13. Valné zhromaždenie Združenia detí a mládeže NODAM

13. Valné zhromaždenie Združenia detí a mládeže NODAM

V dňoch 17. – 19. marca 2017 sa v priestoroch Dopravnej akadémie v Trenčíne uskutočnilo 13. Valné zhromaždenie Združenia detí a mládeže NODAM – najvyššieho orgánu združenia.

Jeho obsahom bolo schválenie Správy o činnosti združenia za rok 2016, Plánu činnosti na roky 2017 – 2018, Vyúčtovania dotácie z MŠ VVaS SR za rok 2016 a iných dôležitých dokumentov. Okrem toho 30 mladých ľudí – zástupcov dvanástich stredísk NODAMu na Slovensku pri tvorivých aktivitách a prezentáciách našlo nové inšpirácie a podnety pre prácu s deťmi a mládežou. Zaujímavé bolo vystúpenie predsedníčky strediska Nitra, ktorá sa venuje marginalizovanej skupine Rómov na pravidelných stretnutiach. Valné zhromaždenie združenia NODAM si vytýčilo plány do budúcnosti a v spontánnej a neformálnej atmosfére si mladí ľudia vzájomne vymieňali skúsenosti.

Svoje miesto počas spoločného stretnutia tu mali relaxačné aktivity, prechádzka na trenčiansky hrad a spoločné hry. Združenie detí a mládeže NODAM chce prispieť svojím skromným podielom k budovaniu a formácii detí a mládeže v prostrediach, kde pôsobia jeho členovia a ponúkajú širokú škálu voľno-časových akcií pre miestne komunity.

Viac informácií o činnosti združenia nájdete na ich domovskej stránke.

Zdroj: Združenie detí a mládeže NODAM

Prihlasovanie na INEX workcampy je už spustené

Prihlasovanie na INEX workcampy je už spustené

Spoznať nové krajiny, rozšíriť si obzory, získať cenné skúsenosti, ale aj stretnúť množstvo nových inšpiratívnych mladých ľudí z celého sveta, vylepšiť si angličtinu a popritom pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú?

Áno to všetko sa dá zvládnuť veľmi jednoducho. Organizácia INEX Slovakia práve spustila na svojej webovej stránke možnosť prihlasovať sa na medzinárodné dobrovoľnícke tábory tzv. workcampy.

Ich ponuka je, ako už býva dobrým zvykom naozaj pestrá, tak dlho neváhaj a vyber si pre seba ten ideálny čím skôr, pretože sa veľmi rýchlo plnia dobrovoľníkmi z celého sveta.

Širokú paletu ponúkaných možností nájdeš v odkaze.

Zdroj: INEX Slovakia

Online prihlasovanie na LEAF Academy sa končí 15. marca 2017

Online prihlasovanie na LEAF Academy sa končí 15. marca 2017

“Úlohou medzinárodnej strednej školy LEAF Academy je pripraviť študentov prostredníctvom medzinárodne uznávaných Advanced Placement (AP) kurzov nielen na štúdium na prestížnych svetových univerzitách, ale aj ale aj na reálny život a prípadné vlastné projekty.”

V LEAF Academy veria, že každý si zaslúži dostať príležitosť, preto máš možnosť uchádzať sa o štipendium až do výšky 98% z výšky školného. Zvoliť si môžeš medzi dvoj alebo štvorročným študijným programom.

V prípade záujmu o štúdium je nutné prihlásiť sa najneskôr do 15. marca 2017, tu sa nachádza online prihláška.

Podrobnejšie a priebežne aktualizované informácie môžeš sledovať na domovskej stránke a samozrejme aj na facebooku.

Zdroj: LEAF Academy

Výzva na pomoc – “SPOLU PRE KEŇU”

Výzva na pomoc – “SPOLU PRE KEŇU”

Štyri slovenské mimovládne organizácie, ADRA, eRko – Dobrá novina, Nadácia Integra a Savio, sa rozhodli spoločne pomôcť obyvateľom Kene, ktorých postihlo veľké sucho. Vyhlásili preto výzvu na pomoc s názvom SPOLU PRE KEŇU.

Výzva prichádza len niekoľko dní po tom, ako Keňu navštívil prezident SR Andrej Kiska ako prvý slovenský prezident v histórii našej krajiny a po tom, ako kenská vláda vyhlásila kvôli mimoriadnemu suchu stav humanitárnej krízy.

Prispieť na pomoc Keni možno darom prostredníctvom darovacích stránok jednotlivých organizácií, v čase od 23. februára do 9. marca 2017.

Aktuálna situácia v Keni

Vo februári 2017 kenská vláda v dôsledku pretrvávajúceho sucha vyhlásila humanitárnu krízu v 23 postihnutých oblastiach zo 47. Počet ľudí bez dostatočného prístupu k jedlu sa zdvojnásobil z 1,3 milióna v auguste 2016 na 2,7 miliónov vo februári 2017. Takmer 357 300 detí, tehotných a dojčiacich žien trpí podvýživou. Vynechanie krátkeho obdobia dažďov, ktoré koncom roka 2016 neprišli, dnes núti ľudí prekonávať za vodou oveľa dlhšie vzdialenosti. V niektorých oblastiach musia kvôli vode prejsť až trikrát dlhšiu. Napríklad v Turkane, severozápadnom regióne krajiny, im predtým stačilo prejsť približne osem kilometrov, dnes aj viac než 20. Sucho v krajine vedie aj k strate dobytka, čo sa zvlášť dotýka komunít, ktoré od neho závisia. Oblasti ako je už spomínaná Turkana, ale aj ďalšie oblasti ako Marsabit, Samburu a Mandera, hlásia vysoké počty uhynutých zvierat. Podľa UNICEF v dôsledku sucha prestalo takmer 175-tisíc detí navštevovať školy a predškolské zariadenia. Mnohé rodiny musia pristúpiť k radikálnym riešeniam. Aby situáciu zvládli, musia vynechávať jedlo, alebo sa oň delia so svojimi zvieratami. Mnohí hľadajú iné pracovné príležitosti mimo poľnohospodárstva, predávajú svoj majetok vrátane zvierat, len aby si vedeli zabezpečiť jedlo.

Ako bude pomoc vyzerať?

Vyzbierané finančné prostriedky budú slúžiť na nasledovné:

 • zabezpečenie prístupu k vode pre komunity a zvieratá cez opravy studní a vodných zdrojov
 • dodanie zásobníkov vody zdravotným strediskám, ktoré sa nachádzajú v oblastiach vážne postihnutých suchom a sú bez vodného zdroja
 • poskytnutie jedla pre podvyživené deti predškolského veku vo vzdelávacích a zdravotníckych zariadeniach

Kto bude humanitárnu pomoc realizovať?

Humanitárnu pomoc obetiam sucha bude z vyzbieraných finančných prostriedkov realizovať Caritas Lodwar, prípadne ďalšie overené partnerské organizácie z regiónu severnej Kene. Caritas Lodwar dlhodobo úzko spolupracuje s Dobrou novinou, zodpovedá za rozvojové a humanitárne aktivity Katolíckej diecézy Lodwar v kenskej Turkane. Diecéza, ktorá pokrýva celú administratívnu oblasť Turkany s rozlohou 77-tisíc kilometrov štvorcových, má viac ako 53-ročné skúsenosti so zmierňovaním dopadov sucha na obyvateľov regiónu. Caritas Lodwar má dva odborné vodné tímy, ktorých úlohou je údržba a oprava vodných čerpadiel, ale aj inštalácia nových vodných zdrojov s dôrazom na čerpadlá na veterný a solárny pohon. Taktiež mobilizujú a školia komunity, aby sa priučili malým opravám čerpadiel, hygiene a finančne sa podieľali na údržbe svojho vodného zdroja. Diecéza už niekoľko rokov spolupracuje s rozvojovým programom Dobrá novina slovenskej mimovládnej organizácie eRko.

Oblasť humanitárnej intervencie

Turkana patrí medzi púštne a polopúštne územia s odhadovaným počtom obyvateľov 1 256 162 ľudí. Je jednou z najchudobnejších oblastí Kene. Viac ako 90 percent obyvateľov Turkany žije pod hranicou chudoby. Drsné podmienky okolia, odľahlosť, biedna infraštruktúra a zlý prístup k základným službám ešte viac prehlbujú chudobu. Turkana je oblasťou náchylnou na suchá, ktoré sú čoraz dlhšie. Dažde sú čoraz zriedkavejšie, nepravidelnejšie a až polovica ročného úhrnu (100 – 350 mm) spadne v priebehu 2-3 dní. Keďže rok 2016 nepriniesol takmer žiadne dažde, už začiatkom roku 2017 vyhlásila národná a miestna vláda, že súčasná situácia v oblasti je alarmujúca. Súčasná priemerná vzdialenosť, ktorú musia prejsť k vodnému zdroju ľudia, ktorí pestujú ovocie a zeleninu a chovajú zvieratá, je 15 kilometrov. Pastieri musia prejsť niekedy až 28 kilometrov a vzdialenosti sa zväčšujú. Nedostatkom vody narastajú aj konflikty medzi miestnymi komunitami o vodné zdroje, v dôsledku ktorých prestávajú deti navštevovať školy.

Kontakt a bližšie informácie:

Marián Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny, e-mail: maros@erko.sk

Tu sa nachádza domovská stránka výzvy.

Zdroj: eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

 

Poľské predsedníctvo skupiny V4 mobilizuje mládež pre ľudské práva online

Poľské predsedníctvo skupiny V4 mobilizuje mládež pre ľudské práva online

V dňoch 21. – 24. februára 2017 sa vo Varšave uskutočnil seminár Young people for human rights, ktorý okrem štátov V4 zapojil aj krajiny Východného partnerstva. Slovenská republika ako iniciátor podpisu Memoranda o spolupráci v oblasti mládeže medzi ministerstvami krajín V4 a Východného partnerstva hosťovala v roku 2016 aj Eastern Partnership Youth Conference, ktorej výstupy a opatrenia boli prezentované počas seminára vo Varšave. Delegácia Slovenskej republiky pozostávala zo zástupcov Odboru mládeže MŠVVaŠ SR, Rady mládeže Slovenska, Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a predstaviteľov slovenského výboru kampane Bez nenávisti.

Práve podpisom memoranda sa v roku 2015 odštartoval proces užšej kooperácie v oblasti mládeže, ktorej prvý dvojročný akčný plán bol vyhodnotený ako úspešne splnený. Spoločné aktivity boli tvorené konferenciami, mládežníckymi stretnutiami, grantovou schémou pre mikroprojekty, lokálnymi iniciatívami občianskej angažovanosti a spoluprácou s DG NEAR a DG EAC Európskej komisie. Výstupom seminára boli spoločné odporúčania v oblasti participácie mládeže na živote spoločnosti a boji proti radikalizácii a extrémizmu.

Dôležitým rozmerom seminára bolo prepojenie s kampaňou Rady Európy Bez nenávisti na internete, najmä prostredníctvom využitia manuálu Bookmarks a novo vydanej príručky WE CAN – manual on counter-narratives. Ako vyvstávajúcu potrebu účastníci identifikovali vytvorenie alternatívnych naratívov ľudských práv, ktoré vytlačia hoaxy, dezinformácie a cielené útoky na zraniteľné skupiny.

Od 1. júla 2017 preberie predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine Maďarská republika, ktorá bude pokračovať v prehlbovaní východnej dimenzie partnerstva v oblasti mládeže.

Pôvodný článok sa nachádza v odkaze.

 

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Otvorenie novej pobočky AIESEC na Žilinskej univerzite

Otvorenie novej pobočky AIESEC na Žilinskej univerzite

Tento semester prichádza do Žiliny študentská organizácia AIESEC, ktorá v rámci svojej činnosti rozvíja novú generáciu lídrov a spája ich s podnikmi a mimovládnymi organizáciami. Mladým ľuďom ponúka možnosť získať praktické skúsenosti ešte počas štúdia.

Práve v súčasnej dobe sa chystá založenie novej pobočky organizácie v Žiline. Hľadajú sa pre ňu šikovní mladí ľudia, ktorí budú ochotní pomôcť s jej rozbehom a etablovaním sa.

V prípade záujmu získaš jedinečnú možnosť naučiť sa pracovať v tíme alebo tím viesť, zároveň dostaneš príležitosť vyskúšať si prácu v oblasti marketingu, ľudských zdrojov, starostlivosti o zákazníkov a v ďalších oblastiach. K ďalším výhodám patrí možnosť pravidelného vzdelávania sa formou účasti na konferenciách a interaktívnych seminároch.

Viac informácii je v odkaze na webovej stránke organizácie.

Zdroj: AIESEC Slovakia

Staň sa lektorkou/om v krúžkoch pre deti

Staň sa lektorkou/om v krúžkoch pre deti

Spoločnosť Krúžky v škole je lídrom v poskytovaní záujmovej činnosti v Bratislave a blízkom okolí. Organizuje záujmové krúžky priamo v materských a základných školách.

Vo svojom rastúcom pracovnom tíme radi kedykoľvek privítajú záujemcov o vedenie krúžkov v oblastiach:

 • aerobik, hip-hop a moderný tanec
 • záchranári a prvá pomoc
 • vedecký a elektrotechnický krúžok
 • počítače a internet
 • varenie s deťmi
 • angličtina a konverzácie pre najmenších
 • florbal, športové hry
 • a iné

Od uchádzačov sa očakáva skúsenosť s vedením detí, ochota a nadšenie pre prácu s deťmi, spoľahlivosť a schopnosť zvládať jednoduché administratívne úkony, odbornosť a skúsenosti vo svojom predmete, trestná bezúhonnosť, kreativita, prirodzená autorita a priateľský prístup k deťom.

Ide o zamestnanecký pomer na dohodu o vykonaní práce, nie je potrebný vlastný živnostenský list.

V prípade záujmu pošli svoj motivačný list spolu s CV  na lektori@kruzkyvskole.eu.

Podrobnosti o ponuke sú tu.

Zdroj: Krúžky v škole, o.z.

 

 

 

Podpora mládežníckych organizácií dosiahla ďalšie minimum (blog RmS)

Podpora mládežníckych organizácií dosiahla ďalšie minimum (blog RmS)

Všetci sa dnes zhodnú na tom, že neformálne metódy a hodnotové vzdelávanie sú kľúčovými chýbajúcimi prvkami v našom vzdelávaní. Napriek deklaráciám sa však tento postoj nijak v realite neprejavuje. Trend je skôr opačný.

Slovenské školstvo je v posledných mesiacoch v centre verejnej diskusie viac ako kedykoľvek predtým. Vyrojilo sa obrovské množstvo rôznorodých názorov o tom, čo mu je, prečo nefunguje, a ako ho treba meniť. V roztrieštenej diskusii však existujú dva pevné body:

1) Zdá sa, že všetci dnes súhlasia s tým, že naše vzdelávanie je príliš formálne. Preferuje memorovanie na úkor tvorivého myslenia, rozvíjania mäkkých zručností či prepájania poznatkov.

2) Po výsledkoch minuloročných parlamentných volieb je zrejmým a všeobecne prijímaným faktom, že občianske vzdelávanie u nás nefunguje. Vieme, že je nutné hľadať spôsoby, ako so žiakmi a študentmi otvárať spoločenské a hodnotové témy. Teraz to naše školstvo nezvláda.

Vyriešiť tieto dva neduhy je mimoriadne náročné. Vo vzduchu visia komplexné reformné návrhy (tzv. „Učiace sa Slovensko“) aj izolované nesystémové opatrenia (povinná návšteva Osvienčimu, viac hodín dejepisu). Nikto si však nerobí ilúzie, že by k vyriešeniu problémov došlo okamžite. Aj najväčší optimisti hovoria o postupných pozitívnych zmenách v horizonte desiatok rokov.

Kým sa problémy s príliš formálnym vzdelávaním a slabou výchovou k hodnotám nevyriešia celoplošne, je v najlepšom záujme štátu podporovať aktivity, ktoré tieto neduhy školstva aspoň čiastočne zmierňujú. V tomto smere mládežnícke organizácie vykonávajú presne tú prácu, ktorú potrebujeme. Otvárajú s mladými ľuďmi spoločenské a hodnotové témy, vzdelávajú ich a učia ich zručnostiam, ktoré im dnes v škole nikto nedá. Tieto aktivity vypĺňajú dôležitú medzeru v štátnom vzdelávaní práve v oblastiach, ktoré sú širokým konsenzom považované za najviac problematické.

Mládežníckych organizácií dnes existuje pestrá ponuka: celosvetovo pôsobiace (slovenskýmaďarský skauting), špecificky slovenské (Fénix), kresťanské (eRko) a mnohé ďalšie. Štátom dotované celoslovenské mládežnícke organizácie dnes združujú 75 393 mladých ľudí.  Všetky ponúkajú typ osobnostného rozvoja, ktorý je v rámci slovenského vzdelávania unikátny.

Mládežnícke organizácie sú často úspešné tam, kde školy nestačia. Ich členovia sú preukázateľne tolerantnejší, pociťujú väčšiu zodpovednosť za spoločnosť okolo seba a učia sa svoje poznatky prepájať a využívať v praxi. Jednou z priorít štátnej vzdelávacej politiky by preto mala byť všemožná podpora týchto organizácií: aby sa mohli rozvíjať, prijímať nových členov a pracovať s nimi čoraz kvalitnejšie.

Realita je však frustrujúco iná:

–        Systém podpory aktivít mimo vyučovania je vychýlený na úkor občianskeho a hodnotového vzdelávania. Na hodnotové vzdelávanie a prácu s mládežou je vyčlenených 0,86% z objemu peňazí na podporu aktivít mimo vyučovania (1,6 mil.€ z 187,4 mil. € v roku 2014). Štát uprednostňuje umelecké a záujmové vzdelávanie.

–        Až 91% zdrojov na vzdelávanie mimo vyučovania smeruje na 5-15 ročných (najmä na školské kluby detí – „družiny,“ CVČ či ZUŠ, ktoré primárne využíva táto veková skupina). Rozvoj a podpora aktivít pre mládež 15+ sú značne podhodnotené.

–        Podpora práce s mládežou a mládežníckych organizácií má navyše klesajúci trend. Dotácie na aktivity organizácií prispievajúcich k hodnotovému a osobnostnému rozvoju mládeže klesli za posledných desať rokov o 16 % (z 1 963 065€ v roku 2008 na 1 656 418 € v roku 2017).

–        Keďže však zároveň narástol počet členov mládežníckych organizácií, štátna podpora na jedného člena klesla ešte výraznejšie. Kým v roku 2008 bola priemerná podpora na člena 38,89€, v roku 2017 to bolo už len 21,97€ – pokles o 44%.

Ak by štát podporoval mládežnícke organizácie v rovnakej miere (zachoval priemernú dotáciu na člena) ako v roku 2008, musel by navýšiť iba program PODPORA o vyše milión Eur (na 2 932 034€ z dnešnej úrovne 1 656 418 € ). A to len na dorovnanie úrovne z minulosti (!), mimo deklarovanej špeciálnej podpory neformálneho a hodnotového vzdelávania, o ktorej dnes často počujeme z úst politikov.

Pokles podpory zo strany štátu tlačí organizácie do prepúšťania metodikov a obmedzovania ďalších nákladov. Mnohé organizácie ako prvé opustili najdrahšie a najrizikovejšie aktivity,  najmä pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a mladých ľudí, na ktorých sa zameriavajú extrémisti. To je vývoj, ktorým v konečnom dôsledku utrpíme všetci.

Vieme, že situáciu nezlepší len väčšia štátna dotácia a napíšeme o tom viac v nasledujúcich blogoch. Dostali sme sa však do stavu, keď mládežnícky sektor potrebuje navýšenie zdrojov, aby sa po desiatich rokoch škrtania mohol nadýchnuť. Keď sa to “nestihlo” v roku 2016, tak veríme, že do konca tohto roka Ministerstvo školstva nájde ochotu na navýšenie – vzhľadom na jeho celkový rozpočet vlastne nepatrné. Inak ich vyhlásenia o podpore neformálneho a hodnotového vzdelávania nie je možné brať vážne.

Matej Cíbik

Prezident Andrej Kiska navštívi v Keni aj projekty Dobrej noviny

Prezident Andrej Kiska navštívi v Keni aj projekty Dobrej noviny

V nedeľu 12. februára 2017 odletel slovenský  prezident Andrej Kiska v sprievode delegácie vybraných novinárov, podnikateľov a zástupcov slovenských mimovládnych organizácií na historicky 1. návštevu Kene.

Pozvanie doprevádzať prezidenta dostal aj riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík: “Som veľmi rád, že pán prezident navštívi aj projekty, ktoré v Keni podporuje Dobrá novina. Túto návštevu ako aj každoročné prijatie koledníkov Dobrej noviny vnímam ako znak vďaky a ocenenia pre všetkých, ktorí na tomto veľkom diele spolupracujú a všetkých, ktorí na Dobrú novinu prispievajú. Spolu takto pomáhame tisícom detí, ktorí žijú v vo veľmi ťažkých pomeroch extrémnej chudoby.”

Ponuku pripojiť sa do oficiálnej delegácie prijal aj 27-ročný Benson Kioko Kiamba, pre ktorého to bude vôbec prvá cesta domov po 4 rokoch strávených na Slovensku. Benson vyrastal so svojimi 4 bratmi a 3 sestrami v jednom z najchudobnejších slumov Nairobi, v Mukuru. Jeho školu St. Mary’s Viwandani v tom čase podporovala Dobrá novina, a tak sme sa s Bensonom spoznali. Po maturitných skúškach sa Benson s podporou riaditeľky školy úspešne uchádzal o vládne štipendium na štúdium medicíny na Slovensku. Začiatky boli podľa Bensonových slov náročné, najmä slovenský jazyk a odlišná kuchyňa. Postupom času si však zvykol, neustále sa zdokonaľuje v jazyku a už mu chutí naša kuchyňa (teda okrem bryndzových halušiek). Popri štúdiu si nájde čas aj na občasnú brigádu, aby si privyrobil pre seba alebo pre rodinu v Keni. Po ukončení štúdiu by sa rád vrátil domov a pomáhal núdznym a chorým.

Počas návštevy, ktorá potrvá do štvrtka 16. februára 2017, má prezident na programe viaceré stretnutia, aktuálne informácie z návštevy slovenskej delegácie môžeš priebežne sledovať na Fb Dobrá novina. Pôvodný článok sa nachádza tu.

Tradičnú kolednícku akciu organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 250 mestách a obciach na celom Slovensku.

Zdroj: Dobrá novina

 

Nájdi odvahu meniť Slovensko a pridaj sa k Teach for Slovakia

Nájdi odvahu meniť Slovensko a pridaj sa k Teach for Slovakia

“Hľadá sa tridsiatka statočných do exkluzívneho rozvojového programu pre mladých lídrov, budeš jedným z nich?”

Ešte niekoľko dni ostáva záujemcom na prihlásenie sa do programu Teach for Slovakia. Ide o najintenzívnejší program osobnostného a profesionálneho rozvoja na Slovensku, pre ktorý sa hľadá tridsať mladých ľudí, ktorí sa rozhodnú vstúpiť na pracovný trh inými, často oveľa inšpiratívnejšími dvierkami. Stačí sa len odhodlať a prihlásiť sa.

Program Teach for All zastrešuje na celom svete vyše štyridsať organizácií, ktorých cieľom je rozšíriť možnosti vzdelávania pre všetky deti. Na Slovensku od roku 2014 pod hlavičkou Teach for All pôsobí organizácia Teach for Slovakia (TFS). V týchto dňoch sa finalizuje nábor do tretieho ročníka tohto jedinečného programu. Takmer polovica z tridsiatich voľných miest v programe však ešte stále hľadá svojich záujemcov.

Do tretieho ročníka sa do dnešného dňa prihlásilo už viac ako 600 záujemcov. Prvými výberovými kolami prešlo doteraz pätnásť budúcich nádejných učiteľov. „Vyhľadávame aktívnych absolventov vysokých škôl všetkých odborov, u ktorých vidíme potenciál viesť zmeny potrebné na uskutočnenie vízie,“ vysvetľuje Leo Graham Dullaert, ktorý stojí na čele  náborového tímu TFS. „Vybraní uchádzači tvoria veľmi exkluzívnu skupinu ľudí, ktorá je schopná zvládnuť tento náročný program. Práve preto si z kandidátov dôsledne vyberáme,“ dopĺňa Leo, ktorý vo Veľkej Británii absolvoval britskú verziu programu pod názvom Teach First.

Program prináša možnosť stať sa nielen učiteľom na dva roky, ale opäť rozvetvuje svoj balíček výhod. „Teach for Slovakia nie je len edukačný školský program, ktorého víziou je, aby raz každé dieťa malo šancu uspieť. Ide nám tiež významne o líderstvo, rozvoj a dopad na krajinu prostredníctvom vzdelávacieho sektora,“ vysvetľuje Stanislav Boledovič, zakladateľ a CEO TFS. Vyše tristo hodín mentoringu, seminárov a ďalších aktivít, zameraných na osobnostný i profesionálny rozvoj dnes už v etablovanom programe dopĺňajú mnohé možnosti aj po jeho skončení. Absolventi majú možnosť zapojiť sa do Ambasádorského programu, ktorý ich podporuje v práci a sú naďalej súčasťou silnej komunity. „TFS zmenilo život aj mne, dnes sa inak pozerám na svoju budúcnosť. Chcem sa ďalej podieľať na zmenách v našom školstve a túžim, aby školstvo iné aj bolo,“ opisuje svoju skúsenosť Roman Veverka, účastník prvého ročníka, ktorý dnes pôsobí aj ako jeden z mentorov a ambasádorov. Ambasádori, bývalí priami účastníci, už dnes Slovensko ovplyvňujú, a to prostredníctvom nových pracovných zaradení v rámci médií, školstva, vzdelávania, neziskového sektora, či úspešných nadnárodných firiem.

Slovenská republika v minulom roku obsadila tridsiatu pozíciu z tridsiatich troch krajín OECD podľa meraní funkčných zručností, pričom je navyše známe, že na Slovensku dnes existuje vysoká nerovnosť v prístupe ku kvalitnému vzdelaniu. „Aké máme školstvo, tak bude vyzerať aj naša krajina,“ povedal slovenský prezident, Andrej Kiska, ktorý je jedným z najvýznamnejších podporovateľov programu a nad jeho pôsobením prebral už v počiatkoch záštitu. Podľa prezidenta Kisku, je TFSprojektom, ktorý dokáže dať mladým ľuďom nielen úžasné školenia a mentorov, ale dá im nesmierny impulz do života.“ Možnosť zmeniť vďaka programu nielen seba, ale aj svoje okolie a spoločnosť sú najvýznamnejšie dôvody, prečo majú mladí, väčšinou z radov absolventov domácich i zahraničných univerzít, záujem prostredníctvom programu vyučovať na jedenej zo škôl v rozličných znevýhodnených prostrediach po celom Slovensku. Intenzívny dvojročný program poskytuje účastníkom plnohodnotné zamestnanie vrátane finančnej podpory.

Tento projekt je dôkazom, že aj mladí ľudia môžu v školstve dokázať veľa. Záujemcovia sa nestávajú len učiteľmi v školách najmä sociálne znevýhodneného prostredia. Častokrát sa stávajú priateľmi a mentormi detí, a tak priamo na ich rozvoj vplývajú. „Verím, že kvalitné vzdelanie je odpoveďou na problémy, ktoré má naša spoločnosť,“ hovorí Ján Smolka, ktorý prostredníctvom TFS vyučuje v Spišskom Štvrtku.

Pre prihlásenie sa do programu je nutné najneskôr do 15. februára 2017 vyplniť registračný formulár. Vybraní účastníci budú pozvaní na osobné pohovory a následne prejdú tzv. assessment centrom. Do svojej novej práce v roku 2017 nastúpi po celom Slovensku 30 nových účastníkov.

Podrobnejšie informácie nájdeš na oficiálnej stránke programu a samozrejme aj na Facebooku.

Zdroj: Teach for Slovakia