Detská organizácia FÉNIX, o.z. vznikla 5. apríla 1991 ako občianske združenie detí, mládeže a dospelých. Zameriava sa na celoročnú systematickú prácu s deťmi a mládežou. Členmi DO FÉNIX sú deti do 15 rokov a mladí ľudia vo veku od 16- 30 rokov. V súčasnosti združuje 6392 členov (deti, mladých ľudí, dobrovoľníckych pracovníkov) na celom Slovensku v rámci územných organizácií a základných kolektívov. Podstatný podiel práce s deťmi a mládežou vykonávajú dobrovoľníci. Hlavným zameraním organizácie je vytvárať deťom a mládeži podmienky na aktívne, obohacujúce a prospešné trávenie voľného času s použitím metód neformálneho vzdelávania. Prepájaním formálneho a neformálneho vzdelávania rozširujeme sociálne a život né zručnosti a kompetencie detí a mladých ľudí, aktívne ich zapájame do činnosti a projektov na Slovensku aj na medzinárodnej úrovni. Snažíme sa nielen pomôcť našim mladým členom pripraviť sa na svet, aký bude, ale aj prebudiť v nich záujem a snahu osobne sa podieľať na tvorení priestoru, v akom by chceli žiť, a tiež pomôcť im získavať schopnosti, zručnosti a skúsenosti, ktoré na to budú potrebovať.

Kontakt

Račianska 72
830 03  Bratislava