Štruktúrovaný dialóg

logotyp-strukturovany-dialog-RGBCieľom Štruktúrovaného dialógu je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote. Mladí ľudia dostávajú príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky. Ich názory slúžia ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie a príležitosti. Štruktúrovaný dialóg je teda nástroj, aby sa pri rozhodovaní o mladých ľuďoch bral ohľad na nich samotných a ich názory. Aby sa politika nerobila „o nás bez nás“.

Štruktúrovaný dialóg

  • je spôsob, ako hlas mladých ľudí získava váhu v politickom rozhodovaní,
  • podporuje mladých ľudí a verejných činiteľov, aby spoločne diskutovali a výstupy z týchto diskusií boli zohľadnené pri tvorbe politiky. Aby sa politika nerobila “o nás, bez nás.”
  • prostriedok politického a občianskeho vzdelávania mladých ľudí a slúži na mapovanie názorov a záujmov mladej generácie.

Téma V. cyklu Štruktúrovaného dialógu nesie názov:

„Umožniť mladým ľuďom zapojiť sa a byť aktívni v rôznorodej, prepojenej a tolerantnej Európe – pripravení na život, pripravení na spoločnosť“.

Mladí ľudia v ňom majú možnosť vyjadriť svoje názory napríklad na vývoj súčasnej spoločnosti, na ich vzťah k ľuďom z odlišného kultúrneho, etnického a sociálneho prostredia a na to, čo by mali štátne inštitúcie robiť, aby mali všetci mladí ľudia rovnaké príležitosti.

V rámci konzultácií majúmladí ľudia tiež možnosť zamyslieť sa nad zručnosťami, aby mohli byť spokojní a cítiť sa dobre v spoločnosti, v ktorej žijú, študujú a pracujú . V konzultáciách teda mladí ľudia vyjadrujú nielen svoje postoje, ale aj svoje potreby.

Tieto názory mladých ľudí sa následne premietnu do ustanovení a odporúčaní Európskej komisie a budú ovplyvňovať opatrenia v týchto oblastiach v členských štátoch.
Je totiž zrejmé, že Európa ako celok čelí obrovským výzvam. Samotná jej rôznorodosť a prepojenosť znamená, že na seba ostro narážajú radikálne odlišné predstavy o jej usporiadaní: konzultácie sú aj o tom, ako sa postaviť k odlišnosti a ako zabezpečiť, aby mladí ľudia z rôzneho prostredia dostávali rovnaké príležitosti a necítili sa vylúčení a izolovaní.

Dôležitými sú hodnoty tolerancie a mierového spolužitia, a tiež prevencia radikalizácie mládeže. 

Viac informácií o projekte najdete na webstránke Štruktúrovaného dialógu.