Predstavujeme delegátov a delegátky k Európskemu dialógu s mládežou

Predstavujeme delegátov a delegátky k Európskemu dialógu s mládežou

Dáša bola vybratá ako “stála” delegátka, čo znamená, že sa zúčastní všetkých troch konferencií, ktoré sa budú konať v rámci aktuálneho cyklu Európskeho dialógu s mládežou. Konferencie sa konajú v krajinách predsedníckeho tria, čiže Rumunsko, Fínsko a Chorvátsko.

Odkiaľ pochádzaš? Aký máš k tomuto miestu vzťah?

Než som sa v 18-tich presťahovala kvôli štúdiu do Prahy, prevažnú časť svojho života som strávila v malebnej dedinke Olcnava na Spiši. Do Olcnavy sa vždy rada vraciam, najmä kvôli mojej skvelej rodine, pokoju a prírode.

Aká je tvoja vysnívaná krajina?

Každá krajina má svoje pozitíva aj negatíva. koniec koncov, všade, kde som doteraz žila som si vedela vytvoriť svoj vlastný svet, ktorý mi prišiel trochu ako sen :-)Študovala som v Taliansku na Sicílii, a v tom období bol ten ostrov pre mňa ten najčarovnejší domov. Potom som dobrovoľničila v Gruzínsku, kde som zažila asi najdobrodružnejšie obdobie môjho života. Praha bola od mala mojím milovaným mestom, hoci sa mi páčilo a stále páči aj na Slovensku. Nemám jednu vysnívanú krajinu a ani ju nechcem mať. Páči sa mi brať život tak, ako príde a ak ma vietor opäť zaveje niekam inam, verím, že sa nájdem aj na novom mieste.

Prečo študuješ to, čo študuješ?

Už keď som mala 5 rokov, dostala som svoj prvý glóbus a chcela som spoznávať svet. Časom som snívala o cestovaní a učení sa cudzích jazykov… Hoci ma v škole bavili takmer všetky predmety, rozhodla som sa študovať Medzinárodné teritoriálne štúdiá. Vďaka štúdiu histórie a geografie som prenikla do hĺbky fascinujúcich krajín Európy a Severnej Ameriky a myslím, že aj získala dostatočný prehľad o dnešnej spoločnosti. Skúsenosťami som ale zistila, že ma viac baví vzdelávanie a preto chcem pokračovať v štúdiu v oblasti vzdelávacích politík.

V čom vynikáš?

Ľudia zvyčajne vravia, že v jazykoch. Rada sa rozprávam veľa a s rôznymi ľuďmi. No a rôznorodé jazyky mi dávajú možnosť slobodne sa vyjadriť a porozprávať, s kým chcem. Okrem toho ma jazyky fascinujú svojou rozmanitosťou a mám pocit, že mi otvárajú myseľ. Momentálne hovorím ôsmimi jazykmi, samozrejme na rozličných úrovniach, keďže nie všetky používam aktívne. Verím, že sa ich časom naučím ešte viac.

Čo ťa najviac v tvojom okolí hnevá a chcela by si to zmeniť? 

Apatia. Mrzí ma, ak ľudia uveria tomu, že sa nič v našej spoločnosti nedá zmeniť a akékoľvek pokusy považujú za naivitu. Myslím, že je dôležité uvedomiť si svoju silu, obzvlášť ak je človek schopný tolerancie a spolupráce. Rada pracujem s ďalšími ľuďmi s podobnou víziou, napríklad nedávno sme založili občianske združenie s názvom „Change Your Self“ a spoločne sa pokúšame byť prínosom v neformálnom vzdelávaní. Snažíme sa prispieť spoločnosti aspoň tou troškou. A ak už existujú veci, ktoré sa ozaj nedajú len tak jednoducho vylepšiť, môžeme sa aspoň pokúsiť zmeniť náš postoj a zjednodušiť si život trochu optimistickejším náhľadom na svet.

Čo sa deje v kancelárii RmS

Čo sa deje v kancelárii RmS

Posledné dni sa RmS pripojila ku kampani, ktorá upozorňuje na návrh generálneho tajomníka Rady Európy na rozpustenie sektora mládeže.  Naše stanovisko nájdete TU.

Okrem toho ešte stále hľadáme ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do EÚ dialógu s mládežou a robiť offline konzultácie, odkaz na výzvu je TU.

V rámci aktuálneho cyklu EÚ dialógu s mládežou sa konala prvá konferencia v Bukurešti, na ktorej nás prezentovali naše delegátky a delegát, ktorých vybrala  národná pracovná skupina. Delegátov postupne predstavujeme aj na našich sieťach.

K EÚ dialógu s mládežou tiež pripravujeme tréning pre samosprávy a otázky ku konzultáciám.

Tešíme sa tiež na výber nového kolegu alebo kolegyne, ktorého hlavnou pracovnou náplňou bude pomáhať pri tvorbe verejných politík.

 

 

ČaVelo! Krajinou na dvoch kolesách

ČaVelo! Krajinou na dvoch kolesách

Týždeň strávený v sedle bicykla, kde ťa vpred poháňa len sila, ktorú vložíš do pedálov a priaznivý vietor. Naľahko, len s cyklo-vakmi. V nich len to, čo naozaj potrebuješ.
 
Dedinkami v kopcoch, rázovitými údoliami aj lúčnymi hrebeňmi s výhľadmi. Priestor zastaviť sa, hoc budeme stále v pohybe.
 
Ty, tvoj bajk, tvoje myšlienky, duše, ktoré zblíži spoločné putovanie a jedno letné dobrodružstvo.
 
Prihlásiť sa môžeš do 31.5.2019 na tomto linku.
Akcia je otvorená pre mladých od 16 rokov.

Viac informácií TU.

Zdroj: Plusko
 
Mládežnícka participácia je v ohrození a my nesúhlasíme! 

Mládežnícka participácia je v ohrození a my nesúhlasíme! 

Rada Európy oslávila tento rok svoje 70. výročie. Počas trvania svojej existencie obhajuje ľudské práva a snaží sa o demokratickú participáciu všetkých svojich 47 členských štátov.
Posledný piatok, 3. mája 2019, navrhol generálny tajomník Rady Európy, Thorbjørn Jagland, rozpustenie mládežníckeho sektora Rady Európy. Navrhovaná zmena v rozpočte, ktorej základom je dobrovoľnícka spolupráca členských štátov, podkopáva demokratické nastavenie pri participácii mladých ľudí, ktoré Rada Európy vybudovala.

Tento návrh je reakciou na ekonomickú krízu Rady Európy. Túto krízu spôsobila Ruská federácia, ktorá už od roku 2017 odmieta zaplatiť členský poplatok a Turecko, ktoré sa rozhodlo odstúpiť ako hlavný donor.

Táto kríza nie je iba katastrofou pre všetkých mladých ľudí v Európe, ale ohrozuje aj dlhodobé demokratické fungovanie Rady Európy.

Rada Európy navrhuje škrty vo všetkých sektoroch, avšak mládežnícky sektor je jediný, ktorý má podľahnúť úplnému zaniknutiu vo svojej aktuálnej podobe. Fakt, že generálny tajomník navrhol takúto neadekvátnu zmenu bez akejkoľvek konzultácie s Európskym fórom mládeže, je neakceptovateľný.

Bez podpory mladých ľudí nikdy nedosiahneme pokrok ani stabilnú budúcnosť, preto žiadame, aby mali členské štáty podporu a obranu od svojich ministerstiev zahraničných vecí. 

Ak vychádzame zo základných hodnôt Rady Európy, demokracia musí byť chránená pri každej možnej príležitosti. V časoch, kedy sa zmenšuje a ohrozuje priestor pre občiansku spoločnosť a jej budúcnosť je neistá, nesmieme dovoliť podceňovanie tém týkajúcich sa mládeže. Preto spolu s inými členskými štátmi žiadame, aby Rada Európy a jej predstavitelia podnikli akčné kroky na zachovanie mládežníckeho sektora Rady Európy.

 

Z tohto dôvodu posielame otvorený list Ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Miroslavovi Lajčákovi: 

 

Vážený pán minister,

Ako Rada mládeže Slovenska Vás oslovujeme týmto otvoreným listom, aby sme vyjadrili naše obavy v súvislosti s aktuálnou rozpočtovou situáciou Rady Európy, rozpustením jej sektora mládeže a možným dopadom na mladých ľudí. Zároveň si Vám v závere listu dovoľujeme položiť niekoľko kľúčových otázok k téme, aby sme vedeli zvoliť ďalśí postup pri podpore riešení tejto krízy.

Čo robí sektor mládeže Rady Európy?

Sektor mládeže hrá dôležitú úlohu v propagovaní hodnôt Rady Európy medzi mladými ľuďmi v ich členských a susediacich štátoch. 50 štátov Európskej kultúrnej konvencie, iniciovaných Radou Európy, sústreďuje svoje aktivity na rozširovanie záväzku mladých ľudí k ľudským právam a demokracii. Sektor mládeže Rady Európy spája multidimenzionálny prístup s cieľom zabezpečiť blaho mladých, poskytujúc im dôležité príležitosti vo vzdelávaní a zvyšovaní  pravdepodobnosti ich úspešnej integrácie do spoločnosti a prechodu k samostatnosti. Umožňuje participáciu mladých ľudí na tvorbách politík a v občianskej spoločnosti.

 

Sektor mládeže Rady Európy a súčasná finančná situácia

Členské štáty Rady Európy sa rozhodli pre nulový nominálny rast pre organizácie. V súčasnosti Rada Európy čelí bezprecedentnej finančnej kríze, ktorá je zapríčinená rozhodnutím Ruskej federácie o pozastavenie platby svojho členského príspevku. Výsledkom tohto rozhodnutia je to, že práca Rady Európy je pod nezvratnou hrozbou.

Za účelom kompenzácie tohto deficitu,  navrhol generálny tajomník Thorbjørn Jagland 3. mája 2019 plán, ktorý hovorí nasledovné:

,,Ak by bolo nutné zaviesť náhradný plán, generálny tajomník považuje za potrebné minimalizovať následky, ktoré by ovplyvnili fungovanie všetkých sektorov. Jeho cieľom je  zachovať vedúce postavenie Rady Európy v kľúčových oblastiach. Týmto teda navrhuje ukončenie financovania aktivít sektora mládeže Rady Európy zo základného rozpočtu počnúc 1. januárom 2021 a založenie novej rozšírenej dohody o mládeži. Takýmto spôsobom by bola zabezpečená možnosť pokračovať v aktivitách v plnej alebo čiastočnej miere, ako aj možnosť väčšej finančnej podpory z Európskej únie.”

Tento prístup nie je v žiadnom prípade vo vzťahu k mládeži udržateľný ani zmysluplný, najmä keď pochádza od inštitúcie, ktorá bola v posledných desaťročiach významným aktérom v podpore mládeže a jej práv v Európe. Ukončiť financovanie aktivít sektora mládeže zo základného rozpočtu, a zároveň hovoriť, že mládež je budúcnosťou Európy, je paradoxné. Navyše takýto prístup vysiela neuveriteľne demotivujúcu správu mladým ľuďom, pracovníkom s mládežou a mládežníckym organizáciám naprieč všetkými členskými štátmi.

Namiesto nezvrátiteľných škrtov, poradné orgány pre mládež žiadajú členské štáty o 10 % navýšenie príspevkov na ľudské práva. Toto navýšenie by malo zachovať hodnoty Rady Európy. V praxi je táto čiastka pre členské štáty zanedbateľná v porovnaní s tým, koľko peňazí by museli vyčleniť na nové rozpočty na podporu mládeže na národnej úrovni. Toto však dosiahneme iba ak spojíme svoje úsilie a solidaritu medzi členskými štátmi rady Európy.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo je dôležité zachovať sektor mládeže:

Sektor mládeže, spolu s členskými organizáciami, rozvíja štandardy európskej práce s mládežou. Monitoring a implementácia (publikácie, výmeny a tréningy) sú potrebné v jednotlivých členských štátoch na uvedenie štandardov do praxe.

Prostredníctvom Európskych centier mládeže poskytuje sektor mládeže vybavenie, ako aj technickú,  vzdelávaciu a finančnú pomoc mládežníckym organizáciám s cieľom podporiť  ich zámer v krajinách, kde sú hodnoty demokracie a ľudských práv ohrozené. V týchto krajinách má prítomnosť Rady Európy a jej snáh o posilnenie občianskej spoločnosti, najmä mládežníckeho sektora, kľúčový význam.

Mládežnícke organizácie prispievajú k posilneniu mladých ľudí, aby sa stali multiplikátormi v ich vlastných komunitách v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva. Škrty v rozpočte by znamenali, že veľa mládežníckych organizácií by nebolo schopných realizovať ich vzdelávaciu činnosť, pretože vo veľa krajinách je existencia týchto fondov pre mládežnícke organizácie zásadná .

Ak chceme podporovať kultúru mieru a spolupráce v Európe, je potrebné podporovať mnohostranné väzby medzi mladými ľuďmi. Mládežnícke združenia sú pestré, rozdielne, vyznávajú centrálne hodnoty a predstavujú dôležité kontaktné medzníky pre mladých, bez ohľadu na vek, pohlavie, sexuálnu orientáciu a iné.

Vo svetle týchto znepokojujúch faktov by sme preto radi vedeli, aký je postoj Slovenska k danej situácii. 

 

Radi by sme sa v tejto súvislosti spýtali niekoľko otázok, konkrétne:

 • Prečo podlieha úplným škrtom práve sektor mládeže?
 • Keďže tieto škrty môžu byť nezvratné (v prípade, že mládežnícké centrá zaniknú), ako si môžeme byť istí finančnou podporou z Európskej únie?
 • Čo tieto škrty zanemnajú vo vzťahu k príležitostiam pre mladých v rámci európskych mládežníckych centier (prostredníctvom rôznych aktivít organizovaných priamo mládežníckym oddelením a cez podporu pre mládežníckych organizácií)?
 • Aký je dôsledok týchto škrtov vo vzťahu k európskej mládežníckej nadácii, ktorá podporovala mládežnícke aktivity a mládežnícke organizácie naprieč celou Európou a je veľmi prospešná pre mládežnícky sektor v našej krajine?

 

 

 

 

Predstavujeme delegátov a delegátky k Európskemu dialógu s mládežou

Predstavujeme delegátov a delegátky k Európskemu dialógu s mládežou

Dnes si predstavíme delegátku Luciu, ktorá nás bude zastupovať na konferencii v Chorvátsku.

Odkiaľ pochádzaš? Aký máš k tomuto miestu vzťah?

Pochádzam z Bratislavy, kde som sa narodila. Hoci som mala možnosť žiť vo viacerých svetových metropolách, Bratislava bude vždy pre mňa mojím domovom. Mám rada jej malé uličky, zákutia a pokojnú atmosféru, ktorá v nej panuje. Blízka mi je však najmä kvôli rodine a kamarátom, na ktorých sa vždy veľmi teším.

 

Aká je tvoja vysnívaná krajina?

Pre mňa je vysnívaná krajina taká, kde sa ľudia navzájom rešpektujú a môžu žiť medzi sebou v pokoji a miery. Krajina, kde ľudia nemyslia len na seba, ale aj na svoje okolie a spoločne sa snažia veci okolo seba zlepšovať.

 

Prečo študuješ to, čo študuješ?

Momentálne študujem dvojodborové štúdium Medzinárodných vzťahov a ruského jazyka a literatúry. Najprv som chcela byť zubárkou, ale štúdium politiky na strednej škole v Anglicku ma inšpirovalo k tomu, aby som išla študovať medzinárodné vzťahy. Zaujímalo ma, prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú a prečo to, čo sa stane na Blízkom východe, ovplyvňuje aj krajiny, akou je Slovensko. Okrem toho ma k štúdiu medzinárodných vzťahov inšpirovala bezmocnosť, ktorú som pociťovala počas migračnej krízy, kedy v dôsledku vojny museli milióny ľudí opustiť svoje domovy a ja som s tým nemohla nič robiť. Chcem byť schopná za pomoci mojich vedomostí predchádzať takýmto situáciám a prispievať k ich riešeniu. K štúdiu ruštiny ma viedla moja neutíchajúca zvedavosť spoznávať nové kultúry a učiť sa nové jazyky, ovládanie ktorých je v medzinárodných vzťahoch veľkou výhodou.

 

V čom vynikáš?

Myslím, že vynikám svojim optimizmom. Snažím sa tento optimizmus šíriť vo svojom okolí rovnako ako radosť a veselosť. Vždy sa snažím nájsť riešenie aj tam, kde si ostatní myslia, že nie je.

 

Čo ťa najviac v tvojom okolí hnevá a chcela by si to zmeniť? 

Najviac ma hnevá, keď ľudia myslia len na seba a svoje potreby a neberú do úvahy tých druhých. Napríklad, keď niekto zaparkuje na mieste pre vozíčkarov, hoci má všade naokolo voľno.  Alebo keď niekto odpľuje žuvačku na zem, namiesto toho, aby ju hodil do koša. Alebo keď si kupujeme pri každom nákupe plastovú tašku, namiesto toho, aby sme si doniesli svoju z domu a zabraňovali tak znečisteniu planéty. Sú to maličkosti, no keby ľudia viac mysleli na druhých, svet by vyzeral krajšie.

Zapoj sa do EÚ dialógu s mládežou a pomôž nám s konzultáciami

Zapoj sa do EÚ dialógu s mládežou a pomôž nám s konzultáciami

O nás, s nami – Zapoj sa do EÚ dialógu s mládežou!

 • Zaujímajú Ťa problémy mladých ľudí na Slovensku?
 • Chceš prispieť k zmene svojho okolia?
 • Rád/ rada by si si precvičil/a prezentačné zručnosti a vedenie skupiny?  

Tak potom neváhaj a zapoj sa do celoeurópskeho projektu s názvom EÚ dialóg s mládežou. Nech sa viac politika nerobí ,,o mladých bez mladých”.

O čo ide?

Prostredníctvom EÚ dialógu s mládežou majú mladí ľudia možnosť vyjadriť svoje názory a postoje na také konkrétne témy, akou je napríklad kvalitné zamestnanie pre všetkých. Názory mladých sa ďalej dostanú k Európskej komisii, ktorá z nich vyvodí závery a odporúčania pre jednotlivé členské štáty EÚ.

Koho hľadáme?

 • mladých ľudí vo veku od 15 do 30 rokov, pracovníkov s mládežou, vedúcich mládežníckych organizácií, ktorí sa neboja pýtať a meniť svet k lepšiemu

Čo Ťa čaká?

 • Povinná účasť na školení (16. mája 2019 v Bratislave), kde Ti bližšie vysvetlíme, čo EÚ dialóg s mládežou je a ako najlepšie viesť diskusie s mladými ľuďmi
 • zorganizovať aspoň 3 podujatia (alebo osloviť aspoň 60 mladých ľudí): forma je na Tebe – môže ísť o seminár, diskusiu alebo posedenie pri káve.

Prečo do toho ísť?

 • otestuješ si svoje prezentačné zručnosti a vedenie skupiny
 • prispeješ k pozitívnej zmene vo svojom okolí
 • dozvieš sa niečo nové
 • obdržíš menší honorár
 • poskytneme Ti pomoc a mentoring pri organizácii

Ak máš záujem stať sa súčasťou tohto projektu, stačí len vyplniť TENTO DOTAZNÍK najneskôr do 12. mája 2019.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhaj kontakovať našu Mišku na: besedova@mladez.sk

 

Predstavujeme delegátov a delegátky k Európskemu dialógu s mládežou

Predstavujeme delegátov a delegátky k Európskemu dialógu s mládežou

Dnes predstavujeme Kristínu. Kristína sa ako rotujúce delegátka zúčastní konferencie v Helsinkách.

 

 • Odkiaľ pochádzaš? Aký máš k tomuto miestu vzťah?

Pochádzam z malého mestečka Krompachy na východe Slovenska. Práve tu som chodila na základnú školu a neskôr na osemročné gymnázium, ktoré sa aj po rokoch vždy rada vraciam navštíviť. Na škole som sa som sa vždy cítila vítaná, v dobrom kolektíve učiteľov i spolužiakov, a myslím si, že tento pocit domova z môjho detstva len tak ľahko nevyprchá. Napriek tomu, koľko zaujímavých a inšpiratívnych ľudí som v živote spoznala, moje najsilnejšie priateľstvá pochádzajú práve odtiaľto. A to ani nehovorím o bratových vtipných historkách, tatkovom pevnom objatí a mamkinej čokoládovej torte, ktorým sa vo svete nič nevyrovná.

 

 • Aká je tvoja vysnívaná krajina?

V reálnom svete podľa mňa vysnívaná krajina neexistuje. Mala som veľké šťastie, že som sa mala možnosť pozrieť na to, ako sa žije, pracuje a študuje v rôznych krajinách v Európe, Amerike, ale aj v Afrike a Ázii. Práve tieto cestovateľské skúsenosti mi otvorili oči a uvedomila som si, že každý región sveta má svoje dobré stránky, no aj svoje špecifické problémy – preto je dôležité vedieť urobiť kompromis vlastných priorít. V mojich predstavách je ale úplne ideálna krajina taká, v ktorej po celý rok môžete nosiť krátke tričko, po práci si sadnete na čistú a tichú pláž, za chutnú večeru v dobrej reštaurácii nemusíte zaplatiť obličkou, na ulici sa aj v noci cítite bezpečne a môžete sa tam venovať špičkovej vede na inštitúte alebo univerzite s excelentnou medzinárodnou reputáciou. Ak o takej krajine viete, určite mi dajte vedieť!

 

 • Prečo študuješ to, čo študuješ?

Som od prírody zvedavý človek, ktorý sa rád pýta komplexné otázky a hľadá na ne ešte zložitejšie odpovede. Na strednej som mala rada biológiu, chémiu a fyziku a hoci to bolo na začiatok všetkým na počudovanie, nechcela som študovať medicínu. Ľudské telo ma však vždy facsinovalo a preto ma bavilo venovať sa výskumným projektom a zapájať sa do rôznych vedeckých súťaží . Nabrala som odvahu prihlásiť sa na univerzitu do Veľkej Británie, kde moje predošlé úspechy s výskumom rakoviny ocenili a prijali ma na štúdium Biomedicínskych vied na King’s College London. Odtiaľ som sa vďaka svojím akademickým výsledkom a výskumnej činnosti dostala priamo na doktorát, opäť v Londýne. Vo svojom PhD projekte sa venujem unikátnej kombinácií bunkovej biológie, umelej inteligencie a modelovania rakovinových kmeňových buniek. Spájam disciplíny, ktoré ma počas štúdia očarili, vystupujem z mojej komfortnej zóny, čo ma ťahá v mojom výskume vpred a snažím sa hľadať jedinečné riešenia na zložité medicínske problémy pomocou počítačovej vedy, matematiky a fyziky.

 

 • V čom vynikáš?

Ak mám na túto otázku odpovedať filozoficky, tak asi vynikám v tom, že sa nebojím ponoriť do nových, nepreskúmaných vecí. Rovnako sa nebojím priznať, ak niečo neviem, a požiadať o pomoc skúsenejších. Nevedomosť je niekedy pre mňa veľmi obohacujúca, lebo dokáže človeka posunúť vpred. Myslím, že napriek mojej jemnej tvrdohlavosti som schopná rýchlo sa učiť a implementovať spätnú väzbu od môjho okolia, čo ma robí narozdiel od mnohých mojich rovesníkov jedinečnou. Samozrejme, ak mám odpovedať priamo a fakticky, myslím si, že som dobrá práve vo vede a výskume rakoviny, keďže sa tejto oblasti venujem od mojich 16-tich rokov. Rovnako som pyšná na svoju angažovanosť v otázkach globálneho zdravia, ktorej sa aktívne venujem aj ako delegátka na mládežníckom valnom zhromaždení v OSN. Vo voľnom čase sa snažím naučiť koordinovať svoje končatiny do rytmu latinskoamerických tancov a pri behu na dlhé trate, ktorý mi nesmierne pomáha odreagovať sa od náročnej práce a štúdia.

 

 • Čo ťa najviac v tvojom okolí hnevá a chcela by si to zmeniť?

Žijeme v dobe, ktorá je veľmi hektická, dožadujúca a kompetitívna. Je preto veľmi jednoduché skĺznuť do kolotoča nekonečných povinností, ktoré človeka dokážu časom úplne opantať. Myslím si, že moje okolie dáva príliš malý dôraz na dôležitosť mentálneho zdravia, s ktorým má množstvo mojich rovesníkov nemalé problémy. Po profesionálnej stránke ma ako mladú vedkyňu hnevá, že prezentácia vedeckého výskumu a jeho významu je v mnohých krajinách nesmierne zanedbaná. S tým súvisí zlá interpretácia a následná nedôvera laického publika k výsledkom vedeckého výskumu, ktoré sa odrážajú na nesmierne dôležitých aspektoch života, ako napr. súčasná nezmyselná protiočkovacia agenda. Myslím si, že práve tento prístup by sa mal zmeniť, a to najmä potrebnou reformáciou školstva a konkrétnych zmien vo výučbe vedy a výskumných disciplín. V neposlednom rade ma hnevá stále pretrvávajúca atmosféra v spoločnosti, že ženy a počítače (a technológie ako celok) sa nikdy nemali v láske, a nikdy sa ani mať nebudú, respektíve že by sa mať ani nemali. Hoci sa venujem niekoľkým dobrovoľníckym projektom, ktoré podporujú dievčatá a mladé vedkyne objaviť čaro programovania a umelej inteligencie, často sa stretávam s reakciou, že som “divná”, lebo sa venujem tak silno chlapčenskému odvetviu.

 

 

 

 

Predstavujeme delegátov a delegátky k Európskemu dialógu s mládežou

Predstavujeme delegátov a delegátky k Európskemu dialógu s mládežou

Rozhodli sme sa, že vám priblížime, kto prezentuje mládež zo Slovenska v rámci tohto projektu na konferenciách v celej Európe.

Ako prvého Vám predstavíme Ondreja.
Ondrej sa zúčastnil ako rotujúci delegát konferencie v Bukurešti.

Odkiaľ pochádzaš a aký máš k tomuto miestu vzťah?

 • Pochádzam z obce Bošany (Trenčiansky kraj). Tam som vyrastal, získal prvých priateľoch, prvé vedomosti. Nie sme veľká obec, dynamika života je tam úplne iná ako v Bratislave či v Brne, kde som neskôr študoval. Život je tam pokojnejší, menej hektický, no nie ľahký. Vraciam sa tam rád a považujem Bošany za svoj domov.

Aká je tvoja vysnívaná krajina?

 • Kanada/Nový Zéland

Prečo študuješ to, čo študuješ?

 • Študujem politológiu a bezpečnostné a strategické štúdiá. Na strednej škole som sa začal zaujímať o rôzne spoločenské témy a vždy som mal potrebu vyjadriť sa a dozvedieť sa viac. Politika mi prišla dôležitá, zaujímavá a potrebná. Sám seba som sa často pýtal otázky, ktoré zapadali do štúdia politológie, napríklad, prečo vyhráva práve ten a ten kandidát, prečo sa niečo politicky ignoruje, zatiaľ čo iné témy majú obrovský priestor; akú rolu hrajú médiá, ekonomika, náboženstvo, atď. Toto boli veci, ktoré ma zaujímali a štúdium sociálnych vied mi prišlo ako vhodné miesto na nájdenie odpovedí a angažovanie sa v riešení rôznych spoločenských problémov.

 

V čom vynikáš? 

 • Určite nie v odpovedaní na takéto otázky 🙂 Ale napríklad, považujem sa za výborného klaviristu.

Čo ťa najviac v tvojom okolí hnevá a chcel by si to zmeniť?

 • V okolí ma asi najviac hnevá nezáujem o politiku a verejné otázky. Mnoho ľudí sa stavia do pozície obetí zlej politiky, zlého systému, zlých okolností a pritom je nekonečne veľa spôsobov, ktorými môže úplne bežný občan zlepšiť svoje okolie a podieľať sa na riešení problémov, ktoré pociťuje.
JUNIOR INTERNET AMAVET 2019 – Na odrazový mostík do online sveta prišlo 75 talentov

JUNIOR INTERNET AMAVET 2019 – Na odrazový mostík do online sveta prišlo 75 talentov

Finále súťažnej konferencie JUNIOR INTERNET AMAVET 2019 sa uskutočnilo 5. a 6. apríla 2019 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Už 14 rokov je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl živnou pôdou na objavovanie ich talentu v oblasti informačných technológií. Zúčastňujú sa jej začínajúci tvorcovia webu, grafici, dizajnéri, programátori mobilných aplikácií a blogeri, ktorých práce boli odbornou komisiou vybrané na celoslovenské finále.

Prehliadka kreativity, odbornosti, ale i zábavy bola v tomto roku zameraná aj na bezpečnosť internetu a komunikáciu. Na úvodnej interaktívnej diskusii združenia digiQ o kybernetickej bezpečnosti sa zúčastnilo, okrem súťažiacich, aj 300 žiakov z bratislavských stredných a základných škôl. V ďalšej diskusii v sobotu sa Márius Kopcsay z TASR zamyslel nad tým či „Vieme diskutovať na internete o dezinformáciách?“ Jeho sekundantom bola riaditeľka digiQ Andrea Cox a medzi zúčastnenými sa rozprúdila bohatá diskusia, čo potvrdilo, že táto téma je horúca a treba o nej neustále diskutovať a smerovať mladých užívateľov internetu k využitiu jeho pozitív a potlačeniu rizík.

Súčasne pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku odborná komisia vyhodnotila kategóriu JuniorTEXT, ktorá podnietila súťažiacich, aby sa zamysleli nad otázkami participácie v rámci Európskej únie. Spolu so Zastúpením Európskej komisie na
Slovensku AMAVET vyhlásil súťažnú tému pre kategóriu JuniorTEXT – „Tentoraz hlasujem za…“ Prezentácie prác ukázali, že mladí ľudia sa veľmi intenzívne zamýšľajú nad problémami, ktoré sú pálčivé a väčšina z nich si zvolili tému ochrany životného prostredia. „Touto témou sme chceli v mladých ľuďoch vyprovokovať úvahu o tom, za čo by oni v európskych voľbách zahlasovali, ak by mali možnosť ísť voliť. Veľmi milo ma prekvapili žiaci základných aj stredných škôl, ktorí túto tému vynikajúco zvládli. Som rád, že aj mladí ľudia na Slovensku si uvedomujú pálčivosť niektorých tém, ktorými žije nielen Slovensko, ale aj celá Európska únia. Najviac by som chcel vyzdvihnúť práce, ktoré veľmi pútavo písali o lepšej ochrane životného prostredia, ale aj tie texty, ktoré mapovali nebezpečnú radikalizáciu spoločnosti alebo zhoršujúcu sa úroveň školstva. Verím, že aj vďaka týmto prácam sa študentom podarilo motivovať nielen starších spolužiakov, ale aj ich učiteľov či rodičov, aby využili svoje právo a šli voliť v európskych voľbách, ktoré sa budú na Slovensku konať už 25. mája,“ uviedol pri tejto príležitosti Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorý poskytol súťažnej konferencii aj záštitu.

Niekoľko zaujímavosti zo 14. ročníka. Najmladší účastník Filipko Duda mal iba 8 rokov a s projektom Mojich 5 pravidiel bezpečnej cesty do školy prezentoval žiacke výukové video k bezpečnosti na ceste.

Kategóriu Junior Design starší žiaci ovládli dievčatá. Iba jeden projekt prezentoval chlapec, ktorý sa stal aj víťazom.

Cenu Absolútny Junior Internet získal víťaz kategórie Junior Web, starší žiaci, Tomas Magnes (https://elitehost.cz/). Ide o projekt herného hostingu – o prenájom herných serverov pre hry Minecraft a GTA SA:MP a službu uloženia dát.

Víťaz kategórie Junior Learn Marek Mach prezentoval projekt Mladí proti fašizmu. Ide o projekt upozorňujúci najmä mladých ľudí na nebezpečenstvá spojené s týmto režimom a jeho obdivovateľmi.

Víťazi kategórie Junior Blog – Oskar Lelko a Jakub Andrej Filčák prezentovali projekt Čejndž. Čejndž.sk je médium, kde píšu komentáre k aktuálnym spoločenským a politickým udalostiam, ktoré menia náš svet. Ako povedali pri prezentácii ich cieľom je pomôcť ľuďom pozerať sa na udalosti z rôznych pohľadov, no zároveň sa v dobe hoaxov opierať o logiku a fakty. Majú ideologicky pestrý tím redaktorov, a títo redaktori si môžu na články navzájom
odpovedať cez ich vlastný CMS.

Víťazi kategórie Junior APP – Jakub Bilkovič a Filip Nešták (HAKA) prezentovali zaujímavú Aplikáciu na odhalenie ukradnutých áut.

Víťazkou kategórie Junior Text bola Sabína Sabová (web)
„Jej práca bola štylisticky špecifická svojou poviedkovou formou, primeraným rozsahom a obsahovou viac dimenzionálnosťou, pretože reagovala na viaceré aktuálne témy naraz. Autorka sa zároveň nesnažila prezentovať konkrétnu politiku. Cieľom textu bola skôr výzva
ísť voliť, zdôrazňujúca ich dôležitosť a záujem o veci verejné“, zhodnotil rozhodnutie hodnotiacej komisie jej člen Mgr. Lukáš Procháska, PhD. z AMAVET-u.

Súťažné kategórie:

 • JuniorWEB – vlastné webové stránky, webové aplikácie, naprogramované CMS, ktoré sú
  umiestnené na internete.
 • JuniorDESIGN – vytvorené digitálne grafické práce, plagáty, kresby, dizajn manuálov, koláže
  a akékoľvek iné elektronické grafické práce umiestnené na internete.
 • JuniorTEXT – texty na vyhlásenú tému. Literárny útvar je ľubovoľný. Rozsah súťažného textu musel byť minimálne 1000 znakov. Text musel byť umiestnený na internete s uvedením jeho autora. Téma pre 14. ročník súťaže bola „Tentoraz hlasujem za…“.
 • JuniorBLOG – vlastné blogy, fotoblogy, videoblogy, teda stránky/kanály, kde sa nachádza jedinečný autorský obsah bez ohľadu na tému. Na rozdiel od kategórie JuniorWEB sa
  primárne nehodnotila vývojová/programátorská časť, ale obsah a forma.
 • JuniorAPP – mobilné aplikáci pre tablety a smartfóny.
 • JuniorLEARN – kategória pre weby a aplikácie poskytujúce vzdelávací obsah.

Prihlásené práce hodnotili odborníci z úspešných webových projektov a organizácií, ktorí okrem hodnotenia aj radili začínajúcim autorom v ich prezentovaní vo svete online marketingu. O úspechu projektu rozhoduje originalita a nápad, dizajn a vizuál, technické
prevedenie, ale aj responzivita, návštevnosť a bezpečnosť. Ako nám povedal dlhoročný predseda hodnotiacej komisie Ing. Ľuboš Demovič, zakladateľ úspešného portálu www.zones.sk, „Junior Internet je skvelá súťaž, na ktorej sa v národnom finále stretnú mladí
ambiciózni tvorcovia webu, grafiky, programátori aplikácii, blogeri, či vlogeri. V mene hodnotiacej komisie môžem konštatovať, že prezentované projekty boli výborné. Vybratie víťazných prác bolo náročné, ako hodnotiaca komisia sme viedli dlhé diskusie. Osobne ma
teší, že podujatia sa zúčastňuje každým rokom čoraz viac dievčat. Aj tento rok sme ocenili najlepšieho z najlepších, tzv. Absolútny Junior Internet, ktorým sa stal Tomáš Magnes s projektom herného hostingu EliteHost.cz.“ https://elitehost.cz/ je projekt herného hostingu
– prenájom herných serverov pre hry Minecraft a GTA SA:MP a službu uloženia dát.

Súťaž sa uskutočnila pod záštitou Richarda Rašiho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a už tradične pod záštitou prof. Márie Bielikovej, dekanky Fakulty informatiky a informačných technológií STU a Ladislava Mika, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Odborným garantom Junior Internet-u bola IT Asociácia Slovenska a súčasne záštitu nad podujatím prijal prezident asociácie Emil Fitoš. Podujatie podporil aj Bratislavský samosprávny kraj a SK-NIC.
Podujatie bolo aj prvou aktivitou AMAVET-u v realizácii projektu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, kde hlavným cieľom je Inovácia poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzi sektorovej participácie s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky. Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Kompletné výsledky si môžeš pozrieť TU.

Zdroj: AMAVET

 

Čo sa deje v kancelárii RmS

Čo sa deje v kancelárii RmS

V súvislosti s prezidentskými voľbami sa RmS spomínala vo viacerých médiách, informovali sme o tom, ako mladých ovplyvnil pri voľbe internet a sociálne a siete. Jeden z článkov nájdete aj na SME

Náš člen predsedníctva Ján Tomaštík nás reprezentuje v zahraničí. Vrátil sa z Dublinu zo stretnutia BICC (Bodensee Islands Central Cooperation), ktorého témou bol zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť a doma sa veľmi neohreje a pocestuje na COMEM do Bruselu.

Okrem toho sa u nás uvoľnujú dve pozície:

Na vaše CV a motivačné listy sa už veľmi tešíme.

 

 

 

Hľadáme projektovú koordinátorku alebo koordinátora pre tvorbu verejných politík

Hľadáme projektovú koordinátorku alebo koordinátora pre tvorbu verejných politík

Požiadavky:

 • spoluvytvárať a koordinovať verejnú politiku v oblasti mládeže a práce s mládežou;
 • podieľať sa na implementácii projektov zameraných na participáciu mládeže;
 • komunikovať s partnerskými organizáciami v neziskovom sektore a networkovať;
 • vytvárať podklady pre pozície RmS v odborných a politických otázkach;
 • pripravovať stanoviská a analýzy k aktuálnym témam v oblasti mládežníckej politiky a vzdelávania;
 • analyzovať dáta podieľať sa na výskumoch, ktoré RmS realizuje;
 • pripravovať grantové žiadosti.

Čo očakávame:

 • analytické schopnosti a prácu s dátami;
 • schopnosť rýchlo sa zorientovať v množstve informácií, definovať podstatné fakty a informácie;
 • výborné komunikačné zručnosti a vynikajúci písomný prejav;
 • schopnosť pracovať samostatne a prichádzať s vlastnými nápadmi;
 • schopnosť orientovať sa v prostredí mimovládnych organizácií a vo verejnom sektore (skúsenosti s prácou v mládežníckom sektore sú výhodou).

Ide o pracovnú zmluvu na plný úväzok s odmenou 1125 – 1200 € brutto (podľa skúseností uchádzača).

 

Ako sa prihlásiť:

Poslať svoj životopis v slovenskom jazyku, motivačný list v anglickom jazyku a ukážku vlastného textu v slovenskom jazyku do 3. mája 2019 na adresu batkova@mladez.sk. Vybraných záujemcov pozveme na pohovor. Preferovaný termín nástupu je 1. jún 2019.

 

Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje poskytnuté záujemcom o účasť vo výberovom konaní budú spracované len na účel realizácie výberového konania na základe oprávneného záujmu Rady mládeže Slovenska a po skončení výberového konania budú nenávratne zlikvidované bez možnosti ďalšieho prístupu či spracúvania Radou mládeže Slovenska. Osobné údaje poskytnuté záujemcom o účasť vo výberovom konaní nebudú poskytované žiadnym tretím osobám a budú spracúvané podľa pravidiel uverejnených Radou mládeže Slovenska tu: http://mladez.sk/wp-content/uploads/2018/07/Informa%CC%81cie-o-spracu%CC%81vani%CC%81-a-ochrane-osobny%CC%81ch-u%CC%81dajov-RmS.pdf.

 

Hľadáme regionálnu koordinátorku alebo koordinátora pre Žilinský kraj

Hľadáme regionálnu koordinátorku alebo koordinátora pre Žilinský kraj

V Rade mládeže Slovenska v rámci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže hľadáme regionálnu koordinátorku alebo koordinátora pre prácu s mládežou, organizáciami alebo iniciatívami pracujúcimi s mládežou. 

Požiadavky:
1. Minimálne 5 ročná skúsenosť v oblasti práce s mládežou, neformálneho vzdelávania alebo
organizovania podujatí pre deti a mládež;
2. Ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania;
3. Prehľad o fungovaní mládežníckych organizácií a záujem o zvyšovanie povedomia o ich práci a dopade na mladých ľudí;
4. Orientácia v oblasti mládežníckych politík na lokálnej a regionálnej úrovni;
5. Skúsenosť s prípravou a písaním ucelených analytických alebo hodnotiacich dokumentov
vítaná;
6. Skúsenosť s participatívnymi procesmi tvorby verejných politík vítaná, nie je podmienkou.
V rámci náplne práce bude regionálna koordinátorka/ koordinátor zodpovedný za:
1. Vytváranie siete kontaktov a partnerstiev na úrovni regiónu medzi mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v regióne pri práci s mládežou, nezávislými iniciatívami smerujúcimi k podpore mladých ľudí v aktívnom občianstve a miestnymi a regionálnymi samosprávami vrátane organizácie stretnutí miestnych aktérov práce s mládežou;
2. Pravidelné hodnotenie stavu regionálnych politík mládeže a participatívnych prístupov k ich tvorbe;
3. Analýzu miery zapojenia mladých ľudí na miestnej a regionálnej úrovni do tvorby verejných politík voči mládeži;
4. Prípravu (pod vedením Rady mládeže Slovenska) nástrojov na zlepšenie zapojenia mladých ľudí a mládežníckych organizácií a nezávislých iniciatív do rozhodovacích procesov na miestnej a regionálnej úrovni;
5. Pravidelné zasielanie spätnej väzby a komunikáciu s projektovým manažérom RmS;
6. Pravidelné zasielanie newsletterov o dianí v rámci projektu a dianí v rámci ich regiónu.
Čo ponúkame:
1. Partnerstvo na celoslovenskom projekte pod vedením skúsených partnerov – Rada mládeže Slovenska, Nadácia otvorenej spoločnosti a Inštitút pre aktívne občianstvo;
2. Možnosť vytvoriť si sieť kontaktov v rámci regiónu a rozvíjať ich;
3. Práca na základe dohody o pracovnej činnosti cca 200 €/mesačne brutto (podľa počtu odpracovaných hodín) so začiatkom v apríli 2019 a s ukončením projektu v máji 2020,
4. Práca je vhodná popri zamestnaní alebo inej činnosti (dobrovoľníctvo, štúdium, materská/rodičovská dovolenka).
Na prihlásenie na pozíciu prosím zašlite životopis a motivačný list na adresu besedova@mladez.sk.

Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje poskytnuté záujemcom o účasť vo výberovom konaní budú spracované len na účel realizácie výberového konania na základe oprávneného záujmu Rady mládeže Slovenska a po skončení výberového konania budú nenávratne zlikvidované bez možnosti ďalšieho prístupu či spracúvania Radou mládeže Slovenska. Osobné údaje poskytnuté záujemcom o účasť vo výberovom konaní nebudú poskytované žiadnym tretím osobám a budú spracúvané podľa pravidiel uverejnených Radou mládeže Slovenska tu: http://mladez.sk/wp-content/uploads/2018/07/Informa%CC%81cie-o-spracu%CC%81vani%CC%81-a-ochrane-osobny%CC%81ch-u%CC%81dajov-RmS.pdf

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.