Stáž v PDCS

Stáž v PDCS

PDCS je nezávislá, mimovládna organizácia, ktorá poskytuje profesionálne vzdelávacie, konzultačno-poradenské služby a vydáva publikácie. PDCS pôsobí na Slovensku od roku 1991. Poslaním PDCS je spoluvytvárať a posilňovať demokratickú kultúru, šíriť participatívne prístupy a mechanizmy na dialóg a predchádzať konfliktom v najširšom slova zmysle. Zameriava sa tiež na pomoc v rozvojových programoch a sprostredkovanie kultivovaného dialógu medzi rôznymi záujmovými skupinami. PDCS je súčasťou siete podobných inštitúcií Partners Network v 20 krajinách sveta so sídlom vo Washingtone. 

 

ČO môže stážistka alebo stážista získať:

 • možnosť naučiť sa, ako funguje nezisková organizácia a prispieť k rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku,
 • osobný mentoring pri profesionálnom rozvoji stážistu ako projektového asistenta,
 • možnosť zadarmo sa zúčastňovať vzdelávacích programov (najmä otvorených tréningov), ale aj iných akcií organizovaných PDCS, ako spoločných obedov, lunchseminárov a podobne,
 • možnosť naučiť sa veľa nových vecí od kolegov v PDCS a prispieť svojimi záujmami a know-how do kolektívu,
 • odporúčanie/referencie a potvrdenie o stáži pre budúcich zamestnávateľov.

 

Stážovať je možné na jednom z týchto projektov:

Stáž 1: Stážovanie na konzorciálnom projekte globálneho vzdelávania na slovenských vysokých školách a medzinárodnom projekte: „Build Solid Ground“ (SDG 11: Udržateľné mestá a komunity) 

Stáž 2: Stážovanie na projekte „Piliere občianskej spoločnosti: Zefektívnenie spolupráce občianskeho a štátneho sektora v Albánsku” (*stáž prebieha na Slovensku) 

Stáž 3: Stážovanie – administratívna a organizačná podpora 

Viac informácií TU.

Zdroj: PDCS

Liga za ľudské práva hľadá finančnú a projektovú koordinátorku alebo koordinátora

Liga za ľudské práva hľadá finančnú a projektovú koordinátorku alebo koordinátora

V Lige za ľudské práva hľadajú projektovú a finančnú koordinátorku alebo koordinátora. Bude koordinovať projekty týkajúce sa utečencov, pripravovať ich finančné vyúčtovanie, zabezpečovať, aby sa finančné prostriedky používali správne, realizovať verejné obstarávanie, komunikovať s členkami tímu, zabezpečovať chod kancelárie v Bratislave a na diaľku aj v Košiciach.

Viac informácií TU.

Zdroj: Liga za ľudské práva

YMCA dielňa 2018

YMCA dielňa 2018

YMCA dielňa je otvorené stretnutie nielen pre Ymkárov. Cieľom je stretnúť sa, zdieľať skúsenosti, inšpirovať sa, dozvedieť sa niečo nové pre svoju prax.
Program je možné absolvovať v celku od piatka do soboty, alebo prísť len na jeden deň – hlavnú sobotnú tému.

Program bude prebiehať 9. – 10.11. 2018 v Gran hosteli a v Evanjelickom spolku v Banskej Bystrici.

Hosťkou na YMCA dielni bude aj Katka Čavojská, členka tímu RmS, ktorá predstaví súčasné zistenia a zaujímavosti  nielen zo života mladých ľudí na Slovensku, ale aj z krajín V4, a tiež dostupné výskumy zo sveta. Nosné budú hlavne trávenie voľného času, zapájanie sa do verejného života, postoje mladých ľudí k rôznym otázkam, ich chápanie spoločnosti a svojho miesta v nej, tendencie v zamestnávaní sa, postoju k členstvu a pod. v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami.

Viac informácií TU.

Zdroj: YMCA

Prevencia rodovo podmieneného násilia v práci s mládežou

Prevencia rodovo podmieneného násilia v práci s mládežou

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže rozširuje oblasti svojich ľudskoprávnych tréningov, preto pripravila vzdelávanie Prevencia rodovo podmieneného násilia v práci s mládežou.

Pri práci s mládežou môžu často deti prejavovať vyššiu dôveru k dospelým v kontexte neformálneho vzdelávania ako k autoritám v inštitucionalizovanom vzdelávaco-výchovnom procese, obzvlášť pri citlivých témach akou je rodovo podmienené násilie. Máme jedinečnú pozíciu v tom, ako môžeme do neformálneho vzdelávania zapracovať rodovo citlivý prístup a podporiť tak posilňovanie takých hodnôt a prejavov správania u chlapcov a dievčat, ktoré sú pre prevenciu rodovo podmieneného násilia kľúčové.

Vzdelávanie má tri časti (tri víkendy), aby bolo možné s témou pracovať do hĺbky a poskytnúť dostatočný priestor pre otázky, názory a skúsenosti.

Termíny jednotlivých častí sú nasledovné:

 • 1. časť: 5. – 7. októbra 2018
 • 2. časť: 23. – 25. novembra 2018
 • 3. časť: 14. – 16. decembra 2018

Miestom konania je Penzión Kýčera v Oščadnici.

Školiteľky: Adriana Mesochoritisová, Paula Jójárt

Viac informácií TU.

Zdroj: IUVENTA

Hľadáme dvoch dobrovoľníkov na podujatie Štruktúrovaný dialóg: Od teórie k praxi

Hľadáme dvoch dobrovoľníkov na podujatie Štruktúrovaný dialóg: Od teórie k praxi

Do nášho tímu RmS hľadáme dobrovoľníčku alebo dobrovoľníka, ktorí nám pomôže koordinovať stretnutie Národnej úrovne Štruktúrovaného dialógu. 

Stretnutia sa budú konať 26. a 27. septembra v priestoroch mládežníckeho hubu na Štúrovej 3 a v Zichyho paláci.

 • 26. september je zameraný na prezentáciu výsledkov mladým delegátom, ktorí prídu z celého Slovenska. Výsledky aktuálneho cyklu budeme reflektovať v slovenskom kontexte – v tento deň potrebujeme dobrovoľníka od 12:00 do 18:00.
 • 27. september sa bude stretnutie konať v priestoroch Zichyho paláca aj s politickými činiteľmi, ktorým budú prezentované nápady na implementáciu výsledkov z aktuálneho cyklu – tu potrebujeme dobrovoľníkov od 8:00 do 12:00.

Úlohou dobrovoľníkov bude koordinácia stretnutia a pomoc pri úlohách ako vítanie a usádzanie hostí, rozmiestnenie priestoru, koordinácia mladých delegátov, dohľad nad zoznamom hostí a iné.

Dobrovoľníci dostanú šancu vyskúšať si, aké je koordinovať veľké stretnutie k európskemu projektu na národnej úrovni. Stretnú sa s ďalšími aktívnymi mladými ľuďmi a politickými činiteľmi a nahliadnu do práce kancelárie RmS. 

V prípade záujmu sa nám prosím ozvite čím skôr na mailovú adresu besedova@mladez.sk

Tešíme sa na spoluprácu.

 

Štruktúrovaný dialóg: Od teórie k praxi

Štruktúrovaný dialóg: Od teórie k praxi

Rada mládeže Slovenska organizuje stretnutie k výsledkom VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu na Slovensku. Stretnutia organizujeme pod názvom Štruktúrovaný dialóg: Od teórie k praxi.  

Cieľom týchto stretnutí je predstaviť výsledky aktuálneho cyklu na národnej úrovni. Stretnutie sa bude odohrávať dva dni, konkrétne v dátumoch 26. a 27. september.

 • 26. september je zameraný na prezentáciu výsledkov mladým delegátom, ktorí prídu z celého Slovenska. Výsledky aktuálneho cyklu budeme reflektovať v slovenskom kontexte
 • 27. september sa bude stretnutie konať v priestoroch Zichyho paláca aj s politickými činiteľmi, ktorým budú prezentované nápady na implementáciu výsledkov z aktuálneho cyklu.

Na podujatiach radi privítame mladých aktívnych ľudí, ak máte záujem zúčastniť sa, prosím ozvite sa nám najneskôr 20. septembra na adresu besedova@mladez.sk

 

 

Prihlasovanie na desiaty ročník Mediálnej školy je spustené

Prihlasovanie na desiaty ročník Mediálnej školy je spustené

Mediálna škola už po desiatykrát prijíma do svojich radov všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti médií. Tento dvojročný cyklus neformálneho vzdelávania v oblasti médií sprostredkuje Laura, združenie mladých. Vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Projekt Mediálna škola zahŕňa v sebe štyri kurzy v rozmedzí dvoch rokov z rôznych oblastí médií. V prvom ročníku je pre záujemcov pripravený kurz o písanej žurnalistike pod názvom VIDÍM, v ktorom sa mladí mediálnici dozvedia viac o písaní správy, na jar na kurze ŽIJEM sa zase posunú bližšie do tajov fotografie. Druháci sa čo-to podučia tvorbe v grafickom prostredí na kurze TVORÍM a na záverečnom absolventskom kurze DÁVAM zavŕšia svoje mediálne štúdiá tvorbou krátkeho videa.

Každý kurz zastrešujú organizátori z mediálneho tímu a profesionálni lektori priamo z praxe – novinári, fotografi, grafici a či kameramani. Registračný poplatok je 40€ za kurz a zahŕňa v sebe náklady na ubytovanie, stravu, materiál a lektorov. Samotné kurzy sa budú odohrávať na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline a sú určené študentom stredných a vysokých škôl.

 

Termíny kurzov:

VIDÍM (žurnalistika) 23.-25.november 2018

TVORÍM (grafika) 9. -11.november 2018

ŽIJEM (fotografia) 3.-5.máj 2019

DÁVAM (video) 10.-12.máj 2019

Viac informácií TU.

Zdroj: Laura, združenie mladých

Festival sociálnych inovácií

Festival sociálnych inovácií

Hovorí sa, že nositeľmi sociálnych inovácií a sociálneho podnikania sú u nás predovšetkým mimovládne organizácie. Je to naozaj tak? Odpoveď na túto, ale aj mnohé ďalšie otázky, sa dozviete na Festivale sociálnych inovácií.

Čo sa na festivale dozviete? 

 • Čo sú to vlastne sociálne inovácie a sociálne podnikanie? Kedy vznikli a prečo sú pre nás dôležité?
 • Návod pre neziskovky, ktoré chcú začať so sociálnym podnikaním
 • Tipy pre neziskovky, ktoré už začali so sociálnym podnikaním, ale chcú diverzifikovať svoje zdroje
 • Sú súčasťou sociálnych inovácií aj systémové zmeny?
 • Aké zmeny priniesol nový zákon o sociálnom podnikaní?
 • Aký je vzťah verejného sektora so sociálnymi inováciami a sociálnym podnikaním na Slovensku?

 

Viac informácií TU.

Zdroj: Nadácia Pontis

Slovenská klimatická iniciatíva hľadá projektovú manažérku alebo projektového manažéra

Slovenská klimatická iniciatíva hľadá projektovú manažérku alebo projektového manažéra

Slovenská klimatická iniciatíva (SKI) je neformálne združenie niekoľkých právnických osôb, ktorých cieľom je ovplyvňovanie legislatívy v oblasti energetickej hospodárnosti budov, podporu obnoviteľných zdrojov energie, kvalita ovzdušia, zmenu klímy a iné. Cieľom SKI je spoločne presadzovať energetickú transformáciu Slovenska. SKI je vo fáze vzniku, úlohou projektového/ej manažéra/ky budú aktivity, ktoré povedú k vytvoreniu potrebnej personálnej kapacity a koordinácii činnosti medzi členskými združeniami. 
Požiadavky:
• Vysokoškolské vzdelanie humanitného alebo technického smeru
• Skúsenosti s koordináciou / vedením projektov
• Anglický jazyk plynule slovom aj písmom
• Povedomie v oblasti legislatívy OZE, energetickej hospodárnosti a energetickej efektívnosti, princípov trvalej udržateľnosti je výhodou
• Komunikačné zručnosti, schopnosť presvedčivo hovoriť na verejnosti
• Schopnosť samostatnej práce a spolupráce v tíme
Viac informácií TU.
Zdroj: Profesia
Workshop: tvorba videí a iného digitálneho obsahu

Workshop: tvorba videí a iného digitálneho obsahu

Bronco n.o. ponúka pracovníčkam a pracovníkom v neziskovom sektore možnosť získať základy a rozvinúť kvalitu a tým aj dopad a efektivitu ich vizuálnej online komunikácie. Počas tréningu sa tiež naučia ako prispôsobiť tie najsilnejšie príbehy obrazovke (videu). 

Čo bude obsahom školenia:
– audiovizuálny a komunikačný tréning zdarma,
– prednášky, workshopy a supervíziu na prácu pod vedením profesionálnych filmárov z kreatívneho štúdia Cukru production,
– základy multimediálnej tvorby a produkcie videí – naučíte sa, aké nástroje používať, ako si nájsť tému a sformulovať svoj príbeh do mediálne šíriteľnej podoby (dvaja vybraní účastníci workshopu získajú v roku 2019 nakrútenie videa o svojej organizácii profesionálnou videoagentúrou zdarma),
– účasť na profesionálnom „pitch fóre“ (buď ako „pitcher“ alebo ako hosť) s možnosťou získať nové kontakty a mediálny priestor pre svoje aktivity a činnosť,
– skvelú príležitosť pre medzinárodné sieťovanie,
– životnú skúsenosť.

Dátum workshopov (2 x 2 dni):
–  23. 11. – 24. 11. 2018 (piatok – sobota)
– 30. 11. – 1. 12. 2018 (piatok – sobota)

Náklady:
Účasť na workshope je zdarma a tiež sa postaráme o občerstvenie a kávu počas tréningu.

Výber:
Na základe osobných pohovorov, prípadne pohovorov cez Skype bude vybraných 10 účastníčok a účastníkov.

Prihlasovací formulár TU. 

Viac informácií TU.

Zdroj: Bronco, n.o.