Čo robíme

Zastupovanie členov a podpora organizácií

RmS zastupuje a koordinuje záujmy svojich členov najmä v komunikácii so štátnou a verejnou správou. Snaží sa podieľať na vytváraní takého prostredia, ktoré umožňuje detským a mládežníckym organizáciám efektívne a bez prekážok vykonávať ich činnosť.

Naplno sa tiež venuje sieťovaniu organizácií a združení pôsobiacich v mládežníckom sektore, podporuje medzi nimi výmenu informácií a skúseností, organizuje rôzne školenia, semináre a konferencie na odborné témy, často so zahraničnou účasťou.

Projekty 

Vlastnými projektmi sa RmS snaží podporiť, oceniť a motivovať organizácie, ale i širokú verejnosť k ďalšiemu napredovaniu v práci s deťmi a mladými ľuďmi. V súčasnosti koordinuje tri projekty:

  1. Projekt Štruktúrovaného dialógu
  2. Cena Most
  3. Výskumný projekt – Dopady práce s mládežou v mládežníckych organizáciách

Odborné publikácie a aktivity v zahraničí    

V oblasti zahraničnej spolupráce plní RmS úlohu slovenského reprezentanta v medzinárodných organizáciách, akými sú napríklad Európske mládežnícke fórum.