikateľ, svetový kouč, kazateľ, hudobník, dobrovoľník, či vedec. Otvárajú často diskutované témy a vnášajú do nich rôznorodé myšlienky, pohľady a názory, ktoré inšpirujú k pozitívnej zmene v spoločnosti.

FIM sa tentokrát uskutoční v stredu 23. novembra 2011 v Mlynskej doline. V bratislavskom centre UPeCe máte možnosť vďaka občianskemu združeniu Manageria s podporou Nadácie Tatra banky ochutnať inšpiratívny zážitok aj Vy.

Po troch úspešných podujatiach s témami dôvera, kritické myslenie a proaktivita prináša FIM tému Ako veci meniť. Môžete sa stretnúť s tanečníkom Laci Strike, rómskou aktivistkou Janette Mazíniovou a zakladateľom projektu Dobrý anjel Andrejom Kiskom. Pozvanie prijali aj Kristin LaRonca Parpel – líderka, ktorá si v Česku žije svoj americký sen a ďalšie osobnosti.

FIM sa líši od klasických motivačných prednášok. Návštevníci sa na ňom môžu porozprávať s osobnosťami, ktoré nie je ľahké stretnúť. FIM chce poukázať na to, ako je možné spoločnosť meniť k lepšiemu, ak sa postupne buduje komunita ľudí, ktorá sa chce na pozitívnej zmene podieľať. Osobné príbehy ľudí, ktorí už niečo dokázali, dávajú mladým ľuďom chuť byť aktívny a šancu nabúrať zaužívané postoje.

Viac informácií nájdete na webovej stránke projektu.

Dnešný svet smeruje do (ne)slobody!

Súhlasíte alebo ste proti? Príďte na verejnú debatu Café Európa-vypočuť si argumenty odborníkov, diskutovať a vytvoriť si názor.

Kedy: 22.11.2011 o 17:30
Kde: Panta Rhei Poštová, Vysoká 2, Bratislava

Diskutujú:Ivan Kuhn (politológ, Konzervatívny Inštitút M.R.Štefánika) a Eduard Chmelár (politológ, Paneurópska Vysoká Škola)

O téme diskusie:
22 rokov po páde komunizmu môžeme slobodne žiť, cestovať a vyjadrovať sa. Ale dosiahli sme to, za čo sme v roku 1989 bojovali? Je dnes reálna moc v rukách ľudí, polických strán, alebo finančných skupín? Mnohí tvrdia, že súčasný politický a ekonomický systém sa už vyčerpal a musí prísť niečo nové. Je to tak, alebo je to len reakcia na to, že ľudia sa majú zle? Sú občianske protesty, ktoré pozorujeme po celom svete novou revolúciou? Smeruje dnešný svet do neslobody a dá sa vôbec žiť v slobode a nezávislosti od všetkých a všetkého?

Podujatie organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, v spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou a kníhkupectvom Panta Rhei.

Viac informácii aj na: www.cafeeuropa.sda.sk

Debaty Café Európa sú zdarma, otvorené pre všetkých, a kávu dostanete tiež zadarmo.

Posledný tohtoročný multizážitkový mix

Posledný krát v tomto roku prináša Voices svoj multizážitkový mix slovenskej hudby, literatúry, módneho dizajnu, kreatívnych technológií, vzdelávacích projektov a krátkych filmov.

Program

Banskobystrická skupina Sto múch prinesie svojskú zmes humoru, muzikantskej zručnosti a originality. Na druhej strane mladí elektronickí producenti Stroon a Stratasoul spolu s Benem odhalia najnovšie zvukové zákutia súčasnej hudby. S knihou Pes na ceste vystúpi známy publicista, prozaik a prekladateľ Pavel Vilikovský. Súčasný módny dizajn značky Sewologylab predstaví Lucia Spišáková. Návštevníci sa tiež dozvedia viac o práci digitálnej agentúry TRIAD Advertising a v premiére uvidia krátky film o programe Zelená škola.

Novembrová Voices Live 26 sa uskutoční vo štvrtok 24. 11. 2011 o 19:00 hod. v divadle Heineken Tower Stage v Bratislave.

Facebook event

Premiéra nových častí seriálu OVCE.sk

Štyri nové časti animovaného seriálu o nástrahách internetu boli zverejnené na internetovej stránke OVCE.sk.

Okrem tejto slovenskej premiéry portál spustil jazykové verzie seriálu v nemčine, slovinštine, poľštine a estónčine.

Nové časti sa venujú témam: „Tisíc priateľov“ rozoberá fenomén priateľstva na Facebooku, „Druhý breh“ je o túžbe detí mať najlepšie mobily, „Fašiangová maska“ rozpráva o nebezpečenstve napodobňovania akčných hrdinov z internetu alebo z televízie a posledná novinka „Ohňostroj“ upozorňuje na časté poranenia detí pri výrobe a použití výbušnín, čo je aktuálna téma blížiacich sa novoročných osláv.

Linky na videá:

Nové časti rozprávok finančne podporili Audiovizuálny fond Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry SR (zmluva medzi štátom a RTVS), komunitárny program EÚ Bezpečný internet.

Prečítajte si originálnu tlačovú správu.