Ročenky RmS

Ročenky RmS

Publikačnú činnosť Rady mládeže Slovenska opätovne naštartovala séria Ročeniek, v ktorých dokumentujeme činnosť sektora, členských organizácií, ako aj kancelárie ako výkonnej zložky tejto platformy. Dočítate sa tu o všetkom, čo charakterizovalo prácu organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou na Slovensku od roku 2014 až po súčasnosť. Kým prvá Ročenka z roku 2014 mapovala širšie spektrum organizácií aj mimo platformy, od roku 2015 je zameraná predovšetkým na prezentáciu členských organizácií RmS. Od roku 2016 je formát Ročenky zároveň využívaný ako priestor pre Výročnú správu RmS.

Príprava a tlač Ročeniek bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Výročná správa 2017

Ročenka práce s mládežou 2016

Ročenka Rady mládeže Slovenska vychádza po tretíkrát a v novom formáte. Na viac ako 70 stranách prezentujeme činnosť 19 členských a pozorovateľských organizácií, ktoré pracujú s deťmi a mládežou na Slovensku. Súčasťou publikácie sú aj články o výstupoch a zisteniach hlavných projektov Rady mládeže Slovenska: správa o činnosti za rok 2016, dopady práce s mládežou, kvalita práce s deťmi a mládežou a štruktúrovaný dialóg. Podstatnú časť tvorí aj prezentácia aktivít Rady mládeže Slovenska a jej členských organizácií, spôsob rozvoja členov a systém vzdelávania dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou.

Ročenka práce s mládežou 2015

Ročenka práce s mládežou 2014

  Ročenka 2014 na stiahnutie (pdf).

Európska komisia hľadá 200 mladých a kreatívnych ľudí, ktorí by pomohli rozprúdiť diskusiu o budúcnosti EÚ

Európska komisia hľadá 200 mladých a kreatívnych ľudí, ktorí by pomohli rozprúdiť diskusiu o budúcnosti EÚ

Európska komisia hľadá 200 mladých a kreatívnych ľudí, ktorí by pomohli “rozprúdiť” diskusiu o budúcnosti EÚ.
Ich úlohou majú byť rôzne aktivity – písanie blogov, aktivity na sociálnych médiách, organizácia podujatí a pod. EK záujemcov pozve na 1,5 dňové podujatie a tréning zo strany Európskej komisie a Európskeho parlamentu do Bruselu. 
Popis jednotlivých aktivít a profilu uchádzačiek a uchádzačov nájdete TU.
Informácie o prihlásení na pozíciu TU.
Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Stáž v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť

Stáž v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť

Inštitút SGI je nestranícka, nezisková, mimovládna organizácia, ktorá sa neviaže na žiadnu ideológiu ani politickú stranu. Cieľom Inštitútu SGI je demokratická, otvorená a kvalitne spravovaná spoločnosť založená na spolupráci a sebareflexii, umožňujúca slobodné napĺňanie potenciálu každého človeka. 

Požiadavky 

Hľadáme stážistku/tu, ktorú by sme zapojili do výskumu politík sociálnej inklúzie. Konkrétna téma, ktorou sa stážistka/ta bude zaoberať sa bude týkať buď opatrení druhošancového vzdelávania, alebo predškolského vzdelávania marginalizovaných skupín (podľa potreby a osobných preferencií stážistky/tu). Konkrétna téma a plán stáže budú upresnené neskôr.

 • Štúdium verejnej politiky, politológie, sociológie, ekonómie alebo iných príbuzných odborov na magisterskej alebo bakalárskej úrovni
 • Aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom (min. B2)
 • Záujem o analýzu verejných politík v oblasti vzdelávania a zamestnanosti
 • Záujem o tému sociálnej inklúzie, osobitne postavenia znevýhodnených skupín vo vzdelávaní a na trhu práce
 • Pokročilé znalosti v používaní MS Office
 • Ochota pracovať v tíme, ale aj samostatne
 • Pracovné skúsenosti sú vítané, ale nie nutné

Inštitút SGI bude vyberať z kandidátiek/tov odporúčaných organizáciou LEAF na základe CV a motivačného listu v anglickom jazyku. Ukážky písomných vedeckých výstupov v slovenskom alebo anglickom jazyku budú vítané (napríklad seminárna práca, policy brief, op-ed).

Viac informácií TU.

Zdroj: euractiv

Inštitút vzdelávacej politiky: Analytička alebo analytik vzdelávacích politík

Inštitút vzdelávacej politiky: Analytička alebo analytik vzdelávacích politík

Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) je analytickou jednotkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dlhodobým cieľom IVP je formovať tvorbu vzdelávacej politiky ministerstva na základe prenosu najlepších zahraničných skúseností, ale aj unikátnych riešení založených na analýze dostupných domácich a medzinárodných dát. Tento cieľ sa snažíme napĺňať spoluprácou pri tvorbe legislatívnych a strategických materiálov ministerstva, ale tiež iniciovaním a formovaním odbornej debaty vo vybraných oblastiach.

Koho hľadáme? 

Hľadáme samostatných a cieľavedomých tímových hráčov a hráčky, pre ktorých je výzvou nachádzať riešenia komplexných problémov. Okrem toho však očakávame, že budú mať aj odborné zručnosti, či už v oblasti dátovej analýzy a štatistiky alebo kvalitatívneho výskumu.

Náplň práce

 • spolupráca pri tvorbe legislatívnych, strategických a koncepčných materiálov
  ministerstva, vypracovávanie analýz a prognóz,
 • hodnotenie efektívnosti výdavkov, hľadanie zdrojov neefektívnosti a návrh riešení na ich odstránenie, skúmanie vplyvu dopadov regulácií (RIA),
 • spracovanie a analýza relevantných dát z národných a medzinárodných databáz,
 • prenos najlepších skúseností zo zahraničia do materiálov a politík ministerstva,
 • spolupráca so zahraničnými organizáciami na medzinárodných projektoch.

Odborné požiadavky

 • VŠ vzdelanie (preferované oblasti: štatistika, matematika, ekonómia, verejná
  správa, sociálne a humanitné vedy, pedagogika)
 • Skúsenosť s výskumom a analytickou činnosťou alebo spracovaním dát pomocou niektorého zo štatistických programov (R, STATA, SAS, SPSS, SQL)
 • Schopnosť identifikovať problémy, interpretovať údaje a formulovať odporúčania
 • Aktívna znalosť anglického jazyka slovom aj písmom
 • Pokročilá znalosť MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
 • Analytické myslenie, dobrý písomný prejav, komunikatívnosť, zodpovednosť
 • Znalosť slovenského vzdelávacieho systému a politiky, či zahraničných systémov je výhodou

Podmienky

 • Nástupný plat brutto od 1200 EUR, podľa zručností a skúseností uchádzača
 • Nepeňažné benefity zamestnávateľa (možnosť zúčastniť sa zahraničného vzdelávania, interné školenia, príspevok na DDS a iné)

 

Viac informácií TU.

Zdroj: euractiv

Koordinátor/ka a metodik/čka sociálnej práce v rámci sekcie Programy sociálnej integrácie pre Človeka v ohrození

Koordinátor/ka a metodik/čka sociálnej práce v rámci sekcie Programy sociálnej integrácie pre Človeka v ohrození

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Koordinátor/ka a metodik/čka sociálnej práce je zodpovedný/á za:

 • realizáciu a rozvoj kvality sociálnej práce v sociálne vylúčených komunitách v rámci činnosti organizácie
 • metodické vedenie a podporu pre tím sociálnych pracovníkov poskytujúcich služby klientom priamo v teréne
 • prípravu a advokáciu návrhov na zlepšovanie verejných politík v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb
 • sledovanie legislatívy v oblasti sociálnej práce a zabezpečenie súladu činnosti organizácie so zákonnými požiadavkami
 • prípravu, riadenie, financovanie a reporting projektov
 • rozvoj vzťahov a spoluprácu medzi jednotlivými komunitnými centrami organizácie a s inými aktérmi na Slovensku (verejná správa, školy, médiá, iné mimovládne organizácie, donori, firmy)

 

Zamestnanecké výhody, benefity

Čo sa vám u nás bude páčiť:

 • vaša práca bude mať zmysel – vďaka Vám budeme schopní lepšie pomáhať konkrétnym ľuďom vymaniť sa z chudoby
 • veľké možnosti na osobnostný a profesionálny rast, možnosti na vzdelávanie v SR i zahraničí,
 • výborný tím jednej z najväčších mimovládnych organizácií na Slovensku, v ktorom je radosť pracovať
 • ochota podporiť vaše nápady tímovou prácou na ich realizácii
 • dobre organizovaná práca, ktorá neskĺzava k prílišnej byrokracii
 • 5 dní dovolenky navyše, možnosť práce z domu, pracovný telefón s možnosťou jeho využívania na súkromné účely, flexibilný pracovný čas, kancelária v centre starého mesta

 

Viac informácií TU.

Zdroj: Človek v ohrození

Komunitné centrum Mareena hľadá stážistky a stážistov

Komunitné centrum Mareena hľadá stážistky a stážistov

Mareena je združenie poskytujúce integračné služby, ktorého základom sú dobrovoľníci pomáhajúci v rôznych častiach Slovenska. Sme mladí a rastieme. Na základe doterajších skúseností postupne rozširuje svoje projekty, prichádza s novými nápadmi pre ich rozvoj a snaží sa o širšiu spoluprácu a prepájanie slovenských aj európskych organizácií s podobným zameraním. 

Momentálne hľadá stážistky a stážistov pre program vzdelávania

Úlohy:

 • asistencia pri zápisoch na kurzy,
 • práca s databázami,
 • zabezpečenie hladkého priebehu kurzov,
 • možnosť spolupodieľať sa na vytváraní ponuky kurzov a workshopov,
 • propagácia kurzov.

 

Požiadavky: 

 • študuješ pedagogiku, spoločenské vedy alebo ti je blízka téma vzdelávania cudzincov,
 • vieš pracovať samostatne ale aj v tíme,
 • si zodpovedný/á,
 • si komunikatívny/a,
 • máš chuť učiť sa a zlepšovať sa v oblasti vzdelávania,
 • ovládaš anglický jazyk,
 • vieš pracovať s tabuľkami aj s ľuďmi.

 

ČO ZÍSKAŠ STÁŽOU V MAREENE:

 • certifikát o absolvovaní stáže a referencie pre tvojho budúceho zamestnávateľa,
 • posilnenie praktických zručností v tvojom odbore,
 • skúsenosti s tým, ako funguje nezisková organizácia,
 • priestor zapojiť sa do rôznych projektov, ktoré v Mareene máme, a zúčastniť sa väčších podujatí, ako je festival [fjúžn] a Dobrý trh,
 • priestor pre tvoje nápady a podporu pri ich realizácii,
 • podporu a mentoring priateľského tímu a podnety inšpiratívneho pracovného prostredia.

 

Viac informácií TU.

Zdroj: euractiv

United World Colleges (UWC) vyhlásil výberové konanie na školské roky 2019/2020 a 2020/2021

United World Colleges (UWC) vyhlásil výberové konanie na školské roky 2019/2020 a 2020/2021

United World Colleges (UWC) je neziskové združenie trinástich medzinárodných škôl, ktorých spoločným cieľom je šírenie internacionalizmu a medzinárodného porozumenia postaveného na myšlienkovom základe nemeckého pedagóga Kurta Hahna. Interakcia študentov zo širokého spektra národností, vierovyznaní, kultúrnych a politických zázemí je popri náročnom akademickom programe International Baccalaureate (IB) a ideále služby komunite základným aspektom UWC vzdelania. Cieľom škôl je vychovávať študentov k tolerancii, globálnemu občianstvu, citlivému prístupu k ľudskej diverzite, osobnej iniciatíve, morálnej integrite a environmentálnemu povedomiu. Školy sa vyznačujú vysokou mierou študentskej iniciatívy vo vedení aktivít, organizovaní podujatí, ale tiež školskej administratíve. Navštevujú ich študenti v preduniverzitnom veku (zvyčajne 15-19 rokov), ktorí prechádzajú výbermi organizovanými národnými komisiami UWC vo viac než 130 krajinách sveta. Cieľom výberov je formou štipendií zabezpečiť dostupnosť vzdelania na UWC školách pre študentov bez ohľadu na ich finančnú situáciu. Väčsina škol pozostáva z 200-300 študentov z približne 80 krajín sveta. Súčasťou hnutia je okrem národných komisií tiež vyše 40 000 absolventov z vyše 181 krajín.

Momentálne UWC vyhlásil výberové konanie na školské roky 2019/2020 a 2020/2021.
Viac o programe sa dočítate TU.

Zdroj: UWC

Nevieme, nemáme, nedá sa, nezáujem! diskusia

Nevieme, nemáme, nedá sa, nezáujem! diskusia

Nadácia otvorenej spoločnosti pozýva na diskusiu Nevieme, nemáme, nedá sa, nezáujem!

Diskusia sa bude konať 3. decembra 2018 od 18:00 do 21:00 v klube pod lampou.

Diskutéri na nej predstavia stav participácie detí a mladých ľudí na Slovensku tak z pohľadu výchovy a vzdelávania, ako aj z pohľadu prístupu detí a mladých ľudí k rozhodovaniu o ich živote. Ukážu nám príklady dobrej a zlej praxe vo vzdelávacom a komunitnom prostredí.

Diskusia o (ne)vytváraní priestoru sebarealizácie a rastu pre deti a mládež.

 • Peter Lenčo – hlavný autor pozičného dokumentu, expert na participáciu
 • Lucia Mikulínová – dobrovoľníčka OSF v rámci programu Otvorené školy a rovesníckeho vzdelávania
 • Karin Popovičová – dobrovoľníčka OSF v rámci programu Otvorené školy a rovesníckeho vzdelávania
 • Juliana Perečinská – riaditeľka mimoriadnej základnej školy v Chminianskych Jakubovanoch
 • Lenka Balkovičová – primátorka mesta Zvolen – mesta oceneného značkou Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom
  Moderuje Ján Orlovský, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti

  V rámci projektu podporeného OP: Efektívna verejná správa, práve finalizujeme Pozičný dokument na tému: Participácia detí a mladých ľudí na Slovensku. A pri tej príležitosti by sme vás radi pozvali na verejnú debatu na tému: NEVIEME, NEMÁME, NEDÁ SA, NEZÁUJEM – alebo Participácia detí a mladých ľudí na Slovensku.

  Aktivita je súčasťou projektu „Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže“ realizovaného vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

 

Event na FB. 

Zdroj: Nadácia otvorenej spoločnosti

Výzva Fondu na podporu národnostných menšín na rok 2019

Výzva Fondu na podporu národnostných menšín na rok 2019

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre bulharskú, českú, chorvátsku, moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.

Táto výzva sa vyhlasuje pre rómsku národnostnú menšinu na predkladanie žiadostí o dotáciu a štipendium pre oprávnených žiadateľov.

Táto výzva sa vyhlasuje pre bulharskú, českú, chorvátsku, moravskú, nemeckú, poľskú, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu na predkladanie žiadostí o dotáciu a štipendium pre oprávnených žiadateľov.

Viac informácií TU.

Zdroj: Kultminor

 

Konferencia Kyborgovia z detskej izby

Konferencia Kyborgovia z detskej izby

Nadácia detí Slovenska pozýva na konferenciu o deťoch a mladých ľuďoch s technológiami a bez predsudkov. Bez vyvolávania paniky otvoria diskusiu o tom, ako môžu byť technológie mladým ľuďom užitočné, aké príležitosti a výzvy prinášajú, ako vnímajú technológie mladí a dospelí a ako premostiť tieto zdanlivo nezlúčiteľné svety.

Spíkri sa budú pohybovať v rozpätí od technologických mágov po ľudí, ktorí technológie nevyužívajú, ale predsa k nim majú čo povedať. Tento výber sľubuje pestrý dialóg a podporí hlavnú myšlienku konferencie:

“Aby technológie deťom a mladým ľuďom pomáhali, musia byť v ich životoch zmysluplne prepojené s reálnym svetom” 

Témy:

 • GameCraft – gamifikácia vo vyučovaní (Ján Kožlej)
 • Netechnológie (Martin Tóčik)
 • Učenie je malina… PI:) (Rastislav Očenáš)
 • Hry vo vzdelávaní (Silvester Buček)
 • Príjemne rozšírená realita (Nela Očenášová)

Na konferenciu je potrebné vopred sa prihlásiť cez tento odkaz. 

Viac informácií TU.

Zdroj: Nadácia detí Slovenska

 

Nezisková nadácia Indícia: Event & office manažérka alebo manažér

Nezisková nadácia Indícia: Event & office manažérka alebo manažér

Indícia je nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na slovenských školách. Ich cieľom je poskytnúť priestor na zdieľanie skúseností a sieťovanie, ukázať príklady dobrej praxe, vzdelávať a poskytovať motiváciu a inšpiráciu. Indícia organizuje odborné školenia, semináre a tematicky zamerané konferencie. Ich snahou je krajina s kvalitným výchovno-vzdelávacím systémom, ktorý zmysluplne pripravuje mladých ľudí na uplatnenie sa v reálnom živote, poskytuje im pestré zážitky a podnety na vlastné objavovanie sveta. Krajina, v ktorej žiaci, študenti aj učitelia chodia do školy radi. ň

Informácie o pozícii: 

• Zodpovednosť za plánovanie, organizovanie a realizovanie školení a konferencií.
• Vyhľadávanie vhodných miest na realizáciu týchto podujatí.
• Uzatváranie objednávok a zmlúv s externými dodávateľmi, vyjednávanie zmluvných podmienok.
• Komunikácia s účastníkmi podujatia, ich prihlasovanie a špecifické požiadavky.
• Sledovanie čerpania stanoveného rozpočtu.
• Kontrolovanie a koordinovanie činností externých dodávateľov.
• Vyhodnocovanie úspešnosti realizovaných podujatí, analyzovanie nedostatkov a navrhovanie opatrení na ich odstránenie.
• Administratívna a organizačná podpora vedenia Indície a projektových manažérov
• Plánovanie, koordinácia stretnutí, riadenie kalendára, uvádzanie návštev
• Samostatná denná e-mailová, telefonická komunikácia a spolupráca s ostatnými členmi tímu ako aj s externými partnermi spoločnosti.
• Zabezpečenie chodu kancelárie (objednávanie kancelárskych potrieb, občerstvenia a pod.)
• Evidencia pridelených mobilných telefónov, notebookov, kľúčov, atď.
• Príležitostný predaj tovaru a práca s hotovosťou

 

Viac informácií TU.

Zdroj: Profesia

 

 

Pracovníčka alebo pracovník s mládežou a rodinami pre Mládež ulice

Pracovníčka alebo pracovník s mládežou a rodinami pre Mládež ulice

Mládež ulice sa venuje poskytovaniu služieb pre deti, mládež, rodiny a komunity s cieľom ich podpory v náročných obdobiach a zároveň rozvoju existujúceho potenciálu. 

Do svojho tímu hľadajú pracovníčku alebo pracovníka s mládežou a rodinami

Základné pracovné činnosti:
• Výkon priamej práce s klientom
– v existujúcich lokalitách
– v nových lokalitách v rámci Bratislavského samosprávneho kraja (depistáž, kontaktovanie nových klientov)
– všetky činnosti sociálnej práce: poradenstvo, sprevádzanie, krízová intervencia, vedenie spisovej dokumentácie a pod.
• Kontaktovanie a spolupráca so samosprávami a ÚPSVaR pri riešení životných situácii klientov
• Organizovanie komunitných podujatí, napĺňanie cieľov organizácie a jej projektov

Viac informácií TU.

Zdroj: Profesia