Teória

cesty 1

Cesty zrenia

O teórii zážitkového výchovného programu organizácie DOMKA.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Povzbudenie ako motivácia

Vhodne vyjadrená pochvala, ocenenie alebo iný spôsob prejavu radosti z pokrokov dieťaťa, môžu mať preň celoživotný význam.

1

Láskavosť a hranice vo výchove

Významný výchovný vplyv na dieťa, dospievajúceho má osobnosť animátora, dobrovoľníka.

Staršie články

Výskum

betka

Dobrovoľníctvo na Slovensku – aktuálne zistenia

Vvybrané zistenia o dobrovoľníctve na Slovensku a ich analýza v kontexte nových trendov v oblasti dobrovoľníctva.

dobro

Dobrovoľníctvo a mladí ľudia z rôznych krajín

Cieľom výskumu bolo identifikovať pohľady mladých ľudí na dobrovoľníctvo z hľadiska ich krajiny pôvodu.

Staršie články

Prax

a

Nízkoprahový Fun Club Fortuna

Činnosť sme začali na karimatkách pri vrátnici a v požičaných priestoroch Slovenskej katolíckej jednoty.

zakon

Zákon o dobrovoľníctve je už účinný

Do platnosti vstúpil 1.decembra 2011. Prinášame vám základné informácie o tom, ako sa tento zákon tvoril a čo rieši.

savio

Dobrovoľníctvo ma naučilo otvorenosti

Viem, že som tým získal mnoho, no vždy keď o tom mám hovoriť nejako si neviem na nič konkrétne spomenúť.

Staršie články

Publikácie

kniha

České dobrovoľníctvo na začiatku 21. storočia

Kolektív autorov v 10 kapitolách rozdelených na teoretickú a empirickú časť zhŕňajú aktuálne poznatky o vzájomnom vplyve spoločnosti a dobrovoľníctva.

dobro pub

Dobrovoľníctvo – keď pomoc baví a zábava pomáha

Publikácia prináša odpovede na otázku: Aký je súčasný obraz dobrovoľníctva na Slovensku?

Staršie články

Staršie newslettre

ZOOMm

Vydáva: Rada mládeže Slovenska
Pražská 11, 811 04 Bratislava

Zodpovedný redaktor: Peter Lenčo

E-mail: lenco.peter@gmail.com

ISSN 1338-6840

 

Časopis vychádza v elektronickej podobe šryrikrát ročne. Každé číslo sa venuje samostatnej odbornej téme.

 

Archív časopisu

Projekty RmS


Viac o projektoch RmS


Sponzorovaný hosting od WebSupport.sk