AIESEC je najväčšia svetová študentmi riadená organizácia vytvárajúca pozitívny dopad na spoločnosť prostredníctvom osobnostného rozvoja a zdieľaných medzinárodných skúseností. Veríme, že udržateľné, informované a globálne zamerané líderstvo môže pomôcť vyriešiť mnohé súčasné výzvy.

AIESEC poskytuje mladým ľuďom globálnu platformu, kde môžu rásť, získavať skúsenosti a kde majú možnosť začať znova v prípade neúspechu. Popri vytváraní pozitívneho dopadu na spoločnosť objavia, čo ich baví a na čom im záleží.
Kontakt:

Štúrova 3, Bratislava

web: www.aiesec.sk

video: