Rada mládeže Slovenska realizuje tento projekt ako partner organizácií VIA IURIS a Centra pre filantropiu. Cieľom je vytvoriť koalíciu na obranu občianskeho sektora pred útokmi, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na fungovanie občianskej spoločnosti. Realizácia prebieha počas roka 2019 až do júna 2020.

Projekt bol podporený Civitates – philanthropic initiative for democracy and solidarity in Europe.