Konferencia: Politika mládeže tu a teraz!

Konferencia: Politika mládeže tu a teraz!

Rada mládeže Slovenska, v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu s názvom:

POLITIKA MLÁDEŽE TU A TERAZ!  
Radikalizácia, participácia, potreby mladých 

Jednotlivé bloky a program konferencie nájdete TU.

Konferencia je určená pre každého, koho zaujíma súčasný vývoj mládežníckeho sektora a potrieb detí a mládeže.

Záujem o účasť na konferencii, prosím, potvrďte do 22. novembra 2018 mailom na besedova@mladez.sk.

Spoznaj aktivity INEXu počas víkendovky Miki Viki

Spoznaj aktivity INEXu počas víkendovky Miki Viki

Mikiviki je mikulášska teambuildingová víkendovka v Banskej Štiavnici. 

Je to jedinečná príležitosť ako spoznať aktivity INEX-u, INEX-ákov a zistiť ako medzinárodné dobrovoľníctvo môže pomôcť v osobnostnom rozvoji, v programe plnom zábavy a teambuildingových aktivít.

Mikiviki spája INEX-ákov a nových ľudí, ktorí o INEX-e počuli veľmi málo alebo vôbec. Vítaní sú všetci dobrovoľníci, ktorí boli na tábore v zahraničí, na dobrovoľníckych aktivitách na Slovensku, chcú lídrovať tábor, alebo ešte s INEXom nikde neboli.

Informácie: 
– víkend 30.11.– 2.12.2018
– účastnícky príspevok 25 € (v ňom je zahrnutá doprava späť, strava, ubytovanie a materiál počas celej dĺžky trvania víkendovky)
– dopravu do Banskej Štiavnice
– vyplniť prihlášku: https://inex.sk/sk/events/44915/show_public do 19.11. 2018

Čo zabezpečí INEX:
– teambuildingový, zážitkový víkend
– možnosť spoznať nových ľudí, dozvedieť sa o možnostiach a profesijných prínosoch medzinárodného dobrovoľníctva
– strava a ubytovanie
– cesta z Banskej Štiavnice do Bratislavy pre prvých 19 prihlásených

Viac informácií TU.

Zdroj: INEX

LEAF hľadá kolegyňu alebo kolegu do teamu pre stredoškolské programy

LEAF hľadá kolegyňu alebo kolegu do teamu pre stredoškolské programy

LEAF pomáha mladým ľuďom v ich osobnom i odbornom rozvoji.

 

 

Robí tak bez ohľadu na to, z akého prostredia ľudia pochádzajú a aká je ich finančná situácia. Stačí, že majú pevnú vôľu a potenciál stať sa v budúcnosti osobnosťami Slovenska, ktoré budú v sebe spájať:

 • Charakternosť – morálne kvality založené na odvahe, úcte k druhým a pokore, vychádzajúce z presvedčenia o hodnote každého jednotlivca.
 • Excelentnosť – všestrannosť, ako aj výnimočnosť vo svojej oblasti, ktoré sú založené na vnútornej motivácii, neutíchajúcej zvedavosti a pevnej vôli.
 • Podnikavé líderstvo – snaha o neustále vylepšovanie, podporená vysokými ašpiráciami, schopnosťou zdravo riskovať nadchnúť ostatných pre zmenu.
 • Občiansku angažovanosť – predsavzatie nezištne pomáhať širšiemu okoliu, ktoré vychádza z vďačnosti, zo záujmu o iných a z kombinácie vzťahu k domovine, záujmu o región a globálneho uvažovania. 

Do svojho teamu momentálne hľadajú kolegyňu alebo kolegu pre stredoškolské programy. 

 

Náplň práce:

 • Koordinuje a zabezpečuje aktivity programov v oblasti vzdelávania študentov stredných škôl (najmä v oblasti mentoringu, študentských štipendií a grantov)
 • Komunikuje s poskytovateľmi letných študijných programov v zahraničí (typicky univerzity a partneri z USA, UK a Juhoafrickej Republiky)
 • Spolupracuje na tvorbe harmonogramu aktivít študentských programov
 • Pomáha stredoškolským študentom vo vypracovávaní výstupov z ich programov , alebo s procesom zasielania prihlášok na letné študijné programy
 • Spolu s ostatnými členmi tímu sa podieľa na vyhodnocovaní študentských projektov a na výbere podporených študentov
 • Dohliada nad logistickým, administratívnym a organizačným zabezpečením zverenej agendy (správnosť dokumentov, zabezpečenie priestorov stretnutia so študentami, materiálno-technické vybavenie priestorov atď.), celkovo poskytuje organizačnú a administratívnu podporu pri realizácii študenských programov

Požiadavky

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • pozitívna afiliácia k práci s talentovanými stredoškolskými študentami a k ich rozvoju
 • komunikatívnosť, tímová spolupráca, samostatnosť, dobrý time-management, zodpovednosť, odolnosť voči stresu, schopnosť sa rýchlo adaptovať na zmenu
 • vodičský preukaz B
 • výhodou je skúsenosť so (spolu)organizovaním eventov pre väčší počet ľudí (ideálne pre adolescentov), organizovanie campov alebo podobných podujatí pre stredoškolákov, dobrý vhľad do súčasnej siete organizácií, ktoré pracujú, alebo podporujú nadaných stredoškolských študentov, administrovanie zmlúv a fakturácia
 • občasná práca počas víkendov
 • služobné cesty aj mimo Bratislavu

Viac informácií TU.

Zdroj: LEAF

ZKSM uvádza projekt Eco challenge zameraný na ekologické výzvy

ZKSM uvádza projekt Eco challenge zameraný na ekologické výzvy

V tomto školskom roku ZKSM prichádza s projektom plným ekologických výziev, s názvom Eco challenge. Projekt sa zaoberá témou ekologického životného štýlu. Prostredníctvom zaujímavých videí, ktoré budú pravidelne vychádzať, chce ZKSM inšpirovať mladých k starostlivosti o životné prostredie.

ZKSM sa v rámci svojej stratégie práce s mládežou zameriava na niekoľko cieľov, ako je participácia mladých ľudí na živote spoločnosti, prejavovanie spoločenskej solidarity prostredníctvom dobrovoľníctva, či dlhodobá podpora činnosti smerujúcej k uznaniu hodnoty a prínosu práce s mládežou. Okrem toho sa ZKSM zameriava aj na podporu zdravia a zdravého životného štýlu mládeže a prepojenie práce s mládežou na aktuálne potreby a výzvy, ktorým čelí mládež v Slovenskej republike.

ZKSM sa venuje aj výchove mladých v oblasti vyváženého životného štýlu a ochrany životného prostredia. Prostredníctvom vzdelávacích programov, ako je Animátorská škola, Líderská animátorská škola, Škola autentických sŕdc, ZKSM ponúka mladým nielen rast v animátorských, či líderských zručnostiach, ale vedie ich aj k zdravému životnému štýlu.  “Svet stojí na pokraji ekologickej krízy a téma ochrany životného prostredia by preto nám kresťanom nemala byť vôbec ľahostajná, práve naopak. Pápež František poukazuje na to, že náš život s Ježišom sa má prejaviť v každej oblasti života, teda aj v zodpovednom prístupe k darom, ktoré nám Boh zveril,” hovorí Martin Janus, výkonný riaditeľ ZKSM.

Okrem toho tento školský rok ZKSM prichádza s novým projektom zameraným na pozitívne ovplyvňovanie mladých v oblasti ekológie. Inšpiráciou k tomuto projektu je encyklika pápeža Františka s názvom Laudato si. Tá sa venuje ochrane a starostlivosti o náš spoločný domov, o našu zem. “Projekt bude prebiehať počas celého školského roka. Každý mesiac uverejníme krátke motivačné video s jednoduchou ekovýzvou. Spolu s rôznymi podnetmi a zaujímavosťami z oblasti ekológie sa projekt bude v intenzívnej online kampani venovať témam, ako je eliminovanie produkcie odpadu alebo zodpovedné nakupovanie,” vysvetľuje Zuzana Vengliková, koordinátorka projektu Eco challenge.

ZKSM sa už dvadsaťsedem rokov venuje systematickej a pravidelnej práci s mládežou. Zameriava sa na duchovné formovanie a neformálne vzdelávanie svojich členov prostredníctvom animátorských škôl. K aktuálnym projektom združenia patria Kresťan v politike, evanjelizačný projekt Godzone či projekt sieťovania a rozvoja spoločenstiev Lifenet.

Zdroj: ZKSM

Vyplňte dotazník k výskumu „Postoje mladých ľudí k zahraničnej politike SR“

Vyplňte dotazník k výskumu „Postoje mladých ľudí k zahraničnej politike SR“

Bratislava policy institute vytvorila dotazník, ktorého cieľom je zistiť názory obyvateľov Slovenska a najmä mladých ľudí na problematiku zahraničnej politiky Slovenska a na aktuálne problémy s ňou súvisiace.

“Dotazník je anonymný a Váš názor nás zaujíma, aby bolo zrejmé ako rozmýšľa celá populácia Slovenska –  nie iba tí, ktorí rozhodujú o otázkach zahraničnej politiky. Pamätajte, že nie je zlý alebo dobrý názor, je iba Váš názor a budeme radi, ak budete otvorený/á a odpoviete na naše otázky v súlade s tým, ako to cítite.
Výsledky prieskumu poslúžia ako pomôcka na vytvorenie efektívnej a cielenej online komunikácie verejných inštitúcií smerom k mladej generácii v oblasti zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky.!
Uvádza BPI na webe s dotazníkom.
Dotazník nájdete na tomto odkaze.
Zdroj: Bratislava Policy Institute
Zimný kurz “Cestou zimy 2019” od Pluska

Zimný kurz “Cestou zimy 2019” od Pluska

PLUSKO sú aktívni mladí ľudia, ktorí organizujú podujatia pre druhých. Ich heslami sú zážitok, dobrodružstvo, stany, lezenie, člny, medzinárodky, splavy, tábory, školenia, spoznávanie, radosť zo života. Smiech. Priateľstvo.

O čom je zimný kurz “Cestou zimy”?
Nie je to kurz prežitia. Napriek tomu si zažiješ mráz až na kosť a overíš si, že telo sa so zimou vysporiada po svojom. A možno tak ako my, odhalíš svojské čaro zimy aj cez skrehnuté prsty, studené nohy či zmrznutý spacák.

Na kurze, v tichej a zároveň drsnej zimnej krajine, sa spolu s nami pozrieš na svoje hodnoty. Možno odídeš spokojný s tým, čo nájdeš a možno sa tvoj život zmení.

Prihlasiť sa dá na tomto linku.

Viac informácií TU.

Zdroj: Plusko

Koordinátorka alebo koordinátor do Bratislavského dobrovoľníckeho centra

Koordinátorka alebo koordinátor do Bratislavského dobrovoľníckeho centra

Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) hľadá novú kolegyňu alebo kolegu na pozíciu koordinátorky alebo koordinátora dobrovoľníckych programov.

Táto pozícia je vhodná pre absolventov alebo stále študujúcich niektorý so spoločensko-vedných odborov (psychologické, pedagogické alebo sociálne vedy), ktorí majú v tejto oblasti aspoň ročné pracovné/ dobrovoľnícke alebo iné skúsenosti, ovládajú slovenčinu, a angličtinu aspoň na úrovni B1. Vedia pracovať s MS Office a používať sociálne siete. Podmienkou je, aby už niekedy dobrovoľničili alebo dobrovoľníkov a dobrovoľníčky koordinovali a to po dobu minimálne 1 roka. Tiež je dôležité, aby si videli v dobrovoľníctve zmysel a rozumeli, prečo je manažment dobrovoľníctva dôležitý.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • vedenie a koordinácia dobrovoľníckeho programu Som tu pre teba
 • vedenie a koordinácia dobrovoľníckeho programu Čítankovo
 • vedenie a koordinácia dobrovoľníckeho programu Rýchla rota
 • organizovanie a príprava eventov a seminárov pre dobrovoľníkov/ čky a ich koordinátorov/ky
 • nábor, výber, zaškolenie a vedenie tímu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • komunikácia s organizáciami zapojenými v programe a vyhľadávanie nových
 • komunikácia s dobrovoľníkmi/čkami v programoch
 • vyhodnocovanie dobrovoľníckych programov a písanie správ
 • propagácia dobrovoľníctva a komunikácia so záujemcami o dobrovoľníctvo

Zamestnanecké výhody, benefity: práca v mladom kolektíve, rozvoj tvojej osobnosti aj po profesionálnej stránke, možnosť rozbehnúť nové projekty, pravidelné školenia a vzdelávanie v oblasti práce s dobrovoľníkmi/čkami a manažmentu dobrovoľníkov/čok; prístup, v ktorom je zamestnanec/kyňa partnerom a spolutvorcom, flexibilita.

Viac informácií TU.

Zdroj: BDC

Erasmus+ hľadá externé hodnotiteľky a hodnotiteľov pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

Erasmus+ hľadá externé hodnotiteľky a hodnotiteľov pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

SAAIC – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, hľadá externých hodnotiteľov
žiadostí o grant v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy.

 

KRITÉRIÁ PRE VÝBER EXTERNÝCH HODNOTITEĽOV:

A. Všeobecné kritériá:
a. vylúčenie konfliktu záujmov
Odborný hodnotiteľ musí spĺňať podmienky vylúčenia konfliktu záujmov. Hodnotiteľom môže byť len osoba, ktorá nie je zainteresovanou osobou na strane žiadateľa: hodnotiteľ nesmie byť členom štatutárnych, riadiacich ani dozorných orgánov žiadateľa (napr. správna rada, dozorná rada), ani blízkou osobou členov týchto orgánov žiadateľa, ani byť so žiadateľom v pracovnom pomere alebo inom pracovnom vzťahu alebo v záväzkovom vzťahu podľa osobitných predpisov.

B. Odborné kritériá:
a. vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa,
b. minimálne 3 roky praxe v príslušnej oblasti
c. znalosť politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (národných, európskych),
d. základné poznatky o programu Erasmus+ a jeho akciách,
e. skúsenosti v oblasti prípravy, tvorby a implementácie projektov,
f. skúsenosti v oblasti hodnotenia projektov (v rôznych grantových schémach a
programoch),
g. schopnosť hodnotiť efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť výdavkov vo vzťahu k cieľom
projektu,
h. schopnosť hodnotiť žiadosti v niektorom z nasledujúcich jazykov: anglický, nemecký,
francúzsky,
i. IT zručnosti

 

Viac informácií TU.

Zdroj: SAAIC

Výsledky VI. cyklu ŠD: Vidiek nie je pre mladých

Výsledky VI. cyklu ŠD: Vidiek nie je pre mladých

Slovensko je vidieckou krajinou s dlhou tradíciou menších obcí a lokálpatriotizmu obyvateľov. V súčasnosti naša krajina čelí mnohým výzvam. 
Jednou z najvážnejších z nich je aj únik mozgov a to nielen do zahraničia, ale aj z vidieka do miest. Mladých ľudí k tomu núti nedostatočná miestna infraštruktúra, nedostatok práce a  nezohľadňovanie ich potrieb ako osobitnej skupiny obyvateľov. Ak toto nezmeníme, podiel mladých ľudí, ktorí budú odchádzať zo Slovenska, bude v dlhodobej perspektíve narastať.
Tieto aj ďalšie informácie sme zozbierali v VI. cykle Štruktúrovaného dialógu. Viac sa o postoji mladých ľudí k vidieku dočítate v tlačovej správe.
Celú správu z online konzultácii si môžte prečítať TU a naratívna správa ku konzultáciám je na stiahnutie TU.
Grant “Nápad pre školy”

Grant “Nápad pre školy”

Nadácia Poštovej banky vyhlasuje grant určený školám, ktoré prídu s najlepšími nápadmi, ako riešiť problém nedostatočnej vzdelanosti žiakov v oblasti finančnej gramotnosti a aktuálne potreby škôl.
Odmenu získa 8 základných škôl, 8 stredných škôl, 6 učiteľov a 6 tried.

Viac informácií TU.

Zdroj: Poštová banka