Možnosť nominovať na cenu Most spustíme už v priebehu augusta.

plagaty50x70-7ksplagaty50x70-7ks2plagaty50x70-7ks3plagaty50x70-7ks4plagaty50x70-7ks5plagaty50x70-7ks6plagaty70x50plagaty70x502plagaty70x503