Spoločenstvá môžu aj tento rok využiť Interný grant od ZKSM

Spoločenstvá môžu aj tento rok využiť Interný grant od ZKSM

Každoročne pre členov a spoločenstvá ZKSM zverejňuje možnosť zapojiť sa do vlastného interného grantu. Podporou inovatívnych projektov mladých chce ZKSM zároveň zvýšiť povedomie hodnoty mládežníckej práce. Uchádzači o podporu z interného grantu môžu podať návrhy so žiadosťou na vlastné projekty do 8. apríla 2018.

Hlavným cieľom interného grantového kola je motivovať a povzbudiť spoločenstvá k dobrovoľníctvu a angažovanosti vo svojom okolí a tiež k spolupráci s inými spoločenstvami a organizáciami v regióne. Piaty ročník Interného grantu ZKSM obsahuje výzvy v oblasti participácie, dobrovoľníctva, zdravého životného štýlu a v poukazovaní hodnoty práce s mládežou. Tieto ciele vychádzajú zo Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. „Cez interný grant chceme podporiť aktivity spoločenstiev zamerané na riešenie aktuálnych výziev, ktorým čelia mladí v ich okolí. Tiež učiť mladých ľudí, členov ZKSM, projektovým zručnostiam a projektovému mysleniu, prijímať výzvy a hľadať vhodné riešenia na ich realizáciu,” hovorí Martin Janus, výkonný riaditeľ ZKSM.

V oblasti participácie chce ZKSM podporiť inovatívne formy spoluúčasti mladých ľudí na živote spoločnosti, aby sa aktívne zapájali do riešenia problémov obce/mesta, v ktorej žijú a podieľali sa na rozhodovaní o veciach verejných, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Prostredníctvom Interného grantu ZKSM aktivizuje mladých zo spoločenstiev, aby svojou dobrovoľníckou aktivitou prispeli k zlepšeniu okolia a spoločnosti. Cieľom aktivít v oblasti zdravia a životného štýlu je zvýšiť záujem mladých ľudí o dôležitosť ochrany a podpory zdravia a zdravého životného štýlu napríklad vypracovaním a realizáciou  výchovnovzdelávacej kampane alebo workshopu k danej téme. Posledná oblasť Práca s mládežou sa zameriava na komunikáciu hodnoty práce s mládežou a jej prínosu pre spoločnosť, ale aj na mapovanie a riešenie konkrétnych výziev v obci či regióne, ktorým mladí čelia.

V minulom roku sa podarilo vďaka Internému grantu ZKSM na Slovensku uskutočniť 26 mládežníckych projektov. Termín na vypísanie žiadostí o projekt je 8. Apríl 2018. Výsledky o podporených projektoch budú zverejnené 18. apríla 2018., po fáze hodnotenia podaných žiadostí. Projekty budú môcť spoločenstvá realizovať až do polovice septembra. Všetky potrebné informácie sú spolu s výzvou zverejnené TU.

Zdroj: ZKSM

Darcovia prispeli na podporu rozvojových projektov v subsaharskej Afrike v 23. ročníku Dobrej noviny rekordnou sumou

Darcovia prispeli na podporu rozvojových projektov v subsaharskej Afrike v 23. ročníku Dobrej noviny rekordnou sumou

Celkový výnos 23. ročníka predstavoval k termínu 2. marca 2018 sumu 1 108 979,68 eur. Výsledok ešte nie je definitívny, pretože k vyzbieranej sume v jednotlivých diecézach budú pripočítané aj individuálne dary prijaté na účet Dobrej noviny do 31. marca a výnos
z odoslaných DMS správ.

Vianočná kolednícka akcia prebiehala od 24. decembra 2017 do 6. januára 2018 v 1 287 mestách a obciach na celom Slovensku. V 23. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 24 297 koledníkov v 2 522 skupinkách, ktorí spolu navštívili 65 938 rodín. K deťom v slovenských farnostiach sa cez Slovenskú katolícku misiu pripojili aj rodiny žijúce v Bruseli.

Riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík uviedol: „Sme vďační všetkým rodinám, ktoré koledníci navštívili aj individuálnym darcom za ich štedrosť. Spolu sme vytvorili veľké dielo a potvrdili, že Slováci sú otvorení ľudom, ktorí potrebujú pomoc, hoci sú aj geograficky veľmi vzdialení. Veľmi si vážime dobrovoľnícke nasadenie našich detí, sprevádzajúcich a zodpovedných osôb v jednotlivých obciach, podporu ich rodín i všetky formy podpory pre Dobrú novinu v jej 23. ročníku.”

Ťažiskovou témou uplynulého ročníka s mottom „Na ceste k životu“ bola práca dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (tzv. sestry Vincentky) v meste Alitena na severe Etiópie, kde Dobrá novina podporuje zdravotné stredisko zamerané na starostlivosť o matky s deťmi od roku 2015. Vďaka podpore môže v ťažkom teréne v okolí Aliteny jazdiť sanitka k náročným prípadom alebo k mamičkám pred pôrodom. Tvárami 23. ročníka boli mama Ababa s dcérkou Weini, ktorá sa vďaka včasnému príchodu sanitky narodila pod dohľadom lekára. Ich príbeh sprostredkoval slovenskej verejnosti aj krátky dokument „Cesta“, ktorého pokračovanie s názvom „Cesta vedie ďalej” si môžeš pozrieť TU.

Projektový manažér Jozef Magda dodáva: „Z výťažku zbierky budú podporené rozvojové projekty v Etiópii zamerané na základnú zdravotnú starostlivosť a prístup k vzdelaniu v Etiópii a na odborné vzdelávanie v Južnom Sudáne. V Keni budú podporené projekty zamerané na zabezpečenie obživy a pitnej vody, na vzdelávanie dospelých a na podporu centier pre deti s postihnutím. V Ugande podporí nemocnicu pre deti.“

Tradičnú kolednícku akciu organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Bližšie informácie o koledníckej akcii a použití prostriedkov z verejnej zbierky nájdete TU.

Zdroj: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

 

 

Vláda, ktorá ide proti mladým, nemá budúcnosť

Vláda, ktorá ide proti mladým, nemá budúcnosť

Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je hrozná. Jej skoré vyšetrenie by malo byť prvoradou úlohou orgánov činných v trestnom konaní. Ich postup musí aj verejnosť vnímať ako dôveryhodný. Minister vnútra sa stal prekážkou dôveryhodnosti polície, a preto by mal odstúpiť.

Predseda vlády, namiesto toho, aby situáciu stabilizoval, stupňuje ju útokmi na občiansku spoločnosť. Šíri nebezpečné nepravdy, predsudky a rozdeľuje spoločnosť. Takýto prístup nás posúva mimo demokratickú európsku tradíciu, ku ktorej chceme patriť.

Ako v kľúčových chvíľach našich dejín, aj dnes chcú mladí ľudia zmeniť Slovensko k lepšiemu. Vyzývame političky a politikov, aby ich brali vážne. Mladí ľudia im dôverujú menej než európskym inštitúciám a v nebývalej miere opúšťajú krajinu. Podobne ako mnohí rektori či predstavitelia cirkvi, by aj nositelia verejnej moci mali oceniť, keď sa mladí ľudia aktívne zúčastňujú na verejnom dianí, a mali by byť ústretoví voči ich požiadavkám.

Z týchto dôvodov podporujeme piatkové pochody Za slušné Slovensko a ich kľúčové požiadavky: vyšetrenie vraždy a odchod členov vlády s väzbami na organizovaný zločin.

eRko – HKSD sa 23. februára pripojí ku Dňu modlitby a pôstu za pokoj vo svete

eRko – HKSD sa 23. februára pripojí ku Dňu modlitby a pôstu za pokoj vo svete

“Svätý Otec František vyhlásil 23. február 2018, piatok Prvého pôstneho týždňa za Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete.”

„Vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácií v rozličných častiach sveta, pozývam všetkých veriacich k osobitnému Dňu modlitby a pôstu za pokoj, a to 23. februára 2018. Obetujeme ho osobitne za obyvateľov Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu,”  povedal pápež František. K iniciatíve sa dá zapojiť “takými formami, aké budú považovať za vhodné,” prihovoril sa veriacim Svätý Otec 4. februára pri modlitbe Anjel Pána.

Do Dňa modlitby a pôstu za pokoj vo svete pozýva pápež František aj Slovákov. Vyplýva to z listu, ktorý poslal apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello Mons. Stanislavovi Zvolenskému, predsedovi Konferencie biskupov Slovenska, ktorá pozýva všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa do slávenia tohto dňa zapojili.

“Cez Dobrú novinu pomáhame ťažko skúšaným ľuďom v Južnom Sudáne už 20 rokov. Radi odpovieme na pozvanie Pápeža Františka a zapojíme sa v piatok 23. februára 2018 do celosvetovej iniciatívy modlitieb a pôstu za pokoj na svete, zvlášť v Južnom Sudáne, Demokratickej republike Kongo a v Sýrii.” uviedol riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík. “V spolupráci s partnermi z medzinárodnej organizácie “Solidarity with South Sudan” ponúkame na tento účel modlitby a materiály pre farnosti a spoločenstvá, ktoré sa chcú pridať ku tejto dôležitej iniciatíve Svätého Otca.”

Homília Svätého Otca Františka

Modlitby za pokoj

Pôst za pokoj

Zdroj: eRko – HKSD

 

ZKSM prichádza s novým systémom rozvoja svojich spoločenstiev

ZKSM prichádza s novým systémom rozvoja svojich spoločenstiev

Združenie kresťanských spoločenstiev chce reagovať na aktuálne výzvy práce s mládežou na Slovensku. Jedným zo spôsobov je nový program UpGrade. Prostredníctvom seminárov, vzdelávacích aktivít a konzultácií chce ZKSM poskytovať spoločenstvám konkrétnu pomoc a podporu, ktorú spoločenstvá a ich členovia potrebujú.

ZKSM už viac ako 27 rokov pracuje so spoločenstvami, v ktorých sa stretávajú prevažne mladí ľudia. Doterajšia podpora spoločenstiev bola realizovaná prostredníctvom neformálneho vzdelávania, podpory dobrovoľníctva, sieťovania, finančnej podpory a iných aktivít. V roku 2017 členovia tímu ZKSM zrealizovali osobné stretnutia s vedúcimi spoločenstiev ZKSM, pod názvom CONNECTED. Týmto spôsobom získali priamu spätnú väzbu a tiež zistili, čo spoločenstvá potrebujú. Cez program UpGrade chce ZKSM poskytovať konkrétnu a cielenú pomoc spoločenstvám na základe ich požiadaviek a potrieb a vytvoriť ďalší priestor na osobný kontakt a efektívnu komunikáciu so spoločenstvami.

UpGrade tiež predstavuje program pre systematickú a praktickú prácu so spoločenstvami a jej neustále skvalitňovanie. Bol predstavený na regionálnych stretnutiach s vedúcimi  spoločenstiev, ktoré sa uskutočnili v Prešove, Ružomberku a v Trnave koncom roka 2017.  „Víziou ZKSM je pozitívne ovplyvňovanie a premena spoločnosti zrelými osobnosťami, ktoré „vyrastajú” v spoločenstvách. Jedným z nástrojov na dosiahnutie tejto vízie je program UpGrade, ktorý prináša výnimočný systém rozvoja spoločenstiev a ich členov,” hovorí Martin Janus, výkonný riaditeľ ZKSM.

Hlavným cieľom programu UpGrade je kvantitatívny a kvalitatívny rast a rozvoj členských spoločenstiev, ich vedúcich a tiež jednotlivých tímov, ktoré vykonávajú rôzne služby v spoločenstvách. Obsahom programu sú vzdelávacie semináre, konzultácie a tiež osobné vedenie/koučing/mentoring. „Záleží nám na našich spoločenstvách a členoch a ich kvalitatívnom raste. Chceme byť k dispozícii animátorom, lídrom a tímom slúžiacim v jednotlivých spoločenstvách,“ hovorí Eduard Filo, koordinátor programu UpGrade.

UpGrade ponúka príležitosť pre rast a rozvoj v nasledujúcich oblastiach: osobné poslanie, poslanie a vízia spoločenstva, rozvoj prezentačných, komunikačných zručností, plánovanie času, komunikácia a riešenie konfliktov v spoločenstve, objavovanie potenciálu členov spoločenstva, teambuilding spoločenstva, rozvíjanie sa v oblasti duchovného sprevádzania, koučingu, mentoringu, vodcovstva a zážikového leadershipu. ZKSM chce spoločenstvám poskytnúť konzultácie aj v tom ako založiť spoločenstvo, či riešiť vznikajúce problémy, alebo ako získať finančnú podporu pre spoločenstvo, aktivity a projekty. Semináre sa budú orientovať aj na podporu stagnujúcich spoločenstiev, či poradenstvo v prípade založenia nového spoločenstva. Viac informácií o programe a jednotlivých seminároch nájdete TU.

Zdroj: ZKSM – Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

 

 

Konzultácie Európskej komisie k otázkam týkajúcich sa súčasnej výkonnosti a budúcich výziev programu Erasmus +

Konzultácie Európskej komisie k otázkam týkajúcich sa súčasnej výkonnosti a budúcich výziev programu Erasmus +

Komisia v roku 2018 predloží komplexné návrhy ďalšej generácie finančných programov pre viacročný finančný rámec po roku 2020, ktorý predstavuje dlhodobý rozpočet EÚ. Návrhy Komisie budú koncipované s cieľom umožniť EÚ riešiť prioritné otázky v tých oblastiach, v ktorých môže dosiahnuť viac ako členské štáty konajúce jednotlivo. To si vyžaduje dôkladné posúdenie pozitív súčasného rámca, ako aj oblastí, kde by sa v budúcnosti mohlo postupovať efektívnejšie. Táto konzultácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu a jej cieľom je získať názory všetkých zainteresovaných strán o tom, ako čo najlepšie využiť každé euro z rozpočtu EÚ.

V rámci konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov, organizácií a zainteresovaných strán, ktoré majú záujmy a/alebo sa podieľajú na otázkach v súvislosti so vzdelávacou mobilitou, vzdelávaním a odbornou prípravou mimo mobility, dobrovoľníckou činnosťou, humanitárnou pomocou, solidaritou, prácou s mládežou, mobilitou pracovnej sily, kultúrou, médiami a umením, občianstvom a hodnotami, oblasťou spravodlivosti, justičnou spoluprácou, právami, ochranou spotrebiteľa.

Do verejnej konzultácie je možné zapojiť sa v období 10. január – 8. marec 2018 vyplnením nasledovného  online dotazníka v angličtine.

Odpovede budú zohľadnené pri príprave komplexných návrhov pre viacročný finančný rámec po roku 2020 a pre ďalšiu generáciu finančných programov.

Všetky potrebné informácie sú v odkaze.

Zdroj: Európska komisia

 

 

Dobrá novina prekonala vďaka štedrosti darcov v 23. ročníku magickú hranicu milión eur

Dobrá novina prekonala vďaka štedrosti darcov v 23. ročníku magickú hranicu milión eur

V uplynulých dňoch sa skončil 23. ročník koledníckej akcie Dobrá novina, ktorá opäť ukázala živú vieru detí a mladých ľudí na celom Slovensku, ktorí vyšli z pohodlia svojich domovov a roznášali radostnú zvesť ku všetkým, ktorí im otvorili svoje srdcia a dvere.

Na konečný výsledok zbierky si budeme musieť počkať do konca marca 2018, avšak teraz sme prekonali hranicu 1 milióna eur, keď vo štvrtok 18. januára bola suma príspevkov na účte Dobrej noviny vo výške 1 063 820,52 eur. Tento historický míľnik vníma koordinátorka Dobrej noviny Anna Paľovová v širších súvislostiach: „Pri mojej komunikácii s jednotlivými farnosťami sa na túto vykoledovanú sumu nemôžem pozerať iba ako na číslo, je za tým oveľa viac. Dobrá novina je o evanjelizácii, o radosti, o tradícii a solidarite“ a na záver dodáva „mám veľký rešpekt pred každým koledníkom, ktorý ohlasuje radostnú zvesť a pred každou rodinou, ktorá otvára dvere svojho príbytku a prispieva do pokladničky.

Ťažiskový projekt 23. ročníka je zameraný na podporu zdravotného strediska v Alitene na severe Etiópie, ktoré vedú sestry vincentky a Dobrá novina ho podporuje od mája 2015. Finančné prostriedky zo zbierky Dobrej noviny sú určené aj ďalšie rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky na dôstojný život a integrálny ľudský rozvoj detí, mladých ľudí, dospelých, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky.

Bez tisícok koledníkov by nebolo možné vykonať takéto veľké dielo, čo oceňuje aj riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík vo svojom krátkom odkaze: „Ďakujeme veľmi pekne všetkým rodinám, ktoré koledníci Dobrej noviny navštívili aj individuálnym darcom za ich štedrosť. Vďaka ich príspevkom pomôže Dobrá novina nielen v Etiópii ale aj v Južnom Sudáne, Ugande a v Keni cez konkrétne a adresné rozvojové projekty. Spolu sme vytvorili veľké dielo a potvrdili, že Slováci sú otvorení ľudom, ktorí potrebujú pomoc, hoci sú aj geograficky veľmi vzdialení. Vážime si dobrovoľnícke nasadenie a nezištne venovaný čas našich detí, sprevádzajúcich a zodpovedných osôb, podporu ich rodín i každú
formu podpory pre Dobrú novinu v jej 23. ročníku.“

Na verejnú zbierku je možné prispieť online na stránke, kde sú aj bližšie informácie o použití prostriedkov.

Zdroj: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a Dobrá novina

Dobrá novina u Prezidenta SR Andreja Kisku

Dobrá novina u Prezidenta SR Andreja Kisku

V týchto dňoch je v plnom prúde 23. ročník koledníckej akcie Dobrá novina, ktorá prebieha od 24. decembra 2017 do 6. januára 2018 na území celého Slovenska.

Koledníci Dobrej noviny tradične zavítajú aj do prezidentského paláca. Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska ich prijme v prvý deň nového roka, 1. januára 2018 o 13,30 hod. Približne 25.000 koledníkov budú na prijatí zastupovať tri skupinky koledníkov z Ľubice, Prievidze a zo Serede.

Dobrá novina každoročne pozýva deti a mladých ľudí na zapojenie sa do najväčšej pravidelnej dobrovoľníckej akcie na Slovensku s cieľom priniesť tradičnou formou koledovania vianočnú radosť z narodenia Krista do rodín a zároveň podporiť rozvojové projekty pre núdznych na africkom kontinente.

V tomto roku je v centre pozornosti práca dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (tzv. sestry Vincentky) v meste Alitena na severe Etiópie. Dobrá novina tu podporuje zdravotné stredisko zamerané na starostlivosť o matky s deťmi od roku 2015. Vďaka tejto podpore môže v náročnom teréne v okolí Aliteny jazdiť sanitka k náročným prípadom alebo k mamičkám pred pôrodom.

Tvárami 23. ročníkamama Ababa s dcérkou Weini, ktorá sa vďaka včasnému príchodu sanitky narodila pod dohľadom lekára. Ich príbeh zachytáva aj krátky 10-minútový film s názvom „Cesta“.

Život miestnych ľudí a cirkvi v Etiópii priblížil slovenskej verejnosti biskup Adigratskej eparchie Medhin Tesfaselassie, ktorý navštívil Slovensko v dňoch 1. – 12. decembra 2017. Počas svojej návštevy zavítal do viacerých slovenských farností a zúčastní sa na liturgiách spojených s vyslaním koledníkov Dobrej noviny.

Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 250 mestách a obciach na celom Slovensku. V predchádzajúcom 22. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 24 711 koledníkov v 2 535 skupinkách, ktorí spolu navštívili 70 588 rodín. Celkový výnos 22. ročníka predstavoval 991 916,51 EUR.

Na verejnú zbierku Dobrá novina možno prispieť celoročne na číslo účtu IBAN: SK77 1100 0000 0029 4045 7894, Swift: TATRSKBX. Do konca januára 2018 aj formou darcovskej SMS v hodnote 2 EUR s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877.

Verejná zbierka Dobrá novina je zapísaná v registri verejných zbierok Ministerstvom vnútra SR pod číslom 000-2017- 025222 zo dňa 12. júla 2017 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

Bližšie informácie o koledníckej akcii a použití prostriedkov z verejnej zbierky nájdete TU.

Zdroj: Dobrá novina a eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

 

PF 2018

PF 2018

Za celý tím RmS by sme sa Vám chceli poďakovať za Vašu náklonnosť a do nového roku 2018 Vám popriať pevné zdravie a veľa osobných a pracovných úspechov.

“Youth Wiki” – online encyklopédia o mládežníckej politike

“Youth Wiki” – online encyklopédia o mládežníckej politike

Youth Wiki je online encyklopédiou o mládežníckej politike, ktorá je jednou z najnovších iniciatív Európskej komisie a svetlo sveta uzrela len nedávno.

Je dostupná v online verzii a podobne ako jej staršia a už notoricky známa sestrička je určená všetkým mladým ľuďom a to nielen v rámci Európskej únie.

Do života bola slávnostne uvedená na konferencii, ktorá sa uskutočnila 12. decembra 2017 v Bruseli. Záznam z tejto konferencie si môžeš pozrieť TU. Jej ambíciou je porovnávať národné systémy, politiky a aktivity zamerané na mládež. Cieľom portálu je propagovať európsku spoluprácu v oblasti mládeže a podporovať tvorbu politiky postavenej na poznaní.

Odbor mládeže MŠVVaŠ SR poveril úlohou Národného korešpondenta Asociáciu Centier voľného času SR. V spolupráci s externými expertmi boli potom do nej zozbierané a začlenené informácie z oblastí vzdelávania, zamestnanosti, participácie, sociálneho začleňovania, globálneho vzdelávania, zdravia a iné.

Ale ako sa vraví, lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, všetko čo potrebuješ vedieť, nájdeš TU.

Zdroj: Európska komisia