Čo sa deje v kancelárii RmS

Čo sa deje v kancelárii RmS

Opäť sa ozývame s novými správami o tom, čo robí tím RmS-ky posledné dni a týždne.

Včera, 12.2. sme robili pracovné raňajky pre novinárov, na ktorých sme odprezentovali prieskum o mladých ľuďoch a médiách. Viac o prieskume sa môžete dočítať napríklad TU. Dnes sa táto téma objavila napríklad aj na titulke Denníka N  a naša výskumníčka Katka a koordinátor Michal dávajú jeden rozhovor za druhým. Dnes sa v našej kancelári vystriedali už dva štáby. Všetky rozhovory budeme postupne zverejňovať na našom Facebooku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes sa konal prvý klub riaditeľov v roku 2019. Jeho témou bol “deepwork” a viedla Mirka Duránková. Deepworkovanie, alebo sústredené hlboké pracovanie sa vraj považuje za superschopnosť 21. storočia.

Okrem toho intenzívne pripravujeme semináre pre mladých lídrov v Košiciach, Trnave a Banskej Bystrici. Komunikujeme s lektormi, snažíme sa nájsť čo najkrajšie priestory a pripravujeme program.

Máme otvorenú aj výzvu pre mládežníckych delegátov, ešte do 17. februára je čas sa prihlasovať. Na túto tému vyšiel aj rozhovor s našim bývalým mládežníckym delegátom Michalom Patim.

Mladí a médiá

Mladí a médiá

V Rade mládeže Slovenska sme robili prieskum o mladých a médiách.

Zistili sme, že veľa mladým ľuďom chýba mediálna gramotnosť.
Najčastejšie získavajú informácie najmä z blogov. Alternatívnym médiám verí vyše tretina. 
Po blogoch čerpajú informácie z tlačených médií na internete (80 %) a tretím najčastejším zdrojom informácií sú pre mladých príspevky na sociálnych sieťach (83 %). Iba 16 % mladých si získané informácie overuje vždy aj z iných zdrojov.
Viac sa dočítate v tlačovej správe TU alebo v prezentácii.

Okrúhle stoly k inklúzii v práci s mládežou

Okrúhle stoly k inklúzii v práci s mládežou

Chcete sa dozvedieť praktické informácie o inklúzii? Chcete zistiť, ako môžete do svojej činnosti zakomponovať prvky, ktoré znížia bariéry pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením k tomu, aby sa mohli zapojiť do Vašich aktivít? Ste organizácia, ktorá sa učí a je založená na hodnotách príležitostí pre všetkých? Ste mladí ľudia, ktorí majú záujem o to ako obohatiť svoje okolie vlastnými aktivitami? Máte skúsenosti v práci s mladými ľuďmi s rôznymi typmi zdravotného znevýhodnenia, a máte záujem sa o nepodeliť?

Cieľom stretnutí je identifikovať možnosti a postupy, ktoré otvoria mladým ľudom so zdravotným znevýhodnením prístup a možnosti bezproblémového zapojenia sa do aktivít pre mládež v rôznych oblastiach života, záujmovej činnosti, participácii, dobrovoľníctva a podobne. Vo svojej praxi si bežné organizácie, pracujúce s mladými ľuďmi, často neuvedomia, že hoci sa cítia byť otvorení pre všetkých mladých ľudí, môžu existovať praktické prekážky, ktoré mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením bránia sa do týchto aktivít zapojiť. Projekt sa preto zameria na praktické kroky, ako urobiť aktivity pre mládež naozaj inkluzívnymi.

Okrúhly stôl sa realizuje v rámci projektu CESTY K INKLÚZII II – NÁSTROJE PRE INKLUZÍVNE AKTIVITY realizovaného OZ A Centrum v  rámci programu Priority mládežníckej politiky spravovaného Iuventou, v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva v Bratislave. Okrúhle stoly sa uskutočnia vo všetkých krajoch na Slovensku.

Výstupom projektu bude praktická príručka pre organizácie, pracujúce s mládežou, ktorá bude obsahovať zoznam krokov a tipov ako urobiť podujatia a aktivity prístupnými pre mladých ľudí s  rôznymi typmi zdravotného znevýhodnenia, či už telesného, zmyslového alebo a problémami v oblasti učenia či duševného zdravia.

Program okrúhleho stola:

 • úvod, predstavenie projektu
 • pár slov o inklúzii – definovanie východísk – Viera Hincová, A Centrum, autorka a garantka projektu
 • práca v malých skupinách: definovanie vonkajších a vnútorných bariér v práci s mládežou so ZP – facilitátori
 • prestávka na obed
 • práca v malých skupinách: definovanie nástrojov na prekonávanie bariér
 • zhrnutie a záver, ďalšie kroky

Okrúhle stoly sú určené členom a predstaviteľom mládežníckych organizácií v regióne, členom študentských parlamentov, študentom, mladým ľuďom,predstaviteľom samospráv, členom a odbornícikom z organizácií pracujúcich so zdravotne znevýhodnenou mládežou telesne a zmyslovo postihnutými, s chronickými ochoreniami, intelektovým znevýhodnením, vývinovými poruchami, poruchami učenia a správania, pracovníkom s mládežou , vychovávateľom, pedagógom, školiteľom a dobrovoľníkom.

Uskutočnia sa v nasledovných termínoch a mestách:

Zdroj: A – Centrum

Hľadáme delegátky a delegátov, ktorí budú prezentovať mladých v zahraničí

Hľadáme delegátky a delegátov, ktorí budú prezentovať mladých v zahraničí

Chceš byť hlasom mladých ľudí zo Slovenska a prezentovať ich na konferenciách v Európe?
Teraz máš jedinečnú príležitosť stať sa mládežníckym delegátom.

Rada mládeže Slovenska, ako koordinátor Národnej pracovnej skupiny pre EÚ dialóg s mládežou (Štruktúrovaný dialóg), hľadá:

 • 1 delegáta alebo delegátku, ktorý/á je členom mládežníckej organizácie a zúčastní sa všetkých troch konferencií,
 • 1 delegáta alebo delegátku, ktorý/á nie je členom žiadnej mládežníckej organizácie a zúčastní sa všetkých konferencií,
 • 3 delegátov alebo delegátky, ktorí sa zúčastnia jednej konferencie.

 

Tvojou úlohou bude:

 • spolupracovať s Radou mládeže Slovenska na príprave podkladov na konferencie,
 • zaujímať sa o problémy a výzvy, ktorým mladí ľudia na Slovensku čelia,
 • prezentovať názory mladých ľudí na Slovensku na konferenciách EÚ dialógu s mládežou,
 • aktívne sa podieľať na tvorbe politík pre mládež na konferenciách EÚ dialógu s mládežou,
 • prezentovať výsledky konferencií Národnej pracovnej skupine.  

 

Konferencie Európskeho dialógu s mládežou sa uskutočnia v:

 1. Bukurešti (od 25. do 28. marca 2019)
 2. Helsinkách (od 1. do 3. júla 2019)
 3. Chorvátsku (v prvom polroku 2020)

 

Prečo sa prihlásiť:

 • získaš skúsenosti s prezentovaním svojich myšlienok,
 • budeš hlasom mladých ľudí na Slovensku,
 • môžeš prispieť k pozitívnej zmene verejných politík týkajúcich sa mládeže,
 • zažiješ atmosféru medzinárodných konferencií v príjemnom mladom kolektíve,  
 • pozícia je neplatená, no cestovné, ubytovanie a strava na konferenciách sú hradené.

 

Ako sa prihlásiť?

Životopis a krátky motivačný list v angličtine o tom, prečo chceš byť delegátom a o akú pozíciu máš záujem (stály/ rotujúci delegát, príp. ktoré z ponúkaných termínov konferencií), pošli na adresu besedova@mladez.sk najneskôr do 17.2.2019.

 

Vybraných uchádzačov a uchádzačky pozveme na osobný pohovor.

Efektívna verejná správa

Efektívna verejná správa

Hlavným zámerom projektu s názvom „Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže“ je zlepšiť verejné politiky prostredníctvom posilnenia participácie detí a mladých ľudí. Projekt rieši ich nedostatočnú účasť a zapájanie sa do vecí verejných, ktoré chápeme ako kľúčové pre ich budúce zapájanie sa do verejného života.
V spolupráci s deťmi a mladými ľuďmi chceme vypracovať zodpovedajúcu dokumentáciu, predstavujúcu teoretický základ práce v oblasti participácie mladých ľudí, ale aj analyzovať už existujúce dokumenty a pripraviť relevantných dospelých ľudí na prácu s mládežou. Projekt sa bude snažiť aj o propagáciu a zatraktívnenie participácie prostredníctvom príkladov úspešných mládežníckych iniciatív a aktivít, a tým o zvýšenie záujmu mladých ľudí o zapojenie do školskej samosprávy a neskôr do života občianskej spoločnosti.

Tento projekt pripravujeme v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Inštitútom pre aktívne občianstvo.

Viac informácií TU.

Znenie memoranda o regionálnej spolupráci v oblasti práce s mládežou v BSK nájdete TU.
Memorandum je určené organizáciám pracujúcim s mládežou, ktoré sa chcú pridať do regionálnej platformy.

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Platforma mimovládnych organizácií

Platforma mimovládnych organizácií

Rada mládeže Slovenska realizuje tento projekt ako partner organizácií VIA IURIS a Centra pre filantropiu. Cieľom je vytvoriť priestor pre mimovládne neziskové organizácie, aby zdieľali svoje skúsenosti a problémy v oblasti komunikácie s verejnosťou a politickými partnermi pri tvorbe verejných politík voči občianskemu sektoru. Realizácia prebieha počas roka 2019 až do júna 2020.

Projekt bol podporený Civitates – philanthropic initiative for democracy and solidarity in Europe.

 

Napísali sme príručku o online participácii

Napísali sme príručku o online participácii

Nástroje online participácie a ich príklady zo Slovenska je názov príručky, v ktorej predstavujeme možnosti online participácie.

Cieľom tejto publikácie bolo priblížiť možnosti online participácie na Slovensku. Taktiež by mala slúžiť pracovníkom s mládežou v neformálnom vzdelávaní a tiež učiteľom na stredných školách, ktorí môžu svojich žiakov oboznámiť s možnosťami zapájať sa do vecí verejných aj z pohodlia ich obývačky.

Prelistovať si ju môžete nižšie, na stiahnutie TU.

Publikácia bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Konferencia Politika mládeže tu a teraz!

Konferencia Politika mládeže tu a teraz!

Konferencia sa konala v Galérii Umelka 26.11.2018.
V troch paneloch sa diskutovalo o postojoch a potrebách dnešných mladých ľudí, o legislatíve, ktorá môže napomôcť rozvoju detí a mládeže a možnom rozvoji celého mládežníckeho sektora. 

Súčasťou konferencie bolo zverejnenie výsledkov participatívneho procesu, ktorý Rada mládeže Slovenska (RmS) v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti uskutočnila v júni 2018 v Banskej Bystrici, Bratislave, Prešove a Trnave ako aj iných výskumov realizovaných RmS.
Mládežnícky sektor na Slovensku potrebuje výrazné zmeny, aby sa prostredie formujúce deti a mládež, dostalo na úroveň, ktorá dokáže čo najväčšiemu množstvu z nich poskytnúť prostredie prijatia a stimulácie pre ďalší rozvoj.

Tu si môžete prelistovať prezentácie z konferencie.

Prieskum o volebných preferenciách prvovoličov

Prieskum o volebných preferenciách prvovoličov

V novembri 2018 sme realizovali prieskum o volebných preferenciách prvovoličov.

Jednou z otázok prieskumu bolo, ako by mladí volili, keby sa parlamentné voľky konali následujúci týždeň. Ak by sa teda parlamentné voľby konali koncom novembra 2018, mladí by najviac hlasov odovzdali extrémistom. Z unikátneho prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra Focus vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov vyplýva, že mladá generácia nenachádza na súčasnej politickej scéne odpoveď. 

Tlačovú správu k prieskumu si môžete prečítať TU.

Bližšie informácie o výsledkoch prieskumu si môžete prelistovať tu.

Infografika k výsledkom prieskumu na stiahnutie TU.

Na túto tému diskutoval aj náš Michal Považan pre .týždeň
 

Taktiež diskutoval v Rádiu Lumen, rozhovor si môžete vypočuť TU.

 

 

Infografiku k prieskumu si môžete stiahnuť TU.

 

 

Globálne vzdelávanie

Globálne vzdelávanie

Cieľom projektu bolo vypracovať manuál pre lektorov globálneho vzdelávania, ktorý bude slúžiť ako odrazový mostík pre prácu s mladými ľuďmi. Podkladom pre manuál bola realizácia reprezentatívneho prieskumu medzi mladými na tému globálnych kompetencií. Zároveň sa realizoval multiplikačný seminár pre lektorov globálneho vzdelávania, ktorý mal za cieľ rozšírenie vedomostí a zručností lektorov v globálnom vzdelávaní. Na základe seminára sa realizovalo 15 disseminačných podujatí v rôznych kútoch Slovenska.

Projekt bol podporený Global Education Network Europe a SAMRS.

Manuál pre lektorov globálneho vzdelávania si môžete prelistovať nižšie alebo stiahnuť TU.

 

Seminár pre lektorov globálneho vzdelávania sa konal 16. – 18.11.2018.

           

 

Hľadáme mladých lídrov, poďte s nami na seminár!

Hľadáme mladých lídrov, poďte s nami na seminár!

Chceš meniť svoje okolie k lepšiemu? 
Chceš sa naučiť lepšie prezentovať svoje myšlienky? 
Chceš byť lídrom pre svoje okolie? 
Chýba ti skúsenosť s písaním a riadením projektov?  

Ak si aspoň na jednu z otázok odpovedal/a “áno” a máš medzi 16 až 30 rokov, máme pre teba fantastickú ponuku: seminár pre mladých lídrov.
Na víkendovom seminári, ktorý začína v piatok poobede a končí v nedeľu na obed Ťa naučíme s našimi skúsenými lektormi a lektorkami všetko, čo sme spomenuli vyššie.

Seminár je zadarmo, zabezpečené je ubytovanie, strava, prednášky s lektormi a lektorkami a preplatíme Ti aj cestovné.

Stačí, keď si vyberieš jeden z dátumov/miest, ktorý Ti vyhovuje najlepšie:

 • Košice – 15.-17. február
 • Trnava – 1.-3. marec 
 • Banská Bystrica – 8.-10. marec 

Na prihlásenie Ti stačí vyplniť tento krátky formulár.

Ak máš akékoľvek otázky, môžeš napísať mail Miške Besedovej na besedova@mladez.sk alebo jej rovno zavolať na 421 948 783 968.
Deadline na vyplnenie prihlášky je do 3. februára 2019.

 

Seminár sa koná v rámci projektu “Mladí lídri pre tvorbu verejných politík”, ktorý reaguje na potrebu zapojenia mladých ľudí do tvorby verejných politík voči mládeži. Hlavným cieľom projektu je ukázať možnosti a spôsoby ako zapojiť mladých ľudí do rozhodovania o verejných politikách, ktoré sa ich týkajú. Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Erasmus+, v rámci programu KĽÚČOVÁ AKCIA 3.

Výskumná správa – “Šikana a kyberšikana na školách”

Výskumná správa – “Šikana a kyberšikana na školách”

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva realizovalo v školskom roku 2017/2018 výskum zameraný na zistenie výskytu a frekvencie šikanovania a kyberšikanovania na slovenských školách. Výskum bol uskutočnený na vzorke 2895 žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl a 145 učiteľov z celého Slovenska.

Výsledky jednoznačne ukázali, že šikanovanie a kyberšikanovanie je rozšírené aj na našich školách a v porovnaní s výsledkami starších výskumov potvrdili, že miera jeho výskytu sa zvýšila. Prítomnosť šikanovania na škole dosvedčila viac ako polovica respondentov, vlastné skúsenosti so šikanovaním uviedol takmer každý tretí – štvrtý žiak. S kyberšikanovaním sa žiaci na našich školách donedávna stretávali zriedkavo, no dnes má s týmto fenoménom skúsenosť viac než tretina respondentov, ktorí uvideli, že sa stali obeťou alebo svedkom kyberšikanovania. Informovanosť žiakov o šikane a kyberšikane a o vhodných spôsoboch obrany nie je dostatočná.

Výskyt  agresívneho správania žiakov voči pedagógom v škole potvrdila viac ako polovica učiteľov,  bez ohľadu na typ školy, vek, pohlavie  a dĺžku praxe. Opakované verbálne násilie, ignorovanie pokynov, odmietanie práce na vyučovaní, hrubé správanie  a každodenný stres vyplývajúci z týchto konfliktov uviedla viac ako tretina pedagógov.

Hoci situácia na Slovensku nie je taká alarmujúca, ako uvádzajú mnohé západné krajiny, ktoré ju prirovnávajú k epidémii, hlavné zistenia výskumu sú znepokojivé a nemožno ich bagatelizovať. Šikanovanie a kyberšikanovanie môžu zanechať na obeti vážne, neraz celoživotné následky. Výskum potvrdil potrebu venovať systematickú pozornosť otázke výskytu a frekvencie rozličných foriem šikanovania a kyberšikanovania žiakov a učiteľov na našich školách a prevencii, riešeniu a eliminácii tohto negatívneho fenoménu.

Výskumnú správu Šikana a kyberšikana na školách si môžeš prečítať TU.

Zdroj: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva