Združenie mariánskej mládeže je združením detí a mladých vo veku od 6 do 30 rokov. Na Slovensku vzniklo prvé spoločenstvo v roku 1861 v Nitre. Po období totality obnovilo svoju činnosť v roku 1990. Od roku 2001 je ZMM zaregistrované na MV SR ako občianske združenie. V súčasnosti má ZMM na Slovensku 930 členov, ktorí pôsobia v 47 miestnych spoločenstvách. Hlavným cieľom ZMM je formácia detí a mládeže v kresťanskom duchu s dôrazom na osobnú iniciatívu a aktivizáciu detí a mládeže, ich osobnostný rozvoj a socializáciu, podporu zdravého životného štýlu a aktívneho dospievania.
Je súčasťou celosvetového združenia Juventud Mariana Vicenciana (JMV) pôsobiaceho v 65 krajinách sveta s približne 150 000 členmi. ZMM Slovensko sa zúčastňuje generálnych a medzinárodných stretnutí, ktoré sú výbornou príležitosťou na rozvoj medzinárodnej spolupráce i spoznávania kultúry iných krajín.

Kontakt

Oravská 10
949 01 Nitra

www.zmm.sk