Grant: “Vy rozhodujete, my pomáhame” Nadácie Tesco a Pontis

Grant: “Vy rozhodujete, my pomáhame” Nadácie Tesco a Pontis

Tesco vyhlasuje piatu edíciu grantového programu – „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí. Chcete zmeniť detské ihrisko vo vašej komunite, rozvíjať športové aktivity pre deti v škôlke, skrášliť verejné priestranstvá vo vašom susedstve alebo uskutočniť iné dobré projekty vo vašej miestnej komunite?

PODPOROVANÉ OBLASTI GRANTOVÉHO PROGRAMU

Projekty musia byť zamerané na nasledujúce oblasti (pre každú oblasť uvádzame niekoľko vhodných príkladov nižšie):

1. Podpora komunít a komunitných aktivít – rozvoj, ochrana a zlepšenie životného prostredia za účasti komunít a rozvoj komunitného života

 • obnova a zlepšenie verejných priestranstiev, parkov, ihrísk, verejných škôlok, škôl, atď.
 • obnova turistických chodníkov
 • sadenie zelene
 • rozvoj a budovanie cyklotrás
 • stavanie a skrášľovanie komunitných záhrad
 • vytváranie príležitostí pre jednotlivé skupiny v rámci komunity (mamičky, penzisti, nezamestnaní, postihnutí ľudia, ľudia v núdzi)
 • aktivity podporujúce zamedzovanie plytvania s potravinami (tzv. „foodsharing“ zdieľanie potravín).

2. Vzdelanie detí a mladých ľudí, získavanie zručností mladých ľudí a študentov

 • príprava detských táborov, stretávanie sa s deťmi, iné edukačné aktivity pre deti
 • príprava/zabezpečenie rekvalifikačných kurzov, tréningy zamerané na pracovné návyky, programy realizované ako pracovná terapia
 • získavanie všeobecných zručností pre zlepšenie uplatnenia sa na trhu práce (písanie životopisu, tréningy komunikačných zručností,..)
 • aktivity zamerané na zlepšenie sociálnych zručností – kurzy finančnej gramotnosti, budovanie sociálnych, profesijných sietí, tréningy lídrovských zručností, tréningy tzv. mäkkých zručností (soft skills).

3. Zdravie a podpora zdravého životného štýlu – projekty zamerané na získavanie zdravých návykov detí, mladých ľudí a dospelých

 • organizovanie besiedok, kurzov, krúžkov varenia či iných foriem s praktickými ukážkami ako sa zdravo stravovať
 • zabezpečenie osvety v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu pre deti, mládež ale i dospelých, napríklad prednášky s odborníkmi, semináre, workshopy – eventy o zdraví a zdravom životom štýle atď.
 • rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež (športové aktivity, detské krúžky, detské kluby a podobne).

Viac informácií TU.

Zdroj: Tesco.sk

Plamienok hľadá PR a marketingovú manažérku alebo manažéra

Plamienok hľadá PR a marketingovú manažérku alebo manažéra

Detský hospic Plamienok hľadá PR a marketingovú manažérku alebo manažéra.

Plamienok n.o. je nezisková organizácia, ktorá zabezpečuje komplexnú paliatívnu starostlivosť o nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny v domácom prostredí. Poskytuje psychologickú pomoc deťom po strate blízkeho a rodinám po strate dieťaťa. Vzdeláva odbornú a širokú verejnosť v oblasti paliatívnej starostlivosti a smútenia. 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

 • spolupodieľanie sa na tvorbe a implementácii fundraisingovej a komunikačnej stratégie
 • vyhľadávanie a rozvíjanie nových možností a kreatívnych ciest komunikácie témy detskej paliatívnej starostlivosti a smútenia
 • zodpovednosť za efektívne riadenie a koordináciu externých marketingových služieb – grafika, audio-vizuálne služby, tlačiarne, agentúry, mediálne kampane
 • zodpovednosť za koordináciu redakčnej prípravy propagačných materiálov (interné časopisy, newslettre, letáky a pod.).
 • zodpovednosť za organizáciu rôznych eventov
 • spolupráca s tímom klinických pracovníkov organizácie.

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • možnosť profesionálneho a osobnostného rastu (bezplatná účasť na kontinuálnom vzdelávaní zamestnancov, ktoré je vedené zahraničnými odborníkmi)
 • možnosť podieľať sa na rozvoji detskej domácej hospicovej starostlivosti na Slovensku
 • dynamická, tvorivá a aktívna práca
 • príjemný kolektív.

 

Na prihlásenie na pracovnú pozíciu je potrebné zaslať: 

 •  štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
 • motivačný list v anglickom jazyku, v ktorom stručne popíšte vaše skúsenosti a predovšetkým motiváciu pre prácu v našej oblasti pôsobenia
 • PR článok na tému Detská paliatívna starostlivosť na Slovensku v rozsahu jednej A4 v slovenčine
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na nižšie uvedenú e-mailovú adresu info@plamienok.sk 

 

Viac informácií TU.

Zdroj: Profesia

Talent recruiter pre Teach for Slovakia

Talent recruiter pre Teach for Slovakia

Teach for Slovakia je občianske združenie, ktorého cieľom je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť. 

Momentálne hľadá do svojho tímu človeka na pozíciu “talent recruiter”.

Čo robí a získa talent recruiter v Teach for Slovakia?

 • komunikuje s kandidátmi a kandidátkami
 • buduje partnerstvá
 • pohybuje sa v komunite inšpiratívnych ľudí
 • pracuje v medzinárodnom tíme
 • je samostatný a kreatívny

 

Ponúkaná odmena je od 950eur mesačne – v závislosti od preukázaných zručností.

Bližšie informácie na: lenka.svoradova@teachforslovakia.sk

Zdroj: Teach for Slovakia

Stáž v GLOBSECu

Stáž v GLOBSECu

GLOBSEC hľadá stážistku alebo stážistu pre program strategickej komunikácie GLOBSEC Policy Institute. Jej/jeho úlohou bude pomoc s realizáciou úloh v oblasti boja proti šíreniu dezinformácii a propagandy. Na stáži sa dajú získať unikátne znalosti, zručnosti a nadviazať kontakty s poprednými expertmi a inštitúciami pôsobiacimi v danej oblasti na Slovensku i v zahraničí. Je to zároveň príležitosť na zvýšenie kvalifikácie a zručností v oblasti strategickej komunikácie a kritického myslenia.

Pracovná náplň:

 • Pomoc s organizáciou podujatí
 • Komunikácia s externými partnermi – pripraviť podklady, pozvánky, sledovať proces komunikácie
 • Desk research – zozbieranie podkladov, údajov, rešerše na témy
 • Zapojenie sa do výskumných a analytických aktivít – využívanie on-line analytických nástrojov, sledovanie trendov a i.

Dĺžka stáže: 2-3 mesiace

Participácia: 10 – 15 hodín do týždňa, primárne práca z domu

 

Požiadavky na kandidátku alebo kandidáta

 • Anglický jazyk minimálne na úrovni B2
 • Schopnosť pracovať zodpovedne, dôsledne a samostatne
 • Organizačné schopnosti a dobrý time-management
 • Záujem o tému

 

Zdroj: Euractiv

Regionálna koordinátorka alebo regionálny koordinátor aktivizmu a vzdelávania k ľudským právam

Regionálna koordinátorka alebo regionálny koordinátor aktivizmu a vzdelávania k ľudským právam

AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO hľadá človeka, ktorý bude v rámci projektu Start the Change! pracovať s mladými ľuďmi na školách. Okrem toho bude jeho/jej úlohou koordinovať Živé knižnice na Slovensku a rozvíjať  ľudkoprávny aktivizmus na Slovensku.
Amnesty International chráni ľudské práva,  oslobodzuje nespravodlivo väznených či chráni prenasledovaných a diskriminovaných ľudí.

Človek na tejto pozícii: 

 • má nadšenie pre ľudské práva a verí, že veci sa dajú meniť
 • rád pracuje s mladými ľuďmi
 • vie a chce pracovať v dynamickom a motivovanom tíme
 • rád objavuje nové metódy, procesy, nástroje či možnosti práce
 • rozmýšľa v horizonte dlhodobých spoluprác
 • vie pracovať rovnako efektívne v slovenskom aj v anglickom jazyku
 • verí, že ľudské práva prináležia všetkým rovnako bez rozdielu

Náplň práce:

 • plánovanie a napĺňanie ľudskoprávnych cieľov Amnesty International Slovensko
 • plánovanie a napĺňanie cieľov projektu Start the Change!
 • hľadanie a školenie “živých knižiek” po celom Slovensku
 • organizovanie Živých knižníc na školách a verejných priestoroch
 • rozvíjanie ľudskoprávneho aktivizmu Slovensku
 • rozvíjanie spolupráce s relevantnými partnermi
 • spolupráca a koordinácia aktivít s celým tímom
 • spoluorganizovanie a účasť na akciách
 • účasť na medzinárodných tréningoch a mítingoch

Ďalšie informácie:

 • miesto výkonu: Žilina alebo Bratislava
 • pracovný úväzok: živnosť
 • odmena: 1100
 • flexibilná pracovná doba

Informácie o finančnom ohodnotení a ďalších benefitoch sa dozviete na osobnom pohovore. Štruktúrovaný životopis spoločne s motivačným listom zasielajte emailom na amnesty@amnesty.sk do 31.októbra 2018 a do predmetu napíšte “PRÁCA S MLÁDEŽOU”. V prípade otázok neváhajte volať na 0908 700 302.

Zdroj: Euractiv

Samospráva pre deti a mládež(?)

Samospráva pre deti a mládež(?)

Podľa prieskumu, ktorý v roku 2017 realizovala agentúra FOCUS pre Radu mládeže Slovenska, až 55% mladých si myslí, že majú malý alebo žiadny vplyv na chod miestnej samosprávy. Napriek tomu stále 57% mladých Slovákov čiastočne alebo úplne dôveruje orgánom miestnej samosprávy. 

Rada mládeže Slovenska pripravila vyhlásenie, ktoré môže každý kandidát a kandidátka v komunálnych voľbách podpísať online na stránke www.premladych.sk. Cieľom je zvýrazniť potreby mladých a dať príležitosť kandidátom a kandidátkam v nadchádzajúcich komunálnych voľbách prihlásiť sa k politikám, ktoré podporia mladých v ich živote, vytvoria v regiónoch atmosféru a motivujú mladých ostať žiť na miestach, kde sa narodili a vyrástli.

 

Vyhlásenie kandidátov a kandidátiek v komunálnych voľbách 2018 o podpore aktivít a príležitostí pre deti a mládež

Komunálni politici rozhodujú o väčšine záležitostí, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život detí a mladých ľudí v školách, pri trávení voľného času, v rodinách. Na tom, kto je zvolený ako starosta alebo obecný poslanec, záleží.

Rada mládeže Slovenska, ako platforma 25 mládežníckych organizácií pracujúcich s približne 300 000 mladými ľuďmi, pripravila vyhlásenie pre kandidátov v nadchádzajúcich komunálnych voľbách, v ktorom potvrdia svoju podporu a záujem o zvýšenie kvality života detí a mladých ľudí tam, kde žijú: v ich mestách a obciach.

Ako kandidát/kandidátka v nadchádzajúcich komunálnych voľbách vyhlasujem, že kvalita života detí a mladých ľudí patrí medzi moje politické priority, čo sa prakticky prejaví v mojej práci, presadzovaných názoroch a iniciatívach; a preto budem podporovať:

 • kontinuálne mapovanie potrieb a záujmov detí a mladých ľudí;
 • venovanie zvláštnej pozornosti otázkam inklúzie detí a mladých ľudí;
 • primerané informovanie detí a mladých ľudí a ich priame zapojenie do procesov tvorby rozhodnutí o veciach, ktoré sa ich týkajú, následnej realizácie a vyhodnocovania;
 • iniciatívy detí a mladých ľudí ako aj tvorbu príležitostí pre ich realizáciu sa v prospech seba a komunity;
 • účasť mladých ľudí na rozhodovaní o živote obce;
 • dobrovoľnícke aktivity detí a mladých ľudí a ich komunitné iniciatívy;
 • žiacke školské rady na školách, ktorých je obec alebo mesto zriaďovateľom;
 • poskytovanie priestorov deťom a mladým ľuďom na stretávanie sa a ich rovesnícke aktivity;
 • prácu s deťmi a mladými ľuďmi, ich neformálne vzdelávanie;
 • mimovládne organizácie, ktoré u nás pôsobia v oblasti práce s deťmi a mladými ľuďmi.

 

Tlačová správa na stiahnutie TU

Medzinárodná súťaž na tému boja proti korupcii

Medzinárodná súťaž na tému boja proti korupcii

Témou súťaže je boj proti korupcii očami mladých, ktorí žiadajú spoločnosť postavenú na princípoch férovosti a rovnosti. 

Zapojiť sa môžu záujemcovia vo veku 18-35 rokov, a to zaslaním krátkeho videa (max. 60 sekúnd) s inovatívnym a inšpirujúcim posolstvom za transparentnejší svet. Uzávierka bude 30. októbra. Finalisti súťaže *Future against corruption award 2018* pocestujú v decembri do Berlína, kde dostanú priestor na prezentovanie svojho nápadu celosvetovým médiám a protikorupčným expertom.

Viac podrobností o podmienkach súťaže a jej pravidlách TU.

Zdroj: Transparency International Slovensko

Konferencia “Buď o krok vpred!” o neformálnom vzdelávaní

Konferencia “Buď o krok vpred!” o neformálnom vzdelávaní

Združenie Informačných a poradenských centier mladých (ZIPCeM) pozýva na neformálnu konferenciu Buď o krok vpred! s neformálnym vzdelávaním. Stretnite tých, ktorí ho zažili, tých, ktorí ho poskytujú a tiež tých, ktorí pri výbere svojich ľudí uprednostňujú práve skúsenosti z neformálneho vzdelávania.
Prečo to robia? Zažite to.

Hlavným motívom bude práve jeho prínos pri zvyšovaní pracovných a sociálnych kompetencií (nielen) mladých ľudí. O tom, prečo je stále obľúbenejšie a vyhľadávanejšie, budú hovoriť tí, ktorí ho poskytujú, ale aj tí, ktorí absolvovali konkrétne vzdelávacie programy. Svoje povedia tiež zamestnávatelia, ktorí oceňujú jeho prínos a zohľadňujú to aj pri výbere svojich zamestnancov.

Svoju účasť potvrďte prosím vyplnením registračného formulára, do 30.10.2018:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk6RQLeYH6vwl3Wvb0lmlw8HvZArJR_9CPv0hKJHGVw-ZVnQ/viewform

9.30 – 9.50 Registrácia účastníkov
10.00 Otvorenie podujatia
10.10 – 11.30 Príspevky hostí (živé knihy/rečníci – účastníci a poskytovatelia NFV)
11.45 – 13.00 Workshopy s priamou ukážkou konkrétnych aktivít (soft skills v NFV pre rôzne cieľové skupiny)
13.30 – 14.00 Panelová diskusia s vybranými hosťami
14.00 – 15.00 Deklarácia o prínose neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

Poď s nami na seminár ku globálnemu vzdelávaniu!

Poď s nami na seminár ku globálnemu vzdelávaniu!

Pripravujeme víkendový seminár ku globálnemu vzdelávaniu. Spoločne s organizáciami  eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Slovenský skauting organizujeme víkendový seminár, ktorý sa bude konať 16. až 18. novembra 2018 v Banskej Štiavnici.

Počas seminára je pripravených množstvo aktivít, na ktoré sú pozvaní hostia napríklad aj z Ugandy či Grécka. Obsah sa bude zameriavať na zaujímavé a aktuálne témy z oblasti globálneho vzdelávania ako napríklad „zero waste“, kritické myslenie pod vedením Daniela Hoťku, či migrácia. Okrem hlavného programu je pre účastníčky a účastníkov pripravených aj množstvo iných aktivít.

Požiadavky:

 • Vek minimálne 18 rokov
 • Skúsenosti s prácou s mládežou
 • Záujem o globálne témy

Ak sa chceš zúčastniť, pošli nám dôvody svojej motivácie v pár vetách na adresu besedova@mladez.sk do piatku, 2. novembra 2018.

Ubytovanie, strava a cestovné do výšky 2. triedy je plne hradené.

Seminár sa koná vďaka podpore Global Education Network Europe a Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.

 

Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2019

Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2019

Ministerstvo kultúry SR zverejňuje v rámci účelu kultúrna aktivita osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Účel poskytnutia dotácie:

Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu kultúrnej aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených
skupín obyvateľstva.

Dotácie v rámci dotačného systému ministerstva sa na účel, ktoré pomenúvajú účel podľa prvej vety, poskytujú v programe Kultúra znevýhodnených skupín.

V rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín ide o tieto podprogramy:

podprogram 2.1 Živá kultúra,
podprogram 2.2 Periodická tlač,
podprogram 2.3 Neperiodická tlač,
podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry osôb so zdravotným postihnutím.

 

Viac informácií TU.

Zdroj: VSSR