Od roku 1990 pôsobí AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku na Slovensku ako občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Pomáha napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale sme tu i pre pedagógov či rodičov a vedieme spolu s nimi deti a mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času.

Od vzniku vystupuje OZ AMAVET ako aktívny člen medzinárodnej organizácie pre mládež, vedu a techniku vo voľnom čase MILSET.

 

Kontakt:

Hagarova 4
831 52  Bratislava