Podpora mládežníckych organizácií dosiahla ďalšie minimum (blog RmS)

Podpora mládežníckych organizácií dosiahla ďalšie minimum (blog RmS)

Všetci sa dnes zhodnú na tom, že neformálne metódy a hodnotové vzdelávanie sú kľúčovými chýbajúcimi prvkami v našom vzdelávaní. Napriek deklaráciám sa však tento postoj nijak v realite neprejavuje. Trend je skôr opačný.

Slovenské školstvo je v posledných mesiacoch v centre verejnej diskusie viac ako kedykoľvek predtým. Vyrojilo sa obrovské množstvo rôznorodých názorov o tom, čo mu je, prečo nefunguje, a ako ho treba meniť. V roztrieštenej diskusii však existujú dva pevné body:

1) Zdá sa, že všetci dnes súhlasia s tým, že naše vzdelávanie je príliš formálne. Preferuje memorovanie na úkor tvorivého myslenia, rozvíjania mäkkých zručností či prepájania poznatkov.

2) Po výsledkoch minuloročných parlamentných volieb je zrejmým a všeobecne prijímaným faktom, že občianske vzdelávanie u nás nefunguje. Vieme, že je nutné hľadať spôsoby, ako so žiakmi a študentmi otvárať spoločenské a hodnotové témy. Teraz to naše školstvo nezvláda.

Vyriešiť tieto dva neduhy je mimoriadne náročné. Vo vzduchu visia komplexné reformné návrhy (tzv. „Učiace sa Slovensko“) aj izolované nesystémové opatrenia (povinná návšteva Osvienčimu, viac hodín dejepisu). Nikto si však nerobí ilúzie, že by k vyriešeniu problémov došlo okamžite. Aj najväčší optimisti hovoria o postupných pozitívnych zmenách v horizonte desiatok rokov.

Kým sa problémy s príliš formálnym vzdelávaním a slabou výchovou k hodnotám nevyriešia celoplošne, je v najlepšom záujme štátu podporovať aktivity, ktoré tieto neduhy školstva aspoň čiastočne zmierňujú. V tomto smere mládežnícke organizácie vykonávajú presne tú prácu, ktorú potrebujeme. Otvárajú s mladými ľuďmi spoločenské a hodnotové témy, vzdelávajú ich a učia ich zručnostiam, ktoré im dnes v škole nikto nedá. Tieto aktivity vypĺňajú dôležitú medzeru v štátnom vzdelávaní práve v oblastiach, ktoré sú širokým konsenzom považované za najviac problematické.

Mládežníckych organizácií dnes existuje pestrá ponuka: celosvetovo pôsobiace (slovenskýmaďarský skauting), špecificky slovenské (Fénix), kresťanské (eRko) a mnohé ďalšie. Štátom dotované celoslovenské mládežnícke organizácie dnes združujú 75 393 mladých ľudí.  Všetky ponúkajú typ osobnostného rozvoja, ktorý je v rámci slovenského vzdelávania unikátny.

Mládežnícke organizácie sú často úspešné tam, kde školy nestačia. Ich členovia sú preukázateľne tolerantnejší, pociťujú väčšiu zodpovednosť za spoločnosť okolo seba a učia sa svoje poznatky prepájať a využívať v praxi. Jednou z priorít štátnej vzdelávacej politiky by preto mala byť všemožná podpora týchto organizácií: aby sa mohli rozvíjať, prijímať nových členov a pracovať s nimi čoraz kvalitnejšie.

Realita je však frustrujúco iná:

–        Systém podpory aktivít mimo vyučovania je vychýlený na úkor občianskeho a hodnotového vzdelávania. Na hodnotové vzdelávanie a prácu s mládežou je vyčlenených 0,86% z objemu peňazí na podporu aktivít mimo vyučovania (1,6 mil.€ z 187,4 mil. € v roku 2014). Štát uprednostňuje umelecké a záujmové vzdelávanie.

–        Až 91% zdrojov na vzdelávanie mimo vyučovania smeruje na 5-15 ročných (najmä na školské kluby detí – „družiny,“ CVČ či ZUŠ, ktoré primárne využíva táto veková skupina). Rozvoj a podpora aktivít pre mládež 15+ sú značne podhodnotené.

–        Podpora práce s mládežou a mládežníckych organizácií má navyše klesajúci trend. Dotácie na aktivity organizácií prispievajúcich k hodnotovému a osobnostnému rozvoju mládeže klesli za posledných desať rokov o 16 % (z 1 963 065€ v roku 2008 na 1 656 418 € v roku 2017).

–        Keďže však zároveň narástol počet členov mládežníckych organizácií, štátna podpora na jedného člena klesla ešte výraznejšie. Kým v roku 2008 bola priemerná podpora na člena 38,89€, v roku 2017 to bolo už len 21,97€ – pokles o 44%.

Ak by štát podporoval mládežnícke organizácie v rovnakej miere (zachoval priemernú dotáciu na člena) ako v roku 2008, musel by navýšiť iba program PODPORA o vyše milión Eur (na 2 932 034€ z dnešnej úrovne 1 656 418 € ). A to len na dorovnanie úrovne z minulosti (!), mimo deklarovanej špeciálnej podpory neformálneho a hodnotového vzdelávania, o ktorej dnes často počujeme z úst politikov.

Pokles podpory zo strany štátu tlačí organizácie do prepúšťania metodikov a obmedzovania ďalších nákladov. Mnohé organizácie ako prvé opustili najdrahšie a najrizikovejšie aktivity,  najmä pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a mladých ľudí, na ktorých sa zameriavajú extrémisti. To je vývoj, ktorým v konečnom dôsledku utrpíme všetci.

Vieme, že situáciu nezlepší len väčšia štátna dotácia a napíšeme o tom viac v nasledujúcich blogoch. Dostali sme sa však do stavu, keď mládežnícky sektor potrebuje navýšenie zdrojov, aby sa po desiatich rokoch škrtania mohol nadýchnuť. Keď sa to “nestihlo” v roku 2016, tak veríme, že do konca tohto roka Ministerstvo školstva nájde ochotu na navýšenie – vzhľadom na jeho celkový rozpočet vlastne nepatrné. Inak ich vyhlásenia o podpore neformálneho a hodnotového vzdelávania nie je možné brať vážne.

Matej Cíbik

Prezident Andrej Kiska navštívi v Keni aj projekty Dobrej noviny

Prezident Andrej Kiska navštívi v Keni aj projekty Dobrej noviny

V nedeľu 12. februára 2017 odletel slovenský  prezident Andrej Kiska v sprievode delegácie vybraných novinárov, podnikateľov a zástupcov slovenských mimovládnych organizácií na historicky 1. návštevu Kene.

Pozvanie doprevádzať prezidenta dostal aj riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík: “Som veľmi rád, že pán prezident navštívi aj projekty, ktoré v Keni podporuje Dobrá novina. Túto návštevu ako aj každoročné prijatie koledníkov Dobrej noviny vnímam ako znak vďaky a ocenenia pre všetkých, ktorí na tomto veľkom diele spolupracujú a všetkých, ktorí na Dobrú novinu prispievajú. Spolu takto pomáhame tisícom detí, ktorí žijú v vo veľmi ťažkých pomeroch extrémnej chudoby.”

Ponuku pripojiť sa do oficiálnej delegácie prijal aj 27-ročný Benson Kioko Kiamba, pre ktorého to bude vôbec prvá cesta domov po 4 rokoch strávených na Slovensku. Benson vyrastal so svojimi 4 bratmi a 3 sestrami v jednom z najchudobnejších slumov Nairobi, v Mukuru. Jeho školu St. Mary’s Viwandani v tom čase podporovala Dobrá novina, a tak sme sa s Bensonom spoznali. Po maturitných skúškach sa Benson s podporou riaditeľky školy úspešne uchádzal o vládne štipendium na štúdium medicíny na Slovensku. Začiatky boli podľa Bensonových slov náročné, najmä slovenský jazyk a odlišná kuchyňa. Postupom času si však zvykol, neustále sa zdokonaľuje v jazyku a už mu chutí naša kuchyňa (teda okrem bryndzových halušiek). Popri štúdiu si nájde čas aj na občasnú brigádu, aby si privyrobil pre seba alebo pre rodinu v Keni. Po ukončení štúdiu by sa rád vrátil domov a pomáhal núdznym a chorým.

Počas návštevy, ktorá potrvá do štvrtka 16. februára 2017, má prezident na programe viaceré stretnutia, aktuálne informácie z návštevy slovenskej delegácie môžeš priebežne sledovať na Fb Dobrá novina. Pôvodný článok sa nachádza tu.

Tradičnú kolednícku akciu organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 250 mestách a obciach na celom Slovensku.

Zdroj: Dobrá novina

 

Nájdi odvahu meniť Slovensko a pridaj sa k Teach for Slovakia

Nájdi odvahu meniť Slovensko a pridaj sa k Teach for Slovakia

“Hľadá sa tridsiatka statočných do exkluzívneho rozvojového programu pre mladých lídrov, budeš jedným z nich?”

Ešte niekoľko dni ostáva záujemcom na prihlásenie sa do programu Teach for Slovakia. Ide o najintenzívnejší program osobnostného a profesionálneho rozvoja na Slovensku, pre ktorý sa hľadá tridsať mladých ľudí, ktorí sa rozhodnú vstúpiť na pracovný trh inými, často oveľa inšpiratívnejšími dvierkami. Stačí sa len odhodlať a prihlásiť sa.

Program Teach for All zastrešuje na celom svete vyše štyridsať organizácií, ktorých cieľom je rozšíriť možnosti vzdelávania pre všetky deti. Na Slovensku od roku 2014 pod hlavičkou Teach for All pôsobí organizácia Teach for Slovakia (TFS). V týchto dňoch sa finalizuje nábor do tretieho ročníka tohto jedinečného programu. Takmer polovica z tridsiatich voľných miest v programe však ešte stále hľadá svojich záujemcov.

Do tretieho ročníka sa do dnešného dňa prihlásilo už viac ako 600 záujemcov. Prvými výberovými kolami prešlo doteraz pätnásť budúcich nádejných učiteľov. „Vyhľadávame aktívnych absolventov vysokých škôl všetkých odborov, u ktorých vidíme potenciál viesť zmeny potrebné na uskutočnenie vízie,“ vysvetľuje Leo Graham Dullaert, ktorý stojí na čele  náborového tímu TFS. „Vybraní uchádzači tvoria veľmi exkluzívnu skupinu ľudí, ktorá je schopná zvládnuť tento náročný program. Práve preto si z kandidátov dôsledne vyberáme,“ dopĺňa Leo, ktorý vo Veľkej Británii absolvoval britskú verziu programu pod názvom Teach First.

Program prináša možnosť stať sa nielen učiteľom na dva roky, ale opäť rozvetvuje svoj balíček výhod. „Teach for Slovakia nie je len edukačný školský program, ktorého víziou je, aby raz každé dieťa malo šancu uspieť. Ide nám tiež významne o líderstvo, rozvoj a dopad na krajinu prostredníctvom vzdelávacieho sektora,“ vysvetľuje Stanislav Boledovič, zakladateľ a CEO TFS. Vyše tristo hodín mentoringu, seminárov a ďalších aktivít, zameraných na osobnostný i profesionálny rozvoj dnes už v etablovanom programe dopĺňajú mnohé možnosti aj po jeho skončení. Absolventi majú možnosť zapojiť sa do Ambasádorského programu, ktorý ich podporuje v práci a sú naďalej súčasťou silnej komunity. „TFS zmenilo život aj mne, dnes sa inak pozerám na svoju budúcnosť. Chcem sa ďalej podieľať na zmenách v našom školstve a túžim, aby školstvo iné aj bolo,“ opisuje svoju skúsenosť Roman Veverka, účastník prvého ročníka, ktorý dnes pôsobí aj ako jeden z mentorov a ambasádorov. Ambasádori, bývalí priami účastníci, už dnes Slovensko ovplyvňujú, a to prostredníctvom nových pracovných zaradení v rámci médií, školstva, vzdelávania, neziskového sektora, či úspešných nadnárodných firiem.

Slovenská republika v minulom roku obsadila tridsiatu pozíciu z tridsiatich troch krajín OECD podľa meraní funkčných zručností, pričom je navyše známe, že na Slovensku dnes existuje vysoká nerovnosť v prístupe ku kvalitnému vzdelaniu. „Aké máme školstvo, tak bude vyzerať aj naša krajina,“ povedal slovenský prezident, Andrej Kiska, ktorý je jedným z najvýznamnejších podporovateľov programu a nad jeho pôsobením prebral už v počiatkoch záštitu. Podľa prezidenta Kisku, je TFSprojektom, ktorý dokáže dať mladým ľuďom nielen úžasné školenia a mentorov, ale dá im nesmierny impulz do života.“ Možnosť zmeniť vďaka programu nielen seba, ale aj svoje okolie a spoločnosť sú najvýznamnejšie dôvody, prečo majú mladí, väčšinou z radov absolventov domácich i zahraničných univerzít, záujem prostredníctvom programu vyučovať na jedenej zo škôl v rozličných znevýhodnených prostrediach po celom Slovensku. Intenzívny dvojročný program poskytuje účastníkom plnohodnotné zamestnanie vrátane finančnej podpory.

Tento projekt je dôkazom, že aj mladí ľudia môžu v školstve dokázať veľa. Záujemcovia sa nestávajú len učiteľmi v školách najmä sociálne znevýhodneného prostredia. Častokrát sa stávajú priateľmi a mentormi detí, a tak priamo na ich rozvoj vplývajú. „Verím, že kvalitné vzdelanie je odpoveďou na problémy, ktoré má naša spoločnosť,“ hovorí Ján Smolka, ktorý prostredníctvom TFS vyučuje v Spišskom Štvrtku.

Pre prihlásenie sa do programu je nutné najneskôr do 15. februára 2017 vyplniť registračný formulár. Vybraní účastníci budú pozvaní na osobné pohovory a následne prejdú tzv. assessment centrom. Do svojej novej práce v roku 2017 nastúpi po celom Slovensku 30 nových účastníkov.

Podrobnejšie informácie nájdeš na oficiálnej stránke programu a samozrejme aj na Facebooku.

Zdroj: Teach for Slovakia

 

 

 

 

Medzinárodná vedecká konferencia Súčasné trendy vzdelávania v mediácii

Medzinárodná vedecká konferencia Súčasné trendy vzdelávania v mediácii

V termíne 7. – 8. apríla 2017 sa v Modre uskutoční v poradí už IV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Súčasné trendy vzdelávania v mediácii.

Cieľom konferencie je:

 • predstaviť rôzne modely vzdelávania mediátorov a ich efektívne využitie v praxi
 • predstaviť využitie vzdelávacích programov o mediácii pre základné, stredné a vysoké školy a ich uvedenie do praxe
 • participácia a podpora projektov cezhraničnej spolupráce pri vzdelávacom procese mediátorov.

Tematické okruhy konferencie:

 • vzdelávanie o mediácii na základných, stredných a vysokých školách
 • vzdelávacie programy o mediácii v rámci Slovenska a v zahraničí
 • cezhraničná spolupráca pri vzdelávacom procese mediátorov
 • zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o mediácii
 • zmeny, ktoré priniesla novela zákona o mediácii účinná od 1.1.2016 do vzdelávania záujemcov o výkon profesie mediátora na Slovensku
 • ďalšie odborné vzdelávanie mediátorov podľa § 10a zákona o mediácii
 • vzdelávacie programy pre zamestnancov štátnych orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v oblasti mediácie ako odbornej metódy
 • školská a rovesnícka mediácia a jej pozitíva na edukáciu deti pri riešení konfliktov
 • prevencia a intervencia pri riešení konfliktov v škole
 • vzdelávacie programy v biznis mediácii

Záverečným výstupom konferencie bude okrem vzájomného obohatenia sa aj recenzovaný zborník príspevkov a monografia z vybraných tém. Podmienkou publikovania je aktívna prezentácia príspevku na konferencii a absolvovanie recenzného konania.

Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislavský samosprávny kraj a mesto Modra. Čestnými hosťami budú Pavol Frešo – predseda, Bsk a Juraj Petrakovič – primátor mesta Modra.

Termín prihlásenia aktívnych účastníkov je najneskôr do 20. februára 2017, pričom okrem prihlášky je potrebné zaslať v tomto termíne aj anotáciu príspevku. Po schválení anotácie je potrebné zaslať príspevok najneskôr do 01.03.2017 na konferenciaams@gmail.com. Termín prihlásenia pasívnych účastníkov je do 25. marca 2017.

Všetky podrobné informácie o podujatí a spôsobe ako sa prihlásiť nájdeš na webovej stránke.

 

 

Rada mládeže Slovenska na zasadnutí OSN

Rada mládeže Slovenska na zasadnutí OSN

Na pôde OSN prebehlo 30. až 31. januára ECOSOC Youth Forum, ktorého témou bola „Úloha mládeže v odstraňovaní chudoby a prinášaní prosperity v meniacom sa svete“. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť tlak na členské štáty OSN pri plnení Cieľov udržateľného rozvoja „Agenda 2030“, ktoré sa týkajú sa mládeže. Radu mládeže Slovenska na tomto podujatí reprezentoval Matej Cíbik.

Hlavnou diskutovanou témou bola chudoba mladých a príležitosti, ktoré majú na osobný rozvoj a získanie dobrej práce.

V tejto téme sa zástupcovia rozvinutých krajín na samostatnom rokovaní jednomyseľne zhodli, že relatívne „bohatstvo“ krajín Severnej Ameriky a EÚ v žiadnom prípade negarantuje mladým ľuďom príležitosti, ktoré by potrebovali.  Preto je nutné neustále vytvárať efektívne nástroje na pomoc mladým, aby získali dostatočnú kvalifikáciu, zručnosti a následne prácu.

Jedným z najzaujímavejších momentov ECOSOC Youth Fora bola prezentácia Juana Carlosa Reyesa, riaditeľa sekcie mládeže v Kolumbii. Ten podrobne popísal, ako séria konzultácií s mládežou bola extrémne dôležitou súčasťou mierového procesu v Kolumbii. Aktivita mladých a ich jasne artikulovaný tlak prispel k dosiahnutiu mierovej dohody s hnutím FARS. Tento príklad jednoznačne ukázal, že mladí ľudia majú potenciál byť pozitívnou silou v politike – ak dostanú príležitosť sa vyjadriť.

Záverečný seminár k projektu “Zmeň seba – zmeníš svet”

Záverečný seminár k projektu “Zmeň seba – zmeníš svet”

“Pomôžme im odhaliť svoj potenciál a dajme im priestor využiť svoj talent. Naučme sa ich viac počúvať a nehovorme za nich

Chcel by si sa dozvedieť ako žijú mladí ľudia v Prievidzi, Poprade, Rožňave, Levoči, Leviciach, Brezne, či Nitre? V Trenčíne sa dňa 17. februára 2017 uskutoční záverečný seminár k projektu Zmeň seba – zmeníš svet (úspešné pokračovanie projektu Za jedno lano – Mladí môžu meniť politiku).

Účastníci na ňom dostanú príležitosť nazrieť do sveta mladých ľudí, vypočuť si ich názory, dozvedieť sa viac o ich potrebách a nápadoch na zmenu. Mladí ľudia budú prezentovať vlastné projekty a iniciatívy, ktoré vznikli na základe lokálnych stretnutí. Na seminári budeme spolu s nimi hľadať priority v jednotlivých opatreniach, ktoré navrhujú.

Záverečná diskusia bude príležitosťou nielen podeliť sa s nimi s vlastnými skúsenosťami, ale zároveň im aj poradiť pri riešení potenciálne vzniknutých problémov. Súčasťou bude aj prekvapenie vo forme vystúpenia viacerých zaujímavých hostí.

Podujatie sa uskutoční na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja17. februára 2017 o desiatej hodine.

Podujatie má vytvorený aj Fb event.

 

 

Prihlás sa na seminár pre mladých lídrov!

Prihlás sa na seminár pre mladých lídrov!

Máš 16 – 26 rokov? Si aktívny/aktívna v mimovládnej organizácii? Zapájaš sa do diania v škole, organizuješ podujatia pre ostatných alebo len cítiš, že byť aktívny má zmysel a chceš sa v tom zlepšovať a spoznať podobných ľudí? Prihlás sa na seminár Rady mládeže Slovenska pre aktívnych mladých ľudí, ktorý ti pomôže rozvinúť svoj potenciál a lepšie sa uplatniť nielen v škole a v práci, ale aj aktívne sa podieľať na občianskom živote a tvorbe politík.

Cieľom seminára je, aby sa účastníci počas troch tréningových víkendov naučili formulovať svoju víziu a ciele, kriticky zhodnotiť informácie, rozvíjať schopnosti v oblasti vedenia a riadenia tímu, plánovať, realizovať a riadiť jednoduché projekty, lepšie sa orientovať vo výkone občianskych práv a ovplyvňovať politiku mládeže – teda posilnili vlastné líderské schopnosti.

Účastníci po absolvovaní všetkých troch víkendov dostanú certifikát Youth Pass, platný v celej Európskej únii, budú mať možnosť zapojiť sa do rôznych projektov a dlhodobo spolupracovať s Radou mládeže Slovenska

Jednotlivé témy víkendových školení na seba nadväzujú, preto je nevyhnutné, aby sa záujemci zúčastnili všetkých troch školení.

Po skončení seminára budete vedieť:

 • formulovať svoju víziu a ciele,

 • prostredníctvom rôznych aktivít zlepšovať sebareflexiu, rozvíjať schopnosti v oblasti vedenia a riadenia tímu,

 • kriticky posúdiť a vyhodnocovať informácie, tvoriť si na veci vlastný názor,

 • lepšie sa orientovať vo výkone občianskych práv a ovplyvňovať politiku mládeže,

 • ovládať argumentačné techniky,

 • narábať s médiami, interpretovať mediálne obsahy a aktívne ich vytvárať,

 • plánovať, realizovať a riadiť jednoduché projekty,

 • orientovať sa v slovenskej aj EÚ legislatíve dotýkajúcej sa problematiky mládeže a práce s mládežou

 • odpovedať na otázky Aký líder chcem byť? Čím vediem ľudí a ako ma vlastne ostatní vnímajú?”,

Úspešní účastníci budú mať po ukončení seminára možnosť:

 • spolupracovať v rámci aktivít Štruktúrovaného dialógu s mládežou, ktorý je organizovaný Európskou komisiou,

 • podieľať sa na tvorbe strategických dokumentov týkajúcich sa politiky mládeže,

 • pôsobiť ako mladý pozorovateľ v Národnej pracovnej skupine pre Štruktúrovaný dialóg na Slovensku,

 • podieľať sa na tvorbe budúcich vzdelávacích projektov Rady mládeže Slovenska.

Kedy?

 1. víkend: 17. februára 2017 (piatok od 17:00) – 19. februára 2017 (nedeľa do 13:00),
 2. víkend od 24. do 26. februára 2017

 3. víkend od 3. do 5. marca 2017

Pripomíname, že od všetkých záujemcov očakávame, že sa zúčastnia všetkých troch víkendov.

Kde?

v Martine

Ako sa prihlásiť?

Seminár je určený pre aktívnych mladých ludí od 16 – 26 rokov, ktorí ktorí majú ambíciu a potenciál byť lídrami v svojom okolí.

Ak ste to práve vy, pošlite životopis a krátky motivačný list na email: petrikovicova@mladez.sk do 31. januára 2017.

Úspešní uchádzači budú informovaní emailom.

 

Projekt Rozhoduj o Európe

Projekt Rozhoduj o Európe

Nový ročník Rozhoduj o Európe je spoločným česko-slovenským projektom, počas ktorého sa uskutoční 14 regionálnych seminárov v České republike a 8 na Slovensku. Každý z regionálnych workshopov bude pozostávať z troch interaktívnych častí:

1. predstavenie EÚ a jej inštitúcií;

2. zjednodušená simulácia inštitúcií EÚ,

3. dialóg s osobami s rozhodovacou právomocou.

Okrem simulácie zasadnutia Rady Európskej únie sa nesie tento ročník v znamení Štruktúrovaného dialógu, počas ktorého budú mať mladí ľudia možnosť diskutovať o rôznych problémoch s osobami s rozhodovacou právomocou (politici, úradníci, či odborníci).

Regionálne semináre sú otvorené študentom všetkých typov stredných škôl. Motivovaní žiaci sa môžu následne prihlásiť na päťdennú simuláciu inštitúcii Európskej únie v Brne a na finálnu  konferenciu v Bratislave.

Hlavným cieľom projektu Rozhoduj o Európe je prispieť k zvýšeniu účasti mladých ľudí na verejnom dianí, najmä s ohľadom na  celoeurópske dianie, a zároveň zapojiť viac mladých ľudí do dialógu o politike a spoločenských otázkach. Rovnako sa usilujeme o dosiahnutie hlbšej informovanosti o fungovaní a kompetenciách inštitúcií Európskej únie, zároveň by sme radi prepojili aktívnych mladých ľudí nielen v rámci regiónu, ale aj v celej Slovenskej a Českej republike.

Projekt je realizovaný EUTIS, o.p.s. v spolupráci s Centrom pre európsku politiku a bol podporený z programu Erasmus +. Partnermi sú Konrad Adenauer Stiftung, Štruktúrovaný dialóg s mládežou, Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a občianske združenie Ad Hoc. Viac informácií o projekte nájdete na http://www.rozhodujoeurope.sk.

Termíny regionálnych seminárov:

26.1 Bratislava
16.2. Trnava
17.2. Nitra
23.2. Trenčín
21.3. Ružomberok
22.3. Zvolen
6.4. Košice
7.4. Prešov
Grantový program “Gesto pre mesto”

Grantový program “Gesto pre mesto”

V programe Gesto pre mesto podporí Raiffeisen banka projekty, ktoré sú prospešné svojmu okoliu a poslúžia na zlepšenie života nás všetkých.

Prioritným zámerom v tomto ročníku je podporiť projekty na zlepšenie okolia žiadateľov v oblasti skvalitnenia prírodného a sociálneho prostredia.

Spomedzi prihlásených projektov v jednotlivých mestách bude v spolupráci s odborníkmi vybratých 5 projektov. O konečnom víťazovi rozhodne verejnosť v online hlasovaní.

Projekty sa prihlasujú prostredníctvom formulára, ostatné potrebné informácie o programe si pozri tu.

Zdroj: Raiffeisen banka

 

Nová verzia portálu Talenthub ponúka možnosť zapojiť sa do mentoringového programu Talent Guide

Nová verzia portálu Talenthub ponúka možnosť zapojiť sa do mentoringového programu Talent Guide

TalentHub je jednou z mnohých iniciatív organizácie LEAF, ktorej hlavým cieľom je rozvoj talentovanej mládeže.

Tento portál si kladie za úlohu pomôcť šikovným žiakom ZŠ a SŠ nájsť zameranie, ktoré ich baví a v ktorom majú najväčší potenciál stať sa úspešným. TalentHub je zároveň platforma, ktorej cieľom je objaviť talentovaných študentov. Tým potom následne slúži ako efektívny nástroj v ich rozvoji. Študenti na ňom môžu nájsť viac ako 600 aktivít, ktoré im pomôžu zistiť, čo ich baví a rozvíjať sa v tom.

Jednou z mnohých súčastí portálu je aj mentoringový program Talent Guide, ktorý prepája talentovaných stredoškolákov s úspešnými vysokoškolákmi a mladými profesionálmi.

Študenti posledných troch ročníkov strednej školy môžu jeho prostredníctvom pracovať s mentorom na oblasti ich záujmu a získať štipendiá na letné programy na kvalitných zahraničných univerzitách ako je napríklad Yale či King’s College London.

Prihlasovanie do TalentGuide je otvorené do 31. januára 2017, pre prihlásenie sa je nutné vyplniť prihlášku v angličtine.

Všetky aktuálne informácie o spomínaných projektoch môžeš okrem stránky sledovať aj na Fb Talenthubu.

 

Zdroj: LEAF